K dispozici jsou dvě kategorie titulků, které lze přidat k filmům. Můžete si vybrat mezi klasickými titulky a pohyblivými titulky. Pokud použijete klasické titulky, můžete vybírat a přidávat jednotlivé komponenty podle svých požadavků. Pohyblivé titulky nabízejí pohodlí přizpůsobitelných šablon.

V tomto článku se věnujeme klasickým titulkům. Práce s pohyblivými titulky je popsaná v části Pohyblivé titulky.

Přidávání titulků

Chcete-li přidat titulek, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Umístěte indikátor aktuálního času do místa v klipu, kam chcete přidat titulek. Klikněte na položku Text > Nový text a vyberte možnost Výchozí text, Výchozí rolování nebo Výchozí posouvání.

 • Umístěním indikátoru aktuálního času do klipu zobrazíte klip na panelu Monitor. Přetáhněte šablonu titulku z kategorie Klasické titulky na panelu Titulky a text na panel Monitor

Umísťování titulků

Nový titulek, který vytvoříte, ve výchozím nastavení překryje videoklip v pozici indikátoru aktuálního času. Můžete ho však umístit do prázdné oblasti časové osy expertního zobrazení, kde pod ním nebude žádné video. Později lze titulek přetáhnout z prázdné oblasti na klip.

Když vytvoříte titulek v prázdné oblasti, aplikace Adobe Premiere Elements ho umístí do stopy Video 1 na časové ose expertního zobrazení a do stopy pro titulky na časové ose rychlého zobrazení.

Poznámka:

Pokud přetáhnete klip na titulek na časové ose rychlého zobrazení nebo do stopy nad titulkem na časové ose expertního zobrazení, klip zakryje titulek, který pak zmizí z panelu Monitor. Chcete-li, aby byl titulek opět viditelný, klikněte na časovou osu expertního zobrazení a přetáhněte titulek do stopy videa výše, než je stopa obsahující klip.

Vytvoření statického titulku

Nástroje pro vytváření titulků v aplikaci Adobe Premiere Elements jsou výkonné a jejich používání je přesto snadné. Lze použít libovolné písmo nainstalované v počítači a pomocí nástrojů pro tvorbu tvarů vytvářet grafické objekty. Lze také používat předlohy, přednastavené styly textu nebo obrazy dodané spolu s aplikací. Text titulku může běžet vodorovně nebo svisle. Titulky je možné roztahovat nebo zmenšovat a přiřadit jim barvy nebo stíny.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nový titulek umístit na videoklip, vyberte klip.

  • Chcete-li přidat titulek, aniž by pod ním bylo video, vyberte první klip na časové ose expertního zobrazení. V nabídce voleb panelu Datové zdroje projektu klikněte na možnost Nová položka a vyberte volbu Video – černá. Na časové ose expertního zobrazení přetáhněte nový černý videoklip na začátek filmu.

 2. Vyberte překrývající klip nebo černý videoklip, v nabídce Volby panelu vyberte možnost Nová položka a klikněte na položku Titulek. Aplikace Adobe Premiere Elements umístí výchozí text na panel Monitor v režimu úprav titulku.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li přidat vodorovný text, poklepejte na výchozí text a přepište jej.

  • Chcete-li přidat svislý text, klikněte na tlačítko nástroje textu a podržte tlačítko myši. Pak vyberte nástroj svislý text. Klepněte uvnitř panelu Monitor a zadejte titulek.

 4. Na panelu Monitor klikněte na nástroj pro výběr a přemístěte text podle potřeby.

Titulek bude uložen a přidán na panel Datové zdroje projektu a na časovou osu rychlého nebo expertního zobrazení.

Vytvoření titulku s animovaným textem

Na libovolný statický titulek je možné snadno aplikovat přednastavenou animaci. Přednastavení animace textu slouží k rychlé a snadné animaci znaků v titulku, aby bledly nebo se objevovaly v zobrazení, případně přilétaly z horního nebo dolního okraje obrazovky. Pokud použijete například přednastavení Objevování po znacích, všechny znaky v titulku se budou ihned objevovat po jednom, dokud nebude titulek celý. Chcete-li přehrát náhled animace, umístěte ukazatel na kartu Animace na panelu Upravit.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na časové ose rychlého zobrazení vyberte překrývající klip. Přejděte na panel Monitor, klikněte na klip a pak dvakrát klikněte na text titulku.

  • Na časové ose expertního zobrazení dvakrát klikněte na klip titulku.

  Panel Upravit se změní a zobrazí se na něm volby textu.

 2. Na panelu Upravit vyberte na kartě Animace přednastavení animace.
 3. Jedním z následujících postupů toto přednastavení aplikujte na titulek:
  • Klepněte na tlačítko Použít.

