Projekty

Program Adobe Premiere Elements tworzy plik dla każdego nowego projektu, który ma zostać opublikowany lub zapisany do późniejszego użycia. Pozwala też utworzyć projekt przed zaimportowaniem obiektów multimedialnych.

Plik projektu zawiera odniesienia do materiałów dodanych do projektu. Są to między innymi nagrania wideo, obrazy, napisy tytułowe oraz motywy.

Pliki projektów mają mały rozmiar. Zawierają one pliki napisów oraz odniesienia do przechwyconych lub zaimportowany plików źródłowych. Pliki źródłowe zawierają odniesienia, dlatego nie należy przenosić i usuwać plików źródłowych ani zmieniać ich nazw. Program Premiere Elements powinien móc je zlokalizować.

Więcej informacji o importowaniu materiałów można znaleźć w artykule Dodawanie multimediów.

Wyświetlanie dostępnych ustawień i ustawień predefiniowanych projektu

Podczas tworzenia projektu można przejrzeć domyślne ustawienia predefiniowane i ustawienia, klikając przycisk Zmień ustawienia w oknie dialogowym Nowy projekt. Program Adobe Premiere Elements automatycznie dostosowuje ustawienia projektu w zależności od typu importowanych obiektów multimedialnych.

Aby wyświetlić dostępne ustawienia i ustawienia predefiniowane projektu:

 1. W programie Adobe Premiere Elements wybierz polecenie Plik > Nowy > Projekt.

 2. Kliknij opcję Zmień ustawienia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Ustawienia i ustawienia predefiniowane projektu.

Rozpoczynanie nowego projektu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie powitalnym kliknij opcję Edytor wideo i wybierz opcję Nowy projekt.

  • Jeśli otwarty jest program Adobe Premiere Elements, wybierz opcje Plik > Nowy > Projekt.

 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić ustawienia projektu, kliknij przycisk Zmień ustawienia, wybierz inne ustawienia predefiniowane i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Zmienionych ustawień projektu nie można później modyfikować.

  Jeśli ustawienia projektu nie zostaną zmienione, program Adobe Premiere Elements użyje ustawień poprzedniego projektu. Może też zostać utworzony projekt NTS/PAL AVCHD Full HD (zależnie od ustawień regionalnych).

  Możliwe jest zaimportowanie klipu, którego ustawienia nie są zgodne z ustawieniami pustego projektu. Gdy klip zostanie przeciągnięty na oś czasu widoku Ekspert, program Adobe Premiere Elements zastąpi ustawienia projektu ustawieniami klipu.

Domyślnie w folderze, w którym zapisano projekt, są też przechowywane zrenderowane podglądy, dopasowane pliki dźwiękowe oraz przechwycone materiały audio i wideo. Te pliki są duże, dlatego należy zapisywać je na największym i najszybszym dostępnym dysku twardym. Jeśli te pliki mają być przechowywane w innym miejscu niż projekty, należy wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące.

Otwieranie projektu

W danej chwili może być otwarty tylko jeden projekt. Aby w programie Premiere Elements można było otworzyć istniejący projekt, plik projektu (PRE) i pliki źródłowe muszą być dostępne na komputerze.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie powitalnym kliknij opcję Edytor wideo, a następnie kliknij opcję Istniejący projekt. Wybierz nazwę projektu. Jeśli projektu nie ma na liście, kliknij przycisk Otwórz, wskaż plik projektu i kliknij przycisk Otwórz.

  • Jeśli program Adobe Premiere Elements jest otwarty, wybierz polecenie Plik > Otwórz projekt lub Otwórz ostatni projekt; następnie wybierz plik projektu i kliknij przycisk Otwórz.

  • W systemie Windows kliknij dwukrotnie plik projektu.

   Uwaga. W programie Adobe Premiere Elements można otwierać projekty utworzone we wcześniejszych wersjach tego programu. Nie można jednak otwierać we wcześniejszych wersjach tych projektów, które utworzono w nowszych wersjach. Jeśli jest zainstalowanych wiele wersji programu Adobe Premiere Elements, należy otworzyć projekt za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Ctrl i wybrać aplikację.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online