Práce s odkládacími disky

O odkládacích discích

Když upravujete projekt, používá aplikace Adobe Premiere Elements místo na disku k uchovávání odkládacích souborů projektu. Ty obsahují zachycené video a zvuk, přizpůsobený zvuk a soubory náhledů. Aplikace Adobe Premiere Elements optimalizuje výkon pomocí souborů přizpůsobeného zvuku a souborů náhledu, což umožňuje úpravy v reálném čase, vysokou kvalitu zpracování a efektivní výstup. Všechny soubory odkládacích disků se uchovávají mezi pracovními relacemi. Pokud odstraníte soubory přizpůsobeného zvuku, vytvoří je aplikace Adobe Premiere Elements automaticky znovu. Pokud odstraníte soubory náhledu, automaticky se znovu nevytvoří.

Ve výchozím nastavení se odkládací soubory uchovávají v místě uložení projektu. S tím, jak se film prodlužuje nebo začíná být složitější, se zvětšuje i požadované místo na odkládacích discích. Pokud má systém přístup k více diskům, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Odkládací disky. Určete disky, které aplikace Premiere Elements pro tyto soubory použije. Nejlepších výsledků dosáhnete, když nastavíte odkládací disky na samém začátku projektu před zachytáváním nebo úpravami.

Typy odkládacích disků

Ačkoli lze nastavením každého typu odkládacího disku na jiný disk zvýšit výkon, můžete také určit složky na stejném disku. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Odkládací disky a nastavte následující volby odkládacích disků.

Zachytávané video

Složka nebo disk pro videosoubory zachycené pomocí panelu Zachytávání.

Zachytávaný zvuk

Složka nebo disk pro zvukové soubory zachycené pomocí panelu Zachytávání.

Náhledy videa

Složka nebo disk pro soubory náhledu videa. Tyto soubory se vytvoří, když kliknete na položku > Časová osa > Vykreslit pracovní oblast, exportujete do souboru filmu nebo exportujete do zařízení DV. Pokud oblast náhledu obsahuje efekty, efekty se v souboru náhledu vykreslí v plné kvalitě.

Přehrávání zvuku

Složka nebo disk pro soubory náhledu zvuku. Tyto soubory se vytvoří, když vyberete příkaz > Časová osa > Vykreslit pracovní oblast. Rovněž se vytvoří, když kliknete na položku Klip > Volby zvuku > Vykreslit a nahradit, exportujete do souboru filmu nebo do zařízení DV. Pokud oblast náhledu obsahuje efekty, efekty se v souboru náhledu vykreslí v plné kvalitě.

Vyrovnávací paměť médií

Složka nebo disk pro soubory s informacemi o zobrazení zvuku, soubory přizpůsobeného zvuku, indexové soubory videa a další soubory vytvořené aplikací Premiere Elements za účelem zlepšení výkonu při čtení souborů médií

Kódování DVD

Složka nebo disk pro kódované soubory videa a zvukové soubory, které se generují při vytvoření DVD

Poznámka:

Aplikace Adobe Premiere Elements umisťuje soubory náhledu, kódované soubory, soubory vyrovnávací paměti médií a další typy do podsložek ve složkách určených pro tyto typy. Každá podsložka nese název podle typu odkládacích souborů, které obsahuje.

Nastavení odkládacího disku

Odkládací disky se nastavují na panelu Odkládací disky dialogového okna Předvolby. Chcete-li ověřit množství volného místa na disku ve vybraném svazku, podívejte se na pole vpravo od cesty. Pokud je cesta příliš dlouhá, takže ji nelze přečíst, umístěte ukazatel na cestu a v tipu nástroje se zobrazí celá cesta.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Odkládací disky.

 2. Pro každý typ odkládacího disku určete umístění disku, aby do něho aplikace Premiere Elements mohla ukládat odpovídající soubory. Vyberte jednu z těchto možností z rozbalovací nabídky:

  Dokumenty

  Uloží odkládací soubory do složky Dokumenty.

  Stejná jako projekt

  Uloží odkládací soubory do stejné složky, ve které se nachází projekt.

  Vlastní

  Udává, že platná cesta není v rozbalovací nabídce. Platná cesta se nezmění, dokud kliknutím na tlačítko Procházet neurčíte libovolné dostupné umístění disku.

Maximalizace výkonu odkládacích disků

 • Pokud počítač obsahuje pouze jeden pevný disk, zvažte ponechání všech možností odkládacího disku ve výchozích nastaveních.

 • Pokud obsahuje více než jeden, vyberte pro odkládací disky velké sekundární pevné disky, nikoliv hlavní systémovou jednotku. V aplikaci Premiere Elements můžete umísťovat jednotlivé typy odkládacích souborů na jejich vlastní disky. Je například možné kopírovat video na jeden disk a zvuk na druhý.

 • Provádějte pravidelnou defragmentaci odkládacích disků pomocí nástroje pro defragmentaci disku v systému Windows nebo pomocí nástroje třetí strany. Chcete-li použít nástroj pro defragmentaci disku, klikněte na tlačítko Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Defragmentace disku. Další pokyny naleznete v dokumentaci poskytnuté k systému Windows nebo k nástroji třetí strany.

 • Pro zachytávání médií a uchování odkládacích souborů určete nejrychlejší pevné disky. Pro soubory náhledu zvuku a soubor projektu můžete použít pomalejší disk.

 • Určete pouze disky připojené k počítači. Propustnost pevného disku v síti je příliš nízká. Nepoužívejte jako odkládací disky vyměnitelná média, protože aplikace Adobe Premiere Elements neustále požaduje přístup k souborům odkládacích disků. Soubory odkládacích disků se uchovávají pro každý projekt, i když projekt zavřete. Aplikace Adobe Premiere Elements opět použije tyto soubory při opakovaném otevření projektu, který je k souborům přidružen. Pokud soubory odkládacích disků uložíte na vyměnitelné médium a médium vyjmete z jednotky, odkládací disk nebude pro aplikaci Premiere Elements dostupný.

 • Jeden disk lze rozdělit na oddíly a jednotlivé oddíly nastavit jako virtuální odkládací disky. Rozdělení na oddíly však nezvyšuje výkon, protože výkon omezuje mechanizmus jediné jednotky. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením svazků odkládacích disků na skutečných samostatných discích.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.