Funkcja Obrys obrazu umożliwia konwertowanie obrazów rastrowych (JPEG, PNG, PSD itp.)  do postaci kompozycji wektorowej. Dzięki tej opcji możesz z łatwością utworzyć nowy rysunek na podstawie istniejącej kompozycji poprzez jej obrysowanie. Na przykład możesz przekonwertować narysowany na papierze obraz szkicu ołówkowego na kompozycję wektorową przy użyciu funkcji Obrys obrazu. Możesz wybierać spośród wstępnych ustawień obrysowywania, aby szybko uzyskać pożądany efekt.

Example_Image-Trace-1
Efekt przed obrysowaniem i po obrysowaniu obrazu rastrowego przy użyciu wstępnych ustawień obrysowywania

A. Oryginalny obraz B. Wyniki obrysu przy użyciu różnych ustawień wstępnych 

Obrysowywanie obrazu

 1. Otwórz lub umieść obraz rastrowy w dokumencie programu Illustrator.

 2. Zaznacz obraz źródłowy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Obiekt > Obrys obrazu > Utwórz, aby obrysować element z zastosowaniem parametrów domyślnych. Program Illustrator domyślnie konwertuje obraz na czarno-biały efekt obrysu.
  • Kliknij przycisk Obrys obrazu w panelu sterowania lub w panelu Właściwości albo wybierz ustawienie wstępne, korzystając z przycisku Style ustawień obrysowywania ().
  • Wybierz kolejno opcje Okno > Obrys obrazu lub przełącz się na przestrzeń roboczą Obrysowanie, aby otworzyć panel Obrys obrazu, i wykonaj jedną z poniższych akcji:

  Uwaga:

  • W panelu Obrys obrazu włącz opcję Podgląd, aby zobaczyć rezultaty modyfikacji. 
  • Szybkość obrysowywania zależy od rozdzielczości obrazu.

 3. (Opcjonalnie) Dostosuj wyniki obrysowywania w panelu Obrys obrazu (Okno > Obrys obrazu).

 4. Aby przekonwertować obrysowywany obiekt na ścieżki i móc ręcznie edytować kompozycję wektorową, wybierz polecenie Obiekt > Obrys obrazu > Rozwiń.

Określanie opcji obrysowywania

Po wybraniu obrazu zauważysz, że opcje w panelu Obrys obrazu stały się aktywne. W górnej części panelu znajdują się opcje podstawowe. Wyświetlenie dodatkowych opcji jest możliwe — trzeba odwrócić trójkąt znajdujący się obok etykiety Zaawansowane.

Podstawowe elementy sterowania

.
Określ podstawowe opcje w panelu Obrys obrazu, aby uzyskać pożądany efekt obrysowywania.

Ustawienie wstępne

Określa predefiniowane ustawienie obrysowywania. Ikony znajdujące się w górnej części panelu są skrótami nazwanymi zgodnie z popularnymi przepływami pracy. Wybór jednego z tych zestawów ustawień wstępnych ustawia wszystkie zmienne niezbędne do osiągnięcia danego efektu obrysowywania.

default-presets
Przykładowe ustawienia wstępne obrysowywania dostępne w panelu Obrys obrazu
Ikona Nazwa ustawienia wstępnego Definicja
Automatyczny kolor Tworzy posteryzowany obraz na podstawie zdjęcia lub kompozycji
Wysoka głębia Tworzy fotorealistyczną kompozycję o dużej wierności odwzorowania
Niska głębia Tworzy uproszczoną kompozycję fotorealistyczną
Skala szarości Obrysowuje kompozycję przy użyciu odcieni szarości
Czarno-biały Upraszcza obraz do uzyskania czarno-białej kompozycji
Kontur Upraszcza obraz do uzyskania czarnych konturów

Dodatkowe ustawienia wstępne są dostępne w górnym menu rozwijanym.

drop-down-presets_color
Przykłady ustawień wstępnych obrysowywania dostępne w menu rozwijanym Ustawienie wstępne.

