Med ditt Adobe Creative Cloud-konto får du onlinelagring så att du har tillgång till dina resursfiler var du än är och på vilken enhet eller dator som helst. Du kan förhandsgranska många resurstyper direkt i en webbläsare på din dator, surfplatta eller smartphone. Du kan använda resurstyper som PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas och många andra.

Med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan du synkronisera alla dina resurser. Alla tillägg, ändringar och borttagningar visas på alla anslutna datorer och enheter. Ett exempel: Om du överför en .ai-fil via Ditt arbete på Creative Cloud, hämtas den automatiskt till alla anslutna enheter.

Bläddra bland resurser

Ditt arbete omfattar filer som är synkroniserade med datorn, resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar och Creative Cloud-bibliotek. Du kan bläddra bland alla dessa resurser i Ditt arbete, där resurserna är ordnade på följande sätt:

 • Filer: Visar alla källfiler kategoriserade på följande flikar:
  • Synkroniserade filer: Visar resurser som är synkroniserade med Creative Cloud Files-katalogen på datorn.
  • Molndokument: Visar dina XD-molndokument.
  • Mobilt arbete: Visar resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar.
 • Bibliotek: Visar designbibliotek som du har skapat.
 • Publicerat: Visar artefakter i källfilerna – prototyper och designspecifikationer som skapats i Adobe XD och 3D-scener som skapats i Adobe Dimension.
 • Delas med dig: Visar de mappar, prototyper och designspecifikationer som delas med dig.
 • Borttaget: Visar dina borttagna filer som var synkroniserade med Creative Cloud.
Bläddra bland resurser

Om du klickar på en resurskategori kan du sortera dina resurser utifrån filnamn eller ändringsdatum.

Sortera resurser efter filnamn eller datum

Sök resurser

 • Sökrutan visas högst upp i fönstret. Skriv in ditt sökord eller nyckelord i rutan och tryck på Enter.

  Sök resurser

  Obs!

  Om du vill söka efter alla synkroniserade filer med ett visst filtillägg, till exempel .txt eller .png, anger du filtillägget i rutan och trycker sedan på Enter.

 • I sökresultaten visas de matchande synkroniserade filerna från alla mappar och undermappar i dina resurser.

Synkronisera eller överföra resurser

Gör något av följande för att synkronisera resurser från din dator:

 • Kopiera, klistra in eller flytta resurser till Creative Cloud Files-katalogen på din dator.
 • I ett program väljer du Arkiv Spara eller Arkiv Spara som och navigerar till Creative Cloud Files-katalogen.

Obs!

Om du vill öppna Creative Cloud-filkatalogen från Creative Cloud-datorprogrammet väljer du Arkiv > Öppna synkroniseringsmapp eller Filer > Öppna mapp beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogrammet du har.

Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkroniseras inte. Det gör inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkroniserar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synkronisera resurser."

Du kan även överföra resurser direkt till Ditt arbete på något av följande sätt.

Menyn Åtgärder på Creative Cloud Assets-sidan

Överför och hantera dina resurser på Creative Cloud via knappen Överför filer.

Dra och släpp resurser

 

Dra och släpp resurser från datorn till Ditt arbete-sidan.

Ersätta en resurs

(Gäller enbart filer) Om filen överförs igen skapas en version av filen som ersätter den befintliga filen med en ny. Creative Cloud sparar en kopia av varje ändring du gör i en fil.

Om du vill ersätta en fil i Ditt arbete gör du så här:

 1. Gå till filen.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Överför ny version på snabbmenyn för resursen.
  • Välj filen, klicka på , och välj sedan Överför en ny version.
  • Öppna filen för visning. Klicka sedan på  och  välj Ersätt.

Mer information om versionshantering finns på Frågor och svar om versionshantering.

Hantera resurser

 1. I Ditt arbete navigerar du till den fil eller mapp som du vill döpa om.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Byt namn på snabbmenyn för resursen.
  • Välj en resurs och klicka på ikonen Byt namn .
 3. Ange ett nytt namn för resursen och klicka på Spara.

  Byt namn på en fil eller mapp

 1. I Ditt arbete väljer du de filer eller mappar som du vill flytta till en annan mapp.

 2. Klicka på ikonen Flytta .

 3. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Välj önskad mapp och klicka på Flytta hit.
  • Klicka på  nere till vänster om du vill skapa en mapp. Ange sedan ett namn för mappen och klicka på Skapa ny mapp.

 1. I Ditt arbete väljer du de filer eller mappar som du vill kopiera.

 2. Klicka på ikonen Kopiera .

 3. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Välj önskad mapp och klicka på Kopiera hit.
  • Om du vill skapa en mappklickar du på i det nedre vänstra hörnet. Ange sedan ett namn för mappen och klicka på Skapa ny mapp.

Det är en tvåstegsprocess att ta bort en fil, ett bibliotekselement eller ett mobilt arbete. Du tar först bort objektet tillfälligt och sedan permanent från mappen Borttaget för respektive kategori från Ditt arbete.

Du kan ta bort filer på din dator, från Ditt arbete och från en Creative Cloud-aktiverad mobilapp. Du kan även ta bort resurser från katalogen Creative Cloud Files på datorn med operativsystemets kommandon.

Alla borttagningar av resurser synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto. Borttagna resurser tar fortfarande upp utrymme online. Du frigör lagringsutrymme genom att ta bort resurserna permanent.

Ta bort en resurs från Ditt arbete

 1. Ditt arbete navigerar du till den fil som du vill arkivera.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Ta bort på snabbmenyn för resursen.
  • Välj en eller flera resurser och klicka på ikonen Ta bort .

  Creative Cloud flyttar resursen till mappen Borttaget .

  Ta bort en resurs
  Ta bort en resurs

Ta bort resurser permanent

 1. I Ditt arbete navigerar du till mappen Borttaget.

 2.  Gör något av följande:

  • Välj Ta bort permanent på snabbmenyn för resursen.
  • Välj de resurser som du vill ta bort för alltid och klicka på ikonen Ta bort permanent .
 3. När du uppmanas att bekräfta klickar du på Ta bort permanent igen.

Återställa resurser

 1. I Ditt arbete navigerar du till mappen Borttaget.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Återställ på snabbmenyn för resursen.
  • Markera de resurser du vill återställa. Klicka sedan på ikonen Återställ .

 1. Ditt arbete markerar du filen du vill ersätta med en ny version.

  Välj resurs
 2. Klicka på versionsikonen i det högra fönstret.

 3. Klicka på Överför ny version.

  Överför ny version
 4.  Markera filen och klicka på Öppna.  Klicka på Fortsätt om du vill skriva över och ersätta filen med den nya versionen. 

  Ersätta den aktuella filen

  Ett bekräftelsemeddelande visas längst ned i fönstret.

  Filen har uppdaterats

 1. I Ditt arbete markerar du filen du vill återställa till en tidigare version.

  Välj resurs
 2. Klicka på versionsikonen i det högra fönstret.

 3. Välj den version du vill återställa i listan och klicka sedan på Återställ.

  Obs!

  Om det inte finns några tidigare versioner listade kan du inte återställa filen till ett tidigare datum.

  Återställ resurs till en tidigare version

  Ett bekräftelsemeddelande visas längst ned i fönstret.

  Bekräftelsefält

Kom åt molndokument

Som standard sparas nya dokument i Adobe XD som molndokument i ditt Creative Cloud-utrymme. Du kan enkelt få åtkomst till molndokumenten på alla dina enheter.

Om du vill visa dina molndokument väljer du FilerMolndokument under Ditt arbete. På fliken Molndokument kan du:

 • Visa metadata om dina molndokument.
 • Ta bort de XD-molndokument du äger. Du kan ta bort dem permanent eller återställa dina borttagna molndokument.
 • Sök efter XD-molndokument du äger.
Molndokument

Mer information finns i Hantera och arbeta med molndokument.

Lagringsplaner och kvoter

Storleken på ditt lagringsutrymme beror på ditt Creative Cloud-medlemskap.

Medlemsplan Kostnadsfritt lagringsutrymme
Kostnadsfritt 2 GB
Creative Cloud (Photography) 20 GB
Creative Cloud (Fristående program och Alla program) 100 GB
Creative Cloud for teams 100 GB

Du kan visa statusen för ditt lagringsutrymme nere till vänster i Ditt arbete.

Du kan synkronisera ett överskott på upp till 1 GB från valfri enhet till Creative Cloud. Efter det slutar Creative Cloud-datorprogrammet synkronisera nya resurser och du får ett meddelande om att du överskridit din kvot. De resurser som inte kunnat överföras markeras med ett rött utropstecken. Du kan fortfarande flytta, byta namn på eller ta bort resurser. Om du vill fortsätta att synkronisera resurser måste du frigöra utrymme genom att ta bort andra resurser permanent.

Obs!

En liten del av utrymmet används för administration. Det innebär att det faktiska lagringsutrymmet är något mindre än det allokerade utrymmet. Det varierar mellan 100 kB och 500 kB beroende på antalet användarresurser.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy