Příručka uživatele Zrušit

Přehled efektů

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Klipy můžete pomocí efektů dodávaných s aplikací Adobe Premiere Elements 11 opravovat, vylepšovat a jinak upravovat. Všechny efekty jsou přednastavené výchozími hodnotami, když tedy efekt aplikujete, klip se změní. Podle potřeby můžete hodnoty upravovat nebo animovat.

Tento přehled obsahuje popisy všech efektů pro zvuk a video obsažených v aplikaci Adobe Premiere Elements. Definuje pouze ty vlastnosti a nástroje efektů, které nejsou zřejmé. Neobsahuje popisy efektů instalovaných se zachytávacími kartami nebo zásuvnými moduly třetích stran.

Dále uvedené ukázky představují pouze některé z efektů videa obsažených v aplikaci Adobe Premiere Elements. Chcete-li přehrát náhled efektu, který není v galerii, aplikujte ho a přehrajte v panelu Monitor. (Viz Aplikování a náhled efektů.)

Upravit

Barvy automaticky, Kontrast automaticky a Úrovně automaticky

Efekty Barvy automaticky, Kontrast automaticky a Úrovně automaticky můžete použít k rychlým globálním úpravám klipu. Filtr Barvy automaticky upravuje kontrast a barvy klipu neutralizací středních tónů a stanovením meze pro rozsah bílých a černých obrazových bodů. Filtr Kontrast automaticky upravuje celkový kontrast a směs barev bez přidání nebo odstranění barevného nádechu. Filtr Úrovně automaticky opravuje světla a stíny. Protože filtr Úrovně automaticky upravuje každý barevný kanál samostatně, může klipu dodat barevný nádech, to znamená, že se klip obarví do nějakého odstínu. Každý efekt má jednu nebo více následujících vlastností:

Časové vyhlazení

Určuje rozsah sousedních snímků použitých ke stanovení míry potřebné korekce pro každý snímek vzhledem k okolním snímkům. Pokud například nastavíte hodnotu časového vyhlazení na 1 sekundu, aplikace Premiere Elements analyzuje snímky 1 sekundu před zobrazeným snímkem ke stanovení odpovídajícího přizpůsobení. Pokud nastavíte časové vyhlazení na hodnotu 0, aplikace Premiere Elements analyzuje každý snímek nezávisle bez ohledu na okolní snímky. Časové vyhlazení může vést k plynulejšímu vzhledu oprav.

Detekce scén

Určuje, že aplikace Premiere Elements bude ignorovat změny scény při zapnutí efektu Časové vyhlazení.

Omezení černé a Omezení bílé

Určuje do jaké míry efekt omezuje stíny a světla v rámci nových extrémních tmavých (úroveň 0) a světlých (úroveň 255) barev v klipu. Větší hodnoty vytvářejí větší kontrast.

Přitahovat na neutrální střední tóny

(K dispozici pouze pro efekt Barvy automaticky) Určuje, že aplikace Premiere Elements vyhledá v klipu průměrnou, téměř neutrální (šedou) barvu a upraví hodnoty gama této barvy, aby byla neutrální.

Prolnout s originálem

Určuje procentuální míru aplikování efektu na klip.

Jas a kontrast

Efekt Jas a kontrast upravuje jas a kontrast celého klipu. Hodnota 0,0 označuje, že není provedena žádná změna.

Použití efektu Jas a kontrast je nejjednodušší způsob k provedení jednoduchých úprav tonálního rozsahu klipu. Upravuje všechny hodnoty obrazových bodů v klipu najednou: světla, stíny a střední tóny. Jas a kontrast nefunguje pro jednotlivé barevné kanály.

Míchání kanálů

Každý klip v aplikaci Premiere Elements je sestaven ze tří barevných kanálů: červená, zelená a modrá. Každý kanál obsahuje hodnoty světlosti pro danou barvu. Pomocí efektu Míchání kanálů můžete přičíst hodnoty kteréhokoliv z těchto kanálů ke kterýmkoliv dalším kanálům, například přičíst hodnoty světlosti z kanálu zelené barvy ke kanálu červené barvy. Pomocí tohoto efektu můžete vytvořit kreativní barevné úpravy, které není jednoduché provést s žádnými jinými nástroji k úpravám barev. Můžete vytvořit vysoce kvalitní klipy ve stupních šedi výběrem procentuální míry stupňů šedi, kterou přispívá každý barevný kanál, vytvořit klipy v sépiovém nebo jiném odstínu a prohodit nebo duplikovat kanály. Tento efekt můžete například použít k úplnému odstranění kanálu modré barvy obsahující šum, například čistým kanálem zelené barvy.

Každá z vlastností efektu Míchání kanálů je označena názvem páru barev. Slovo, které je vlevo od každé pomlčky, označuje výstupní kanál vlastnosti. Slovo vpravo označuje vstupní kanál. Vlastnost Červená – zelená má kanál červené barvy jako výstupní a kanál zelené barvy jako vstupní. Můžete toho využít k přičtení hodnot světlosti zeleného kanálu k červenému kanálu.

Videoklip a jeho červený, modrý a zelený kanál

Vlastnosti efektu Míchání kanálů

A. Výstupní kanál B. Vstupní kanál C. Hodnota 

Hodnota, která je vpravo od každého názvu vlastnosti, určuje procentuální hodnotu příspěvku zadaného vstupního kanálu do výstupního kanálu. Toto číslo je procento v rozsahu od -200 % do 200 %.

Konstantní vlastnosti (konst.) pro každý výstupní kanál umožňují určit základní hodnotu, která se přičte k výstupu. Například hodnota Červená – konst. 50 přičte 50 % celkové světlosti (50 % z 255 tedy zaokrouhleně 127) ke každému obrazovému bodu v červeném výstupním kanálu.

Možnost Monochromatický vytvoří klip ve stupních šedi z hodnot výstupních kanálů. Monochromatický režim je užitečný pro klipy, které plánujete převést na stupně šedi. Pokud tuto možnost vyberete, upravte hodnoty kanálu a potom zrušte zaškrtnutí této možnosti, následně tak můžete upravit prolnutí každého kanálu samostatně, což dodá vzhled ručně vytvořeného odstínu.