A. 3 kolory B. 6 kolorów C. Duża wierność odwzorowania 

Kliknij ikonę menu (), aby zapisać bieżące ustawienia jako nowe ustawienie wstępne albo usunąć lub zmienić nazwę istniejącego ustawienia. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Zapisywanie ustawienia wstępnego obrysowywania.

Widok

Określa widok obrysowywanego obiektu. Obiekt obrysu składa się z dwóch elementów: oryginalnego obrazu źródłowego i wyników obrysu (w postaci kompozycji wektorowej). Można wybrać opcję podglądu rezultatu obrysowywania, obrazu źródłowego, konturów oraz innych opcji. Można kliknąć ikonę oka, aby nałożyć wybrany widok na obraz źródłowy.

view
Wybieranie widoku obrysowanego obiektu

A. Wynik obrysu B. Wynik obrysu z konturami C. Kontury D. Kontury z obrazem źródłowym E. Obraz źródłowy 

Tryb

Określa tryb kolorów wyniku obrysu. Dostępne opcje określają podstawowe tryby kolorystyczne i tryby skali szarości dla obrysowywanej kompozycji.

W zależności od ustawień opcji Tryb są dostępne następujące ustawienia kolorów:

Kolory

Określa liczbę kolorów do wykorzystania w obrysie obrazu. Jeśli jako paletę wybrano opcję Biblioteka dokumentu, możliwe jest wybranie próbki. (Opcja jest dostępna tylko po ustawieniu Trybu na Kolor).

Mode_color
Dostosowuje liczbę kolorów w wyniku obrysu, gdy wybrany jest tryb Kolor.

Szarości

Określa liczbę odcieni szarości do wykorzystania w wyniku obrysu w skali szarości. (Opcja jest dostępna tylko po ustawieniu trybu na Skala szarości).

Mode_grey
Dostosowuje liczbę szarości w wyniku obrysu, gdy wybrany jest tryb Skala szarości.

Próg

Określa wartość generowanego czarno-białego obrysu oryginalnego obrazu. Piksele jaśniejsze od progu są przekształcane na biel; ciemniejsze — na czerń. (Opcja jest dostępna tylko po wybraniu trybu Czarno-biały).

Mode_blacknwhite
Dostosowanie wartości progowej w celu przekonwertowania pikseli na czerń lub biel w wyniku obrysu, gdy wybrany jest tryb Czarno-biały.

Paleta

Określa paletę dla generowania obrysu kolorowego lub w skali szarości z obrazu oryginalnego. (Opcja jest dostępna tylko po wybraniu trybu Kolor lub Skala szarości).

Można wybrać jedną z następujących opcji:

Automatyczna

Automatyczne przełączanie pomiędzy ograniczoną paletą a pełnią tonów na potrzeby obrysu, w zależności od obrazu wejściowego. W przypadku wyboru opcji Automatycznej palety możliwe jest dostosowanie suwaka Kolor w celu zmiany uproszczenia i dokładności wektorów podczas obrysu. Wartość 0 oznacza uproszczenie kosztem dokładności, a wartość 100 oznacza dokładność lub fotorealizm kosztem uproszczenia.

Palette_automatic
Przykład: wynik obrysu przy wyborze opcji palety automatycznej

Ograniczona

Korzysta z niewielkiego zestawu kolorów na potrzeby palety obrysowywania. Można skorzystać z suwaka Kolor, aby jeszcze bardziej ograniczyć wybrane kolory.

Limited
Przykład: wynik obrysu przy wyborze opcji palety ograniczonej

Pełny odcień

Korzysta z pełnego zestawu kolorów na potrzeby palety obrysowywania. Jest to najlepsza opcja w przypadku obrysowywania zdjęć i tworzy realistyczne kompozycje. Przy wyborze tej opcji suwak Kolor określa zmienność pikseli tworzących każdy z obszarów wypełnienia. Jeśli suwak Kolor jest przesunięty w prawo, zmienność jest mniejsza, co skutkuje większą liczbą ścieżek definiowanych mniejszymi obszarami koloru. Z kolei gdy suwak jest przesunięty w lewo, jest mniej obszarów wypełnienia i są one większe.

