Ръководство за работа Отказ

Adobe Stock for enterprise

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Дайте възможност на потребителите да обучат персонализирани модели на Firefly
   5. Преглед на заявките за продукти
   6. Управление на политиките за самообслужване
   7. Управление на интеграциите на приложения
   8. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   9. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   10. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   11. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Първи стъпки с Global Admin Console
  1. Приемане на глобална администрация
  2. Избиране на вашата организация
  3. Управление на организационната йерархия
  4. Управление на продуктови профили
  5. Управление на администратори
  6. Управление на потребителски групи
  7. Актуализиране на политиките на организацията
  8. Управление на шаблони за политика
  9. Разпределяне на продукти към дъщерни организации
  10. Изпълнение на чакащи задачи
  11. Разглеждане на подробна информация
  12. Експортиране или импортиране на организационна структура
 8. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 9. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 10. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 11. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Управление на вашия екип в Adobe Express
  5. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  6. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  7. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  8. Съответствие на заявката за покупка
  9. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  10. Помощ за VIP Select
 12. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 13. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Quick help for users of Adobe Stock
Drag a photo into Adobe Stock to find similar photos. Visual search is that simple. Alternatively, type a search term and use Aesthetic Filters to focus your search and save time. To get started, go to stock.adobe.com.
Learn more.

Бележка:

The following instructions apply to customers who have purchased an Adobe Stock for enterprise plan (credits). Customers who have purchased a Creative Cloud for enterprise – Pro Edition plan (CCE Pro) can follow the same deployment steps as Creative Cloud for enterprise.

Applicable role: Administrators

As a System Administrator, you can use the Adobe Admin Console to:

Visualize the details of your Adobe Stock product:

 • Quota available for your enterprise
 • Quota assigned to product profiles
 • Quota consumed by your users

Assign a Product Administrator role for Adobe Stock to your users.

Create/Edit product profiles for Adobe Stock:

 • Specify a Name for the Product Profile (visible only by Administrators in the Admin Console)
 • Specify a Team/Stock Project name (visible by end users on the Adobe Stock website)
 • Define download limits for the product profile (in credits)
 • Configure the different options for the product profile
 • Add users to the product profile
 • Add Profile Administrators to the product profile

As a System Administrator, you can also access a dedicated interface on Adobe Stock to monitor the consumption of Adobe Stock assets and download reports in CSV format.

General information

Information related to licenses

The Adobe Stock for enterprise offering, by default, includes sharing rights across the organization. Once a user from your organization licenses an asset, other users of your organization can identify, download, and use this asset without having to license it again. Administrators can use the permissions tab to block the same asset from being licensed twice. Once an asset has been licensed by your organization, the right to use it is perpetual (as long as your organization stays within the licensing terms). If an asset is used by multiple clients outside of your organization, then a separate license is needed for each client that uses it.

There are three different possible configurations for users of your organization:

 

User is not associated to a product profile for Adobe Stock

User is associated to a product profile for Adobe Stock with a credit quota of 0

User is associated to a product profile for Adobe Stock with a credit quota > 0The user can

Browse the Adobe Stock website

- Browse the Adobe Stock website

- Identify, download, and use assets already licensed by your organization

- Download previews

- Browse the Adobe Stock website

- Identify, download, and use assets already licensed by your organization

- Download previews

- License additional Adobe Stock assets

The user cannot

- Identify assets already licensed by your organization

- Download previews

- License Adobe Stock assets

License additional Adobe Stock assets

 

Assets that have already been licensed by your organization are marked with a Licensed badge in search results on Adobe Stock and in Creative Cloud applications.

The licensed badge on Adobe Stock

The licensed badge in Creative Cloud apps

All users of a product profile for Adobe Stock share the credits quota assigned to this product profile. They can license Adobe Stock assets from this pooled quota.

Consider a product profile with two assigned users—A and B—and 100 total credits.

 • User A can use up to 100 credits to license Adobe Stock assets if no credits have been used yet.
 • User B can use up to 100 credits to license Adobe Stock assets if no credits have been used yet.
 • If user A has used 45 credits, then user B can use up to 55 credits.

