Ръководство за работа Отказ

Upload and share custom fonts

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Идентификатори на канали за използване с Adobe Remote Update Manager
   3. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Learn how to share your custom fonts with Creative Cloud for enterprise users in your organization.

Quick help for users
Open the Creative Cloud desktop app. (Select the   icon in your Windows taskbar or the macOS menu bar.).

Select the fonts icon  in the upper right. Then select Browse Fonts.

Overview

Custom fonts in Creative Cloud for enterprise give you the ability to upload, share, and manage access to fonts your Creative Cloud users need.

You can upload the font files to Creative Cloud. Once added, custom fonts are available for Creative Cloud users on their desktop computers through the Creative Cloud desktop app, as well as other supported apps and devices. The fonts can then be used in creative designs and projects. 

1. From the Admin Console, the admin accepts the custom fonts offer
Learn more.

2. From the Custom fonts page, the admin adds or removes custom fonts
Learn more.

3. From the Admin Console, the admin manages access to custom fonts
Learn more.

4. From the Creative Cloud desktop app, the end users access the custom fonts
Learn more.

Accept custom fonts offer

If you are the administrator of your organization, you will get a special offer of custom fonts on the Admin Console. Accept the offer once and find Custom fonts in your list of products. 

You can add your font files and they will be synced across your users’ devices through Creative Cloud, so they can use them in supported mobile apps and Creative Cloud desktop enabled devices.

 1. Navigate to the Products tab in Adobe Admin Console.

 2. On the Products page, under special offers, select Get started for the Custom fonts offer.

 3. Select Confirm to accept the offer after you've agreed to the terms.

  Бележка:

  You need to accept the offer only once.

You'll receive a confirmation email and Custom fonts is added to the product list under the Products tab.

Add or remove custom fonts

You can use custom fonts to streamline the process of distributing and maintaining your font licenses, so that users can spend more time creating and less time coordinating.

To learn more about how users can use fonts in their Creative Cloud apps, see Use your own fonts in Creative Cloud.

Before you upload a font

Before adding your font files, ensure that:

 • The file size doesn't exceed 512 MB.
 • The font is either a TrueType (.ttf) font or an OpenType® (.otf) font.
 • You have the rights and licenses to use the uploaded fonts.
Бележка:

Only product admins can access the Custom fonts page. You need to create a product profile and assign yourself on the Custom fonts product first, else you will not have the access to the Custom fonts page.

Become a Product Administrator for Custom Fonts

 1. In the Admin Console, navigate to Users Users.

 2. From the list of users, select your username.

 3. To edit the administrative rights, select  in the upper-right corner of the Administrative Rights section, and select Edit admin rights.

 4. On the Edit Administrative Rights page, add yourself as the Product Administrator for Custom Fonts.

  Edit admin right

 5. Click Save.

 Want to learn more about managing admin access? See Admin roles.

Add fonts

Follow the steps below to upload fonts to your organization's custom fonts.

 1. In the Admin Console, navigate to Products. Click Add and manage custom fonts on the product card for Custom Fonts to launch the Custom fonts page.

  Add and manage Custom Fonts

 2. Select the organization for which you want to upload custom fonts. Select Get Started.

 3. Choose font files on your computer and drag them to upload them to Creative Cloud.

  custom-font-upload

 4. Review the font files you have selected. 

 5. Confirm that you have enough licenses for the number of users, and give permission to Adobe, Inc. to share information pertinent to your font licenses. 

  • You acknowledge that you have the necessary and valid license(s) to upload and use these font(s) through Creative Cloud. You agree you will not grant access to the font(s) in excess of the number of seats you have licensed.
  • You give permission to Adobe, Inc. to share information pertinent to your font license with the publishing font foundry, such as company name and number of seats to which you have provisioned the fonts.
 6. Select Add to upload the fonts to your organization’s custom fonts.

  select-files

 7. (Optional) Select Add more to upload more fonts. 

  add-more

   In case of "Add failed" or "Processing failed" errors, check your Internet connection and try again.

After you've added the custom fonts, you must assign users to access these fonts.

Remove fonts

Fonts that are no longer needed by your organization can be removed from Creative Cloud. You can also remove outdated font files and replace them with new font files if necessary.

End users cannot see or use custom fonts that you have removed.

Бележка:

 If you remove any of the added fonts, any assets or designs created with those fonts will continue referring to them. Files that use fonts that you have removed may not render properly, and apps may flag the fonts as missing.

 1. In the Admin Console, navigate to Products. Click Add and Manage Custom Fonts on the product card for Custom Fonts.

  Add and manage Custom Fonts

 2. Select the organization for which you want to upload custom fonts. Select Get Started.

 3. Select the font that you want to remove.

 4. Select More options and then select Remove.

  remove fonts

   Don't forget to notify your users about the fonts that you have removed.

Manage access to custom fonts

As an administrator you can manage your users’ access to custom fonts in the Admin Console. You can do the following:

 • Assign users to custom fonts
 • Manage permissions using product profiles

Assign users to custom fonts

Use Admin Console to assign users to custom fonts. Users assigned to custom fonts can see and use them in the supported mobile apps and Creative Cloud desktop enabled devices.

 1. On the product card for Custom Fonts, click Assign Users.

  Assign users

 2. On the Add User screen, enter the name or email address of the user and pick the user from the drop-down list that is displayed.

  If the user you are adding does not exist in your organization in the Admin Console, enter the user's email address. You are prompted to enter the user's details.

 3. Select the product profile for Custom Fonts and click Save.

  Add users

  The updated list of users displays, and the user receives a notification email.

 Want to learn more about how to manage your users’ access? See Assign users in the Admin Console.

Manage permissions using product profiles

You can set permissions for specific fonts and deploy them to different product profiles. This helps you to assign specific fonts to the product profiles. For example, you can create a product profile for the group of visual designers and assign the custom fonts used for creating logos to the profile.

Want to learn more about products and profiles? See Manage products and Manage product profiles.

 1. Navigate to Products and select Custom fonts.

 2. In the Product Profiles tab, select New Profile.

 3. Specify a Profile Name and Description to identify this profile.

  You can also choose to notify users when they are added or removed from this profile, using the Notification toggle.

 4. Click Save. Your profile is created.

 5. Click the product profile's name and navigate to Permissions.
  In the Permissions tab, set permissions for custom fonts under various profiles. 

   Only the users assigned to the specific profile will be able to use custom fonts under that profile.

  configure-profile-permissions

End users and Creative Cloud fonts

When you assign users to custom fonts in the Admin Console, they will receive an email notifying them that they have been given access. Custom fonts can be used in supported apps as well as Creative Cloud desktop enabled devices.

Бележка:

Ensure that you have updated the Creative Cloud desktop app to version 5.3 for the end users.

Enterprise end users now have the ability to use two types of fonts from their Creative Cloud desktop app: Active fonts and Custom fonts.

Active fonts

Active fonts are provided by the Adobe Fonts service. End users can select which fonts to activate or deactivate for use across Adobe apps and other desktop applications.

Currently, enterprise users can't add fonts to Creative Cloud.

How can end users activate fonts from Creative Cloud desktop app?

ccda-custom-fonts

Custom fonts

Custom fonts are fonts that have been shared by an administrator for the end user to use. They can only be added and shared through Creative Cloud by enterprise admins.

Бележка:

If the admin has given custom fonts' access to the end users but they do not see the Custom fonts tab in their Creative Cloud desktop app, they should do one of the following:

 • Sign out and sign back in to the Creative Cloud desktop app
 • Relaunch the app. Use these keyboard shortcuts to force the app to close and restart itself and all associated processes:

                Windows: Ctrl+Alt+R

                macOS: Command+Option+R

If they do not see the custom fonts even after relaunching the app, they should contact their admin to view and use custom fonts.

ccda-custom fonts

The end users can select the Custom fonts tab to view the custom fonts shared by the administrator.

custom-fonts-ccda

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?