Míchání kanálů v klipu

 1. Aplikujte efekt Míchání kanálů a potom klikněte na tlačítko Použité efekty. Rozbalte efekt Míchání kanálů. Přetažením hodnoty libovolného kanálu doleva snížíte příspěvek kanálu do výstupního kanálu. Přetažením doprava příspěvek kanálu do výstupního kanálu zvýšíte. Můžete také kliknout na podtrženou hodnotu, napsat novou hodnotu v rozmezí -200 až +200 a stisknout klávesu Enter. Použijete-li zápornou hodnotu, zdrojový kanál se před přidáním do výstupního kanálu invertuje.
 2. (Volitelné) Přetáhněte nebo napište údaj pro konstantní hodnotu kanálu. Tato hodnota přidá k výstupnímu kanálu základní úroveň kanálu.
 3. (Volitelné) Zaškrtnutím možnosti Monochromatický můžete aplikovat stejné nastavení pro všechny výstupní kanály, čímž vytvoříte klip, který obsahuje pouze hodnoty šedi.
 4. Klepněte na Hotovo.

Vyjmutí

Efekt Vyjmutí odstraní barvy z videoklipu nebo statického snímku, čímž vytvoří texturovaný vzhled ve stupních šedi. Můžete ovládat vzhled klipu určením rozsahu úrovní šedé, které se převedou na bílou nebo černou.

Určení nastavení pro efekt Vyjmutí

 1. Aplikujte efekt.
 2. Klikněte na tlačítko Použité efekty a potom na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu.
 3. V dialogu Nastavení pro vyjmutí přetažením dvou trojúhelníků pod histogramem (diagram zobrazující počet obrazových bodů pro každou úroveň jasu v aktuálním klíčovém snímku) určete rozsah obrazových bodů, které se převedou na bílou nebo černou. Obrazové body mezi trojúhelníky se převedou na bílou. Všechny ostatní obrazové body se převedou na černou.
 4. Přetáhnutím posuvníku měkkosti dodejte úrovně šedi obrazovým bodům, které byly převedeny na bílou. Vyšší hodnoty měkkosti vytvoří více šedé.
 5. (Volitelné) Chcete-li obrátit rozsah, který je převeden na bílou a na černou, zaškrtněte možnost Invertovat a klikněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Ovládání obrazu

Efekt Ovládání obrazu emuluje ovládací prvky zesilovače zpracovávajícího video. Tento efekt upravuje jas, kontrast, odstín a sytost klipu.

Světelné efekty

Efekt Světelné efekty aplikuje na klip kreativní efekty osvětlení až s pěti zdroji světla. Můžete ovládat vlastnosti osvětlení, například typ osvětlení, směr, intenzitu, barvu, střed osvětlení a rozprostření osvětlení. Pomocí ovládacího prvku Vrstva prohnutí můžete používat textury nebo vzory z jiných klipů k vytvoření speciálních světelných efektů, například prostorově vypadající povrchový efekt.

Posterizovat

Efekt Posterizovat určuje počet tónových úrovní (neboli úrovní jasu) pro každý kanál obrazu v klipu a pak mapuje obrazové body na nejbližší odpovídající úrovně. Pokud například vyberete dvě tónové úrovně v klipu RGB, získáte dva tóny pro červenou, dva tóny pro zelenou a dva tóny pro modrou. Hodnoty mohou být v rozsahu od 2 do 255. Ačkoliv výsledky tohoto efektu jsou nejvýraznější, když omezíte počet úrovní šedé v klipu v úrovních šedi, efekt Posterizovat vytvoří rovněž zajímavé efekty s barevnými klipy.

Pomocí parametru Úroveň můžete pro každý kanál nastavit počet tónových úrovní, na které bude efekt Posterizovat mapovat existující barvy.

Stíny a světla

Efekt Stíny a světla můžete použít k zesvětlení tmavých objektů v klipu nebo k omezení světel. Tento efekt neaplikuje globální ztmavení ani zesvětlení klipu, ale spíše upravuje stíny a světla nezávisle na základě okolních obrazových bodů. Můžete rovněž upravit celkový kontrast klipu. Výchozí nastavení je optimalizováno k opravení klipů, které mají problémy s podsvícením.

Automatické množství

Určuje, že aplikace Adobe Premiere Elements automaticky analyzuje a opraví problémy se světlem a stínem způsobené problémy s podsvícením. Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnutá. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, chcete-li aktivovat ruční ovládací prvky pro korekce stínů a světel.

Množství stínů

Zesvětlí v klipu stíny. Tento ovládací prvek je aktivní, pouze pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Automatické množství.

Množství světla

Ztmaví v klipu světla. Tento ovládací prvek je aktivní, pouze pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Automatické množství.

Časové vyhlazení

Určuje rozsah sousedních snímků, které aplikace Adobe Premiere Elements analyzuje ke stanovení míry potřebné korekce pro každý snímek vzhledem k okolním snímkům. Pokud například nastavíte hodnotu časového vyhlazení na 1 sekundu, pro stanovení odpovídajícího přizpůsobení stínů a světel budou analyzovány snímky 1 sekundu před zobrazeným snímkem. Pokud nastavíte časové vyhlazení na hodnotu 0, každý snímek se bude analyzovat nezávisle bez ohledu na okolní snímky. Časové vyhlazení může vést k plynulejšímu vzhledu oprav. Tento ovládací prvek je aktivní, pouze pokud zaškrtnete možnost Automatické množství.

Detekce scén

Určuje, že při zapnuté možnosti Časové vyhlazení budou ignorovány změny scény.

Prolnout s originálem

Určuje procentuální míru aplikování efektu na klip.

Rozbalením kategorie Více možností zobrazíte následující ovládací prvky:

Tonální šířka stínů a Tonální šířka světel

Určují rozsah upravitelných tónů ve stínech a světlech. Nižší hodnoty omezují upravitelný rozsah pouze na nejtmavší a nejsvětlejší oblasti. Vyšší hodnoty rozšiřují upravitelný rozsah. Tyto ovládací prvky jsou užitečné k izolování oblastí, které chcete upravit. Například k zesvětlení tmavé oblasti bez ovlivnění středních tónů nastavte nízkou hodnotu parametru, abyste při upravení parametru Množství stínů zesvětlili pouze nejtmavší oblasti klipu.

Poloměr stínu a Poloměr světla

Určují velikost oblasti (v obrazových bodech) okolo obrazového bodu, který efekt používá ke stanovení, zda je obrazový bod v oblasti stínu nebo světla. Obecně by tato hodnota měla být přibližně rovna velikosti předmětu zájmu v záběru.

Korekce barev

Určuje stupeň korekce barev, kterou efekt aplikuje na upravené stíny a světla. Čím vyšší hodnota, tím budou barvy sytější. Čím výraznější je korekce, kterou se stíny a světly provedete, tím větší bude k dispozici rozsah korekce barev.

