Adobe video aplikácie a Mojave | macOS 10.14

V tomto článku sa uvádzajú známe problémy s kompatibilitou, na ktoré môžete naraziť pri spúšťaní aplikácií Adobe v zariadeniach so systémom macOS 10.14 (Mojave) a ich riešenia.

Spoločnosť Adobe pri spúšťaní aplikácií v zariadeniach so systémom macOS 10.14 Mojave zistila uvedený problém s kompatibilitou.

Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča, aby si zákazníci pred aktualizáciou na systém macOS 10.14 Mojave aktualizovali vydanie aplikácie (CC 2019) na najnovšiu verziu. Staršie verzie aplikácie neboli navrhnuté ani rozsiahlo testované na spúšťanie v systéme macOS Mojave. Okrem toho zákazníkom dôrazne odporúčame, aby vykonali test v nevýrobnej časti, a uistili sa tak, že nové operačné systémy fungujú v aktuálnom hardvéri a s aktuálnymi ovládačmi. Je možné, že si želáte ponechať staršiu verziu operačného systému, ktorý je kompatibilný s predchádzajúcimi verziami nášho softvéru.

Ovplyvnené produkty

Operačný systém

Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Prelude, Audition verzia 2019 alebo staršie verzie

macOS 10.14 Mojave

Spoločnosť Adobe pri spúšťaní aplikácií (CC 2019) a predchádzajúcich vydaní v zariadeniach so systémom macOS 10.14 Mojave zistila uvedené problémy s kompatibilitou.

Aplikácia požaduje sprístupnenie mikrofónu

Platí pre Premiere Pro, Prelude, Character Animator, Audition

Keď potiahnete klip na časovú os, aplikácia zobrazí nasledujúce hlásenie.

Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Premiere Pro
Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Premiere Pro

Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Character Animator
Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Character Animator

Kliknite na možnosť OK a v preferenciách zvukového hardvéru nastavte mikrofón Mac ako audio vstup.

Okrem toho požaduje Character Animator povolenie sprístupnenia kamery. Aplikácia zobrazí nasledujúce hlásenie.

Požiadavka o sprístupnenie kamery pre Character Animator
Požiadavka o sprístupnenie kamery pre Character Animator

Kliknite na OK a nastavte kameru Mac ako video vstup.

Nastavenie tmavého zobrazenia neovplyvňuje celé používateľské rozhranie

Platí pre Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Prelude

Keď v systéme macOS povolíte zobrazenie v tmavom režime v dialógovom okne Systémové preferencie > Všeobecné, záhlavie okna v hornej časti aplikácie sa však naďalej zobrazuje v svetlom režime.

Problémy s kvapkadlami

Platí pre Premiere Pro

Pri použití kvapkadiel sa objavia nasledujúce problémy:

  • Keď v aplikácii Premiere Pro použijete kvapkadlá, aby ste vytvorili vzorku farby, na vzorkovnici farieb sa nezobrazí ukážka farieb.
  • Kvapkadlo pri vytváraní vzorky farby názvu na paneli Základná grafika nefunguje.

Prechod videa morfing prostredníctvom vykresľovania Metal GPU je nastavený na softvérové vykresľovanie

Platí pre Premiere Pro

Ak používate vykresľovanie Metal GPU a použijete prechod morfing, Premiere Pro nepoužije vykresľovanie Metal GPU, ale softvérové vykresľovanie. 

Aplikácia Dvaaudioscan helper sa neustále zobrazuje v Docku

Platí pre Premiere Pro

Ak aplikáciu Premiere Pro po vytvorení projektu zavriete, aplikácia Dvaaudioscan helper sa nezavrie. Pri vypnutí systému sa v Docku zobrazuje ikona Dvaaudioscan. Ikona sa v Docku zobrazuje aj pri reštarte.

After Effects sa pokúša prevziať kontrolu nad Finderom

Keď spustíte aplikáciu After Effects po prvýkrát, otvorí sa dialógové okno operačného systému žiadajúce o kontrolu nad Finderom, „Adobe After Effects CC 2018“ by chcel riadiť Finder.
Tento problém sa neobjavuje pri nasledujúcich vydaniach.

V dialógovom okne Ladenie sa nezobrazujú prvky používateľského rozhrania

Platí pre After Effects

Keď zlyhá úloha v aplikácii After Effects a vytvorí sa ladenie, v dialógovom okne sa nezobrazuje kontextová ponuka Ignorovať a začiarkavacie políčko Kopírovať do zásobníka.

V zobrazení galérie chýba dialógové okno Importovať

Platí pre After Effects

Nainštalujte a spustite aplikáciu After Effects v zariadení macOS Mojave a otvorte dialógové okno pre import prostredníctvom Ponuka Súbor > Importovať > Súbor. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť položky ako v kontextovej ponuke chýba možnosť Galéria.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu