User permissions can be set at a global or a property level. Company admins can set different permissions for a user for each individual property or globally for all properties. A chart is available in the documentation detailing what each user group has permission to. https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/groups.html

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online