Příručka uživatele Zrušit

Vytváření mluvených komentářů

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Vytvoření mluveného komentáře

Před zahájením nahrávání komentáře zkontrolujte, zda mikrofon správně komunikuje s počítačem a s aplikací Premiere Elements.

Pomocí mikrofonu počítače můžete doplňovat své klipy o mluvený komentář a zároveň si je přehrávat z panelu Monitor. Komentář pak bude přidán do zvukové stopy Komentář viditelné na časové ose rychlého i expertního zobrazení.

Nastavení pro mluvený komentář

 1. Připojte mikrofon do portu pro mikrofon v počítači.
 2. (V systému Windows) Vyzkoušejte mikrofon pomocí Průvodce testováním zvukového hardwaru systému Windows. Pokyny naleznete v dokumentaci k systému Windows.
 3. V aplikaci Premiere Elements klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Zvukový hardware / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Zvukový hardware.

 4. V nabídce Výchozí zařízení zvolte zvukové zařízení počítače a klikněte na tlačítko OK.

Namluvení komentáře ke klipu

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na časové ose expertního zobrazení přetáhněte indikátor aktuálního času do bodu, kde má začít mluvený komentář.

  • Na časové ose rychlého zobrazení vyberte klip, který chcete opatřit komentářem. Pak přetáhněte indikátor aktuálního času do bodu, kde má mluvený komentář začínat.

 2. V rychlém nebo expertním zobrazení vyberte na panelu Nástroje možnost Komentář.
 3. V okně Záznam mluveného komentáře klikněte na tlačítko Zdroj mikrofonu a v nabídce vyberte své zvukové zařízení.
 4. Vypněte reproduktory počítače, abyste zabránili vzniku zpětné vazby. Chcete-li sledovat zvuk v průběhu nahrávání zvukového komentáře, připojte do počítače sluchátka a zrušte zaškrtnutí možnosti Během záznamu ztlumit zvuk.
  Poznámka:

  Pokud máte zapnuté reproduktory, přesuňte se co nejblíže k mikrofonu a snažte se udržovat mikrofon co nejdále od reproduktorů, aby nevznikla zpětná vazba.

 5. Mluvte do mikrofonu běžnou konverzační hlasitostí a pomocí posuvníku Úroveň hlasitosti vstupu nastavte, aby vaše nejhlasitější slova rozsvěcela oranžovou část měřiče.
 6. Klikněte na tlačítko Záznam.
 7. V horní části okna Záznam mluveného komentáře se vedle položky Zahájit záznam zobrazí časovač. Jakmile se text Zahájit záznam změní na Záznam, zahajte společně s přehráváním klipu namlouvání svého komentáře.
 8. Po dokončení záznamu komentáře klikněte na tlačítko Zastavit.

  Zvukový klip obsahující váš mluvený komentář bude přidán na panel Datové zdroje projektu a do stopy Komentář na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení (pod vybraný klip).

  Poznámka:

  Pokud nekliknete na tlačítko Zastavit, zastaví se záznam automaticky na začátku následujícího souboru ve stopě Komentář nebo 30 sekund po skončení posledního klipu na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

 9. Chcete-li si záznam přehrát, klikněte na tlačítko Předcházející. Pak klikněte na tlačítko Spustit.
 10. Chcete-li pokračovat v záznamu od místa, kde jste skončili, klikněte znovu na tlačítko Záznam.

  Dalším kliknutím na tlačítko Záznam přepíšete všechny mluvené komentáře, které se již nacházejí ve stopě Komentář.

 11. Přehrávání můžete kdykoli zastavit kliknutím na tlačítko Pozastavit.

Nahrazení nebo vypuštění mluveného komentáře

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na časové ose expertního zobrazení přetáhněte indikátor aktuálního času do místa, kde začíná starý komentář.

  • Na časové ose rychlého zobrazení vyberte klip obsahující mluvený komentář, který chcete změnit. Pak na panelu Monitor přetáhněte indikátor aktuálního času do místa, kde začíná starý komentář.

 2. Vyberte možnost Komentář na panelu Nástroje.
 3. V okně záznamu mluveného komentáře proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li komentář nahradit, klikněte na tlačítko Záznam. Dalším kliknutím na tlačítko Záznam přepíšete stávající záznam novým.

  • Chcete-li komentář vypustit, klikněte na tlačítko Odstranit. Starý klip komentáře bude odebrán z časové osy rychlého nebo expertního zobrazení. Zůstane ale na panelu Datové zdroje projektu v expertním zobrazení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?