Users must select their entitlement view on the Adobe Stock website in the following scenarios:

 • When they sign in for the first time on Adobe Stock
 • If they also have a personal or team entitlement to Adobe Stock
 • If they belong to multiple product profiles for Adobe Stock (within the same organization or through multiple organizations)

Information related to credits

If your organization purchased an Adobe Stock for enterprise plan, users will license Adobe Stock assets with credits. The number of credits required to license an asset varies by asset type.

If your organization purchased a Pro Edition plan, users have unlimited access to Adobe Stock standard assets (no credits are needed). Pro edition users will need credits to license all other asset types, including Premium images, video, and audio.

Adobe Stock credits are valid from the date of purchase to their expiration/renewal at the contract anniversary date, irrespective of the date on which they were assigned to a product profile. However, once an asset is licensed, the right to use it is perpetual.

Unused and unassigned credits expire at the contract anniversary date without rolling over. However, product profile settings remain valid. Download limits and options associated with product profiles remain valid for as long as the service is active.

Product settings

User roles

 

System
Administrator

Product
Administrator for Adobe Stock

Adobe
Stock Profile Administrator

Adobe
Stock User

Ideal for

IT person

Art buyer

Team Manager

Designer

Admin Console Access 

Full access

Limited to the Adobe Stock product

Limited to the Adobe Stock profile(s) they
administer

No

Ability to add users and define their role

Yes, any role

Yes, limited to:

- Product Administrator for Adobe Stock

- Administrator of any Adobe Stock Profile

- User of any Adobe Stock Profile

Yes, limited to:

- Administrator of the Adobe Stock Profile(s) they administer

- User of the Adobe Stock Profile(s) they administer

No

Ability to update product profiles for Adobe Stock (name, quota, permissions, and more).

Yes

Yes

Yes, limited to Adobe Stock profile(s) they administer. They cannot update the quota assigned to the profiles they administer.

NoAbility to monitor the license history of the organization

Yes, full visibility

Yes, full visibility

Yes, all the licensed assets appear in the history but the details (product profile used for licensing, user who licensed the asset) are visible only for the assets that have been licensed via the Adobe Stock Profile(s) they administer

Yes, all the licensed assets appear in the history but the details (product profile used for licensing, user who licensed the asset) are visible only for the assets they licensed directly  

Ability to download a report in CSV format

Yes

Yes

Yes, with the limitations above

Yes, with the limitations above

Learn more about admin roles.

Create/edit a product profile for Adobe Stock

 1. Log in to the Admin Console as an Administrator and click Products. A list of Adobe products purchased by your organization is displayed.

 2. Select Adobe Stock.

  The Adobe Stock page displays all associated Product Profiles.

 3. To edit an existing product profile, click the product profile's name, and click Settings.

  To create a product profile, click New Profile.

 4. Specify a Profile Name and Description, to identify this profile among the others in the product profiles for Adobe Stock listing.

  Also, you can choose to have a different Display Name. This name is displayed to end users in the Identity selection menu on the Adobe Stock website to help them to choose the right product profile to use for licensing stock assets. By default, the Display Name is the same as the Profile Name.

  Product Profile Settings
  Product Profile Settings

 5. You can also choose to notify users when they are added or removed from this profile, using the Notification toggle.

  Click Next.

 6. On the Quota screen, enter the download limit in credit for this product profile and click Save. User of this product profile shares this pooled quota without the ability to exceed it.

  Your new profile is created.

 7. Click the product profile's name, navigate to Permissions, and clck Edit to specify the following:

  • Asset Types: Specify the types of assets that users of this product profile can access with their credits (such as videos, premium assets, templates, and more). The options that you see for asset types, depends on your offer.
  • Mandatory References: Define the references users of this product profile must fill out when they license an asset (such as Customer name, project name, licensee, cost center, and more). These references will appear in your license history and in the usage reports.
  • Optional References: Let the users choose if they want to add more references for better tracking of assets.
  • License Again: Specify if a user can license the same asset more than once.

  Click Save to finish.

Change existing product profile details and settings

You can perform the following tasks after creating your product profile. In the Admin Console, navigate to Products > (Creative Cloud) Adobe Stock > click the newly created product profile.

