Použití efektů pomocí vrstev úprav

V aplikaci Adobe Premiere Elements lze k aplikování stejného efektu na více klipů na časové ose použít vrstvu úprav. Efekty použité na vrstvu úprav ovlivní všechny vrstvy pod ní v pořadí vrstvení.

Na jednu vrstvu úprav lze také použít kombinace efektů. Pomocí více vrstev úprav je také možné ovládat více efektů.

Vytvoření vrstvy úprav

Vrstvu úprav lze vytvořit v rychlém i expertním zobrazení. Postup se v těchto dvou zobrazeních mírně liší.

Vytvoření vrstvy úprav v rychlém zobrazení

Chcete-li vytvořit vrstvu úprav v rychlém zobrazení, postupujte takto:

 1. Na pruhu úprav klikněte na položku Efekty.

 2. Kliknutím vyberte efekt. K dispozici jsou různé efekty, kterými můžete vylepšit svoje videoklipy. Klikněte na rozevírací seznam a vybírejte efekty dostupné pod položkou Efekty videa nebo Filmový vzhled.

 3. Přetáhněte efekt na monitor zdroje a vytvořte pro tento efekt vrstvu úprav. Kliknutím na možnost Ano ji použijete na celý film (na všechny videoklipy na časové ose). Kliknutím na možnost Ne ji použijete na aktuální videoklip, který je právě vybrán.

 4. Vrstvu úprav můžete dále upravit nebo vylepšit pomocí panelu Upravit / Použité efekty.

 5. Na panelu Upravit klikněte na tlačítko Upravit. Chcete-li upravit vrstvy úprav aplikované na celý klip, klikněte na položku Celý film na panelu Upravit.

  • Inteligentní oprava: Kliknutím na položku Inteligentní oprava automaticky opravíte záběr videa. Inteligentní oprava analyzuje a opraví záběr videa, aby vylepšila jeho vzhled.
  • Automatické inteligentní tónování: Klikněte na položku Celý film. Kliknutím na tlačítko Použít automaticky opravíte klip pomocí funkce Automatické inteligentní tónování.
  • Efekty Barva/Osvětlení/Jiné: Tyto atributy vrstvy úprav je možné nastavit. Pokud například kliknete na položku Barva, můžete upravit hodnoty Odstín, Světlost, Sytost a Živost. Klikněte na libovolný efekt pod položkou Barva > Odstín a vyzkoušejte si jednotlivé typy odstínu, které jsou k dispozici.

  Po kliknutí na položku Více můžete nastavením posuvníků zvýšit nebo snížit intenzitu konkrétního atributu efektu.

 6. Kliknutím na tlačítko Použité efekty na panelu Upravit zobrazíte efekty, které byly aplikovány. Klikněte na efekt a zobrazte a upravte jeho vlastnosti.

  Pokud například kliknete na trojúhelník vedle položky Pohyb nebo na položku Pohyb, můžete tento efekt rozšířit. Pohybem posuvníků můžete upravit velikost, natočení a podobně.

Vytvoření vrstvy úprav v expertním zobrazení

V expertním zobrazení lze použitím různých vrstev úprav aplikovat kombinaci efektů. Chcete-li vytvořit vrstvu úprav v expertním zobrazení, postupujte takto:

 1. Na pruhu úprav klikněte na položku Efekty.

 2. Kliknutím vyberte efekt. K dispozici jsou různé efekty, kterými můžete vylepšit svoje videoklipy. Po kliknutí na rozevírací seznam můžete vybírat efekty dostupné v jednotlivých kategoriích efektů.

 3. Přetáhněte efekt na monitor zdroje a vytvořte pro tento efekt vrstvu úprav. Kliknutím na možnost Ano ji použijete na celý film (na všechny videoklipy na časové ose). Kliknutím na možnost Ne ji použijete na aktuální videoklip, který je právě vybrán.

  Vrstva úprav je viditelná jako vrstva na časové ose.

 4. Nastavení efektu můžete dále upravit na panelu Upravit / Použité efekty.

 5. Na panelu Upravit klikněte na tlačítko Upravit. Chcete-li upravit vrstvu úprav aplikovanou na celý klip, klikněte na položku Celý film na panelu Upravit.

  • Inteligentní oprava: Kliknutím na položku Inteligentní oprava automaticky opravíte záběr videa. Inteligentní oprava analyzuje a opraví záběr videa, aby vylepšila jeho vzhled.
  • Efekty Barva/Osvětlení/Jiné: Tyto atributy vrstvy úprav je možné nastavit. Pokud například kliknete na položku Barva, můžete upravit hodnoty Odstín, Světlost, Sytost a Živost. Klikněte na libovolný efekt pod položkou Barva > Odstín a vyzkoušejte si jednotlivé typy odstínu, které jsou k dispozici.