Palette_full-tone
Przykład: wynik obrysu przy wyborze opcji Pełny odcień

Biblioteka dokumentów

Korzysta z istniejącej grupy kolorów na potrzeby palety obrysowywania. Opcja ta umożliwia zdefiniowanie konkretnych kolorów, które mają zostać użyte w obrysowanej kompozycji. Możesz wybrać dowolną bibliotekę kolorów załadowaną uprzednio do palety obrysowywania za pomocą panelu Próbki.

P_Document-lib_colors
Przykład: wynik obrysu przy wyborze opcji Biblioteka dokumentów

Dodawanie bibliotek kolorów do panelu Próbki z poziomu menu Biblioteki próbek

 1. Aby otworzyć panel Próbki, wybierz Okno > Próbki.
 2. Kliknij ikonę () menu Biblioteki próbek w lewym dolnym rogu panelu Próbki. Możesz też wybrać opcję Otwórz bibliotekę próbek z menu panelu.
 3. Następnie wybierz bibliotekę z listy.
 4. Aby dodać pożądaną grupę kolorów do panelu Próbki, kliknij przycisk Zapisz grupę kolorów w panelu Próbki (). Szczegółowe informacje zawiera sekcja Używanie bibliotek próbek.
P_Swatch-lib_add
Dodawanie bibliotek kolorów do panelu Próbki z poziomu menu Biblioteki próbek.
P_Swatch-library
Wybierz dowolną bibliotekę kolorów załadowaną uprzednio do palety obrysowywania za pomocą panelu Próbki.

Dodawanie bibliotek kolorów do panelu Próbki za pomocą panelu Motywy Adobe Color

 1. Aby otworzyć panel Motywy Adobe Color, wybierz Okno > Motywy Color.
 2. Przeglądaj wiele publicznych motywów kolorystycznych dostępnych w zakładce Eksploruj lub twórz własne motywy kolorystyczne. Następnie dodaj wybrany motyw kolorystyczny do panelu Próbki. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color.
P_Document-lib_add-color-theme
Dodaj biblioteki kolorów do panelu Próbki za pomocą panelu Motywy Adobe Color.
P_Swatch-lib_colors
Wybierz dowolną bibliotekę kolorów załadowaną uprzednio do palety obrysowywania za pomocą panelu Motywy Adobe Color.

Zaawansowane elementy sterowania

Image-Trace-advanced-controls
Poprawiaj wynik obrysu przy użyciu zaawansowanych opcji dostępnych w opcjach Obrysu obrazu.

Ścieżki

Kontroluje odległość pomiędzy obrysowanym kształtem i oryginalnym kształtem pikseli. Mniejsze wartości tworzą ciaśniejsze dopasowanie ścieżki, a wartości większe oznaczają dopasowanie luźniejsze.

Narożniki

Określa stopień uwydatnienia narożników i prawdopodobieństwo zmiany ostrego łuku w punkt narożny. Im wyższa wartość, tym więcej narożników.

Szum

Określa obszar (w pikselach), który jest ignorowany podczas obrysowywania. Im wyższa wartość, tym mniej szumu.

Wskazówka: w przypadku obrazu o wysokiej rozdzielczości należy przesunąć suwak szumu w stronę wyższych wartości (na przykład do zakresu 20–50), aby uzyskać pożądany efekt. W przypadku obrazu o niskiej rozdzielczości wystarczy ustawić suwak przy niższych wartościach (1–10).

Metoda

Określa metodę obrysowywania. Można wybrać jedną z następujących opcji:

Ikona Nazwa ustawienia wstępnego Definicja
Stykające się Tworzy wycięte ścieżki. Krawędź jednej ścieżki jest dokładnie taka sama jak krawędź sąsiadującej z nią ścieżki.
Nakładające się Tworzy stosy ścieżek. Każda ścieżka lekko zachodzi na sąsiadującą z nią ścieżkę.

