Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie projektu

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Projekty

Program Adobe Premiere Elements tworzy plik dla każdego nowego projektu, który ma zostać opublikowany lub zapisany do późniejszego użycia. Pozwala też utworzyć projekt przed zaimportowaniem obiektów multimedialnych.

Plik projektu zawiera odniesienia do materiałów dodanych do projektu. Są to między innymi nagrania wideo, obrazy, napisy tytułowe oraz motywy.

Pliki projektów mają mały rozmiar. Zawierają one pliki napisów oraz odniesienia do przechwyconych lub zaimportowany plików źródłowych. Pliki źródłowe zawierają odniesienia, dlatego nie należy przenosić i usuwać plików źródłowych ani zmieniać ich nazw. Program Premiere Elements powinien móc je zlokalizować.

Więcej informacji o importowaniu materiałów można znaleźć w artykule Dodawanie multimediów.

Wyświetlanie dostępnych ustawień i ustawień predefiniowanych projektu

Podczas tworzenia projektu można przejrzeć domyślne ustawienia predefiniowane i ustawienia, klikając przycisk Zmień ustawienia w oknie dialogowym Nowy projekt. Program Adobe Premiere Elements automatycznie dostosowuje ustawienia projektu w zależności od typu importowanych obiektów multimedialnych.

Aby wyświetlić dostępne ustawienia i ustawienia predefiniowane projektu:

 1. W programie Adobe Premiere Elements wybierz polecenie Plik > Nowy > Projekt.

 2. Kliknij opcję Zmień ustawienia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Ustawienia i ustawienia predefiniowane projektu.

Rozpoczynanie nowego projektu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie powitalnym kliknij opcję Edytor wideo i wybierz opcję Nowy projekt.

  • Jeśli otwarty jest program Adobe Premiere Elements, wybierz opcje Plik > Nowy > Projekt.

 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić ustawienia projektu, kliknij przycisk Zmień ustawienia, wybierz inne ustawienia predefiniowane i kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Zmienionych ustawień projektu nie można później modyfikować.

  Jeśli ustawienia projektu nie zostaną zmienione, program Adobe Premiere Elements użyje ustawień poprzedniego projektu. Może też zostać utworzony projekt NTS/PAL AVCHD Full HD (zależnie od ustawień regionalnych).

  Możliwe jest zaimportowanie klipu, którego ustawienia nie są zgodne z ustawieniami pustego projektu. Gdy klip zostanie przeciągnięty na oś czasu widoku Ekspert, program Adobe Premiere Elements zastąpi ustawienia projektu ustawieniami klipu.

Domyślnie w folderze, w którym zapisano projekt, są też przechowywane zrenderowane podglądy, dopasowane pliki dźwiękowe oraz przechwycone materiały audio i wideo. Te pliki są duże, dlatego należy zapisywać je na największym i najszybszym dostępnym dysku twardym. Jeśli te pliki mają być przechowywane w innym miejscu niż projekty, należy wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące.

Otwieranie projektu

W danej chwili może być otwarty tylko jeden projekt. Aby w programie Premiere Elements można było otworzyć istniejący projekt, plik projektu (PRE) i pliki źródłowe muszą być dostępne na komputerze.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie powitalnym kliknij opcję Edytor wideo, a następnie kliknij opcję Istniejący projekt. Wybierz nazwę projektu. Jeśli projektu nie ma na liście, kliknij przycisk Otwórz, wskaż plik projektu i kliknij przycisk Otwórz.

  • Jeśli program Adobe Premiere Elements jest otwarty, wybierz polecenie Plik > Otwórz projekt lub Otwórz ostatni projekt; następnie wybierz plik projektu i kliknij przycisk Otwórz.

  • W systemie Windows kliknij dwukrotnie plik projektu.

   Uwaga. W programie Adobe Premiere Elements można otwierać projekty utworzone we wcześniejszych wersjach tego programu. Nie można jednak otwierać we wcześniejszych wersjach tych projektów, które utworzono w nowszych wersjach. Jeśli jest zainstalowanych wiele wersji programu Adobe Premiere Elements, należy otworzyć projekt za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Ctrl i wybrać aplikację.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto