Příručka uživatele Zrušit

Změna rychlosti a doby trvání klipu

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Změna rychlosti klipu

Změnou rychlosti klipu můžete docílit efektu zrychlení nebo zpomalení. Když změníte rychlost klipu, změní se doba trvání klipu. Při zrychlení klipu dojde k odstranění snímků, čímž se zkrátí doba trvání klipu. Obdobně při zpomalení klipu dojde k opakování snímků, v důsledku čehož se klip prodlouží. U zvukových klipů se při změně rychlosti změní i výška. Příkaz Roztáhnutí času nabízí možnost, která umožňuje zachovat původní výšku zvukového klipu bez ohledu na rychlost.

Rychlost klipu lze změnit pouze pomocí časové osy expertního zobrazení, nikoli časové osy rychlého zobrazení.

Poznámka:

Jestliže změníte rychlost klipu s prokládanými půlsnímky, může být nutné nastavit způsob zpracování půlsnímků v aplikaci Premiere Elements, zejména pokud nastavíte rychlost nižší než 100 % původní rychlosti.

Změna rychlosti klipu pomocí nástroje Roztáhnutí času

 1. Chcete-li zpomalit klip, který vpravo sousedí s jiným klipem na časové ose expertního zobrazení, přetáhněte jej na prázdnou stopu nebo na konec filmu. Tímto způsobem vám při roztáhnutí nebude překážet sousední klip.
 2. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení.
  Poznámka:

  Pokud jste klip nevložili na časovou osu expertního zobrazení, můžete jej místo toho vybrat na panelu Datové zdroje projektu.

 3. Klikněte na položku Klip > Roztáhnutí času. Také můžete kliknout na panel Nástroje na pruhu akcí a vybrat položku Roztáhnutí času.
 4. V dialogovém okně Roztáhnutí času zadejte hodnotu rychlosti (v procentech). Zadáním hodnoty menší než 100 % klip zpomalíte, zadáním hodnoty větší než 100 % rychlost klipu zvýšíte.
 5. (Volitelné) Chcete-li, aby zůstala zachována výška zvukového klipu, klepněte na možnost Zachovat výšku zvuku.
 6. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazte náhled změn a dle potřeby proveďte úpravy.
 7. Pokud jste klip v kroku 1 přesunuli, přetáhněte jej zpět na příslušné místo ve filmu.

Změna rychlosti a doby trvání více klipů

Při práci v expertním zobrazení lze změnit rychlost a dobu trvání více klipů.

 1. Vyberte více klipů provedením jednoho z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat klipy, které za sebou nenásledují, podržte klávesu Shift a klepněte na jednotlivé klipy.

  • Chcete-li vybrat za sebou následující klipy, klikněte na panel Datové zdroje projektu a tažením rámečku vyberte požadované klipy.

  • Chcete-li vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

 2. Kliknutím na položky Klip > Roztáhnutí času upravte rychlost a dobu trvání všech vybraných klipů.

Opětovné namapování času

zatím neurčeno

Nastavení doby trvání klipu

Doba trvání videoklipu nebo zvukového klipu představuje časový úsek, během něhož se klip přehraje od prvního snímku (počáteční bod) do posledního snímku (koncový bod). Původní doba trvání klipu je stejná jako při jeho importu či zachytávání. Ke změně doby trvání klipu dochází nejčastěji oříznutím snímků z jeho začátku nebo konce. Můžete však také oříznout konec klipu určením doby trvání.

U statických obrazů narozdíl od videa neexistuje omezení délky dle původního klipu. Dobu jejich trvání můžete nastavit libovolně.

 1. Vyberte klip na panelu Datové zdroje projektu nebo na časové zdroje expertního zobrazení.
 2. Zvolte příkaz Klip > Roztáhnutí času.
 3. V dialogovém okně Roztáhnutí času klikněte na tlačítko propojení, abyste zrušili vazbu rychlosti a doby trvání. Jsou-li tyto dvě vlastnosti svázány, při změně doby trvání se rovněž změní rychlost přehrávání klipu.
  Poznámka:

  Když zvýšíte rychlost za určitou hranici, změní se trvání i v případě, že jste svázání rychlosti a trvání zrušili.

 4. Zadejte novou dobu trvání a klepněte na tlačítko OK.

Obrácené přehrávání klipu

Při obrácení se klip přehrává v obráceném směru (od koncového bodu k počátečnímu bodu). Můžete obrátit směr klipu a zároveň změnit jeho rychlost. V expertním zobrazení můžete obrátit směr klipu na časové ose expertního zobrazení. V rychlém zobrazení lze k obrácení směru klipu použít funkci Znovu namapovat čas.

 1. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení.
 2. Zvolte příkaz Klip > Roztáhnutí času.
 3. (Volitelné) Chcete-li změnit rychlost klipu, zadejte v dialogovém okně Roztáhnutí času hodnotu rychlosti (v procentech). Zadáním hodnoty menší než 100 % klip zpomalíte, zadáním hodnoty větší než 100 % rychlost klipu zvýšíte.
 4. Vyberte možnost Rychlost v obráceném směru a klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:

  Chcete-li obrátit směr klipu a změnit jeho rychlost v jednom kroku, zadejte zápornou hodnotu rychlosti. Při zadání hodnoty –200 se klip přehraje v obráceném směru dvojnásobnou rychlostí, při zadání hodnoty –50 se klip přehraje v obráceném směru poloviční rychlostí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.