Automatyczne obiegi pracy w programie Adobe Sign zapewniają niepowtarzalną nazwę dokumentu

Automatyczne obiegi pracy w programie Adobe Sign zapewniają niepowtarzalną nazwę dokumentu

Automatyczne obiegi pracy z duplikatami tytułów dokumentów muszą być edytowane, aby każdy tytuł dokumentu był niepowtarzalny.

 

Dlaczego ta zmiana jest wymagana?

Udoskonalony system zabezpieczeń Adobe Sign wymaga, aby tytuły dokumentów były niepowtarzalne, aby mógł funkcjonować automatyczny obieg pracy.

 

Co należy zrobić?

Administrator konta musi edytować nazwy tytułów dokumentów w obiegu pracy, aby występowały tylko niepowtarzalne tytuły dokumentów. Aby to zrobić:

1. Zaloguj się do swojego konta Adobe Sign jako administrator.

2. Kliknij kartę Obiegi pracy.

3. Zaznacz obieg pracy i kliknij przycisk Otwórz.

4. Kliknij opcję Dokumenty na lewym pasku nawigacji.

 

5. Dla każdego duplikatu Tytułu dokumentu edytuj tytuł, aby każdyTytuł dokumentu w obiegu pracy był niepowtarzalny.

6. Kliknij przycisk Aktualizuj w prawym górnym rogu ekranu.

7. Powtórz te kroki dla wszystkich obiegów pracy z duplikatem Tytułu dokumentu.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego ta zmiana jest wymagana?

Nasz udoskonalony system zabezpieczeń wymaga, aby tytuły dokumentów były niepowtarzalne, aby mógł funkcjonować automatyczny obieg pracy.

 

Jaki ma to wpływ na Ciebie?

Automatyczne obiegi pracy z duplikatami tytułów dokumentów nie będą już działać.

 

Co należy zrobić?

Aby to poprawić, administrator konta musi edytować wszystkie zduplikowane tytuły dokumentów, aby pojawiały się tylko niepowtarzalne tytuły.

Aby ukończyć wymagane zmiany, wykonaj czynności opisane na tej stronie.

 

Jak mogę uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem Pomocy technicznej przez aplikację Adobe Sign. Opcje pomocy technicznej są wyświetlane po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji Adobe Sign (https://secure.echosign.com/public/login) i wybraniu ikony „?” w prawym górnym rogu.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto