Tento článok uvádza známe problémy s kompatibilitou, na ktoré môžete naraziť pri spúšťaní aplikácií na macOS 10.14 (Mojave) a uvádza známe riešenia.

Spoločnosť Adobe objavila nižšie uvedený problém s kompatibilitou pri spúšťaní aplikácií na macOS 10.14 Mojave.

Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča, aby si zákazníci pred aktualizáciou na macOS 10.14 Mojave aktualizovali vydanie aplikácie (CC 2019) na najnovšiu verziu. Staršie verzie aplikácie neboli navrhnuté ani rozsiahlo testované na spúšťanie na macOS Mojave. Navyše, dôrazne odporúčame zákazníkom, aby si vykonali svoj vlastný test na neproduktívnej partícii, aby sa uistili, že nové operačné systémy bežia na ich aktuálnom hardvéri a s aktuálnymi ovládačmi. Môžno chcete zostať pri staršej verzii OS, ktorý je kompatibilný s predchádzajúcimi verziami nášho softvéru.

Súvisiace produkty
Operačný systém
Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Prelude, Audition verzia 2019 alebo staršie verzie macOS 10.14 Mojave

Spoločnosť Adobe objavila nasledujúce problémy s kompatibilitou pri spúšťaní aplikácií (CC 2019) a predchádzajúcich vydaní na macOS 10.14 Mojave.

Aplikácia požaduje sprístupnenie mikrofónu

Platí pre Premiere Pro, Prelude, Character Animator, Audition

Keď potiahnete klip na časovú os, tak aplikácia zobrazí nasledujúce hlásenie.

Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Premiere Pro
Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Premiere Pro
Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Prelude
Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Character Animator
Požiadavka o sprístupnenie mikrofónu pre Character Animator

Kliknite na OK na nastavenie Mac mikrofónu ako audio vstupu v Audio Hardware preferenciách.

Navyše, Character Animator požaduje o povolenie sprístupnenia kamery. Aplikácia zobrazí nasledujúce hlásenie.

Požiadavka o sprístupnenie kamery pre Character Animator
Požiadavka o sprístupnenie kamery pre Character Animator

Kliknite na OK na nastavenie Mac kamery ako video vstupu.

Nastavenie Dark Appearance neovplyvňuje celé používateľské rozhranie

Platí pre Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Prelude

Ak povolíte vzhľad Dark Mode v macOS dialógovom okne, System Preferences > General tak lišta s nadpisom v hornej časti okna aplikácie bude naďalej svetlá.

Problémy s kvapkadlami

Platí pre Premiere Pro

Keď použijete kvapkadlá, tak sa objavia nasledujúce problémy:

  • Keď použijete kvapkadlá v Premiere Pro na ovzorkovanie farieb, nedostanete ukážku farieb na vzorkovnici farieb.
  • Keď použijete kvapkadlo na ovzorkovanie farby pre názov na paneli Essential Graphics, tak kvapkadlo nefunguje.

Morph cut s Metal GPU Rendering je nastavený na Software rendering

Platí pre Premiere Pro

Ak používate Metal GPU rendering, a použijete Morph Cut, potom Premiere Pro nepoužije Metal GPU na rendering, miesto toho sa nastaví na Software rendering. 

Aplikácia Dvaaudioscan helper zostane viditeľná v Dock

Platí pre Premiere Pro

Ak odídete z Premiere Pro po vytvorení projektu, tak aplikácia Dvaaudioscan helper sa nezavrie. Po vypnutí sa systém vypne s ikonou Dvaaudioscan viditeľnou v Dock. Taktiež sa objaví v Dock po opätovnom nabootovaní.

Potom sa Effects pokúsi prevziať kontrolu nad Finder

Keď spustíte After Effects po prvýkrát, otvorí sa dialógové okno OS, žiadajúce o kontrolu nad Finder, "Adobe After Effects CC 2018” by chcel riadiť aplikáciu “Finder”.
Tento problém sa neobjaví pri následných spúšťaniach.

V dialógovom okne Debug Event chýbajú prvky UI

Platí pre After Effects

Keď úloha v After Effects spadne a vytvorí Debug Event, tak v dialógovom okne chýba kontextová ponuka Ignore a začiarkavacie políčko Copy to callstack.

V zobrazení Gallery chýba dialógové okno Import

Platí pre After Effects

Nainštalujte a spustite After Effects na macOS Mojave a otvorte dialógové okno pre import File menu > Import > File. Keď kliknete na tlačidlo Show items as tak v kontextovej ponuke chýba Gallery.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online