 • To add or remove users or user groups, navigate to Users.
 • To add or remove admins, navigate to Admins.
 • To edit the permissions, navigate to Permissions. You can even copy permissions from the current product profile, to a new one, clicking Copy Permissions.

Update a product profile's download limit

When a product profile's download limit has been reached, Administrators are notified by email (System Administrator in case there is no Product Administrator for Adobe Stock). They can increase this download limit to allow users to download more assets. To do so, Administrators need to edit the product profile and update the download limit with a higher number of credits.

If the Product or System Administrator decreases a product profile's download limit to a few credits lower than the current consumption, users won't be able to download additional assets. The previous consumption, however, is still recorded based on actual downloads.

Canceling Adobe Stock entitlements

A Product or System Administrator can delete a product profile for Adobe Stock by selecting the check box next to the profile's name, and clicking Delete Profile.

If a product profile is deleted, or if users are removed from a product profile for Adobe Stock, the users can no longer license assets. However, the past consumption is still recorded in the Adobe Stock Usage dashboard.

End user experience

Previews

When the unwatermarked HD preview option has been enabled from the Permissions tab of the Admin Console, users who download previews of any asset type, either from the Adobe Stock website or from the Creative Cloud applications get the high-res file without a watermark. These previews are marked unlicensed until the users license the assets.

License references

When mandatory or optional references have been enabled from the Permissions tab of the Admin Console, users who license Adobe Stock asset must fill a form that includes these references. Users may not license the asset until all the mandatory references have been filled.

The License References form

Download limit reached

Once a product profile’s download limit is reached, its users are prompted with appropriate messaging. An Administrator can increase the download limit of the product profile from the Admin Console.

Asset types

If a product profile’s settings do not allow its users to license certain types of assets, users trying to license such asset types are prompted with the appropriate message when they try to license an asset.

Monitoring Adobe Stock consumption

Administrators may monitor the credit consumption directly from the Admin Console. They also have access to a dedicated monitoring interface on the Adobe Stock website. They can access the monitoring interface via the Go to Stock Usage Dashboard link of the Adobe Stock card on the Admin Console Products tab or by accessing the License History section on the Adobe Stock website.

Stock credit

License History | Stock Usage Dashboard

If an Administrator manages multiple organizations, they can choose which organization they want to monitor from the Adobe Stock Usage Dashboard on the website via a drop-down list.

All assets licensed by any member of the organization are displayed in the License History for any member of the organization. However, the details and the filtering capabilities depend on the member status:

 • System Administrators can see all the details for each licensed asset
 • Product Administrators for Adobe Stock can also see all the details for each licensed asset
 • Adobe Stock Profile Administrators can only see the details for the product profile(s) they administer. The same rule applies for filters; they can only filter by product profile and users that they administer.
 • End users can only see the details for the assets they licensed directly. The same rule applies for filters.

All the mandatory/optional references enabled via the permissions tab of the Admin Console are used as filters and the values entered by the users when licensing Adobe Stock assets appear in the table. In case a value is wrong, administrators may update the references entered by users by clicking . When doing so, the form appears and administrators may edit the values.

References edition form

Administrators may filter the license history to get assets licensed by a particular user or group of users, used for a particular project or customer, or corresponding to a particular purchase order. Once they get the results, they may export the data in a CSV file via . The file including all the data will then be generated and sent by email.

The Adobe Stock Usage Dashboard also includes two other sections:

 • Users: Number of assets downloaded by different users.
 • Groups: Number of assets downloaded via different product profiles

Saving Adobe Stock content to Creative Cloud Libraries

Users entitled to Creative Cloud for enterprise with services can save Adobe Stock asset previews and licensed assets either to their desktop, or to their libraries and benefit from the integration workflow.

Users who don't have access to storage or are at capacity can only save asset previews and licensed files to their desktop.

For related information, see:

Migrate from Creative Cloud for teams to Creative Cloud for enterprise

When a customer migrates from an Adobe Stock for teams plan to Adobe Stock for enterprise, it is recommended to make a backup copy of each licensed asset to ensure these assets are not lost when the team plan is discontinued. Accessing the license history of a team account is possible only if the plan remains active.

For more information, see Migrate end users from Creative Cloud for teams.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн