Problém

Počas inštalácie produktu Adobe na Windows Server sa vám nedá zvoliť si inú možnosť na obrazovkeMožnosti inštalácie.

Nemožnosť výberu možností
Nemožnosť výberu možností jazyka a polohy

Riešenie

Na vyriešenie tohto problému vypniteIE Enhanced Security Configuration.

  1. Prejdite na Štart> Server Manager.

  2. V dialógovom okne Server Manager zvoľte možnosť Lokálny server.

  3. Kliknite na možnosť IE Enhanced Security Configuration v časti Vlastnosti.

  4. Podľa svojho používateľského účtu možnosť vypnite pre správcov alebo používateľov.

  5. Nainštalujte produkt.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online