Funkce úpravy s průvodcem pro přidání videa do titulku ukazuje, jak můžete k titulku s názvem přidat video a dodat tak titulu na zajímavosti a působivosti. Úprava s průvodcem je dostupná pouze v expertním zobrazení.

 1. Klikněte na tlačítko Expertní a pak na tlačítko S průvodcem. Ze seznamu úprav s průvodcem vyberte volbu Přidání videa do titulku.

  Výběr úprav s průvodcem
 2. Klikněte na tlačítko Přidat média, abyste mohli importovat klipy.

 3. Vyberte zdroj médií. Pokud jsou videoklipy například na pevném disku vašeho počítače, vyberte Soubory a složky.

  Vyberte zdroj médií.
 4. Vyberte soubory a složky, které chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít (Win) nebo Importovat (Mac). Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu Shift nebo příkazovou klávesu.

 5. Všechny importované klipy jsou uloženy do zásobníku datových zdrojů projektu. Přetáhněte je na stopu Video 1 na časové ose.

  Přetažení videoklipu na stopu Video 1
 6. Přidejte na časovou osu černé video. Klikněte na Datové zdroje projektu > Možnosti panelu > Nová položka > Černé video.

  Přidání černého videa
 7. Přetáhněte černé video na stopu Video 2 a umístěte ho přímo nad svůj klip ve stopě Video 1.

  Poznámka:

  Pokud není stopa Video 2 viditelná, rozbalte časovou osu.

  Přidání černého videa na stopu nad videoklipem
 8. Prodlužte dobu trvání černého videa tak, aby u zobrazovaného efektu trvalo nejméně deset sekund.

 9. Klikněte na tlačítko Titulky a text na pruhu akcí. Přetáhněte titulek ze seznamu na stopu Video 3. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití výchozího titulku.

  Výběr titulku
 10. Prodlužte dobu trvání titulku (stopa Video 3) tak, aby odpovídala době trvání černého videa (stopa Video 2). Po nastavení doby trvání klikněte na tlačítko Další.

 11. Dvakrát klikněte na titulek na monitoru a zadejte svůj titulek.

 12. Písmo a velikost písma můžete změnit z panelu Upravit > karta Úpravy.

  Poznámka:

  Pomocí režimu Šipka na kartě Upravit přesuňte titulek do požadované pozice.

  Úprava písma a pozice titulku
 13. Klikněte na tlačítko Efekty na pruhu akcí.

 14. V kategorii Klíčování vyberte efekt Klíčování podkladu. Přetáhněte efekt Klíčování podkladu na černé video na časové ose (stopa Video 2).

  Klíčování podkladu
 15. Na panelu Použité efekty v efektu Klíčování podkladu proveďte následující akce:

  1. V rozevírací nabídce Podklad vyberte Video 3.
  2. Klikněte na možnost Obrátit.
  Možnosti klíčování podkladu
 16. Na panel Úpravy titulků můžete přidat video různých tvarů.

 17. Kliknutím na tlačítko Přehrát na zdrojovém monitoru zobrazte použitou úpravu s průvodcem. Kliknutím na tlačítko Vykreslit vylepšete kvalitu.

  Video se zobrazí v titulku

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online