Tip: Pokud chcete změnit barvy v celém klipu, použijte po aplikování efektu Stíny a světla efekt Odstín a sytost.

Kontrast středních tónů

Určuje stupeň kontrastu, který efekt aplikuje na střední tóny. Vyšší hodnoty zvýší kontrast ve středních tónech a současně ztmaví stíny a zesvětlí světla.

Omezení černé a Omezení bílé

Určují, do jaké míry efekt omezí stíny a světla na nové extrémně tmavé (úroveň 0) a světlé (úroveň 255) barvy v klipu. Větší hodnoty vytvářejí větší kontrast.

Rozostření a zostření

Vyhlazení (pouze v systému Windows)

Efekt Vyhlazení prolne hrany mezi oblastmi s velmi kontrastními barvami. Při prolnutí barvy vytvoří přechodové odstíny, díky kterým budou přechody mezi tmavými a světlými oblastmi pozvolnější.

poznámka: Vyhlazení nelze aplikovat na klíčové snímky.

Vyhlazení

A. Vyhlazení vypnuto B. Vyhlazení zapnuto 

Rychlé rozostření

Pomocí efektu Rychlé rozostření můžete určit míru rozostření klipu. Můžete určit, že rozostření je vodorovné, svislé nebo obojí. Efekt rychlé rozostření rozostří oblasti rychleji než efekt Gaussovské rozostření.

Gaussovské rozostření

Efekt Gaussovské rozostření rozostří a vyhladí klip, odstraní také šum. Můžete určit, že rozostření je vodorovné, svislé nebo obojí. (Gaussovské rozostření odpovídá křivce ve tvaru zvonu, která je generována mapováním hodnot barev ovlivněných obrazových bodů.)

Stínový obraz (pouze v systému Windows)

Efekt Stínový obraz překryje průsvitky předcházejících snímků přes aktuální snímek. Tento efekt může být užitečný, když chcete například zobrazit dráhu pohybu pohybujícího se objektu, například skákajícího míče. S tímto efektem nelze aplikovat klíčové snímky.

Efekt Stínový obraz

Zostřit (pouze v systému Windows)

Efekt Zostřit zvýší kontrast tam, kde dochází ke změně barvy.

Kanál

Invertovat

Efekt Invertovat (video) invertuje barevné informace klipu.

Kanál

Určuje, který kanál nebo kanály se budou invertovat. Každá skupina položek pracuje v určitém barevném prostoru, invertuje buď celý klip v daném barevném prostoru, nebo pouze jediný kanál. RGB se skládá ze tří aditivních barevných kanálů: červená, zelená a modrá. HLS se skládá ze tří vypočítaných barevných kanálů: odstín, světlost a sytost. YIQ je barevný prostor jasu a chrominance NTSC, kde Y je signál jasu a I a Q jsou fázové a kvadraturní signály chrominance. Alfa není barevný prostor, ale poskytuje možnost invertování alfa kanálu klipu.

Prolnout s originálem

Kombinuje invertované klipy s originálem. Můžete aplikovat přechod do invertovaného klipu.

Korekce barev

Tón automaticky a Živost

Efekt Tón automaticky používá automatické nastavení aplikace Adobe Premiere Elements pro expozici, jas, kontrast, černou a bílou. Můžete si vybrat, zda použijete výchozí nastavení, nebo zda po použití efektu na klip parametry upravíte.

Poznámka:

Zatímco parametry funkce Tón automaticky jsou použity automaticky na každý snímek, hodnoty možnosti Živost se nastavují ručně.

Živost zabraňuje přesycení barvami ve chvíli dosažení hodnot sytosti. Živost můžete například použít k tomu, aby nedošlo k přesycení tónů pleti. Úrovně sytosti u barev s nízkým nasycením jsou ovlivněny více než u barev s vyšším nasycením.

Trojsměrný korektor barev

Efekt Trojsměrný korektor barev umožňuje provádět jemné opravy prostřednictvím úprav odstínu, sytosti a jasu klipu ve stínech, středních tónech a světlech. Určete rozsah barev pro opravy pomocí sekundárních ovládacích prvků pro korekce barev, abyste své úpravy dále zpřesnili.

Možnosti úprav pro trojsměrný korektor barev

Tónový rozsah

Když zobrazíte náhled obrazu pomocí tónového rozsahu, budou zobrazeny černé oblasti (stíny), šedé oblasti (střední tóny) a bílé oblasti (světla) na obrazu.

Náhled ovlivněné oblasti

Zobrazí se oblasti obrazu, na které jsou použity změny. Pokud například provádíte korekci středních tónů, zobrazí se ovlivněné šedé oblasti obrazu.

Vyváženost černé, vyváženost šedé, vyváženost bílé

Přiřazuje klipu vyváženost černé, šedé nebo bílé. Například pro vyvážení bílé cílíte na barvu, která je čistě bílá. Trojsměrný korektor barev posune barvy na obrazu tak, aby zacílená barva vypadala bíle. Použijte jiné nástroje kapátka k zobrazení ukázky cílové barvy na snímku nebo si vyberte barvu z dialogového okna Výběr barvy Adobe.

Korekce barev pomocí barevného kola

A. Úhel odstínu B. Míra vyvážení C. Přírůstek vyvážení D. Úhel vyvážení 

Úhel odstínu pro světla / střední tóny / stíny

Otáčí barvu směrem k cílové barvě. Výchozí hodnota je 0. Záporné hodnoty otáčejí vnější obvod barevného kola doleva a kladné hodnoty otáčejí barevné kolo doprava.

Míra vyvážení pro světla/ střední tóny / stíny

Řídí intenzitu barvy zavedené do videa. Pohybem kolečka směrem od středu se míra (intenzita) zvyšuje. Intenzitu lze jemně vyladit pohybem táhla přírůstku vyvážení.

Přírůstek vyvážení pro světla / střední tóny / stíny

Ovlivňuje relativní hrubost nebo jemnost úpravy míry vyvážení a úhlu vyvážení. Pro jemné úpravy ponechte kolmé táhlo tohoto ovládacího prvku blízko středu kola. Pro hrubé úpravy táhlo přesuňte směrem k vnějšímu okraji.

Sytost pro světla/ střední tóny / stíny

Upravuje sytost barev u světel, středních tónů a stínů. Výchozí hodnota je 100, tedy žádný vliv na barvy. Hodnoty pod 100 snižují sytost a hodnota 0 odebere všechny barvy. Výsledkem hodnot nad 100 jsou sytější barvy.

Úhel vyvážení

Posouvá barvu videa směrem k cílové barvě. Přesunem kolečka míry vyvážení směrem ke konkrétnímu odstínu se odpovídajícím způsobem posune barva. Kombinovaná úprava míry vyvážení a přírůstku vyvážení řídí intenzitu posunu.

Nástroj pro doladění HSL

Pomocí efektu Nástroj pro doladění HSL lze nastavit odstín, sytost a jas určitých barev v obraze nebo videu. Pomocí posuvných ovládacích prvků na panelu Použité efekty upravíte odstín, jas nebo sytost následujících barev v obraze:

 • Červená
 • Oranžová
 • Žlutá
 • Zelená
 • Akvamarínová
 • Modrá
 • Nachová
 • Purpurová

Pomocí efektu Nástroj pro doladění HSL dodáte svému videu filmový vzhled.

 

 

Rozdělení tónu

Pomocí nastavení vyvážení barev lze tónovat stíny a světla obrazu ve dvou odlišných barvách.

Pomocí efektu Rozdělit tón dodáte světlům v obraze nádech určité barvy a stínům nádech jiné barvy. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, pokud mají světla a stíny v obraze opačné barvy. Pomocí posuvníků ovládacích prvků Odstín a Sytost nastavíte odstín a sytost světel i stínů

Deformovat

Poznámka:

Všechny možnosti deformace jsou dostupné pouze v systému Windows.

Ohnutí (pouze v systému Windows)

Efekt Ohnutí zdeformuje klip vytvořením vln, které se pohybují přes celý klip svisle i vodorovně. Můžete vytvořit několik různých tvarů vln různých velikostí a rychlostí. Chcete-li změnit následující vlastnosti efektu pro vodorovný rozměr, svislý rozměr nebo oba rozměry, vyberte klip s efektem na časové ose expertního zobrazení. Klikněte na tlačítko Použité efekty a potom klikněte na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu na panelu Použité efekty.

Směr

Určuje směr vlny. Nastavení Dovnitř určuje, že se vlna pohybuje směrem do středu klipu. Nastavení Ven určuje, že vlny začínají uprostřed a pohybují se k okraji klipu.

Vlna

Určuje tvar vlny. Můžete vybrat ze sinusového, kruhového, trojúhelníkového nebo čtvercového tvaru.

Intenzita

Určuje výšku vlny.

Rychlost

Určuje frekvenci vlny. Chcete-li vytvořit vlnu pouze svisle nebo vodorovně, přesuňte zcela doleva posuvník Rychlost pro směr, který nechcete použít.

Šířka

Určuje šířku vlny.

Ukotvení rohů

Efekt Ukotvení rohů zdeformuje klip změnou pozice jednoho ze čtyř rohů. Můžete ho použít k roztáhnutí, zmenšení, zkosení nebo zkroucení klipu, nebo k simulaci perspektivy nebo pohybu, který provádí otočení okolo hrany vrstvy, například otevírání dveří.

Ukotvení rohů

A. Původní klip B. Přesunutý roh C. Výsledný klip 

Deformace objektivu (pouze v systému Windows)

Efekt Deformace objektivu simuluje deformovaný objektiv, přes který je klip promítán.

Zakřivení

Mění zakřivení objektivu. Chcete-li klip změnit na konkávní, určete zápornou hodnotu, zadáním kladné hodnoty bude klip konvexní.

Svislá a vodorovná odchylka od středu

Posunuje ohnisko objektivu, klip se tak ohýbá a roztahuje. Při extrémním nastavení se klip do sebe zabalí.

Svislá a vodorovná perspektiva FX

Vytvoří výsledek podobný svislé nebo vodorovné odchylce od středu, s výjimkou toho, že se klip při extrémních hodnotách do sebe nezabalí.

Barva výplně

Určuje barvu pozadí.

Výplň alfa kanálu

Při zaškrtnutí této možnosti se barva pozadí stane průhledná, čímž se zobrazí spodní stopy. Chcete-li s touto možností pracovat na panelu Použité efekty, klikněte na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu.

Zrcadlení

Efekt Zrcadlení vytvoří zrcadlený obraz klipu a umístí střed hrany do zadaného bodu otáčení. Umístění bodu otáčení a úhel odrazu můžete v čase měnit.

Střed odrazu

Nastavení první hodnoty stanovuje vodorovné umístění bodu otáčení. Nastavení druhé hodnoty určuje svislé umístění.

Úhel odrazu

Nastavení této hodnoty určuje úhel otočení zrcadleného obrazu okolo bodu otáčení.

Zvlnění (pouze v systému Windows)

Efekt Zvlnění vytvoří v klipu zvlněný vzorek, podobný zčeřené hladině rybníka. Tvar, intenzitu i směr vzoru zvlnění lze upravit, stejně jako barvu pozadí.

Zaoblení

Efekt Zaoblení obalí klip okolo koule, tím dodá objektům a textu trojrozměrný vzhled. Chcete-li nastavit velikost koule, zadejte hodnotu Poloměr od 0,1 do 2 500. Chcete-li efekt přemístit, zadejte vodorovné nebo svislé hodnoty středu koule.

Transformovat

Efekt Transformovat aplikuje na klip dvojrozměrné geometrické transformace. Efekt Transformovat můžete použít ke zkosení klipu podél nějaké osy. Efekt Transformovat můžete aplikovat namísto pevných efektů klipu, pokud chcete vykreslit nastavení kotevního bodu, polohy, měřítka nebo krytí před vykreslením ostatních standardních efektů.

Kotevní bod

Určuje bod se souřadnicemi x, y, okolo kterého se bude měnit měřítko nebo se provede zkosení.

Poloha

Určuje umístění středu (kotevního bodu) klipu na souřadnicích x,y.

Změnit výšku

Zvětší nebo zmenší výšku klipu podle zadané procentuální hodnoty výšky zdrojového klipu.

Změnit šířku

Zvětší nebo zmenší šířku klipu podle zadané procentuální hodnoty šířky zdrojového klipu.

Rovnoměrné měřítko

Změní měřítko výšky a šířky proporcionálně.

Zkosit

Určuje míru zkosení.

Osa zkosení

Osa, na které je zkosení založeno. Změna osy nemá žádný efekt, pokud je hodnota Zkosení 0.

Natočení

Určuje počet úplných otáček klipu a úhel jeho natočení.

Krytí

Určuje stupeň průhlednosti klipu v procentech.

poznámka: Efekt Transformovat je efekt aplikace Adobe After Effects, který obsahuje ovládací prvek Úhel závěrky a možnost Použít kompozici. Obě platí pouze v aplikaci Adobe After Effects.

