Tworzenie narracji

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, upewnij się, że mikrofon prawidłowo współpracuje z komputerem i programem Premiere Elements jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania narracji do klipu.

Korzystając z mikrofonu komputera, można nagrywać narrację do klipów, jednocześnie oglądając je w panelu Monitor. Narracja zostanie dodana do ścieżki dźwiękowej Narracja widocznej na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

Przygotowanie do nagrywania narracji

 1. Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu w komputerze.
 2. (Windows) Przetestuj mikrofon, korzystając z Kreatora testowania sprzętu dźwiękowego w systemie Windows. Odpowiednie instrukcje zawiera dokumentacja systemu Windows.
 3. W programie Premiere Elements wybierz opcję Edycja > Preferencje > Sprzęt audio / Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Sprzęt audio.

 4. Z menu Domyślne urządzenie wybierz urządzenie dźwiękowe komputera; kliknij przycisk OK.

Nagrywanie narracji klipu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na osi czasu widoku Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, od którego ma się rozpocząć narracja.

  • Na osi czasu widoku Przegląd zaznacz klip, do którego chcesz dodać narrację. Następnie przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, od którego ma się rozpocząć narracja.

 2. Na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert wybierz opcję Narracja z panelu Narzędzia.
 3. W oknie Nagraj narrację głosową kliknij przycisk Źródło — mikrofon i wybierz urządzenie dźwiękowe z menu.
 4. Aby uzyskać optymalny rezultat, wyłącz głośniki komputera, co pozwoli uniknąć sprzężenia. Aby odsłuchiwać dźwięk w trakcie nagrywania narracji, podłącz do komputera słuchawki i usuń zaznaczenie opcji Wycisz dźwięk podczas nagrywania.

  Uwaga:

  Jeśli głośniki są włączone, maksymalnie przybliż się do mikrofonu i trzymaj mikrofon jak najdalej od głośników, aby zapobiec sprzężeniom.

 5. Mów do mikrofonu tak głośno, jak przy zwykłej rozmowie, i reguluj głośność suwakiem Wejściowy poziom głośności, dopóki najgłośniej wypowiadanym słowom towarzyszyć będzie aktywacja pomarańczowych segmentów wskaźników.
 6. Kliknij przycisk Nagraj.
 7. W górnej części okna Nagraj narrację głosową, obok pola Zacznij nagrywanie w, pojawi się licznik czasu. Gdy etykieta „Zacznij nagrywanie za” zmieni się w etykietę „Nagrywanie”, zacznij wypowiadać tekst narracji równolegle do odtwarzania klipu.
 8. Po zakończeniu narracji kliknij przycisk Zatrzymaj.

  Klip audio zawierający narrację zostanie dodany do panelu Zasoby projektu i do ścieżki Narracja na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert (poniżej zaznaczonego klipu).

  Uwaga:

  Jeśli nie klikniesz przycisku Zatrzymaj, nagrywanie zostanie automatycznie zakończone po dojściu do początku następnego pliku na ścieżce Narracja lub po 30 sekundach od końca ostatniego klipu na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

 9. Aby odsłuchać nagranie, kliknij przycisk Przejdź do poprzedniego. Następnie kliknij przycisk Odtwórz.
 10. Aby kontynuować nagrywanie od miejsca, w którym zostało zatrzymane, ponownie kliknij przycisk Nagraj.

  Ponowne kliknięcie przycisku Nagraj spowoduje nadpisanie narracji, które znajdują się już na ścieżce Narracja.

 11. W dowolnej chwili można nacisnąć przycisk Wstrzymaj, aby zatrzymać odsłuch.

Zastępowanie lub usuwanie narracji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na osi czasu widoku Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym rozpoczyna się stara narracja.

  • Na osi czasu widoku Przegląd zaznacz klip zawierający narrację, która ma zostać zmieniona. Następnie w panelu Monitor przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym rozpoczyna się stara narracja.

 2. Wybierz opcję Narracja z panelu Narzędzia.
 3. W oknie Nagraj narrację głosową wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić narrację, kliknij przycisk Nagraj. Ponowne kliknięcie przycisku Nagraj powoduje nadpisanie istniejącego nagrania nowym.

  • Aby usunąć narrację, kliknij przycisk Usuń. Klip ze starą narracją zostanie usunięty z osi czasu widoku Przegląd i osi czasu widoku Ekspert. Klip pozostanie jednak widoczny w panelu Zasoby projektu na osi czasu widoku Ekspert.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online