Příručka uživatele Zrušit

Vytváření rychlých filmů

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Nástroj Rychlý film slouží k rychlému vytváření sestříhaných filmů s profesionálním vzhledem doplněných o titulky, zvukové stopy, efekty a přechody pomocí jednoduchého (a rychlého) postupu po jednotlivých krocích. Když vytváříte rychlý film, aplikace Adobe Premiere Elements provede analýzu použitých klipů (pokud dosud nebyly analyzovány). Použije inteligentní tagy podle potřeby, upraví klipy a aplikuje téma podle vašeho výběru. Téma si můžete přizpůsobit pomocí vlastních titulků a závěrečného poděkování. Kromě toho můžete přidat vlastní hudbu nebo efekty.

Volba analýzy je ve výchozím nastavení povolena. Pokud jste analýzu zakázali, inteligentní tagy se nebudou používat.

Témata filmů vytvářejí filmy s určitým vzhledem. Například téma Svatební holubice přidá elegantní úvod a závěr obsahující překrytí s létajícími bílými holubicemi a svatební hudbou v pozadí. Téma Komiks vytvoří doplněním stylových efektů, jako je Barevný reliéf, a velkých uměleckých písem v názvu žertovné video z dětského večírku. Každé téma používá jedinečný styl úprav pro výběr, oříznutí a tvorbu sekvencí klipů.

Výchozí doba trvání tématu je přibližně 4 až 6 minut. Nástroj Rychlý film můžete použít na všechny klipy ve filmu. Také ho lze použít na některé klipy a vytvořit montáž nebo zvláštní prvek na začátku nebo na konci disku DVD.

Na výběr jsou různá témata. Je možné použít všechny vlastnosti v tématu nebo přidat pouze některé z nich. Podobně lze přidat téma do celé sekvence na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Kromě toho je možné téma použít pouze v jednom klipu.

Vytvoření rychlého filmu na pracovní ploše

 1. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení vyberte klipy, které chcete zahrnout do filmu.

 2. Na pruhu akcí klikněte na tlačítko Rychlý film.

 3. Vyberte téma filmu nebo stáhněte předlohu. Chcete-li stáhnout online předlohu pro rychlý film:

  Chcete-li si téma filmu prohlédnout, přesuňte kurzor myši na jeho miniaturu, aby se zobrazil popis, klikněte na tlačítko Spustit a sledujte náhled. Klikněte na tlačítko Další.

  1. Klikněte pravým tlačítkem (podržte klávesu Ctrl a klikněte) na předlohu tématu filmu.
  2. Kliknutím na příkaz Stáhnout stáhnete vybranou předlohu. Kliknutím na příkaz Stáhnout vše stáhnete všechny předlohy.
  3. (Volitelné) Kliknutím na příkaz Stáhnout na pozadí určíte, aby se obsah stahoval na pozadí, zatímco budete pracovat s aplikací Adobe Premiere Elements.
 4. Zadejte požadované vlastnosti filmu:

  • Úvodní a závěrečný titulek: Úvodní a závěrečné titulky mohou obsahovat více řádků. Optimálních výsledků ale dosáhnete, když úvodní titulek omezíte na jeden řádek.
  • Rychlý film: Zde určíte, zda chcete provést automatické úpravy, které oříznou klipy a přidají je do projektu na základě jejich inteligentních tagů a zda se mají klipy analyzovat a opatřit inteligentními tagy.
  • Aplikovat na: Určuje, zda se má téma použít na celý projekt, nebo na vybrané klipy na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.
  • Hudba: Určuje, zda má být použita hudba tématu, vaše vlastní hudba (klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a otevřete ji) nebo se hudba nepoužije. Je možné vybrat více hudebních klipů, které se budou přehrávat ve vybraném pořadí. Tažením posuvníku mezi položkami Hudba/zvukové efekty a Klipy lze nastavit poměr použitého hudebního doprovodu a zvukových efektů ke zvuku z klipů. Rychlý film se synchronizuje s hudebními rytmy, takže změna skladby může výrazně změnit výsledek. Se změnou skladby se navíc změní trvání filmu tak, aby odpovídalo stopáži nové skladby.
  • Rychlost a intenzita: Umožňuje ovládání rychlosti střihů a intenzity efektu. Klikněte na trojúhelník vedle položky Rychlost a intenzita a pomocí posuvníku upravte rychlost střihů a intenzitu efektu.
  • Trvání: Určuje délku výsledného filmu. Pomocí možnosti Srovnat hudbu vytvoříte film s délkou hudby tématu. Tento parametr umožňuje určit přesný časový úsek tažením hodin, minut a sekund. Možnost Použít všechny klipy zajišťuje použití všech vybraných klipů a délka časového intervalu vychází z jejich doby trvání.

  Poznámka: Pokud zadáte dobu trvání delší než má hudba tématu, hudba se bude opakovat. Pokud je doba trvání kratší než délka hudby tématu, hudba skončí společně s posledním klipem.

  • Sekvence: Určuje, zda budou klipy uspořádány podle údajů času a data, nebo podle pravidel úprav tématu.
  • Obsah tématu: Určuje, které části tématu budou obsaženy ve výsledném filmu. Vyberte libovolnou možnost nebo zrušte její výběr. Pokud jsou v některých vašich klipech již aplikovány efekty, můžete vybrat zachování aplikovaných efektů nebo je odstranit a místo nich aplikovat efekty tématu.
  • Vykreslit přehrávání: Pokud je tato volba zapnuta, rychlý film bude po vytvoření a umístění na časovou osu vykreslen. Vykreslením se zvýší kmitočet snímků filmu pro přehrávání.
Poznámka:

Můžete také kliknout na možnost Rychlé filmy na úvodní obrazovce aplikace Premiere Elements a začít vytvářet nový rychlý film.

Úpravy rychlého filmu

Když vytvoříte rychlý film, aplikace Adobe Premiere Elements sloučí všechny klipy do jednoho. Tento sloučený klip můžete rozdělit, pokud chcete upravit nebo nahradit jednotlivé klipy. Pomocí příkazu Nahradit klip rychle zaměňte jeden klip druhým, aniž byste museli nový klip oříznout a upravit, aby odpovídal prvnímu. Můžete také změnit efekty či překrytí aplikované na klip.

Rychlý film se vytváří s použitím detekce rytmu v přidaném hudebním klipu, proto může změna zvukového klipu způsobit nesprávnou synchronizaci videa.

Rady odborníka: Základy rychlého filmu

Philip Andrews vysvětluje, jak vytvořit rychlý film. Stačí vybrat několik klipů, téma filmu a kliknout na několik tlačítek – a vytvoříte video profesionální kvality.

Philip Andrews

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.