Nárok na bezplatnú inováciu

Na bezplatnú inováciu máte nárok v prípade, ak ste si softvérový produkt Adobe (úplný alebo inováciu) zakúpili v čase oznámenia novej verzie softvéru.

Aktualizácie Adobe Creative Cloud

Spoločnosť Adobe ponúka najaktuálnejšie verzie aplikácií pre členov Creative Cloud, hneď ako sú k dispozícii. Informácie o inováciách Creative Cloud nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ) Creative Cloud.

Žiadosť o bezplatnú inováciu

Musíte spĺňať všetky požiadavky.

Vlastníte verziu pre jedného používateľa alebo verziu softvérového produktu Adobe určenú pre vzdelávacie inštitúcie.
Neviete, či máte produkt pre jedného používateľa? Pozrite si časť Zistiť typ softvérovej licencie.

Máte zaregistrované sériové číslo
Pozri Možnosti registrácie produktu.

Máte číslo objednávky alebo doklad o kúpe

  • Kupovali ste od spoločnosti Adobe? Budete potrebovať číslo objednávky.
  • Kupovali ste v obchode? Potrebujete elektronickú kópiu predajného dokladu, na ktorom je uvedený názov a adresa predajne, názov produktu, zakúpená verzia, dátum kúpy a nákupná cena. (Ak nemáte doklad v elektronickej podobe, naskenujte ho.) Pozri Platný doklad o kúpe.

Máte kvalifikovaný produkt
Pre nasledujúce produkty nie sú dostupné bezplatné inovácie:

  • produkty zakúpené pomocou obchodu Mac App Store
  • nákupy z druhej ruky, vrátane softvéru, ktorý ste dostali pomocou prenosu licencie
  • disky DVD s kurzami, skúšobné verzie, produkty na skúšku, beta verzie, produkty, ktoré nie sú určené na predaj (NFR) a verzie produktov pribalené k produkcii OEM.

Bezplatné inovácie po oznámení sú dostupné iba prostredníctvom spoločnosti Adobe a nedajú sa kombinovať so žiadnymi inými ponukami. Inovácie sú pre rovnakú platformu, jazykovú verziu a edíciu, akú mala vaša predchádzajúca verzia. (V prípade, že predtým nebola dostupná alebo v prípade, že sa príslušná jazyková verzia už neponúka, môžete požiadať o inú jazykovú verziu.)

Kontaktujte nás, ak chcete zistiť, či váš nákup spadá do obdobia, pre ktoré je dostupná bezplatná inovácia.

Zamietnuté žiadosti

Ak si myslíte, že ste boli odmietnutí omylom, kontaktujte nás. Nezabudnite uviesť sériové číslo, ktoré ste použili pri svojej požiadavke.

Hľadáte informácie o aktualizáciách alebo nákupe inovácie?

  1. Informácie o cenách nájdete v Katalógu produktov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online