Vír

Efekt Zkroutit otočí klip okolo jeho osy. Klip se u středu otáčí ostřeji než na okrajích.

Pokřivení vlnou

Efekt Pokřivení vlnou zdeformuje klip tak, že má vlnovitý tvar.

Typ vlny

Možnosti místní nabídky určují tvar vlny.

Výška vlny

Určuje výšku vlny.

Šířka vlny

Určuje vzdálenost od jednoho hřebene vlny ke druhému.

Směr

Určuje ve stupních směr vlny.

Rychlost vln

Určuje rychlost, kterou vlny při přehrávání pulzují.

Přichycení

Možnosti místní nabídky určují orientaci vlny.

Fáze

Nastavuje počáteční bod ve stupních, při kterém cyklus vlny začíná.

Vyhlazování

Možnosti místní nabídky ovládají míru rozostření použitého k vyhlazení hran vln.

Vytvořit

Odlesk objektivu

Pomocí efektu Odlesk objektivu můžete simulovat odlesk způsobený zářením jasného světla do objektivu kamery.

Střed odrazu

Určuje umístění pro střed odlesku.

Jas odlesku

Určuje procento jasu. Hodnoty mohou být v rozsahu od 0 do 300 %.

Typ objektivu

Určuje typ simulovaného objektivu.

Prolnout s originálem

Určuje míru prolnutí efektu se zdrojovým klipem.

Psaní do obrazu

Vytvoří efekt ručně psaného textu na obrazovce. Klíčem k tomuto efektu je animace pozice efektu Psaní do obrazu vytvořením klíčových snímků na panelu Ovládání efektu. Tento efekt se doporučuje používat pouze u videí. Pokud tento efekt použijete u snímků nebo syntetických klipů, může dojít k závažnému poklesu výkonu.

Ovládání obrazu

Černobílý

Efekt·Černobílý převede libovolný barevný klip na stupně šedi. To znamená, že se všechny barvy zobrazí jako odstíny šedé. S tímto efektem nelze aplikovat klíčové snímky.

Vyvážení barev (HLS)

Efekt Vyvážení barev (HLS) mění v klipu úrovně odstínu, jasu a sytosti.

Odstín

Určuje barevné schéma klipu.

Světlost

Určuje jas klipu.

Sytost

Určuje intenzitu barev v klipu.

poznámka: Nastavení sytosti na hodnotu -100 převede film na stupně šedi.

Vyvážení barev (RGB)

Efekt Vyvážení barev změní barvy v klipu nastavením jeho úrovní RGB. Přetáhnutím posuvníků Červená, Zelená nebo Modrá upravte úroveň každé barvy.

Průchod barvy (pouze v systému Windows)

Efekt Průchod barvy převede klip na stupně šedi s výjimkou zadaných barev. Pomocí efektu Průchod barvy můžete zvýraznit určitou oblast klipu. Například v klipu basketbalového zápasu byste mohli zvýraznit míč výběrem a zachováním jeho barvy, zatímco zbytek klipu zobrazíte ve stupních šedi. Poznámka: Efekt Průchod barvy může izolovat pouze barvy, ne však objekty v rámci klipu.

Určení nastavení efektu Průchod barvy

 1. Aplikujte efekt.

 2. Na panelu Datové zdroje projektu vyberte klip s efektem a klikněte na tlačítko Použité efekty. Potom klikněte na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu na panelu Použité efekty.

 3. V dialogu Nastavení průchodu barvy kliknutím vlevo na oblast Vzorek klipu vyberte barvu, kterou chcete zachovat (ukazatel se změní na kapátko), nebo klikněte na políčko Barva a vyberte barvu v dialogu Výběr barvy.

 4. Přetáhnutím posuvníku Podobnost zvyšte nebo snižte rozsah vybraných barev.

 5. Chcete-li efekt obrátit, aby byly zachovány všechny barvy s výjimkou vybrané barvy, zaškrtněte políčko Obrátit a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Nahrazení barvy (pouze v systému Windows)

Efekt Nahrazení barvy nahrazuje všechny výskyty vybrané barvy novou barvou se zachováním všech úrovní šedé. Pomocí tohoto efektu byste mohli změnit barvu objektu v klipu, a to tak, že ho vyberete a potom nastavením ovládacích prvků vytvoříte jinou barvu.

Nahrazení barvy

 1. Aplikujte efekt.

 2. Na panelu Datové zdroje projektu vyberte efekt a klikněte na tlačítko Použité efekty. Potom klikněte na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu na panelu Použité efekty.

 3. V dialogu Nahrazení barvy kliknutím vlevo na oblast Vzorek klipu vyberte barvu, kterou chcete nahradit (ukazatel se změní na kapátko), nebo klikněte na políčko Cílová barva a vyberte barvu v dialogu Výběr barvy.

 4. Vyberte novou barvu kliknutím na políčko Nahradit barvu.

 5. Rozšiřte nebo zužte rozsah barev, které nahrazujete přetažením posuvníku Podobnost.

 6. Vyberte vlastnost Plné barvy, chcete-li nahradit vybranou barvu bez zachování úrovní šedé a klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Gama korekce

Efekt Gama korekce zesvětlí nebo ztmaví klip bez zásadní změny stínů a světel. Provede to změnou úrovní jasu středních tónů (úrovní středně šedé), přičemž tmavé a světlé oblasti zůstanou neovlivněné. Výchozí hodnota nastavení gama je 7. Hodnotu gama můžete upravit od 1 do 28.

Odstín

Efekt Odstín změní barevné informace klipu. Hodnota světlosti určuje pro každý obrazový bod smíchání dvou barev. Možnosti Mapovat černou na a Mapovat bílou na určují, na které barvy jsou mapovány tmavé a světlé obrazové body. Mezilehlým obrazovým bodům jsou přiřazeny přechodové hodnoty. Míra odstínu určuje intenzitu efektu.

Klíčování

Informace o použití efektů klíčování k vytvoření průhlednosti najdete v části Překrývání a průhlednost.

Upravit alfa kanál

Použijte efekt Upravit alfa kanál namísto efektu Krytí, když potřebujete změnit výchozí pořadí vykreslování pevných efektů. Chcete-li vytvořit úrovně průhlednosti, změňte procentuální hodnotu krytí. Následující ovládací prvky umožňují interpretovat v klipu alfa kanál.

Poznámka:

Tento efekt ignoruje nebo invertuje alfa kanál pouze jediné instance klipu. Chcete-li upravit alfa kanál každé instance klipu, musíte použít příkaz Interpretovat záběr.

Ignorovat alfa kanál

Ignoruje alfa kanál klipu.

Invertovat alfa kanál

Obrací průhledné a neprůhledné oblasti klipu.

Jen maska

Zobrazuje pouze alfa kanál.

Upravit alfa kanál

A. Klip s alfa kanálem B. Ignorovat alfa kanál C. Invertovat alfa kanál D. Jen maska 

Klíčování modré a Klíčování zelené (pouze v systému Windows)

Efekty Klíčování modré a Klíčování zelené vytvářejí průhlednou oblast ze všech obrazových bodů klipu, které jsou podobné standardnímu modrému nebo zelenému plátnu. Tento efekt se typicky používá k nahrazení modrého nebo zeleného pozadí jiným klipem, jako při nahrazování modrého plátna za komentátorem počasí mapou počasí.

Efektivní využití efektů Klíčování modré nebo Klíčování zelené vyžadují záběr, kde pozadí tvoří jasná, rovnoměrně osvětlená modrá nebo zelená plocha. Ujistěte se, že osoby nebo objekty, které umístíte před pozadí, neobsahují stejnou barvu jako pozadí (pokud to nejsou oblasti, které chcete také změnit na průhledné). Pro záběry s jednobarevným pozadím, které nesplňují tyto požadavky, zkuste efekt Klíčování chroma nebo efekt Sloučení videa.

Na panelu Použité efekty můžete upravit následující nastavení:

Práh

Nastavuje úroveň modré nebo zelené, která určuje v klipu průhledné oblasti. Tažením posuvníku Práh doleva zvýšíte míru průhlednosti. Použitím možnosti Jen maska zobrazíte při pohybu posuvníku Práh černé (průhledné) oblasti.

Odříznutí

Nastavuje krytí neprůhledných oblastí, které určuje nastavení parametru Práh. Přetažením hodnoty Odříznutí doprava krytí zvýšíte. Výběrem možnosti Jen maska zobrazíte při pohybování posuvníku Odříznutí bílé (neprůhledné) oblasti.

Vyhlazení

Určuje míru vyhlazení (změkčení) aplikovaného na hranici mezi průhlednými a neprůhlednými oblastmi. Vyberte možnost Žádné, pokud chcete vytvořit ostré hrany bez vyhlazení. Tato možnost je užitečná, když chcete zachovat ostré hrany, například u nadpisů. Vyberte možnost Nízká nebo Vysoká, chcete-li vytvořit různé úrovně vyhlazení.

Jen maska

Zobrazuje pouze alfa kanál klipu. Černá představuje průhledné oblasti, bílá představuje neprůhledné oblasti a šedá částečné průhledné oblasti.

Klíčování chroma (pouze v systému Windows)

Efekt Klíčování chroma vytváří průhlednost z určité barvy nebo rozsahu barev. Toto klíčování můžete použít pro scénu, která byla snímána proti pozadí obsahujícímu určitý rozsah barvy, například proti modrému plátnu se stíny. Vyberte barvu pro klíčování kliknutím na políčko Barva nebo kliknutím na nástroj kapátko a výběrem barvy na panelu Monitor. Rozsah průhledných barev můžete ovládat nastavením úrovně tolerance. Můžete také prolnout hrany průhledné oblasti a tím vytvořit plynulý přechod mezi průhlednými a neprůhlednými oblastmi.

Klíčování chroma

A. Původní klip B. Odstraněná modrá barva C. Klip na druhé stopě D. Konečný složený klip 

Poznámka:

Chcete-li odstranit více barev, aplikujte efekt Klíčování chroma několikrát.

Podle potřeby nastavte následující nastavení efektu Klíčování chroma:

Podobnost

Rozšíří nebo zúží rozsah barvy, která má být průhledná. Vyšší hodnoty rozsah rozšíří.

Prolnout

Prolne klíčovaný klip s podloženým klipem. Vyšší hodnoty prolnou více z tohoto klipu.

Práh

Ovládá množství stínů v rozsahu barev, které chcete klíčovat. Vyšší hodnoty zachovají více stínů.

Odříznutí

Ztmaví nebo zesvětlí stíny. Přetažením doprava stíny ztmavíte, ale nepřetahujte dále, než je posuvník Práh. V opačném případě invertujete šedou a průhledné obrazové body.

Vyhlazení

Určuje míru vyhlazení (změkčení) aplikovaného na hranici mezi průhlednými a neprůhlednými oblastmi. Vyhlazením se prolnou obrazové body, aby byly hrany měkčí a plynulejší. Vyberte možnost Žádné, pokud chcete vytvořit ostré hrany bez vyhlazení. Tato možnost je užitečná, když chcete zachovat ostré hrany, například u nadpisů. Vyberte možnost Nízká nebo Vysoká, chcete-li vytvořit různé úrovně vyhlazení.

Jen maska

Zobrazí pouze alfa kanál klipu tak, jak je upravený nastavením klíčování. Je-li zaškrtnuta možnost Jen maska, neprůhledné oblasti klipu se zobrazí jako bílé, průhledné oblasti se zobrazí jako černé a částečně průhledné oblasti se zobrazí šedé. Odstraňte všechny šedé oblasti, chcete-li provést čisté klíčování s ostrými hranami.

Rozdílový podklad, efekt

Efekt Rozdílový podklad vytvoří průhlednost porovnáním zdrojového klipu s rozdílovým klipem a potom klíčováním obrazových bodů ve zdrojovém obrazu, které odpovídají poloze i barvě v rozdílovém obrazu. Typicky se používá ke klíčování statického pozadí za pohybujícím se objektem, který je potom umístěn na jiné pozadí. Často je rozdílový klip jednoduše snímek stopy pozadí (než se pohybující objekt dostane na scénu). Z tohoto důvodu se efekt Rozdílový podklad nejlépe používá pro scény, které byly snímány statickou kamerou a s nepohyblivým pozadím.

Rozdílový podklad, efekt

A. Původní obraz B. Obraz pozadí C. Obraz na druhé stopě D. Konečný složený obraz 

Klíčování podkladu (čtyřbodové, osmibodové a šestnáctibodové)

Pomocí tohoto efektu můžete aplikovat klíčování podkladu se čtyřmi, osmi nebo šestnácti nastavovacími body k podrobnějšímu klíčování. Po aplikování efektu klikněte na tlačítko Použité efekty. Potom kliknutím na název efektu na panelu Použité efekty zobrazte táhla klíčování podkladu na panelu Monitor. Chcete-li podklad upravit, přetáhněte táhla na panelu Monitor.

