Ръководство за работа Отказ

Maintain the internal update server

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

How to maintain the internal update server environment setup with AUSST.

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) enables you to centralize the download of Adobe apps and updates to a server location.

AUSST tool

Maintain server

3. Maintain internal update server

setup server

Common use cases

Once you have set up your internal update server, you perform some synchronization activities to maintain it for regular updates. Besides setting up an internal update server, AUSST also allows you to:

 • Generate client configuration files that are used to set up clients that will use your internal update server. Client configuration files are required to create product groups.  
 • Get incremental updates from the Adobe Update server.
 • Create product configuration groups that enable different groups of users to download products and updates from their respective product groups.
 • Free up disk space on your internal update server by removing obsolete updates.
 
Бележка:

The fresh (setup) and incremental (maintenance) commands are mutually exclusive. However, all other commands described below are used with these two commands.

For a quick understanding of using these commands, see the commonly used AUSST commands in the Common use cases.

Synchronize with the Adobe Update Server

After the initial setup, you must regularly synchronize your internal update server with the Adobe Update Server. It ensures that you have all the latest apps and updates. Run the following command:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/serverroot/updates/Adobe/CC" {--incremental | --fresh}

Incremental Synchronization

Although the --incremental parameter validates all the downloaded apps and updates, it downloads only those apps and updates for which a recent version is available. 

 • New apps and updates posted on the Adobe update server since your last synchronization

   --incremental parameter pulls only the new apps

 • No new apps and updates posted on the Adobe update server

   --incremental parameter pulls nothing

In normal course, you should use --incremental option. However, if for some reason the latest apps and updates are not being reflected on the end-user computers, you can perform a fresh synchronization as explained next.

Fresh Synchronization

The --fresh parameter downloads all apps and updates present on the Adobe Update Server.

This parameter cleans the root folder and any apps and updates present on the internal update server are first removed. Then, all the latest apps and updates available on the Adobe Update Server are downloaded to the server machine.

The result is that your internal update server is up-to-date, and ready to update end-user computers.

Acrobat-only Synchronization

The --acrobatonly parameter downloads only Acrobat and Reader app or updates present on the Adobe Update Server.

Download products and updates based on a filter

When you use AUSST for fresh or incremental synchronization, you can choose the products and updates that you want to download.

Бележка:

The filterProducts option does not support Acrobat. The following scenarios cannot be used to filter Acrobat. Also, if you use the following filter options, Acrobat is always downloaded or updated, even if you don't include it in the filter. If you only want to download and update Acrobat, synchronize your server using the acrobatonly parameter.

AUSST syncs current Adobe desktop apps and the latest previous major versions of each. AUSST does not sync updates for apps we no longer sell. Find links to the apps that are available to download.​​ It implies that, when creating filters, you must specify only the versions of apps supported for download and installation.

The use cases below contain SAP Codes. If required, get the Complete list of SAP Codes.

Using the --filterProductsoption

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="<Comma-separated list of Product Sap Codes>"

Replace --incremental with --fresh if you use this option during setup.

Using After Effects (Sap Code: AEFT) as an example to download the given versions and updates:

 • All versions and updates:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="AEFT"
 • All updates of version 16.0:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0"
 • Update 16.1.3 of version 16:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0#16.1.3"
 • Update 16.0.1 version 16.0 of After Effects along with all version of Photoshop (Sap Code: PHSP):
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0#16.0.1,PHSP"
  (Note: Different products are comma-separated.)

Using the --filterFilePathoption

If you have multiple products and updates that you want to include in a product filter, using the --filterProducts option can be cumbersome.

Instead, you can define you product filters in a filterConfig.xml file and use the --filterFilePath. Then include the details in a filterConfig.xml file.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterFilePath="<absolute location of filterConfig.xml>"

filterConfig.xml: Sample Structure

Similar to the example given above (--filterProducts), to create a filter to download update 16.0.1 of After Effects 16.0 and the latest version of Photoshop:

<Filters>     

  <Filter>

      <GroupName/>

             <FilterValue>AEFT#16.0#16.0.1,PHSP</FilterValue>

  </Filter>  

</Filters>

Complete list of SAP Codes.

Бележка:

If you are not creating product groups (described below),  you must create an empty GroupName node. If the GroupName node is not included, the .xml format will be incorrect and lead to errors why syncing.

By default a wild-card group is created for the generic filter commands.

Create product groups

Product groups help you to group products and versions based on the users who must be provided with specific products and updates.

 1. Define your product groups based on the products and updates that required by different groups of users.
 2. Create .override files based on the different product groups.
 3. Deploy the .override files to the different groups of users.

Each group of user can access to their own respective product group.

1. Define product groups

You can create product groups by using one of the two options:

1.   --FILTERPRODUCTS option

2.   --FILTERFILEPATH option

1. Using the --filterProductsoption

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="<group name>(<Comma-separated list of Product Sap Codes>)|<group name>(<Comma-separated list of Product Sap Codes>)"

Replace --incremental with --fresh if you use this option during setup.

 

Using After Effects (Sap Code: AEFT) and Photoshop (Sap Code: PHSP) as an example. Create two groups, named g1 and g2 which filter the following products and updates.

 group g1

group g2

All versions of After Effects and Photoshop update 19.1.2.

All updates of After Effects 16.0 and all latest versions of Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\DynamicViews" --incremental --filterProducts="g1(AEFT,PHSP#19.0#19.1.2)|g2(AEFT#16.0,PHSP)"

Note that groups are separated by the pipe (|) character.

Complete list of SAP Codes.

2. Using the --filterFilePathoption

If you want to include multiple groups, products, and updates in a product filter, using the --filterProducts option can be cumbersome and difficult to maintain. Instead, you can define you product filters in a filterConfig.xml file and use the --filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterFilePath="<absolute location of filterConfig.xml>"

filterConfig.xml: Sample Structure

Similar to the example given above (--filterProducts), to create a filter containing two groups: g1 and g2.

group g1

group g2

Latest version of After Effects and the 19.1.2 update of Photoshop version 19.0

Version 16.0 
of After Effects and all latest versions of Photoshop

<Filters>

      <Filter>

            <GroupName>g1</GroupName>

            <FilterValue>AEFT,PHSP#19.0#19.1.2</FilterValue>

      </Filter>

      <Filter>

            <GroupName>g2</GroupName>

             <FilterValue>AEFT#16.0,PHSP</FilterValue>

      </Filter>

</Filters>

Complete list of SAP Codes.

The Sap Code list shows the latest version of each application, which can be used together to construct the XML file for filtering.

2. Create client configuration (override) files

After you define product files and, optionally, product groups, you must generate client configuration files for these filters and groups.

Run AUSST for each of the groups that you defined above:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rootpath>" --genclientconf="<out folder path>" --url="<server url>" --groupName=g1

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rootpath>" --genclientconf="<out folder path>" --url="<server url>" --groupName=g2

Бележка:

The groupName options is required if you have defined product groups.

3. Deploy client configuration (override) files

Next, deploy the generated client configuration(.overrides) files to the clients based on the product groups that you created. See Set up clients to use the internal update server for details about generating and deploying client configuration files.

Cleanup obsolete products and updates

As Adobe releases a new product update, previous updates that you download using AUSST become obsolete. As a result, they occupy unnecessary disk space on your internal update server.

For example, if you downloaded Photoshop update 19.1.0 and then later downloaded 19.1.1, you no longer require 19.1.0.

Use the --cleanup option after the --incremental option to clean up your server of all obsolete updates.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --incremental --filterProducts="<sap codes you want to retain after cleanup>"

Followed by:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolute location of the download folder>" --cleanup

AUSST CLI Menu

You can run AUSST from the command line by specifying only the --root parameter. In this case, a menu is displayed from which you can make your choice. You can select one of the options to proceed further. 

CLI Menu

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?