Příručka uživatele Zrušit

Práce s poměry stran a možnostmi půlsnímků

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Vysvětlení poměru stran

Poměr stran určuje poměr šířky a výšky. Snímky videa mají poměr stran (poměr stran snímku), stejně jako obrazové body, jež tvoří snímek (poměr stran obr. bodů). Některé videokamery mohou zaznamenávat různé poměry stran snímků a standardy videa NTSC a PAL používají různé poměry stran obrazových bodů. Pokud má obraz kruhu tvar elipsy, mohlo dojít k nesouladu mezi poměrem stran obrazu a poměrem stran projektu.

Aplikace Premiere Elements se automaticky pokouší zjistit a kompenzovat poměr stran obrazových bodů zdrojových klipů, aby nedocházelo ke zkreslení. Pokud je klip v aplikaci Premiere Elements zkreslený, můžete u něj ručně změnit poměr stran obrazových bodů. Před sladěním poměrů stran snímků je důležité sladit poměry stran obrazových bodů. Nesprávná interpretace poměru stran zdrojového klipu může způsobit nesprávný poměr stran snímku.

Poměr stran snímku

Poměr stran snímku udává poměr šířky k výšce v rozměrech obrazu. Například standard DV NTSC má poměr stran snímku 4:3 (neboli 4,0 šířky na 3,0 výšky). Pro srovnání: typický širokoúhlý snímek má poměr stran snímku 16:9; řada videokamer s širokoúhlým režimem může nahrávat za použití tohoto poměru stran. Mnoho filmů se natáčí s ještě širšími poměry stran.

Snímek s poměrem stran 4:3 (vlevo) a širší snímek s poměrem stran 16:9 (vpravo)

Když přidáte klipy do projektu s odlišným poměrem stran snímku, rozhodněte, jak se mají tyto rozdílné hodnoty sladit. Širokoúhlý film s poměrem stran snímku 16:9 lze zobrazit ve standardní televizi s poměrem stran snímku 4:3 dvěma způsoby. Pomocí metody letterbox přizpůsobíte celou šířku snímku 16:9 černému snímku 4:3. Nad a pod širokoúhlým snímkem se objeví černé pruhy.

Můžete také použít metodu posouvání a skenování a vyplnit snímek 4:3 pouze vybranou oblastí snímku 16:9. Touto metodou sice odstraníte černé pruhy, odstraníte ale také část akce. Aplikace Premiere Elements automaticky použije formát letterbox na záběr ve formátu 16:9 přidaný do projektu s poměrem stran 4:3.

Poměr stran obrazových bodů

Poměr stran obrazových bodů udává poměr šířky k výšce pro jednotlivý obrazový bod ve snímku. Poměry stran obr. bodů se liší, protože různé video systémy vycházejí z různých předpokladů ohledně počtu obr. bodů potřebných k vyplnění snímku. Řada počítačových standardů pro video například definuje snímek s poměrem stran 4:3 jako 640 x 480 obr. bodů. Čtvercové obrazové body, které mají samy poměr stran 1:1, dokonale vyplní vodorovný a svislý prostor definovaný snímkem. Standardy videa, například DV NTSC (standard pro videokamery DV v USA), ale definují snímek s poměrem stran 4:3 jako 720 x 480 obrazových bodů. Aby tedy bylo možné umístit do snímku všechny tyto obr. body, musí být obr. body užší než čtvercové obr. body. Tyto úzké obr. body se nazývají obdélníkové obrazové body (mají poměr stran 0,9:1) neboli 0,9, jak se jim běžně říká. Obrazové body digitálního videa (DV) jsou orientovány svisle v systémech produkujících video NTSC a vodorovně v systémech produkujících video PAL. Aplikace Premiere Elements zobrazuje poměr stran obrazových bodů klipu vedle miniatury klipu na panelu Datové zdroje projektu.

Pokud obdélníkové obrazové body zobrazíte na monitoru s čtvercovými obrazovými body, bude vzhled obrazů zkreslený – například místo kružnic se zobrazí elipsy. Ale při zobrazení na vysílacím monitoru budou mít obrazy správné proporce, protože tyto monitory používají obdélníkové obrazové body. Aplikace Premiere Elements exportuje klipy s různými poměry stran obrazových bodů bez deformací. Automaticky přizpůsobí poměr stran obrazových bodů projektu poměru stran obrazových bodů klipů. K deformaci klipu může dojít, pokud aplikace Premiere Elements nesprávně interpretuje poměr stran obrazových bodů. Deformaci lze odstranit ručně zadáním poměru stran obrazových bodů zdrojového klipu.

Poměry stran obrazových bodů a snímků

A. Čtvercové obr. body a poměr stran snímku 4:3 B. Obdélníkové obr. body a poměr stran snímku 4:3 C. Obdélníkové obr. body zobrazené bez opravy na monitoru s čtvercovými obr. body 

Zachytávání nebo přidávání různých poměrů stran

Aplikace Premiere Elements se pokusí automaticky kompenzovat poměry stran obrazových bodů a zachovat velikost snímku přidaných obrazů. Přidávané obrazy jsou zpracovány následujícím způsobem:

 • Přidejte video s rozlišením D1 720 x 486 nebo s rozlišením DV 720 x 480. Aplikace Premiere Elements automaticky nastaví poměr stran obrazových bodů videa na D1/DV NTSC (0,9). Pro záběr s rozlišením D1 nebo DV 720 x 576 aplikace Premiere Elements nastaví poměr stran obrazových bodů na D1/DV PAL (1,067). Pokud se ale chcete přesvědčit, že jsou všechny soubory interpretovány správně, podívejte se na panel Datové zdroje projektu nebo dialog Interpretovat záběr.

 • Aplikace Premiere Elements s použitím souboru Interpretation Rules.txt ve složce Premiere Elements/Plug-in automaticky přiřadí souborům poměry stran obrazových bodů. Pokud je určitý typ obrazu vždy interpretován nesprávně (je deformovaný), změňte záznamy v souboru Interpretation Rules.txt. Chcete-li potlačit interpretaci poměru stran obrazových bodů u souborů, které jsou již umístěny v projektu, použijte příkaz Interpretovat záběr.

 • Chcete-li změnit velikost klipu v aplikaci Premiere Elements, vyberte klip a změňte vlastnost Změnit velikost efektu Pohyb. Efekt Pohyb je dostupný v zobrazení Vlastnosti, když je klip vybrán na časové ose expertního zobrazení.

Zobrazení poměru stran projektu

Přednastavení, které vyberete při vytváření projektu, nastaví poměr stran obrazových bodů pro projekt. Po provedení nastavení již není možné poměr stran změnit.

 1. Zvolte možnost Úpravy > Nastavení projektu > Všeobecné.

Nastavení poměru stran obrazových bodů statického obrazu nebo zdrojového klipu

Chcete-li zkombinovat různé záběry v rámci projektu a vygenerovat výstup, aniž byste zdeformovali zdrojové obrazy, přesvědčte se, že jsou všechny soubory interpretovány správně.

Poznámka:

Při nastavování poměru stran obrazových bodů pro soubor použijte jeho původní poměr stan a nikoliv poměr stran projektu a výsledného výstupu.

 1. V expertním zobrazení klikněte na tlačítko Datové zdroje projektu.
 2. Vyberte statický obraz nebo zdrojový klip.
 3. Zvolte příkaz Soubor > Interpretovat záznam.
 4. V části Poměr stran obr. bodů vyberte možnost Použít poměr stran obrazových bodů ze souboru, aby byl použit původní poměr stran souboru. Případně vyberte jednu z následujících položek v nabídce Přizpůsobit pro:

  Čtvercové obr. body

  Používá poměr stran obrazových bodů 1,0. Toto nastavení použijte, pokud má zdrojový klip velikost snímku 640 x 480 nebo 648 x 486. Toto nastavení můžete také použít, pokud byl soubor exportován z aplikace, která podporuje pouze čtvercové obrazové body.

