Příručka uživatele Zrušit

Práce s odkládacími disky

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

O odkládacích discích

Když upravujete projekt, používá aplikace Adobe Premiere Elements místo na disku k uchovávání odkládacích souborů projektu. Ty obsahují zachycené video a zvuk, přizpůsobený zvuk a soubory náhledů. Aplikace Adobe Premiere Elements optimalizuje výkon pomocí souborů přizpůsobeného zvuku a souborů náhledu, což umožňuje úpravy v reálném čase, vysokou kvalitu zpracování a efektivní výstup. Všechny soubory odkládacích disků se uchovávají mezi pracovními relacemi. Pokud odstraníte soubory přizpůsobeného zvuku, vytvoří je aplikace Adobe Premiere Elements automaticky znovu. Pokud odstraníte soubory náhledu, automaticky se znovu nevytvoří.

Ve výchozím nastavení se odkládací soubory uchovávají v místě uložení projektu. S tím, jak se film prodlužuje nebo začíná být složitější, se zvětšuje i požadované místo na odkládacích discích. Pokud má systém přístup k více diskům, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Odkládací disky. Určete disky, které aplikace Premiere Elements pro tyto soubory použije. Nejlepších výsledků dosáhnete, když nastavíte odkládací disky na samém začátku projektu před zachytáváním nebo úpravami.

Typy odkládacích disků

Ačkoli lze nastavením každého typu odkládacího disku na jiný disk zvýšit výkon, můžete také určit složky na stejném disku. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Odkládací disky a nastavte následující volby odkládacích disků.

Zachytávané video

Složka nebo disk pro videosoubory zachycené pomocí panelu Zachytávání.

Zachytávaný zvuk

Složka nebo disk pro zvukové soubory zachycené pomocí panelu Zachytávání.

Náhledy videa

Složka nebo disk pro soubory náhledu videa. Tyto soubory se vytvoří, když kliknete na položku > Časová osa > Vykreslit pracovní oblast, exportujete do souboru filmu nebo exportujete do zařízení DV. Pokud oblast náhledu obsahuje efekty, efekty se v souboru náhledu vykreslí v plné kvalitě.

Přehrávání zvuku

Složka nebo disk pro soubory náhledu zvuku. Tyto soubory se vytvoří, když vyberete příkaz > Časová osa > Vykreslit pracovní oblast. Rovněž se vytvoří, když kliknete na položku Klip > Volby zvuku > Vykreslit a nahradit, exportujete do souboru filmu nebo do zařízení DV. Pokud oblast náhledu obsahuje efekty, efekty se v souboru náhledu vykreslí v plné kvalitě.

Vyrovnávací paměť médií

Složka nebo disk pro soubory s informacemi o zobrazení zvuku, soubory přizpůsobeného zvuku, indexové soubory videa a další soubory vytvořené aplikací Premiere Elements za účelem zlepšení výkonu při čtení souborů médií

Kódování DVD

Složka nebo disk pro kódované soubory videa a zvukové soubory, které se generují při vytvoření DVD

Poznámka:

Aplikace Adobe Premiere Elements umisťuje soubory náhledu, kódované soubory, soubory vyrovnávací paměti médií a další typy do podsložek ve složkách určených pro tyto typy. Každá podsložka nese název podle typu odkládacích souborů, které obsahuje.

Nastavení odkládacího disku

Odkládací disky se nastavují na panelu Odkládací disky dialogového okna Předvolby. Chcete-li ověřit množství volného místa na disku ve vybraném svazku, podívejte se na pole vpravo od cesty. Pokud je cesta příliš dlouhá, takže ji nelze přečíst, umístěte ukazatel na cestu a v tipu nástroje se zobrazí celá cesta.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Odkládací disky.

 2. Pro každý typ odkládacího disku určete umístění disku, aby do něho aplikace Premiere Elements mohla ukládat odpovídající soubory. Vyberte jednu z těchto možností z rozbalovací nabídky:

  Dokumenty

  Uloží odkládací soubory do složky Dokumenty.

  Stejná jako projekt

  Uloží odkládací soubory do stejné složky, ve které se nachází projekt.

  Vlastní

  Udává, že platná cesta není v rozbalovací nabídce. Platná cesta se nezmění, dokud kliknutím na tlačítko Procházet neurčíte libovolné dostupné umístění disku.

Maximalizace výkonu odkládacích disků

 • Pokud počítač obsahuje pouze jeden pevný disk, zvažte ponechání všech možností odkládacího disku ve výchozích nastaveních.

 • Pokud obsahuje více než jeden, vyberte pro odkládací disky velké sekundární pevné disky, nikoliv hlavní systémovou jednotku. V aplikaci Premiere Elements můžete umísťovat jednotlivé typy odkládacích souborů na jejich vlastní disky. Je například možné kopírovat video na jeden disk a zvuk na druhý.

 • Provádějte pravidelnou defragmentaci odkládacích disků pomocí nástroje pro defragmentaci disku v systému Windows nebo pomocí nástroje třetí strany. Chcete-li použít nástroj pro defragmentaci disku, klikněte na tlačítko Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Defragmentace disku. Další pokyny naleznete v dokumentaci poskytnuté k systému Windows nebo k nástroji třetí strany.

 • Pro zachytávání médií a uchování odkládacích souborů určete nejrychlejší pevné disky. Pro soubory náhledu zvuku a soubor projektu můžete použít pomalejší disk.

 • Určete pouze disky připojené k počítači. Propustnost pevného disku v síti je příliš nízká. Nepoužívejte jako odkládací disky vyměnitelná média, protože aplikace Adobe Premiere Elements neustále požaduje přístup k souborům odkládacích disků. Soubory odkládacích disků se uchovávají pro každý projekt, i když projekt zavřete. Aplikace Adobe Premiere Elements opět použije tyto soubory při opakovaném otevření projektu, který je k souborům přidružen. Pokud soubory odkládacích disků uložíte na vyměnitelné médium a médium vyjmete z jednotky, odkládací disk nebude pro aplikaci Premiere Elements dostupný.

 • Jeden disk lze rozdělit na oddíly a jednotlivé oddíly nastavit jako virtuální odkládací disky. Rozdělení na oddíly však nezvyšuje výkon, protože výkon omezuje mechanizmus jediné jednotky. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením svazků odkládacích disků na skutečných samostatných discích.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?