  Po kliknutí na položku Více můžete nastavením posuvníků zvýšit nebo snížit intenzitu konkrétního atributu efektu.

 6. Kliknutím na tlačítko Použité efekty na panelu Upravit zobrazíte efekty, které byly aplikovány. Kliknutím na efekt zobrazíte jeho proporce, které je možné upravit.

  Pokud například kliknete na trojúhelník vedle položky Pohyb nebo na položku Pohyb, můžete tento efekt rozšířit. Pohybem posuvníků můžete upravit velikost, natočení a podobně.

  Poznámka:

  Chcete-li odebrat určitý efekt z vrstvy úprav, klikněte na tlačítko Použité efekty a kliknutím na ikonu koše odstraňte požadovaný efekt.

Změna velikosti vrstvy úprav

U vrstvy úprav lze změnit délku doby trvání. Změna velikosti vrstvy úprav:

 1. Klikněte na vrstvu úprav v oblasti zobrazení časové osy.

 2. Přetažením kotevního bodu ve středu obrazovky změňte polohu vrstvy úprav a tažením okraje klipu zkraťte klip.

Používání režimů prolnutí

Můžete vybrat způsob, jakým aplikace Premiere Elements prolíná, neboli překrývá, stopu klipu na časové ose klipem nebo klipy ve spodních stopách.

 • Do časové osy umístěte určitý klip na stopu, která je výš než stopa s jiným klipem. Aplikace Premiere Elements překryje, neboli prolne, klip ve vyšší stopě klipem v nižší stopě.

 • Vyberte klip ve vyšší stopě a vyberte panel Použité efekty.

 • Na panelu Ovládání efektu klikněte na trojúhelník vedle položky Neprůhlednost a zobrazte tak volby dostupné ke konfiguraci neprůhlednosti.

 • Přetáhněte hodnotu neprůhlednosti doleva tak, abyste ji nastavili na méně než 100 %.

 • Klikněte na trojúhelník v nabídce Režim prolnutí.

 • Ze seznamu režimů vyberte určitý režim prolnutí.

  Režim prolnutí

  Předvolby režimu prolnutí

  Detailní informace o konceptech a algoritmech za těmito režimy prolnutí implementovanými do několika aplikací Adobe najdete v referenčním materiálu (PDF) na webu společnosti Adobe.

  Nabídka režimu prolnutí je dále rozdělena do šesti kategorií na základě podobností mezi výsledky režimů prolnutí. Názvy kategorií se v rozhraní nezobrazují. Kategorie jsou jednoduše odděleny dělicími čárami v nabídce.

  Kategorie Normální

  Normální, Rozplynutí Výsledná barva obrazového bodu není barvou spodního obrazového bodu ovlivněna, pokud není neprůhlednost zdrojové vrstvy nastavena na méně než 100 %. V režimech prolnutí Rozplynutí jsou některé obrazové body zdrojové vrstvy průhledné.

  Kategorie Subtraktivní

  Ztmavit, Násobit, Ztmavit barvy, Lineárně ztmavit, Tmavší barva. Tyto režimy prolnutí ztmaví barvy, například smícháním barev stejným způsobem, jako se mísí barevné pigmenty v malbě.

  Kategorie Aditivní

  Zesvětlit, Závoj, Zesvětlit barvy, Lineárně zesvětlit (Přidat), Světlejší barva. Tyto režimy prolnutí zesvětlují barvy, například smícháním barev stejným způsobem, jako se mísí promítnuté světlo.

  Kategorie Komplexní

  Překrýt, Měkké světlo, Tvrdé světlo, Jasné světlo, Lineární světlo, Bodové světlo, Tvrdé míchání. Tyto režimy prolnutí provádí se zdrojovými a spodními barvami různé operace v závislosti na tom, jestli je jedna z barev světlejší než 50% šedá.

  Kategorie Rozdíl

  Rozdíl, Vyloučit, Odečíst, Vydělit. Tyto režimy prolnutí vytvářejí barvy na základě rozdílů mezi hodnotami zdrojové a spodní barvy.

  Kategorie HSL

  Odstín, Sytost, Barva, Světelnost. Tyto režimy prolnutí přenáší jednu nebo více komponent barvy představované hodnotami HSL (odstín, sytost a světelnost) ze spodní barvy do výsledné barvy.

  Popis režimů prolnutí

  V následujících popisech jsou použity tyto termíny:

  • Zdrojová barva je barva vrstvy, na kterou se použije režim prolnutí.

  • Spodní barva je barva složených vrstev pod zdrojovou vrstvou na panelu časové osy.

  • Výsledná barva je výstup operace prolnutí, barva kombinace.

  Normální

  Výslednou barvou je zdrojová barva. Tento režim ignoruje spodní barvu. Výchozí režim je Normální.

  Rozplynutí

  Výsledná barva pro každý obrazový bod je buď zdrojová barva, nebo spodní barva. Pravděpodobnost, že výslednou barvou je zdrojová barva, závisí na neprůhlednosti zdroje. Pokud je hodnota neprůhlednosti zdroje 100 %, výsledná bude zdrojová barva. Pokud je hodnota neprůhlednosti zdroje 0 %, výsledná bude spodní barva.

  Ztmavit

  Hodnota každého výsledného barevného kanálu je buď hodnota kanálu zdrojové barvy, nebo hodnota kanálu odpovídající spodní barvy, podle toho, která je nižší (tmavší).

  Násobit

  U každého barevného kanálu dojde k vynásobení hodnoty kanálu zdrojové barvy hodnotou kanálu spodní barvy a vydělení maximální hodnotou pro obrazové body 8 bpc, 16 bpc nebo 32 bpc v závislosti na hloubce barvy projektu. Výsledná barva není nikdy světlejší než originál. Pokud je kterákoli vstupní barva černá, výsledná barva bude černá. Pokud je kterákoli vstupní barva bílá, výsledná barva bude odlišná od vstupní barvy. Tento režim prolnutí simuluje kreslení několika zvýrazňovači na papír nebo umístění několika gelů před světlo. Při kombinování jiných barev než černé a bílé jsou výsledkem použití tohoto režimu vždy tmavší vrstvy nebo tahy malby.

  Ztmavit barvy

  Výsledná barva ztmaví zdrojovou barvu tak, aby odrážela barvu spodní vrstvy zvýšením kontrastu. Čistě bílá v původní vrstvě spodní barvu nemění.

  Lineárně ztmavit

  Výsledná barva ztmaví zdrojovou barvu tak, aby odrážela spodní barvu. Čistě bílá nepovede k žádné změně.

  Tmavší barva

  Barva každého výsledného obrazového bodu má buď hodnotu zdrojové barvy, nebo hodnotu odpovídající spodní barvy, podle toho, která je tmavší. Tmavší barva je podobná režimu Ztmavit, režim Tmavší barva však neprovádí operace s jednotlivými barevnými kanály.

  Lineárně zesvětlit (Přidat)

  Hodnota každého výsledného barevného kanálu je součtem hodnot odpovídajících kanálů zdrojové barvy a spodní barvy. Výsledná barva není nikdy tmavší než kterákoli vstupní barva.

  Zesvětlení

  Hodnota každého výsledného barevného kanálu je buď hodnota kanálu zdrojové barvy, nebo hodnota kanálu odpovídající spodní barvy, podle toho, která je vyšší (světlejší).

  Závoj

  Násobí doplňky hodnot kanálů a pak bere v úvahu doplněk výsledku. Výsledná barva není nikdy tmavší než kterákoli vstupní barva. Používání režimu Závoj připomíná promítání několika fotografických snímků současně na jedinou obrazovku.

  Zesvětlit barvy

  Výsledná barva je zesvětlení zdrojové barvy snížením kontrastu tak, aby to odráželo barvu spodní vrstvy. Pokud je zdrojová barva pouze černá, výslednou barvou je spodní barva.

  Lineárně zesvětlit (Přidat)

  Výsledná barva je zesvětlením zdrojové barvy zvýšením jasu tak, aby to odráželo barvu spodní vrstvy. Pokud je zdrojová barva pouze černá, bude výslednou barvou spodní barva.

  Světlejší barva

  Barva každého výsledného obrazového bodu má buď hodnotu zdrojové barvy, nebo hodnotu odpovídající spodní barvy, podle toho, která je světlejší. Světlejší barva je podobná režimu Zesvětlit, režim Světlejší barva však neprovádí operace s jednotlivými barevnými kanály.

  Překrýt

  Násobí nebo filtruje hodnoty vstupních barevných kanálů v závislosti na tom, jestli je nebo není spodní barva světlejší než 50% šedá. Výsledek zachovává ve spodní vrstvě světlá místa i stíny.

  Měkké světlo

  Ztmaví nebo zesvětlí hodnoty barevných kanálů spodní vrstvy v závislosti na zdrojové barvě. Výsledek připomíná záření rozptýleného bodového světla na spodní vrstvu. Pokud je u každé hodnoty barevného kanálu zdrojová barva světlejší než 50% šedá, bude výsledná barva světlejší než spodní barva, jako by se ztrácela. Pokud je zdrojová barva tmavší než 50% šedá, bude výsledná barva tmavší než spodní barva, jakoby potemnělá. Vrstva černé nebo bílé se mění na výrazně tmavší nebo světlejší, ale nebude jen černá nebo jen bílá.