  • Přetáhněte přednastavení do okna Monitor a umístěte ho na text titulku.

Poznámka:

Chcete-li z titulku odstranit animaci, vyberte text titulku a klikněte na tlačítko Odstranit v dolní části karty Animace na panelu Upravit.

Vytvoření rolujícího nebo posouvajícího se textu

Ačkoliv pro některé projekty mohou postačovat statické titulky, grafiky a obrazy, jiné projekty vyžadují titulky, které se pohybují. Pomocí možností rolování a posouvání můžete okamžitě vytvořit pohyblivé titulky s profesionálním vzhledem. Délka titulku na časové ose rychlého zobrazení určuje rychlost pohybu. Čím více klip prodloužíte, tím pomalejší bude pohyb.

Rolující titulky – znaky se pohybují svisle přes obrazovku.

Posouvající se titulky – znaky se pohybují vodorovně přes obrazovku.

Klíčové snímky umožňují pohyb znaků přes vlastní cestu, kterou vytvoříte nastavením klíčových snímků s různými polohami v několika bodech v čase.

Poznámka:

Rolování, posouvání ani klíčové snímky nelze aplikovat na titulek, v němž je použito přednastavení animace. Aplikováním přednastavení animace přepíšete všechna nastavení rolování, posouvání a klíčových snímků.

Možnosti rolování a posouvání lze použít ke změně rolujícího titulku na posouvající se a naopak, určit směr posouvání a nastavit časování pohybu.

ti_roll_crawl_rc
Rolující titulek se obvykle používá pro závěrečné titulky.

Vytvoření rolujícího nebo posouvajícího se textu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li vytvořit rolující titulek, klikněte na položku Text > Volby rolování a posouvání > Rolování.

  • Chcete-li vytvořit posouvající se titulek, klikněte na položku Text > Volby rolování a posouvání > Posouvání.

 2. Vytvořte pro titulek textové a grafické objekty. Pomocí posuvníku na panelu Monitor zobrazíte oblasti titulku mimo obrazovku. Po přidání titulku na časovou osu rychlého nebo expertního zobrazení se budou skryté oblasti mimo obrazovku rolovat nebo posouvat do zobrazení.
 3. V dialogu Volby rolování a posouvání vyberte volbu Rolování nebo Posouvání.
 4. Nastavte možnosti podle potřeby a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Směr lze určit pouze u posouvajících se titulků. Rolující titulky se vždy pohybují z dolního okraje obrazovky k hornímu.

Nastavení možností rolování a posouvání

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Na časové ose rychlého zobrazení vyberte překrývající klip. Přejděte na panel Monitor, klikněte na klip a pak dvakrát klikněte na text titulku.

  • Na časové ose expertního zobrazení dvakrát klikněte na klip titulku. (V případě potřeby rolujte stopy videa nahoru ke stopě Video 2.)

  Panel Upravit se změní a zobrazí se na něm volby textu.

 2. Klikněte na položku Text > Volby rolování a posouvání a nastavte následující volby podle potřeby. Klepnutím na panel Úlohy mimo rámeček uložíte převedený titulek.

  Typ titulků

  Určuje druh požadovaného titulku. Po převodu rolujícího nebo posouvajícího se titulku na statický titulek budou rámečky vytvořené pro rolování nebo posouvání zasahovat do oblastí mimo obrazovku.

  Spustit mimo obrazovku

  Určuje, že rolování nebo posouvání začne v neviditelné oblasti a bude postupovat do zobrazení.

  Konec mimo obrazovku

  Určuje, že rolování nebo posouvání bude pokračovat, dokud nebudou objekty mimo zobrazení.

  Přehrávání před začátkem

  Určuje počet snímků, které budou přehrávány před začátkem rolování nebo posouvání.

  Zpomalit začátek

  Určuje počet snímků, v nichž se bude titulek posouvat nebo rolovat pomalu stoupající rychlostí, dokud nedosáhne rychlosti přehrávání.

  Zpomalit konec

  Určuje počet snímků, v nichž se bude titulek posouvat nebo rolovat pomalu klesající rychlostí, dokud rolování nebo posouvání neskončí.

  Přehrávání po konci

  Určuje počet snímků, které budou přehrávány po dokončení rolování nebo posouvání.

  Posouvat doleva a Posouvat doprava

  Tyto možnosti určují směr pohybu při posouvání.

Vytvoření titulku z předlohy

Některé předlohy obsahují grafické obrazy, které mohou vystihovat námět filmu, například novorozeně nebo prázdniny. Jiné obsahují zástupný text, který můžete nahradit závěrečnými titulky filmu. Některé předlohy mají průhledná pozadí znázorněná černým pozadím, která umožňují sledovat video pod titulkem. Jiné jsou zcela neprůhledné.