Obrázek pro klíčování, efekt

Efekt Obrázek pro klíčování určuje průhledné oblasti na základě alfa kanálu nebo hodnot jasu obrazu podkladu. Chcete-li získat nejpředvídatelnější výsledky, vyberte jako obraz podkladu obraz ve stupních šedi, pokud však nechcete změnit v klipu barvy. Jakákoliv barva v podkladu obrazu odstraní stejnou úroveň barvy z klipu, který klíčujete. Například bílé oblasti v klipu, které odpovídají červeným oblastem v podkladu obrazu, se zobrazí jako modrozelené. (Bílá barva v obraze RGB je složena ze 100% červené, 100% modré a 100% zelené.) Protože červená bude v klipu průhledná, pouze modré a zelené barvy zůstanou na svých původních hodnotách. Na panelu Použité efekty klikněte na tlačítko Nastavení a vyberte podklad.

Statický obraz použitý jako podklad (vlevo) definuje průhledné oblasti v horním klipu (uprostřed) a tím odkrývá klip na pozadí (vpravo).

Alfa podkladu

Skládá klipy s použitím hodnot alfa kanálu obrazu podkladu.

Jas podkladu

Skládá klipy s použitím hodnot jasu obrazu podkladu.

efekt Klíčování jasu

Efekt Klíčování jasu klíčuje všechny oblasti vrstvy s nastavenou světlostí nebo jasem. Tento efekt se používá, pokud objekt, ze kterého chcete vytvořit podklad, má velmi odlišnou hodnotu světlosti než jeho pozadí. Pokud například chcete vytvořit podklad pro hudební noty na bílém pozadí, můžete klíčovat světlejší hodnoty. Z tmavých hudebních not se stanou jediné neprůhledné oblasti.

Bílé pozadí originálu (nahoře a vlevo) se odstraní pomocí efektu Klíčování jasu a překrytí přes spodní vrstvu (vpravo).

Práh

Určuje rozsah tmavších hodnot, které jsou průhledné. Vyšší hodnoty zvyšují rozsah průhlednosti.

Odříznutí

Nastavuje krytí neprůhledných oblastí, které jsou určeny posuvníkem Práh. Vyšší hodnoty zvyšují průhlednost.

Tip: Efekt Klíčování jasu můžete rovněž použít ke klíčování světlých oblastí pomocí nastavení parametru Práh na nižší hodnotu a Odříznutí na vyšší hodnotu.

Klíčování bez červené

Efekt Klíčování bez červené vytvoří průhlednost ze zelených nebo modrých pozadí. Toto klíčování je podobné efektům Klíčování modré a Klíčování zelené, rovněž také umožňuje prolnutí dvou klipů. Efekt Klíčování bez červené navíc pomáhá omezit lemování okolo hran neprůhledných objektů. Pomocí efektu Klíčování bez červené můžete odstranit zelené pozadí, když potřebujete vytvořit prolnutí barev, nebo když efekty Klíčování modré ani Klíčování zelené nedodají uspokojivé výsledky.

Na panelu Použité efekty můžete upravit následující nastavení efektu Klíčování bez červené:

Práh

Nastavuje úrovně modré nebo zelené, které určují průhledné oblasti v klipu. Tažením posuvníku Práh doleva zvýšíte míru průhlednosti. Použitím možnosti Jen maska zobrazíte při pohybu posuvníku Práh černé (průhledné) oblasti.

Odříznutí

Nastavuje krytí neprůhledných oblastí, které určuje hodnota parametru Práh. Vyšší hodnoty zvyšují průhlednost. Přetáhněte doprava, dokud neprůhledná oblast nedosáhne uspokojivé úrovně.

Odstranění lemu

Odstraňuje zbývající zelenou nebo modrou barvu pozadí z hran neprůhledných oblastí klipu. Chcete-li funkci Odstranění lemu zakázat, vyberte položku Žádné. Chcete-li odstranit zbývající hranu ze stopy se zeleným nebo modrým pozadím, vyberte položku Zelená respektive Modrá.

Vyhlazení

Určuje míru vyhlazení (změkčení) aplikovaného na hranici mezi průhlednými a neprůhlednými oblastmi. Vyberte možnost Žádné, pokud chcete vytvořit ostré hrany bez vyhlazení. Tato možnost je užitečná, když chcete zachovat ostré hrany, například u nadpisů. Vyberte možnost Nízká nebo Vysoká, chcete-li vytvořit různé úrovně vyhlazení.

Jen maska

Zobrazuje pouze alfa kanál klipu. Černá představuje průhledné oblasti, bílá představuje neprůhledné oblasti a šedá částečné průhledné oblasti.

Poznámka:

Zkombinujte efekty Klíčování bez červené s efektem Klíčování modré, Klíčování zelené nebo Sloučení videa, chcete-li vyhladit oblasti, které se obtížně klíčují.

efekt Odstranit podklad

Efekt Odstranit podklad odstraňuje z klipů barevné okraje, které jsou předem vynásobené s nějakou barvou. To je užitečné, když kombinujete alfa kanály s texturami výplně ze samostatných souborů. Pokud importujete záběr s předem vynásobeným alfa kanálem, pravděpodobně budete muset odstranit z obrazu aureoly. Aureoly jsou způsobené vysokým kontrastem mezi barvou obrazu a barvou pozadí nebo podkladu. Odstranění nebo změna barvy podkladu může aureoly odstranit.

Z nabídky Typ podkladu vyberte barvu podkladu.

Efekt Klíčování podle rozdílů RGB (pouze v systému Windows)

Efekt Klíčování podle rozdílů RGB je jednodušší verzí efektu Klíčování chroma. Umožňuje vybrat rozsah pro cílovou barvu, nemůžete však prolnout obraz ani upravit průhlednost v úrovních šedé. Použijte efekt Klíčování podle rozdílů RGB pro scénu, která je jasně osvícena a neobsahuje žádné stíny, nebo pro hrubý střih nevyžadující jemné dolaďování.

Barva

Určuje barvu ve videu, která bude maskou převedena na průhlednou.

Podobnost

Rozšíří nebo zúží rozsah cílové barvy, která má být průhledná. Vyšší hodnoty rozsah rozšíří.

Vyhlazení

Určuje míru vyhlazení (změkčení) aplikovaného na hranici mezi průhlednými a neprůhlednými oblastmi. Vyberte možnost Žádné, pokud chcete vytvořit ostré hrany bez vyhlazení. Tato možnost je užitečná, když chcete zachovat ostré hrany, například u nadpisů. Vyberte možnost Nízká nebo Vysoká, chcete-li vytvořit různé úrovně vyhlazení.