  Tvrdé světlo

  Násobí nebo filtruje hodnoty vstupních barevných kanálů v závislosti na původní zdrojové barvě. Výsledek připomíná záření ostrého světla na vrstvu. Pokud je u každé hodnoty barevného kanálu spodní barva světlejší než 50% šedá, bude vrstva světlejší, jako by byla za závojem. Pokud je spodní barva tmavší než 50% šedá, bude vrstva tmavší, jako by se vrstvy násobily. Tento režim je užitečný pro vytváření stínů ve vrstvě.

  Jasné světlo

  Zvýšení nebo snížení kontrastu v závislosti na spodní barvě vyvolává dojem potemnělých nebo ztrácejících se barev. Pokud je spodní barva světlejší než 50% šedá, vrstva se z důvodu snížení kontrastu zesvětlí. Pokud je spodní barva tmavší než 50% šedá, vrstva se z důvodu zvýšení kontrastu ztmaví.

  Lineární světlo

  Snížením nebo zvýšením jasu v závislosti na spodní barvě vyvolává dojem potemnělých nebo ztrácejících se barev. Pokud je spodní barva světlejší než 50% šedá, vrstva se z důvodu zvýšení jasu zesvětlí. Pokud je spodní barva tmavší než 50% šedá, vrstva se z důvodu snížení jasu ztmaví.

  Bodové světlo

  Nahrazuje barvy v závislosti na spodní barvě. Pokud je spodní barva světlejší než 50% šedá, obrazové body, které jsou tmavší než spodní barva, budou nahrazeny a obrazové body, které jsou světlejší než spodní barva, zůstanou beze změny. Pokud je spodní barva tmavší než 50% šedá, obrazové body, které jsou světlejší než spodní barva, budou nahrazeny a obrazové body, které jsou tmavší než spodní barva, zůstanou beze změny.

  Tvrdé míchání

  Zvyšuje kontrast spodní vrstvy, která je viditelná pod maskou na zdrojové vrstvě. Velikost masky určuje kontrastní oblast. Převrácená zdrojová vrstva určuje střed kontrastní oblasti.

  Rozdíl

  U každého barevného kanálu odečte tmavší vstupní hodnoty od světlejších. Malba bílou převrátí barvy pozadí. Malba černou nepovede k žádné změně.

  Poznámka:

  Pokud máte dvě vrstvy s identickým vizuálním prvkem, který chcete zarovnat, umístěte jednu vrstvu na druhou a nastavte pro režim prolnutí horní vrstvy možnost Rozdíl. Pak posouvejte jednu nebo druhou vrstvu, dokud nebudou všechny obrazové body vizuálního prvku, který chcete zarovnat, černé – to znamená, že rozdíl mezi obrazovými body je roven nule a prvky jsou tedy přesně nad sebou.

  Vyloučit

  Vzniklý výsledek je podobný výsledku v režimu Rozdíl, jen kontrast bude nižší. Pokud je zdrojová barva bílá, výslednou barvou bude doplněk spodní barvy. Pokud je zdrojová barva černá, výslednou barvou bude spodní barva.

  Odečíst

  Odečte zdrojový soubor od spodní barvy. Pokud je zdrojová barva černá, bude výslednou barvou spodní barva. Hodnoty výsledné barvy mohou být v projektech 32 bpc méně než 0.

  Vydělit

  Vydělí spodní barvu zdrojovou barvou. Pokud je zdrojová barva bílá, bude výslednou barvou spodní barva. Hodnoty výsledné barvy mohou být v projektech 32 bpc více než 1.0.

  Odstín

  Výsledná barva přebírá světelnost a sytost spodní barvy a odstín zdrojové barvy.

  Sytost

  Výsledná barva přebírá světelnost a odstín spodní barvy a sytost zdrojové barvy.

  Barva

  Výsledná barva přebírá světelnost spodní barvy a odstín a sytost zdrojové barvy. Tento režim prolnutí zachovává stupně šedé ve spodní barvě. Tento režim prolnutí je užitečný pro obarvení snímků ve stupních šedé a pro úpravu odstínů barevných snímků.

  Světlost

  Výsledná barva přebírá odstín a sytost spodní barvy a světelnost zdrojové barvy. Tento režim je opakem režimu Barva.

  Logo Adobe

  Přihlaste se ke svému účtu.

  [Feedback V2 Badge]