Změna rychlosti a doby trvání klipu

Změna rychlosti klipu

Změnou rychlosti klipu můžete docílit efektu zrychlení nebo zpomalení. Když změníte rychlost klipu, změní se doba trvání klipu. Při zrychlení klipu dojde k odstranění snímků, čímž se zkrátí doba trvání klipu. Obdobně při zpomalení klipu dojde k opakování snímků, v důsledku čehož se klip prodlouží. U zvukových klipů se při změně rychlosti změní i výška. Příkaz Roztáhnutí času nabízí možnost, která umožňuje zachovat původní výšku zvukového klipu bez ohledu na rychlost.

Rychlost klipu lze změnit pouze pomocí časové osy expertního zobrazení, nikoli časové osy rychlého zobrazení.

Poznámka:

Jestliže změníte rychlost klipu s prokládanými půlsnímky, může být nutné nastavit způsob zpracování půlsnímků v aplikaci Premiere Elements, zejména pokud nastavíte rychlost nižší než 100 % původní rychlosti.

Změna rychlosti klipu pomocí nástroje Roztáhnutí času

 1. Chcete-li zpomalit klip, který vpravo sousedí s jiným klipem na časové ose expertního zobrazení, přetáhněte jej na prázdnou stopu nebo na konec filmu. Tímto způsobem vám při roztáhnutí nebude překážet sousední klip.
 2. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení.
  Poznámka:

  Pokud jste klip nevložili na časovou osu expertního zobrazení, můžete jej místo toho vybrat na panelu Datové zdroje projektu.

 3. Klikněte na položku Klip > Roztáhnutí času. Také můžete kliknout na panel Nástroje na pruhu akcí a vybrat položku Roztáhnutí času.
 4. V dialogovém okně Roztáhnutí času zadejte hodnotu rychlosti (v procentech). Zadáním hodnoty menší než 100 % klip zpomalíte, zadáním hodnoty větší než 100 % rychlost klipu zvýšíte.
 5. (Volitelné) Chcete-li, aby zůstala zachována výška zvukového klipu, klepněte na možnost Zachovat výšku zvuku.
 6. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazte náhled změn a dle potřeby proveďte úpravy.
 7. Pokud jste klip v kroku 1 přesunuli, přetáhněte jej zpět na příslušné místo ve filmu.

Změna rychlosti a doby trvání více klipů

Při práci v expertním zobrazení lze změnit rychlost a dobu trvání více klipů.

 1. Vyberte více klipů provedením jednoho z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat klipy, které za sebou nenásledují, podržte klávesu Shift a klepněte na jednotlivé klipy.

  • Chcete-li vybrat za sebou následující klipy, klikněte na panel Datové zdroje projektu a tažením rámečku vyberte požadované klipy.

  • Chcete-li vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

 2. Kliknutím na položky Klip > Roztáhnutí času upravte rychlost a dobu trvání všech vybraných klipů.

Opětovné namapování času

zatím neurčeno

Nastavení doby trvání klipu

Doba trvání videoklipu nebo zvukového klipu představuje časový úsek, během něhož se klip přehraje od prvního snímku (počáteční bod) do posledního snímku (koncový bod). Původní doba trvání klipu je stejná jako při jeho importu či zachytávání. Ke změně doby trvání klipu dochází nejčastěji oříznutím snímků z jeho začátku nebo konce. Můžete však také oříznout konec klipu určením doby trvání.

U statických obrazů narozdíl od videa neexistuje omezení délky dle původního klipu. Dobu jejich trvání můžete nastavit libovolně.

 1. Vyberte klip na panelu Datové zdroje projektu nebo na časové zdroje expertního zobrazení.
 2. Zvolte příkaz Klip > Roztáhnutí času.
 3. V dialogovém okně Roztáhnutí času klikněte na tlačítko propojení, abyste zrušili vazbu rychlosti a doby trvání. Jsou-li tyto dvě vlastnosti svázány, při změně doby trvání se rovněž změní rychlost přehrávání klipu.
  Poznámka:

  Když zvýšíte rychlost za určitou hranici, změní se trvání i v případě, že jste svázání rychlosti a trvání zrušili.

 4. Zadejte novou dobu trvání a klepněte na tlačítko OK.

Obrácené přehrávání klipu

Při obrácení se klip přehrává v obráceném směru (od koncového bodu k počátečnímu bodu). Můžete obrátit směr klipu a zároveň změnit jeho rychlost. V expertním zobrazení můžete obrátit směr klipu na časové ose expertního zobrazení. V rychlém zobrazení lze k obrácení směru klipu použít funkci Znovu namapovat čas.

 1. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení.
 2. Zvolte příkaz Klip > Roztáhnutí času.
 3. (Volitelné) Chcete-li změnit rychlost klipu, zadejte v dialogovém okně Roztáhnutí času hodnotu rychlosti (v procentech). Zadáním hodnoty menší než 100 % klip zpomalíte, zadáním hodnoty větší než 100 % rychlost klipu zvýšíte.
 4. Vyberte možnost Rychlost v obráceném směru a klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:

  Chcete-li obrátit směr klipu a změnit jeho rychlost v jednom kroku, zadejte zápornou hodnotu rychlosti. Při zadání hodnoty –200 se klip přehraje v obráceném směru dvojnásobnou rychlostí, při zadání hodnoty –50 se klip přehraje v obráceném směru poloviční rychlostí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.