Ръководство за работа Отказ

Asset settings

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Идентификатори на канали за използване с Adobe Remote Update Manager
   3. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Asset settings give an organization control over how its assets are shared outside the organization.

To manage how users in your organization share company-owned assets, navigate to Settings > Asset settings in the Adobe Admin Console.

Бележка:

Asset Settings are not a digital rights management system (DRM) or a complete asset protection system. Employees with access to certain assets can still copy them and share with others outside the organization using third-party systems.

Sharing options

The System administrator can select a restrictive setting that limits employees from using specific sharing features within Creative Cloud and Document Cloud. Asset settings and other third-party organizational policy enforcement systems are used to ensure that assets are only shared with appropriate external entities.

Deployment Considerations

Before you turn on sharing restrictions, consider the impact it has on your end users.

After you choose a setting, you cannot stop or reverse the consequent deletion process. If you choose No public link sharing, all existing public links are removed and users with these links can no longer access the linked content. If you choose Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, any current external collaborators who are not part of the org or claimed, trusted, or authorized domains lose access to content previously shared with them. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused.

Below are the Creative Cloud and Document Cloud sharing and publishing functionalities that are impacted when you select No public link sharing or Sharing Limited to Org Members and Trusted Users.

Application

Impacted features

Application

Impacted features

Adobe Comp

Share, Send to Behance

Adobe XD

Invitations, Share link

Adobe Express

Share to social, access Content Scheduler

After Effects

Invite to Team Project, Invite to Library

Aero (mobile)

Publish link, Post to Behance

Behance

Creating or updating projects or Work in Progress, Invitations

Animate

Social share

Creative Cloud (desktop and mobile)

Get link, Invitations

Capture

Share, Invitations

Creative Cloud Libraries

Get link, Invitations, Share to Slack

Creative Cloud Assets

Get link, Invitations, Share to Slack

Fresco

Get link, Invitations

Dimension

Generating public links

InDesign

Publish Online, Share for Review

Illustrator and Illustrator Draw

Link to project, Invitations

Photoshop (desktop)

Invitations

Lightroom

Not applicable

Photoshop Sketch

Link to Project

Photoshop (mobile)

Share to social

Premiere Pro

Invite to Team Projects

Portfolio

Access to Portfolio site, create drafts, and publish

Podcast

Invite guests, Share template

Бележка:

You can't enable or disable Lightroom sharing and Frame.io sharing on the Admin Console.

Learn more about enabling and disabling services.

Application

Impacted features

Application

Impacted features

Acrobat and Reader desktop apps

Share

Adobe Document Cloud for Microsoft Outlook

Share

Mobile apps (including Adobe Scan and Acrobat)

Share Link, Share Document Cloud Link

Web services (cloud.acrobat.com)

Share

Choose Sharing Options

To choose a restrictive Asset Setting for your organization, do the following:

 1. In the Admin Console, navigate to Settings > Asset Settings.

 2. Choose a Sharing Restrictions Policy.

  You can choose from three levels of restrictions. Once you choose a more restrictive setting, you cannot stop or undo the loss of existing public links, shared folders, or document collaborations. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused. 

  If you select Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, ensure that you define your authorized domains. Any current external collaborators who are not part of the org or claimed, trusted, or authorized domains will lose access to content previously shared with them.

  Бележка:

  To use the option Sharing Limited to Org Members and Trusted Users with Document Cloud, you must add your claimed and trusted domains to the Authorized Domains.

  Sharing Options

  Restrictions

  Impact on existing links and collaborations

  No restrictions (Default)

  • You can keep this default setting whereby users are allowed to share public links, publish posts to social media, and collaborate on shared folders with anyone inside or outside the organization.
  • Recommended for enterprises who trust their employees to have freedom, control, and access to every Creative Cloud and Document Cloud feature.

  No impact.

  No public link sharing

  • Prevents users from creating public links and posting to social media.
  • Recommended for enterprises who want to prevent public sharing but still want to allow invitation-based sharing with anyone inside and outside of the organization.

  Deletes all existing public links. Once this process starts, you cannot stop or undo it. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused.

  Sharing limited to org members and trusted users

  • You can restrict invitation-based sharing to recipients in your org, claimed domainstrusted domains, and authorized domains. After you set this policy, the users are prevented from sharing organization-owned assets with external users who are not members of the org or in the list of allowed domains.
  • Recommended for enterprises who need tight control over which external domains can access organization assets.

  Deletes all existing public links and deletes all existing collaborations on shared documents and folders with users who are not in the org or an allowed domain. Once this process starts, you cannot stop or undo it. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused.  

  The time taken to restrict sharing through Asset Settings is proportional to the number of users in the organization and the sharing relationships between them. For some Adobe products and services, it also involves invalidating cached entries in CDNs and removing preview images from slack. If the Asset Setting is changed, it can take up to 24 hours to fully take effect.

  Внимание:

  Users will be prevented from sharing assets with everyone in an organization with more than 500,000 users.

 3. Click Confirm.

  If you want your users to continue sharing organization-owned assets with specific external organizations or individuals, do the following.

  • For an external organization such as an agency: Add the agency’s domain to the authorized list of domains under Asset Settings in the Adobe Admin Console.
  • For a freelancer: Issue the individual an Enterprise ID, or Federated ID from your organization. Or, add the user as a Business ID type to your organization on the Admin Console.
  Бележка:

  We're updating organizations (teams or enterprises) to the Enterprise storage model to enable enterprise storage and other enterprise-level features for Adobe ID users.

  You'll be notified when your organization is scheduled for the update. After the update, the Adobe ID users are moved to enterprise storage, and the organization directly controls their business profiles.

 4. Choose an Access Request Policy and click Confirm.

  You can use this default setting to allow users with no permissions to a folder or document to request access to it.

  For added privacy, you can use this setting to prevent users from requesting access to a document that has not been shared with them.

  By default, access requests are allowed. So, a user with the link to a shared resource, but without the permission to view it, can request access. Users with sharing permissions on the document receive notifications for each access request and can decide whether to grant or deny access.

  The requester receives a notification when the access is granted or denied.

  Бележка:

  If you have a sharing limited to org members and trusted users policy selected, that restriction is applied when users attempt to grant an access request made by someone outside the organization. 

Authorized domains

Authorized Domains are the domains that are safe to collaborate with. If you have selected Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, you can add domains to the Authorized Domains.

Add authorized domains

 1. In the Admin Console, navigate to Settings Asset Settings > Authorized domains.

 2. Click Add Domains.

 3. Enter the domains in the Add Domains dialog. You can add multiple domains separated by commas. Click Add.

  Бележка:

  To use the option Sharing Limited to Org Members and Trusted Users with Document Cloud, you must add your claimed and trusted domains to the Authorized Domains.

Remove authorized domains

While managing the authorized domains on the Admin Console, to remove domains from the list, select the check box to the left of the domain names, and click Remove Domains. Then, click Remove to confirm.

The domain name is removed from the Authorized Domains. If the sharing option is Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, any shares to the removed domain are revoked.

Внимание:

Removing domains from the authorized list deletes all existing collaborations on shared documents and folders between users in that domain and the users in your organization. Once this process starts, you cannot stop or undo it.

Content credentials

Content Credentials allow creators to attach extra information to their content when they export or download it.

By turning on the Content Credentials toggle, you can allow creators to receive more recognition for their work, connect with others online, and enhance transparency for their audience. Learn more about Content credentials.

Implications for users in multiple organizations

Adobe strongly recommends that a user only be a member of one organization. Where users must be members of multiple organizations, all organizations must have the same Sharing Policy and Allow Lists configured.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?