  D1/DV NTSC

  Používá poměr stran obrazových bodů 0,9. Toto nastavení použijte, pokud má zdrojový klip velikost snímku 720 x 480 nebo 720 x 486. Toto nastavení umožňuje zachovat u klipu poměr stran snímku 4:3. Toto nastavení použijte pro klipy exportované z aplikace, která pracuje s nečtvercovými obrazovými body, jako jsou aplikace pro 3D animace.

  Poznámka: Další informace o formátu D1 naleznete ve slovníčku pojmů v nápovědě k aplikaci Premiere Elements.

  Širokoúhlý formát D1/DV NTSC

  Používá poměr stran obrazových bodů 1,2. Toto nastavení použijte, pokud má zdrojový klip velikost snímku 720 x 480 nebo 720 x 486. Toto nastavení umožňuje zachovat poměr stran snímku 16:9.

  D1/DV PAL

  Používá poměr stran obrazových bodů 1,0666. Toto nastavení použijte, pokud má zdrojový klip velikost snímku 720 x 576 a má si zachovat poměr stran snímku 4:3.

  Širokoúhlý formát D1/DV PAL

  Používá poměr stran obrazových bodů 1,4222. Toto nastavení použijte, pokud má zdrojový klip velikost snímku 720 x 576 a má si zachovat poměr stran snímku 16:9.

  Deformovaný formát 2:1

  Používá poměr stran obrazových bodů 2,0. Toto nastavení použijte, pokud byl zdrojový klip přenesen pomocí deformace ze snímku filmu s poměrem stran 2:1.

  Deformovaný formát HD 1080

  Používá poměr stran obrazových bodů 1,333.

Použití souborů s čtvercovými obr. body v projektu D1 nebo DV

Lze použít záznam s čtvercovými obrazovými body v projektu DV a vygenerovat výstup, který nebude vypadat zkreslený. Aplikace Premiere Elements rozlišení souboru, který neodpovídá velikosti snímků projektu, buď „převzorkuje nahoru“ (zvýší) nebo „převzorkuje dolů“ (sníží). Převzorkováním dolů získáte obraz vyšší kvality. Vytvářejte soubory, které jsou větší, než je velikost snímků projektu, aby je aplikace Premiere Elements nemusela převzorkovat nahoru a zvětšit.

 1. Připravte soubor s použitím některé z následujících metod a potom ho zachyťte nebo přidejte do aplikace Premiere Elements:
  • Pokud je konečný výstup ve formátu DV (NTSC), vytvořte a uložte ho s velikostí snímků 720 x 540. Uložením s touto velikostí snímků zabráníte převzorkování nahoru a s velikostí 640 x 480 zabráníte zkreslení půlsnímků u souboru s vykreslením půlsnímků.

  • Pokud je konečný výstup ve formátu DV (PAL), vytvořte a uložte ho s velikostí snímků 768 x 576. Uložením s touto velikostí snímků zabráníte převzorkování nahoru a zkreslení půlsnímků u souboru s vykreslením půlsnímků.

  • Pokud je konečný výstup ve formátu D1 (NTSC), vytvořte a uložte ho s velikostí snímků 720 x 540.

  • Velikost snímku u obrazu se čtvercovými obrazovými body můžete přizpůsobit velikosti snímků projektu (např. 720 x 480). Pokud však mají snímky různé poměry stran obrazových bodů, předefinujte obraz s použitím jiné velikosti snímků (např. 720 x 540). Předefinování je nutné, pokud aplikace použitá k přípravě souboru nepodporuje nečtvercové obrazové body.

Nastavení možností půlsnímků u importovaného prokládaného videa

Ve většině videí se každý snímek skládá ze dvou půlsnímků. Jeden půlsnímek obsahuje řádky s lichými čísly ve snímku a druhý obsahuje řádky se sudými čísly. Půlsnímky se prokládají neboli kombinují, aby se vytvořil kompletní obraz. Aplikace Adobe Photoshop Elements zahrnuje přednastavení pro obrácené pořadí půlsnímků pro video importované z pevného disku nebo z videokamery s pamětí Flash, která používá nejprve horní půlsnímek. Můžete zachytit zdrojový záběr s horními půlsnímky jako prvními. U tohoto záběru se přesvědčte, že projekt používá standardní nebo širokoúhlé přednastavení ze složky přednastavení videokamer s pamětí Flash.

