Zastavení a pozdržení snímků

Export snímku videa

Můžete zachytit snímek videoklipu a použít jej jako statický obraz v aktuálním filmu nebo uložit jako statický snímek na pevný disk k dalšímu použití. Ve filmu můžete statický snímek použít, například pokud chcete zobrazit postavu na začátku akce, ale poté obraz uprostřed pohybu zastavit.

 1. Vyberte klip na časové ose rychlého zobrazení nebo časové ose expertního zobrazení.
 2. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení přetáhněte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete zachytit.

  Na panelu Monitor se zobrazuje snímek v místě indikátoru aktuálního času.

 3. Na pruhu akcí klikněte na položku Nástroje a na panelu Nástroje vyberte možnost Zastavit snímek.

  Snímek se zobrazí v okně Zastavit snímek.

  Poznámka:

  Pokud je v počítači nainstalována aplikace Adobe Photoshop Elements a chcete v ní statický obraz upravit, zvolte příkaz Po vložení upravit v aplikaci Photoshop Elements.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li snímek exportovat jako soubor statického obrazu, klikněte na tlačítko Exportovat. V dialogovém okně Exportovat snímek zadejte název souboru, určete jeho umístění a klikněte na tlačítko Uložit.

  • Když chcete snímek vložit jako statický obraz přímo do filmu v místě indikátoru aktuálního času, klikněte na tlačítko Vložit do filmu.

Přehrávání a následné pozdržení snímku (nebo pozdržení snímku a následné přehrávání)

 • Chcete-li, aby se video spustilo jako statický obraz a poté se začalo přehrávat, klikněte na pruhu akcí na položku Nástroje a vyberte možnost Zastavit snímek. Vytvořte statický obraz ze snímku a poté statický obraz vložte v místě původního snímku.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.