Wypełnienia

Tworzy w obrysie obszary wypełnione.

Obrysy

Tworzy w obrysie ścieżki obrysowane.

Obrys

Określa maksymalną szerokość elementów oryginalnego obrazu, które zostaną obrysowane. Elementy większe od podanej szerokości maksymalnej zostaną obrysowane.

Przyciągaj krzywe do linii

Określa, czy lekko zakrzywione linie są zastępowane prostymi liniami oraz czy linie blisko 0 lub 90 stopni są zaokrąglane do pełnej wartości 0 lub 90 stopni.

Wskazówka: opcja ta jest przydatna przy kompozycjach geometrycznych lub gdy kształty na obrazie źródłowym są lekko obrócone.

Ignoruj biel

Określa, czy białe wypełnienia są zastępowane pustym wypełnieniem.

Zapisywanie wstępnych ustawień obrysowywania

 1. Otwórz panel Obrys obrazu, wybierając kolejno Okno > Obrys obrazu.

 2. W panelu Obrys obrazu ustaw opcje obrysu, które mają być używane domyślnie.

  Uwaga:

  Domyślne ustawienia wstępne (wyświetlane nawiasach kwadratowych [ ]) nie mogą być edytowane ani usuwane. Możesz jednak stworzyć edytowalną kopię domyślnego ustawienia wstępnego — w tym celu wybierz ustawienie wstępne i w menu panelu kliknij opcję Zapisz jako nowe ustawienie wstępne.

 3. Kliknij ikonę menu () i wybierz opcję Zapisz jako nowe ustawienie wstępne.

 4. Wprowadź nazwę ustawienia wstępnego i kliknij przycisk OK.

 5. (Opcjonalnie) Aby zmienić nazwę zapisanego ustawienia wstępnego, kliknij ikonę menu () i wybierz opcję Zmień nazwę. Wprowadź nazwę ustawienia wstępnego i kliknij przycisk OK.

 6. (Opcjonalnie) Aby usunąć zapisane ustawienie wstępne, kliknij ikonę menu () i wybierz opcję Usuń.

Edytowanie wyniku obrysu

Po uzyskaniu oczekiwanych rezultatów obrys może zostać przekonwertowany na ścieżki wektorowe. Końcowy etap umożliwia pracę z wynikiem obrysu w taki sam sposób jak w przypadku innych kompozycji wektorowych. Należy jednak pamiętać, że po przekonwertowaniu obiektu nie można już zmieniać opcji obrysowywania.

 1. Zaznacz wynik obrysu.

 2. Aby przekonwertować wynik obrysu na ścieżki, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Rozwiń w panelu sterowania lub panelu Właściwości.
  • Wybierz polecenie Obiekt > Obrys obrazu > Rozwiń

  Otrzymane ścieżki są grupowane.

 3. Aby rozgrupować zgrupowane ścieżki, kliknij polecenie Rozgrupuj w panelu Właściwości. Możesz też wybrać polecenie Obiekt > Rozgrupuj.

 4. (Opcjonalnie) Aby uprościć ścieżki poprzez usunięcie zbędnych punktów kontrolnych, wybierz kolejno Obiekt > Ścieżka > Uproszczenie. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Upraszczanie ścieżki

  Można również przekształcać lub edytować ścieżki. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Dopasowywanie segmentów ścieżek.

 5. Aby nadać kolor wynikowi obrysu, należy przekonwertować go na grupę aktywnego malowania poprzez wybranie właściwych ścieżek, a następnie kliknąć polecenia Obiekt > Aktywne malowanie > Utwórz. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Grupy aktywnego malowania.

   

Usuwanie obrysowanego obiektu

Aby anulować obrysowywanie i zachować oryginalny obraz, usuń obrysowany obiekt.

 1. Zaznacz obrysowywany obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Obrys obrazu > Zwolnij.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online