Prokládání obvykle není pro diváka patrné. Jednotlivé půlsnímky ale zachycují předmět v různých časech. V důsledku časového rozdílu při zpomaleném přehrávání klipu nebo zastavení snímku jsou půlsnímky ve dvojici rozpoznatelné. Stejné chování zaznamenáte při exportu snímku jako statického obrazu. Aby k této situaci nedocházelo, lze odstranit prokládání obrazu. Odstraněním prokládání se jeden půlsnímek eliminuje a u zbylého půlsnímku se zdvojí nebo interpolují řádky.

Převrácení nadřazenosti půlsnímků, tedy pořadí, ve kterém se půlsnímky zaznamenávají a zobrazují, může způsobit potíže při přehrávání. Při převrácení nadřazenosti půlsnímků je pohyb trhaný, protože půlsnímky se již nezobrazují v chronologickém pořadí. Půlsnímky se převracejí, když je nadřazenost půlsnímků původní videokazety opačná oproti nadřazenosti půlsnímků karty k zachytávání videa použité při zachytávání klipu. K převracení půlsnímků také dochází, když je nadřazenost půlsnímků původní videokazety opačná oproti softwaru pro úpravy videa. K převrácení může také dojít, když nastavíte prokládaný klip na přehrávání pozpátku.

Chcete-li těmto komplikacím zamezit, odstraňte prokládání obrazu. Odstraněním prokládání se jeden půlsnímek eliminuje a zbylý půlsnímek se buďto zdvojí, nebo se interpolují jeho řádky. U prokládaného klipu lze také nastavit volby půlsnímků, aby se v určitých situacích zachovala kvalita obrazu a pohybu klipu. Jedná se například o změnu rychlosti klipu, export filmového pásu, přehrávání klipu pozpátku nebo zastavení snímku videa.

 1. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení a klikněte na položku Klip > Volby videa > Volby půlsnímků.
 2. Zaškrtnutím možnosti Obrátit nadřazenost půlsnímků změňte pořadí, v němž se budou zobrazovat půlsnímky klipu. Tato možnost je užitečná, když dominance půlsnímků klipu neodpovídá zařízení, nebo při přehrávání klipu pozpátku.
 3. V oddílu Volby zpracování vyberte jednu z následujících možností a klepněte na OK.

  Žádné

  Neprobíhá zpracování půlsnímků klipu.

  Prokládat sousední snímky

  Převádí dvojice sousedních postupně zobrazovaných snímků (neprokládaných) do prokládaných půlsnímků. Tato možnost je užitečná k převedení postupně přehrávaných animací o rychlosti 60 fps na prokládané video o rychlosti 30 fps, protože řada aplikací pro animace nevytváří prokládané snímky.

  Vždy odstranit prokládání

  Převádí prokládané půlsnímky na celé progresivně skenované snímky. Aplikace Premiere Elements odstraňuje prokládání tak, že vypustí jeden půlsnímek a interpoluje nový půlsnímek založený na řádcích zbylého půlsnímku. Nechává půlsnímek určený v možnosti Nastavení půlsnímků v nastavení projektu. Pokud jste vybrali možnost Žádné půlsnímky, aplikace Premiere Elements zachová horní půlsnímek, jestliže není zaškrtnuta možnost Obrátit nadřazenost půlsnímků. V takovém případě zachová dolní půlsnímek. Tato možnost je užitečná při zastavení snímku v klipu.

  Odstranění blikání

  Zamezuje blikání tenkých vodorovných detailů v obraze mírným rozostřením obou půlsnímků. Objekt, který je tak tenký jako jediný řádek rozkladu, bliká, protože se může objevovat jen v každém druhém půlsnímku.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.