Terminologia prawna i prawa autorskie

Omawiając obrazy i filmy dostępne bez tantiem (stock), posługujemy się często kilkoma terminami z języka prawnego. Poznanie ich pozwoli uniknąć straty czasu i kłopotów.

Terminologia prawna i znaczenie praw autorskich

O tym, czy Adobe może licencjonować pracę, decydują kwestie z następujących dziedzin prawa:

  • Prawa do prywatności / prawa do publikacji
  • Znaki towarowe / wzornictwo handlowe
  • Prawa autorskie

Poniżej omówiono zakres poszczególnych dziedzin.

Prawa do prywatności i prawa do publikacji

Prawo do prywatności oznacza dokładnie to, co sugeruje jego nazwa: prawo człowieka do tego, aby zostawiono go w spokoju. Jest to fundamentalne prawo ludzkie w krajach na całym świecie, choć konkretne przepisy chroniące to prawo mogą być różne. Prawo do publikacji oznacza natomiast, że człowiek ma prawo mieć kontrolę nad komercyjnym wykorzystaniem jego imienia, nazwiska i wizerunku.

W kontekście licencji na prace udostępniane bez tantiem prawo do prywatności i prawo do publikacji oznaczają, że dostawca musi uzyskać zgodę przedstawionych w nich, rozpoznawalnych osób na publikację ich wizerunku. Podobną zgodę należy uzyskać od właściciela prywatnego majątku przedstawionego w pracy (jeśli ma to zastosowanie).W razie wątpliwości, jeśli praca przedstawia rozpoznawalną osobę, miejsce albo obiekt, należy uzyskać zezwolenie na komercyjne wykorzystanie takiego obrazu, wyrażone w formie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby albo zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Więcej informacji: Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby oraz Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu

Znaki towarowe i wzornictwo handlowe

Znak towarowy to zbiór słów, logo lub symbol, które identyfikują firmę, markę albo produkty i usługi. Wzornictwo handlowe to typ znaku towarowego, który zazwyczaj określa wygląd lub design opakowania albo samego produktu.

Pojęcie to może obejmować charakterystyczny kształt lub kolor. Na przykład słowo „UPS,” slogany „What can brown do for you?” oraz „United Problem Solvers”, logo tarczy UPS oraz charakterystyczny brązowy kolor użyty na uniformach kurierów i ciężarówkach dostawczych to znaki towarowe firmy United Parcel Service Inc. (UPS).

Nie możemy przyjąć prac, które zawierają wizerunek znaku towarowego lub wzornictwa handlowego, dlatego należy pamiętać o całkowitym „wyczyszczeniu” (usunięciu) wszelkich symboli lub obiektów chronionych takimi znakami. Częściowe usunięcie znaku towarowego lub logo nie wystarczy. Konieczne jest całkowite usunięcie z przesyłanych prac takich znaków. Dodatkowe przykłady typowej tematyki podlegającej ochronie znakami towarowymi oraz innego majątku intelektualnego podano w sekcji Znane ograniczenia dotyczące obrazów.

Prawa autorskie

Prawa autorskie chronią ekspresje koncepcji zarejestrowane na fizycznym nośniku. Mogą to być na przykład wiersze, projekty architektoniczne, fotografie, filmy lub obrazy. Kraje, które podpisały Konwencję Berneńską (jej sygnatariuszami jest ponad 100 państw), zobowiązują się do ochrony praw autorskich w podobny sposób.

Właściciel utworu chronionego prawem autorskim ma wyłączne prawa do rozpowszechniania, powielania, publicznego wystawiania i modyfikowania tego utworu. Może również udzielić części lub całości tych praw swoim klientom.

Przesyłając pracę do serwisu Adobe Stock, składasz Adobe gwarancję, że jesteś właścicielem licencji na prawa autorskie do tej pracy. Licencji na korzystanie z niej udzielasz Adobe na podstawie przesłanej umowy albo na podstawie umowy licencyjnej na prace, takiej jak Umowa z dostawcą Adobe Stock. Następnie Adobe udziela licencji na tę pracę klientom (na warunkach określonych w Warunkach użytkowania albo w konkretnej umowie pobierania lub umowie licencyjnej dla przedsiębiorstwa). Więcej informacji: Korzystanie z prac

Moderując obrazy i filmy zwracamy uwagę na to, czy przesłana praca jest kopią cudzego utworu; nie istnieją jednak formalne ramy określające, jak bardzo zgłaszana praca może być podobna do istniejącego utworu chronionego prawem autorskim. Jeśli uważasz, że praca innego dostawcy narusza Twoje prawa autorskie, wyślij do nas zgłoszenie roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. Więcej informacji: Korzystanie z prac

Domena publiczna

Adobe Stock nie akceptuje obecnie prac należących do domeny publicznej.

Uwaga:

Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Ponadto może nie obejmować pełnego zakresu praw własności intelektualnej mającego zastosowanie do pracy w określonym kontekście. Szczegółowe informacje należy uzyskać, konsultując się z radcą prawnym. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto