Riešenie

Keď vyberiete položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie v aplikácii Acrobat alebo Reader, zobrazí sa dialógové okno Pripravené na inštaláciu. Keď však kliknete na tlačidlo Inštalovať, zobrazí sa Chyba 1602.

Riešenie

Odstráňte priečinok ARM v príslušnej adresárovej hierarchii.

Acrobat 9

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.2
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Acrobat\9.2

Reader9

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Reader\9.2
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Reader\9.2

Acrobat 8

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\8.1
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Acrobat\8.1

Reader8

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Reader\8.1
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Reader\8.1 

Ďalšie informácie

Chyba 1602 sa zobrazí, ak v priečinkoch Application Data aplikácie Adobe Reader chýbajú aktualizačné súbory MSI nástroja ARM (Acrobat Refresh Manager).

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online