Obs!

Vi lanserar för närvarande en ny och förbättrad webbversion av Creative Cloud Assets. Om din Assets-upplevelse skiljer sig från det som beskrivs på den här sidan kan du få aktuell information på den här hjälpsidan.

Med ditt Adobe Creative Cloud-konto får du onlinelagring så att du har tillgång till dina resursfiler var du än är och på vilken enhet eller dator som helst. Du kan förhandsgranska många resurstyper direkt i en webbläsare på din dator, surfplatta eller smartphone. Du kan använda resurstyper som PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas och många andra.

Med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan du synkronisera alla dina resurser. Alla tillägg, ändringar och borttagningar visas på alla anslutna datorer och enheter. Om du till exempel överför en AI-fil på Creative Cloud Assets-sidan hämtas den automatiskt till alla anslutna enheter.

Om du använder Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster kan du gå till:


Bläddra bland resurser

Creative Cloud-resurser kan vara filer som är synkroniserade med datorn, resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar och Creative Cloud-bibliotek. Du kan bläddra bland alla dessa resurser på Creative Cloud Assets-sidan där resurserna är ordnade på följande sätt:

Filer

visar resurser som är synkroniserade med Creative Cloud Files-katalogen på datorn

Mobilt arbete

visar resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar

Libraries

visar designbibliotek som du har skapat

Prototyper och specifikationer

visar designprototyperna som du har skapat i Adobe XD

När du klickar på en resurskategori visas underkategorier (om det finns några). Resurserna under Filer har till exempel underkategorierna Alla, Delade och Arkiverade.
 

Alternativ för resurser

Du kan hantera resurser som skapats med Creative Cloud-mobilappar och Creative Cloud Libraries på liknande sätt. Kategorierna Mobilt arbete och Bibliotek har även arkiv där du kan se borttaget innehåll och återställa det om du behöver.

Mer information om bibliotek finns i Creative Cloud Libraries.

Alla: visar alla resurser som är synkroniserade med Creative Cloud Files

Delade: Visar resurser som delas med andra Creative Cloud-användare

Arkiverade: visar dina borttagna Creative Cloud Files-resurser


Synkronisera eller överföra resurser

Gör något av följande för att synkronisera resurser från din dator:

 • Kopiera, klistra in eller flytta resurser till Creative Cloud Files-katalogen på din dator.
 • I ett program väljer du Arkiv Spara eller Arkiv Spara som och navigerar till Creative Cloud Files-katalogen.

Obs!

Om du vill öppna Creative Cloud Files-katalogen från Creative Cloud-datorprogrammet väljer du Resurser > Filer och klickar på Öppna mapp.

Obs!

Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkroniseras inte. Inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkroniserar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synkronisera resurser."

Alternativt kan du överföra resurser direkt till Creative Cloud Assets-sidan på något av följande sätt.

Menyn Åtgärder på Creative Cloud Assets-sidan

Överför och hantera dina resurser på Creative Cloud via menyn ÅtgärderCreative Cloud Assets-sidan.

Dra och släpp resurser

Dra och släpp resursfiler från datorn till Creative Cloud Assets-sidan.


Ersätta en resurs

(Gäller enbart filer) Om filen överförs igen skapas en version av filen som ersätter den befintliga filen med en ny. Creative Cloud sparar en kopia av varje ändring du gör i en fil.

Om du vill ersätta en fil via Creative Cloud Assets-sidan gör du så här:

 1. Navigera till och öppna filen för visning.
 2. Välj Åtgärder > Ersätt eller dra filen från mappen till webbläsarfönstret.
Obs! Den nya filen måste ha samma filformat som den fil som ersätts. Du kan till exempel inte ersätta en PSD-fil med en AI-fil.
 
Mer information om versionshantering finns på Frågor och svar om versionshantering.

Arkivera och ta bort resurser

Det är en tvåstegsprocess att ta bort en fil, ett bibliotekselement eller ett mobilt arbete. Först arkiverar du, och sedan tar du bort objektet permanent från mappen Arkiverat för respektive kategori på webbplatsen Assets.

 • Du kan arkivera filer på din dator, på Assets-webbplatsen och med en Creative Cloud-aktiverad mobilapp. Du kan också ta bort resurser från katalogen Creative Cloud Files på datorn med operativsystemets kommandon.
 • Du kan arkivera mobila arbeten på Assets-webbplatsen och med vissa Creative Cloud-aktiverade mobilappar.
 • Du kan bara arkivera bibliotekselement från Assets-webbplatsen.

Alla arkiveringar och borttagningar av resurser synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto. Arkiverade resurser tar fortfarande upp utrymme online. Du frigör lagringsutrymme genom att ta bort resurserna permanent.

Arkivera en resurs från Assets-webbplatsen

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till filen, det mobila arbetet eller bibliotekselementet du vill arkivera.
 2. Välj Arkivera på snabbmenyn för resursen.

  Creative Cloud flyttar resursen till mappen Arkiverat för dess kategori. Till exempel flyttas mobila arbeten till Mobila arbeten > Arkiverat och bibliotekselement till Bibliotek > Arkiverat.
Ta bort filer
Arkivera en resurs (i exemplet: bibliotekselement)

Återställa resurser

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till sidan Arkiverat för den aktuella kategorin: Filer > Arkiverat, Mobila arbeten > Arkiverat, eller Bibliotek > Arkiverat.
 2. Markera de resurser du vill återställa.
 3. Klicka på Återställ. När du uppmanas att bekräfta klickar du på Återställ igen.

Ta bort resurser permanent

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till sidan Arkiverat för den aktuella kategorin: Filer > Arkiverat, Mobila arbeten > Arkiverat, eller Bibliotek > Arkiverat.
 2. Markera de resurser du vill ta bort permanent.
 3. Klicka på Ta bort permanent. När du uppmanas att bekräfta klickar du på Ta bort permanent igen.

Lagringsplaner och kvoter

Storleken på ditt lagringsutrymme beror på ditt Creative Cloud-medlemskap.

Medlemsplan Kostnadsfritt lagringsutrymme
Kostnadsfritt 2 GB
Creative Cloud (Photography) 20 GB
Creative Cloud (Fristående program och Alla program) 100 GB
Creative Cloud for teams 100 GB

Du kan visa statusen för ditt lagringsutrymme på fliken Filer på panelen Assets i Creative Cloud-datorprogrammet eller på sidan Inställningar på sidan Creative Cloud Activity.

Status för lagringsutrymme i Creative Cloud-datorprogrammet
Status för lagringsutrymme i Creative Cloud-datorprogrammet

Status för lagringsutrymme på sidan Inställningar
Status för lagringsutrymme på sidan Inställningar


Du kan synkronisera ett överskott på upp till 1 GB från valfri enhet till Creative Cloud. Efter det slutar Creative Cloud-datorprogrammet synkronisera nya resurser och du får ett meddelande om att du överskridit din kvot. De resurser som inte kunnat överföras markeras med ett rött utropstecken. Du kan fortfarande flytta, byta namn på eller ta bort resurser. Om du vill fortsätta att synkronisera resurser måste du frigöra utrymme genom att ta bort andra resurser permanent.

Obs!

En liten del av utrymmet används för administration. Det innebär att det faktiska lagringsutrymmet är något mindre än det allokerade utrymmet. Det varierar mellan 100 kB och 500 kB beroende på antalet användarresurser.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy