Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie narracji

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Tworzenie narracji

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, upewnij się, że mikrofon prawidłowo współpracuje z komputerem i programem Premiere Elements jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania narracji do klipu.

Korzystając z mikrofonu komputera, można nagrywać narrację do klipów, jednocześnie oglądając je w panelu Monitor. Narracja zostanie dodana do ścieżki dźwiękowej Narracja widocznej na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

Przygotowanie do nagrywania narracji

 1. Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu w komputerze.
 2. (Windows) Przetestuj mikrofon, korzystając z Kreatora testowania sprzętu dźwiękowego w systemie Windows. Odpowiednie instrukcje zawiera dokumentacja systemu Windows.
 3. W programie Premiere Elements wybierz opcję Edycja > Preferencje > Sprzęt audio / Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Sprzęt audio.

 4. Z menu Domyślne urządzenie wybierz urządzenie dźwiękowe komputera; kliknij przycisk OK.

Nagrywanie narracji klipu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na osi czasu widoku Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, od którego ma się rozpocząć narracja.

  • Na osi czasu widoku Przegląd zaznacz klip, do którego chcesz dodać narrację. Następnie przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, od którego ma się rozpocząć narracja.

 2. Na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert wybierz opcję Narracja z panelu Narzędzia.
 3. W oknie Nagraj narrację głosową kliknij przycisk Źródło — mikrofon i wybierz urządzenie dźwiękowe z menu.
 4. Aby uzyskać optymalny rezultat, wyłącz głośniki komputera, co pozwoli uniknąć sprzężenia. Aby odsłuchiwać dźwięk w trakcie nagrywania narracji, podłącz do komputera słuchawki i usuń zaznaczenie opcji Wycisz dźwięk podczas nagrywania.
  Uwaga:

  Jeśli głośniki są włączone, maksymalnie przybliż się do mikrofonu i trzymaj mikrofon jak najdalej od głośników, aby zapobiec sprzężeniom.

 5. Mów do mikrofonu tak głośno, jak przy zwykłej rozmowie, i reguluj głośność suwakiem Wejściowy poziom głośności, dopóki najgłośniej wypowiadanym słowom towarzyszyć będzie aktywacja pomarańczowych segmentów wskaźników.
 6. Kliknij przycisk Nagraj.
 7. W górnej części okna Nagraj narrację głosową, obok pola Zacznij nagrywanie w, pojawi się licznik czasu. Gdy etykieta „Zacznij nagrywanie za” zmieni się w etykietę „Nagrywanie”, zacznij wypowiadać tekst narracji równolegle do odtwarzania klipu.
 8. Po zakończeniu narracji kliknij przycisk Zatrzymaj.

  Klip audio zawierający narrację zostanie dodany do panelu Zasoby projektu i do ścieżki Narracja na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert (poniżej zaznaczonego klipu).

  Uwaga:

  Jeśli nie klikniesz przycisku Zatrzymaj, nagrywanie zostanie automatycznie zakończone po dojściu do początku następnego pliku na ścieżce Narracja lub po 30 sekundach od końca ostatniego klipu na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

 9. Aby odsłuchać nagranie, kliknij przycisk Przejdź do poprzedniego. Następnie kliknij przycisk Odtwórz.
 10. Aby kontynuować nagrywanie od miejsca, w którym zostało zatrzymane, ponownie kliknij przycisk Nagraj.

  Ponowne kliknięcie przycisku Nagraj spowoduje nadpisanie narracji, które znajdują się już na ścieżce Narracja.

 11. W dowolnej chwili można nacisnąć przycisk Wstrzymaj, aby zatrzymać odsłuch.

Zastępowanie lub usuwanie narracji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na osi czasu widoku Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym rozpoczyna się stara narracja.

  • Na osi czasu widoku Przegląd zaznacz klip zawierający narrację, która ma zostać zmieniona. Następnie w panelu Monitor przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym rozpoczyna się stara narracja.

 2. Wybierz opcję Narracja z panelu Narzędzia.
 3. W oknie Nagraj narrację głosową wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić narrację, kliknij przycisk Nagraj. Ponowne kliknięcie przycisku Nagraj powoduje nadpisanie istniejącego nagrania nowym.

  • Aby usunąć narrację, kliknij przycisk Usuń. Klip ze starą narracją zostanie usunięty z osi czasu widoku Przegląd i osi czasu widoku Ekspert. Klip pozostanie jednak widoczny w panelu Zasoby projektu na osi czasu widoku Ekspert.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto