Ръководство за работа Отказ

Manage products on Admin Console

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Дайте възможност на потребителите да обучат персонализирани модели на Firefly
   5. Преглед на заявките за продукти
   6. Управление на политиките за самообслужване
   7. Управление на интеграциите на приложения
   8. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   9. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   10. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   11. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Първи стъпки с Global Admin Console
  1. Приемане на глобална администрация
  2. Избиране на вашата организация
  3. Управление на организационната йерархия
  4. Управление на продуктови профили
  5. Управление на администратори
  6. Управление на потребителски групи
  7. Актуализиране на политиките на организацията
  8. Управление на шаблони за политика
  9. Разпределяне на продукти към дъщерни организации
  10. Изпълнение на чакащи задачи
  11. Разглеждане на подробна информация
  12. Експортиране или импортиране на организационна структура
 8. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 9. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 10. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 11. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Управление на вашия екип в Adobe Express
  5. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  6. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  7. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  8. Съответствие на заявката за покупка
  9. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  10. Помощ за VIP Select
 12. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 13. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Learn about the products that your organization has purchased as part of the enterprise or teams agreement with Adobe.

Get started with the products purchased by your organization, go to the Products page in the Adobe Admin Console.

Your organization (teams or enterprise) purchases products as part of an agreement with Adobe. You can use these products to assign Adobe apps and services to your users.

App or service-based products also specify the number of licenses purchased for that product. This indicates the numbers of users licensed to use the apps and services included in that product. Experience Cloud solutions specify the number of users of that product. This indicates the numbers of users licensed to use that solution.

Бележка:

Administering your teams or VIP subscription? Learn how to buy and remove products and licenses.

Assign products to users

How you use the products purchased by your organization, depends on:

Type of agreement or licensing methods

 • Teams customers: Add teams users to the product plan to assign licenses to the users. Read details.
 • Named User Licensing (enterprise) customers: Create a product profile for this product and then add users to that product profile. Read details.
 • Shared User Licensing (education) customers: Create a shared device license profile for this product and then add users to that product profile. Read details.

Type of product

Assign Users: Products such as Creative Cloud All Apps, single app products such as Photoshop or XD, Acrobat, and Adobe Acrobat Sign have the option to assign users. For each license, you assign one user to that product. So, for the Creative Cloud All Apps product, if you assign a user to that product, that user is licensed to use every Adobe app or service available.

Assign Developers: Allow developers in your organization to integrate, extend, or create apps and experiences based on Adobe's products and technologies. Read details.

View license provisioning status

As a system, product, or product profile admin, you can check if a user has access to an assigned product. Users can lose access due to a number of reasons, including lack of licenses available, the trial has ended, late payment, or pending acceptance of the contract terms and conditions.

 1. Navigate to the Products page in the Adobe Admin Console.

 2. Select a product and go to the Users tab.

  The Photoshop product page with the users tab open and the license provisioning field highlighted.
  Select the Users tab view the license provisioning status.

 3. View the License provisioning status to check if all users have access.

  Status Description
  Completed

  Provisioning for the product license is complete and the user should have access.

  If the user still doesn't have access, refer to your product admin tool.

  No access The license isn't provisioned and the user does not have access.

   

  If the status is "No access", check the following table for the possible reasons and steps to restore access:

  Possible reason Applies to Next steps

  The product license has expired 

  Adobe Value Incentive Plan (VIP), Teams Plan
  Navigate to the Account page in the Admin Console to check the status of your plan. Learn how to add products and licenses.
  Trial has ended Product trials Navigate to the Account page in the Admin Console to check the status of your plan. Learn how to add products and licenses.

  There are not enough product licenses available

   

  Adobe Value Incentive Plan (VIP), Teams Plan Check the Products page in the Admin Console to check how many licenses are available and how many are used. Learn how to add products and licenses.

  Overuse has been blocked

   

  Organizations added to a Global Admin Console Check if your organization is part of a Global Admin Console. Learn more about overuse and how to allocate more licenses using the Global Admin Console.

  Late payment

   

  Adobe Value Incentive Plan (VIP), Teams Plan
  • For Teams Plan, navigate to Account > Billing History in the Adobe Admin Console to check your payment status. Learn more.
  • For VIP, connect with your reseller to satisfy your purchase order.

  Terms and Conditions pending acceptance

  Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  Ensure that a system administrator from your organization has accepted the latest contract terms. Learn more.
  Transaction still in progress
  Newly purchased or assigned licenses
  Check status at a later time.
  Incompatible identity type Enterprise products An administrator must change the user's ID type from Adobe ID to either Enterprise or Federated ID so the user can access an enterprise product.

Assign Product admins to a product

Applies to:

Admin role:

Named User Licensing for enterprises, Shared Device Licensing for education

System admin

As a system admin (especially in large organizations), we recommend that you delegate the task of managing products to a specialized role known as Product admin. A Product admin manages the products that the admin is assigned to.

 1. Go to Admin Console Products section.

 2. Click the Product to assign one or more Product admins.

 3. Go to the Admins tab and click Add Admin.

 4. Enter the name or email address of the user.

  You can search for existing users or add a user by specifying a valid email address, and filling the information on the screen.

  Бележка:

  You can add up to ten admins here. To add more, repeat the above steps after saving the changes.

  Add product admins

 5. Click Save.

  Бележка:

  For all your Adobe apps & services to function correctly, there is a set of URLs/domains that must be allowed on ports 80 and 443. Learn more.

The admins that you assigned to the Product will receive an email invite indicating the Product for which they've been given administrative rights.

Remove users and user groups from a product

 1. While managing a product in the Admin Console, navigate to Users.

 2. Select the check boxes to the left of the user names and click Remove Users.

 3. In the confirmation dialog box, click Remove Users.

Export product list

Applies to:

Admin role:

Enterprise

Product admin

Applies to:

Admin role

Teams

System admin

You can export the list of products purchased and assigned. The procurement department in your organization can use this list - for billing and accounting purposes.

 1. Go to Admin Console Products section.

 2. Click the Export to CSV in the upper-right corner of the page.

 3. Choose a folder location and click OK.

The CSV file that you download contains the list of products in your organization:

 • Nickname: Of the Product Profile
 • Product: Of the product to which a profile belongs
 • License Quota: Number of users assigned to a profile. See Define and manage quotas.
 • Assigned: Number of licenses of each product assigned / consumed for the product profile.
 • Admins: Administrators for a profile

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн