Vytváření mluvených komentářů

Vytvoření mluveného komentáře

Před zahájením nahrávání komentáře zkontrolujte, zda mikrofon správně komunikuje s počítačem a s aplikací Premiere Elements.

Pomocí mikrofonu počítače můžete doplňovat své klipy o mluvený komentář a zároveň si je přehrávat z panelu Monitor. Komentář pak bude přidán do zvukové stopy Komentář viditelné na časové ose rychlého i expertního zobrazení.

Nastavení pro mluvený komentář

 1. Připojte mikrofon do portu pro mikrofon v počítači.
 2. (V systému Windows) Vyzkoušejte mikrofon pomocí Průvodce testováním zvukového hardwaru systému Windows. Pokyny naleznete v dokumentaci k systému Windows.
 3. V aplikaci Premiere Elements klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Zvukový hardware / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Zvukový hardware.

 4. V nabídce Výchozí zařízení zvolte zvukové zařízení počítače a klikněte na tlačítko OK.

Namluvení komentáře ke klipu

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na časové ose expertního zobrazení přetáhněte indikátor aktuálního času do bodu, kde má začít mluvený komentář.

  • Na časové ose rychlého zobrazení vyberte klip, který chcete opatřit komentářem. Pak přetáhněte indikátor aktuálního času do bodu, kde má mluvený komentář začínat.

 2. V rychlém nebo expertním zobrazení vyberte na panelu Nástroje možnost Komentář.
 3. V okně Záznam mluveného komentáře klikněte na tlačítko Zdroj mikrofonu a v nabídce vyberte své zvukové zařízení.
 4. Vypněte reproduktory počítače, abyste zabránili vzniku zpětné vazby. Chcete-li sledovat zvuk v průběhu nahrávání zvukového komentáře, připojte do počítače sluchátka a zrušte zaškrtnutí možnosti Během záznamu ztlumit zvuk.
  Poznámka:

  Pokud máte zapnuté reproduktory, přesuňte se co nejblíže k mikrofonu a snažte se udržovat mikrofon co nejdále od reproduktorů, aby nevznikla zpětná vazba.

 5. Mluvte do mikrofonu běžnou konverzační hlasitostí a pomocí posuvníku Úroveň hlasitosti vstupu nastavte, aby vaše nejhlasitější slova rozsvěcela oranžovou část měřiče.
 6. Klikněte na tlačítko Záznam.
 7. V horní části okna Záznam mluveného komentáře se vedle položky Zahájit záznam zobrazí časovač. Jakmile se text Zahájit záznam změní na Záznam, zahajte společně s přehráváním klipu namlouvání svého komentáře.
 8. Po dokončení záznamu komentáře klikněte na tlačítko Zastavit.

  Zvukový klip obsahující váš mluvený komentář bude přidán na panel Datové zdroje projektu a do stopy Komentář na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení (pod vybraný klip).

  Poznámka:

  Pokud nekliknete na tlačítko Zastavit, zastaví se záznam automaticky na začátku následujícího souboru ve stopě Komentář nebo 30 sekund po skončení posledního klipu na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

 9. Chcete-li si záznam přehrát, klikněte na tlačítko Předcházející. Pak klikněte na tlačítko Spustit.
 10. Chcete-li pokračovat v záznamu od místa, kde jste skončili, klikněte znovu na tlačítko Záznam.

  Dalším kliknutím na tlačítko Záznam přepíšete všechny mluvené komentáře, které se již nacházejí ve stopě Komentář.

 11. Přehrávání můžete kdykoli zastavit kliknutím na tlačítko Pozastavit.

Nahrazení nebo vypuštění mluveného komentáře

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na časové ose expertního zobrazení přetáhněte indikátor aktuálního času do místa, kde začíná starý komentář.

  • Na časové ose rychlého zobrazení vyberte klip obsahující mluvený komentář, který chcete změnit. Pak na panelu Monitor přetáhněte indikátor aktuálního času do místa, kde začíná starý komentář.

 2. Vyberte možnost Komentář na panelu Nástroje.
 3. V okně záznamu mluveného komentáře proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li komentář nahradit, klikněte na tlačítko Záznam. Dalším kliknutím na tlačítko Záznam přepíšete stávající záznam novým.

  • Chcete-li komentář vypustit, klikněte na tlačítko Odstranit. Starý klip komentáře bude odebrán z časové osy rychlého nebo expertního zobrazení. Zůstane ale na panelu Datové zdroje projektu v expertním zobrazení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.