Každý textový nebo grafický objekt v předloze můžete snadno změnit tím, že ho vyberete a odstraníte nebo přepíšete. Do titulku lze objekty také přidávat. Jakmile provedete požadované úpravy, vaše jedinečná verze titulku bude uložena spolu s projektem, aniž by došlo ke změně výchozí předlohy.

Poznámka:

Když aplikujete novou předlohu, její obsah překryje obsah stávající předlohy.

 1. Na pruhu akcí klikněte na tlačítko Titulky a text.
 2. Vyberte kategorii na panelu titulků a textu a přejděte k požadované předloze.

  Když chcete přidávat předlohy titulků, můžete se rozhodnout pro práci na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

 3. Pokud pracujete na časové ose rychlého zobrazení, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte předlohu titulku z panelu titulků a textu do jedné z cílových oblastí na časové ose rychlého zobrazení. Pokud se v cílové oblasti nachází klip, přesune se doprava a uvolní místo pro nový titulek.

  • Vyberte klip na časové ose rychlého zobrazení a přetáhněte předlohu z panelu titulků a textu na panel Monitor. Nový titulek bude umístěn na vybraném klipu.

  • Vyberte klip na časové ose rychlého zobrazení, vyberte předlohu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko Použít.

 4. Pokud pracujete na časové ose expertního zobrazení, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte předlohu titulku z panelu titulků a textu na libovolné místo ve stopě videa na časové ose expertního zobrazení.

  • Přetáhněte indikátor aktuálního času na místo, kam chcete vložit titulek, a předlohu přetáhněte na panel Monitor.

  • Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení, vyberte předlohu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko Použít.

 5. Titulek upravte podle potřeby.

Použití předloh titulků online

Pro aplikaci Adobe Premiere Elements je k dispozici mnoho předloh titulků online. Chcete-li si stáhnout a použít předlohy titulků, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na předlohu titulku.

 2. Kliknutím na příkaz Stáhnout si stáhněte vybranou předlohu. Také můžete kliknutím na příkaz Stáhnout vše stáhnout všechny předlohy titulků.

 3. (Volitelné) Kliknutím na příkaz Stáhnout na pozadí určíte, aby se obsah stahoval na pozadí, zatímco budete pracovat s aplikací Adobe Premiere Elements.

Když přetáhnete předlohu titulku z panelu titulků a textu na klip, aplikace Adobe Premiere Elements stáhne její online obsah. Poté použije stažený obsah na předlohu. Modrý pruh na pravém horním rohu obsahu znamená, že obsah není stažen.

Poznámka:

Ke stažení online obsahu potřebujete přístup k internetu.

Oříznutí titulků

Chcete-li oříznout všechny instance titulku v celém filmu, použijte panel Datové zdroje projektu. Chcete-li oříznout jednu instanci titulku, vyberte ji na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Oříznutí instance ovlivní délku instance titulku na časové ose expertního zobrazení. Nemá vliv na délku původního klipu na panelu Datové zdroje projektu.

Oříznutí všech instancí titulku

 1. V¬expertním·zobrazení·klikněte·na·tlačítko·Datové·zdroje·projektu,·aby·se·zobrazil·panel·Datové zdroje projektu.
 2. Dvakrát klikněte na titulek na panelu Datové zdroje projektu. Titulek se zobrazí v okně Náhled.
 3. V okně Náhled proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetažením táhla Nastavit začátek nebo Nastavit konec ořízněte titulek.

  • Chcete-li určit nový počáteční nebo koncový bod, přetáhněte indikátor aktuálního času na požadované místo a klikněte na tlačítko Nastavit začátek nebo Nastavit výstup.

 4. V okně Náhled klikněte na tlačítko Zavřít.

Aplikace Adobe Premiere Elements uloží oříznutý titulek na panel Datové zdroje projektu.

Oříznutí jednotlivé instance titulku na časové ose expertního zobrazení

 1. Na časové ose expertního zobrazení vyhledejte titulek, který chcete oříznout, v jedné ze stop videa. Možná bude nutné přetáhnout posuvník rolování stopy videa, aby se titulek zobrazil.
 2. Přesouvejte kurzor přes kterýkoli konec titulku, dokud se nezmění na kurzor oříznutí s posunutím . Přetažením konce pak titulek ořízněte. Mezery se automaticky uzavřou. Pokud jste pro titulek vytvořili černý videoklip, i ten bude nutné oříznout.

  Chcete-li provést oříznutí bez uzavření mezery, stiskněte klávesu Ctrl nebo Apple a přetáhněte konec klipu.