Terminologia prawna i prawa autorskie

Oto kluczowe terminy, które trzeba znać przed przesłaniem prac do usługi Adobe Stock.

Dobra osobiste — prawo do prywatności i prawo do publikacji

Prawo do prywatności oznacza prawo człowieka do zachowania sfery prywatnej wolnej od ingerencji innych, a prawo do publikacji to prawo określania przez daną osobę, w jaki sposób jej wizerunek i nazwisko mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.

Ze względu na ochronę tych dóbr osobistych przed przesłaniem jakiejkolwiek pracy zawierającej wizerunek (w tym nagranie głosowe) dającej się zidentyfikować osoby trzeba uzyskać od tego kogoś zezwolenie w postaci podpisanej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby. Jeśli w pracy jest widoczny obiekt lub nieruchomość, to pewnych sytuacjach konieczne jest także uzyskanie podpisanej zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu od jego właściciela. (Uwaga: W przypadku prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego obowiązują inne zasady).

Znaki towarowe i wzornictwo handlowe 

Znak towarowy to zbiór słów, znak logo lub symbol, które jednoznacznie identyfikują firmę, markę, produkt lub usługę. Wzornictwo handlowe to typ znaku towarowego, który określa wygląd lub design produktu lub jego opakowania.

Pojęcie to może obejmować charakterystyczny kształt lub kolor. Na przykład logo tarczy UPS oraz charakterystyczny brązowy kolor użyty na uniformach kurierów i ciężarówkach dostawczych to wzornictwo handlowe firmy United Parcel Service Inc. (UPS).

Adobe Stock nie przyjmuje prac, które przedstawiają znaki towarowe lub wzornictwo handlowe, dlatego pamiętaj, aby dokładnie usunąć z przesyłanych zdjęć, filmów i innych materiałów wszystkie symbole lub obiekty będące znakami towarowymi. (Uwaga: W przypadku prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego obowiązują inne zasady).

Prawa autorskie

Prawa autorskie chronią ekspresje koncepcji wyrażone na fizycznym nośniku. Mogą to być na przykład wiersze, projekty architektoniczne, fotografie, filmy lub obrazy. Osoba, która jest właścicielem utworu chronionego prawem autorskim, ma wyłączne prawa do rozpowszechniania, powielania, publicznego wykonywania i modyfikowania tego utworu — a także do udzielania klientom całości lub części tych praw.

Przesyłając pracę do serwisu Adobe Stock, gwarantujesz, że jesteś właścicielem praw autorskich do tego utworu lub masz licencję na korzystanie z niego. Na podstawie Umowy Adobe Stock Contributor udzielasz licencji na swoją pracę firmie Adobe. Adobe z kolei udziela licencji na tę pracę klientom Adobe Stock zgodnie z „Warunkami użytkowania” lub na podstawie indywidualnych umów na pobieranie lub umów korporacyjnych. Więcej informacji 

W procesie recenzji przesłanych obrazów i wideo zespół Adobe Stock odrzuci wszystkie utwory, które według jego wiedzy stanowią kopię cudzej pracy. Niestety, rozpoznanie każdego dzieła chronionego prawem autorskim na świecie jest niemożliwe. Jeśli uważasz, że praca innego dostawcy Adobe Stock narusza Twoje prawa autorskie, wyślij do nas zgłoszenie roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.Więcej informacji

Obecnie nie przyjmujemy prac należących do domeny publicznej.

Uwaga:

Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Ponadto może nie obejmować pełnego zakresu praw własności intelektualnej mającego zastosowanie do pracy w określonym kontekście. Szczegółowe informacje należy uzyskać, konsultując się z radcą prawnym. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto