Problém: V hornej časti okna Acrobat sa zobrazí prázdna obrazovka

V systéme Mac OS sa v hornej časti okna aplikácie Acrobat DC zobrazí prázdne okno a nemožno zatvoriť aplikáciu Acrobat. Tento problém sa vyskytuje v systémoch Mac OS s duálnymi monitormi v prípade, že jeden z monitorov je displej Retina.

Riešenia

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Pri zameraní na prázdnu obrazovku stlačte kláves Esc.
  • Odpojte druhý monitor a znova spusťte aplikáciu Acrobat.

Ďalšie informácie

Pri nastavení Duálny monitor, v rámci ktorého sekundárny monitor nie je monitor typu High DPI a primárny monitor je displej Retina, dialógové okno aplikácie Acrobat sa zobrazí skreslené a používateľ ním nemôže prejsť. Vyvoláva to dojem, že aplikácia Acrobat/Reader zamrzla.

Prepojte počítač, ktorý nepodporuje rozlíšenie HiDPI, s počítačom s podporou HiDPI a spusťte aplikáciu Acrobat na počítači s podporou HiDPI. Spusťte ľubovoľné dialógové okno aplikácie Acrobat (CEF) a presuňte ho do počítača, ktorý nepodporuje rozlíšenie HiDPI. Zobrazenie dialógového okna je skreslené.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online