When calling a data element in a custom script the error '_satellite is not defined' indicates a scoping issue. In order for '_satellite.getVar()' to have access to the global _satellite object, check the box 'execute globally' in the script editor.

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online