Tryb Z asystą oferuje zestaw wbudowanych edycji z asystą, które pomagają na każdym kroku wykonywania wybranych zadań związanych z montażem. Taki mechanizm pomocy ułatwia naukę obsługi programu Adobe Premiere Elements i pozwala przekształcać dowolne klipy wideo w profesjonalnie zmontowane filmy.

Edycje z asystą są dostępne w trybach przeglądu i eksperta.

Aby poznać dostępne edycje z asystą i zacząć z nich korzystać, kliknij kartę Przegląd lub Ekspert, po czym kliknij kartę Z asystą.

Edycje z asystą

Nawigacja

Tryb „z asystą” oferuje szereg różnych edycji z asystą dostępnych jako obiegi pracy. Zapoznanie się z tymi obiegami pracy jest możliwe w trybach edycji Przegląd lub Ekspert.

Kroki wyświetlane w Edycji z asystą zależą od wybranego ustawienia trybu „z asystą”: Przegląd lub Ekspert. Oznacza to, że poszczególne kroki zależą od tego, czy został wybrany tryb Przegląd lub Ekspert.

Kliknij ikonę odpowiadającą edycji z asystą, aby wyświetlić całą procedurę naraz.

W trybie Przegląd

W trybie Przegląd kliknij kartę Z asystą i wybrać edycję z asystą. Wybrana edycja zostanie uruchomiona w trybie Przegląd.

W trybie Ekspert

W trybie Ekspert kliknij kartę Z asystą i wybrać edycję z asystą. Wybrana edycja zostanie uruchomiona w trybie Ekspert.

Edycja z asystą

Edycje z asystą ułatwiają montaż klipów wideo.Dzięki edycji z asystą można zarówno przyciąć niepożądane fragmenty filmów, jak i wprowadzić animowane elementy graficzne.

Poniżej znajduje wymieniono edycje z asystą dostępne w programie Adobe Premiere Elements. Aby dowiedzieć się więcej o edycji, wystarczy ją kliknąć.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online