Acrobat Reader DC tlačí pruhy

Po inovácii na výročnú aktualizáciu Windows 10 Acrobat Reader DC tlačí namiesto textu pruhy (čierne pásy alebo pruhy).

Poznámka:

Tento problém má vplyv len na verziu Acrobat Reader DC (Trvalý).

Riešenie: Aktualizácia nástroja Acrobat na najnovšiu verziu

Tento problém vyrieši oprava Acrobat DC a Reader DC vydaná 10. januára 2017. Aktualizácia sa automaticky použije na všetky existujúce inštalácie aplikácie Acrobat DC a Reader DC. To, či máte aktuálnu opravu nainštalovanú, môžete zistiť po otvorení aplikácií Acrobat alebo Reader DC, kde prejdite do ponuky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

Podrobnosti k vydaniu: Poznámky k vydaniu | DC január 2017.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online