Med ditt Adobe Creative Cloud-konto får du onlinelagring så att du har tillgång till dina resursfiler var du än är och på vilken enhet eller dator som helst. Du kan förhandsgranska många resurstyper direkt i en webbläsare på din dator, surfplatta eller smartphone. Du kan använda resurstyper som PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas och många andra.

Med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan du synkronisera alla dina resurser. Alla tillägg, ändringar och borttagningar visas på alla anslutna datorer och enheter. Om du till exempel överför en AI-fil på Creative Cloud Assets-sidan hämtas den automatiskt till alla anslutna enheter.

Om du använder Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster kan du gå till:


Bläddra bland resurser

Creative Cloud-resurser kan vara filer som är synkroniserade med datorn, resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverademobilapparoch Creative Cloud-bibliotek. Du kan bläddra bland alla dessa resurser på Creative Cloud Assets-sidan där resurserna är ordnade på följande sätt:

Filer -

Visar resurser som är synkroniserade med Creative Cloud Files-katalogen på datorn.

Bibliotek -

Visar designbibliotek som du har skapat.

Mobila arbeten -

Visar resurser som skapats med Creative Cloud-aktiverade mobilappar.

Prototyper och specifikationer -

Visar designprototyperna som du har skapat i Adobe XD.

Borttaget -

Visar dina borttagna Creative Cloud Files-resurser.

Obs!

Du kan bläddra bland alla dina resurser i kategorin Filer via den aktuella Creative Cloud Assets-sidan. Kommande uppdateringar av sidan kan omfatta integrering av andra filkategorier, som mobila arbeten och bibliotek. Till dess använder du den tidigare webbplatsen och bläddrar bland dina resurser med hjälp av dessa kategorier.

Bläddra bland resurser

Om du klickar på en resurskategori kan du sortera dina resurser utifrån filnamn eller ändringsdatum.

Sortera resurser efter filnamn eller datum

Synkronisera eller överföra resurser

Gör något av följande för att synkronisera resurser från din dator:

 • Kopiera, klistra in eller flytta resurser till Creative Cloud Files-katalogen på din dator.
 • I ett program väljer du Arkiv Spara eller Arkiv Spara som och navigerar till Creative Cloud Files-katalogen.

Obs!

Om du vill öppna Creative Cloud Files-katalogen från Creative Cloud-datorprogrammet väljer du Resurser > Filer och klickar på Öppna mapp.

Obs!

Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkroniseras inte. Inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkroniserar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synkronisera resurser."

Du kan även överföra resurser direkt till Creative Cloud Assets-sidan på något av följande sätt.

Menyn Åtgärder på Creative Cloud Assets-sidan

Överför och hantera dina resurser på Creative Cloud via knappen Nytt Creative Cloud Assets-sidan.

Dra och släpp resurser

Dra och släpp resursfiler från datorn till Creative Cloud Assets-sidan.


Ersätta en resurs

(Gäller enbart filer) Om filen överförs igen skapas en version av filen som ersätter den befintliga filen med en ny. Creative Cloud sparar en kopia av varje ändring du gör i en fil.

Om du vill ersätta en fil via Creative Cloud Assets-sidan gör du så här:

 1. Gå till filen.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Överför ny version på snabbmenyn för resursen.
  • Välj filen, klicka på , och välj sedan Överför en ny version.
  • Öppna filen för visning. Klicka sedan på  och välj Ersätt.

Mer information om versionshantering finns på Frågor och svar om versionshantering.

Hantera resurser

Byta namn på en resurs

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till den fil eller mapp som du vill döpa om.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Byt namn på snabbmenyn för resursen.
  • Välj en resurs och klicka på ikonen Byt namn ().
 3. Ange ett nytt namn för resursen och klicka på Spara.

  Byt namn på en fil eller mapp

Flytta resurser till en annan mapp

 1. På Assets-webbplatsen väljer du de filer eller mappar som du vill flytta till en annan mapp.

 2. Klicka på ikonen Flytta ().

 3. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Välj önskad mapp och klicka på Flytta hit.
  • Om du vill skapa en ny mappklickar du på  idet nedre vänstra hörnet. Ange sedan ett namn för mappen och klicka på Skapa ny mapp.

Kopiera en resurs

 1. På Assets-webbplatsen väljer du de filer eller mappar som du vill kopiera.

 2. Klicka på ikonen Kopiera ().

 3. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Välj önskad mapp och klicka på Kopiera hit.
  • Om du vill skapa en ny mapp klickar du på  idet nedre vänstra hörnet. Ange sedan ett namn för mappen och klicka på Skapa ny mapp.

Ta bort resurser

Det är en tvåstegsprocess att ta bort en fil, ett bibliotekselement eller ett mobilt arbete. Du tar först bort objektet tillfälligt och sedan permanent från mappen Borttaget för respektive kategori på webbplatsen Assets.

Du kan ta bort filer på din dator, på Assets-webbplatsen och från en Creative Cloud-aktiverad mobilapp. Du kan även ta bort resurser från katalogen Creative Cloud Files på datorn med operativsystemets kommandon.

Alla borttagningar av resurser synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto. Borttagna resurser tar fortfarande upp utrymme online. Du frigör lagringsutrymme genom att ta bort resurserna permanent.

Ta bort en resurs från Assets-webbplatsen

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till den fil som du vill arkivera.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Ta bort på snabbmenyn för resursen.
  • Välj en eller flera resurser och klicka på ikonen Ta bort ().

  Creative Cloud flyttar resursen till mappen Borttaget .

  Ta bort en resurs
  Ta bort en resurs

Ta bort resurser permanent

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till mappen Borttaget.

 2.  Gör något av följande:

  • Välj Ta bort permanent på snabbmenyn för resursen.
  • Välj de resurser som du vill ta bort för alltid och klicka på ikonen Ta bort permanent ().
 3. När du uppmanas att bekräfta klickar du på Ta bort permanent igen.

Återställa resurser

 1. På Assets-webbplatsen navigerar du till mappen Borttaget.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Återställ på snabbmenyn för resursen.
  • Markera de resurser du vill återställa. Klicka sedan på ikonen Återställ ().

Lagringsplaner och kvoter

Storleken på ditt lagringsutrymme beror på ditt Creative Cloud-medlemskap.

Medlemsplan Kostnadsfritt lagringsutrymme
Kostnadsfritt 2 GB
Creative Cloud (Photography) 20 GB
Creative Cloud (Fristående program och Alla program) 100 GB
Creative Cloud for teams 100 GB

Du kan visa statusen för ditt lagringsutrymme nere till vänster på Creative Cloud Assets-sidan.

Du kan synkronisera ett överskott på upp till 1 GB från valfri enhet till Creative Cloud. Efter det slutar Creative Cloud-datorprogrammet synkronisera nya resurser och du får ett meddelande om att du överskridit din kvot. De resurser som inte kunnat överföras markeras med ett rött utropstecken. Du kan fortfarande flytta, byta namn på eller ta bort resurser. Om du vill fortsätta att synkronisera resurser måste du frigöra utrymme genom att ta bort andra resurser permanent.

Obs!

En liten del av utrymmet används för administration. Det innebär att det faktiska lagringsutrymmet är något mindre än det allokerade utrymmet. Det varierar mellan 100 kB och 500 kB beroende på antalet användarresurser.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy