Ако искате да промените името на вашата организация, свържете се с вашия отговорник за профила. Той може да подаде заявка за промяна на името на фирмата. Ако нямате отговорник за профила, можете да подпишете попълнения формуляр от името на управителя и след това да го подадете. Изпълнете стъпките по-долу.

  1. Изтеглете формуляра ACON (Adobe Change of Name):

    Щракнете с десния бутон на мишката върху връзката по-долу и изберете Запиши връзката като (Firefox и Chrome), Запиши резултата като (Internet Explorer) или Изтегли свързания файл като (Safari)

    Изтеглете формуляра ACON

  2. Завършете изтегления формуляр. Отворете го, попълнете цялата необходима информация и после запишете формуляра.

  3. Свържи се с нас чрез чата, за да подадете попълнения формуляр.