Jen maska

Zobrazuje pouze alfa kanál klipu. Černá představuje průhledné oblasti, bílá představuje neprůhledné oblasti a šedá částečné průhledné oblasti.

Vržený stín

Přidá 50% šedý, 50% neprůhledný stín posunutý o 4 obrazové body dolů a doprava od neprůhledné oblasti obrazu původního klipu. Tato možnost funguje nejlépe s jednoduchou grafikou, například nadpisy.

Klíčování podkladu

Efekt Klíčování podkladu odkryje jeden klip (klip na pozadí) skrz jiný (překrývající klip) pomocí třetího souboru, který poslouží jako podklad vytvářející průhledné oblasti v překrývajícím klipu. Tento efekt vyžaduje dva klipy a podklad každý umístěný do vlastní stopy. Bílé oblasti v podkladu jsou v překrývajícím klipu neprůhledné a tím zakrývají podkladové klipy. Černé oblasti v podkladu jsou průhledné a šedé oblasti jsou částečně průhledné.

Podklady můžete vytvořit různými způsoby:

 • Chcete-li vytvořit texty nebo tvary, použijte zobrazení Titulky, (použijte pouze obrazy ve stupních šedi, pokud zamýšlíte klíčovat pomocí informací jasu), titulek uložte a potom soubor importujte jako podklad.

 • Podklad můžete vytvořit z jakéhokoliv klipu pomocí efektů Sloučení videa, Klíčování chroma, Klíčování modré, Klíčování zelené nebo Klíčování bez červené. Vyberte potom možnost efektu Jen maska.

 • Pomocí aplikací Adobe Photoshop Elements, Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop vytvořte obraz ve stupních šedi a importujte ho do aplikace Premiere Elements.

Efekt Klíčování podkladu má následující ovládací prvky:

Podklad

Uvádí seznam stop videa obsahujících klipy, které by bylo možné použít jako podklady. Jednu ze seznamu vyberte.

Složit pomocí

Výběr možnosti Alfa podkladu z této rozbalovací nabídky nastaví průhlednost podkladu na základě jeho alfa kanálu. Jas podkladu nastavuje průhlednost na základě světlosti nebo jasu podkladu.

Obrátit

Otáčí pořadí klipů v pozadí a v popředí.

NewBlue Art Effects – elementy

Rozprašovač

Efekt Rozprašovač vytváří efekt rozprašovače (airbrush) vyhlazením barev se zachováním ostrých hran.

Sprej

Umožňuje nastavit šířku trysky rozprašovače. Zvětšením hodnoty spreje, prolnete barvy ve větších oblastech. Zmenšením hodnoty spreje budou jednotlivé barevné detaily výraznější.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Kolorovat

Efekt Kolorovat převede obraz na černobílý a potom zvýrazní určité oblasti pomocí jedné nebo dvou zadaných barev. Zvýrazněné oblasti jsou ty, které obsahují jednu ze dvou zadaných barev. Můžete určit dvě barvy, které budou v obraze dominantní, a upravit míru aplikovaných barev.

Chcete-li použít pouze jednu barvu, přetáhněte sílu jedné barvy na hodnotu 0.

Barva A a Barva B

Určují barvy, které jsou v obraze výrazné. Pomocí kapátka můžete vybrat barvy přímo z obrazu, nebo kliknutím na políčko barvy vyberte barvu v dialogu Výběr barvy. Jas nebo mdlost výsledky neovlivní. Odstín je však důležitý. Můžete například vybrat tmavě zelenou nebo světle zelenou a výsledek bude stejný. Barvu můžete upřesnit kliknutím na políčko barvy a nastavením v dialogu Výběr barvy.

Síla A a Síla B

Ovládají vliv příslušné vybarvované barvy. Čím je barva silnější, tím více se použije k vybarvení sousedních odstínů.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Perokresba

Efekt Perokresba převede obraz na řadu bodů a čar nakreslených na jednobarevném pozadí.

Papír

Určuje barvu pozadí. Pomocí kapátka můžete vybrat barvu přímo z obrazu, nebo kliknutím na políčko barvy vyberte barvu prostřednictvím dialogu Výběr barvy.

Inkoust

Nastavuje barvu pera použitého ke kreslení čar. Barvu vyberte pomocí kapátka nebo políčka barvy.

Sytost

Nastavuje citlivost při vytváření čar. Když přetáhnete posuvník zcela doleva, vytvoříte málo čar nebo žádné. Přetažením posuvníku doprava bude obraz čím dál více zaplněn čárami vyplňujícími textury.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Kovový

Efekt Kovový nakreslí obraz se vzhledem jakoby vykovaným ze železa. Můžete ovládat barvu kovu, jeho chování a míru smísení s původním obrazem.

Barva

Určuje barvu kovu. Pomocí kapátka můžete vybrat barvu přímo z obrazu, nebo kliknutím na políčko barvy vyberte barvu prostřednictvím dialogu Výběr barvy.

Kov

Určuje množství kovu, které je do obrázku přimícháno. Použijte tento parametr ve spojení s ovládacím prvkem Obrázek k vytvoření plynulého prolnutí mezi kovem a původním obrázkem.

Obrázek

Určuje míru původního obrázku, který je s kovem smíchán. Míchání kovu s původními barvami vytvoří působivější výsledek. Zapnutím obou možností Kov i Obrázek zvýšíte jas.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Pastelová skica

Efekt Pastelová skica změkčí barvy a nakreslí ostré čáry okolo hran, čímž vytvoří efekt malby pastelovými barvami.

Sytost

Nastavuje citlivost při vytváření čar. Tažením posuvníku doleva zmenšíte počet čar, zatímco tažením doprava počet čar zvýšíte.

Prolnout

Určuje způsob smíchání původního obraz s načrtnutým. Přetáhněte posuvník doprava, pokud chcete více zobrazit původní obraz. Přetažením doleva dodáte obrazu výraznější vzhled skicy.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

NewBlue – Filmový vzhled

Starý film

Efekt Starý film dodá videu vzhled starého filmu, včetně škrábanců, kolísání a zrnitosti. Veškeré tyto parametry můžete upravit k zajištění maximální působivosti.

Poškození

Nastavuje míru poškození filmu, včetně opotřebení a škrábanců.

Barevné – sépiové – černobílé

Posunuje barvy filmu od plných barev přes sépiový odstín po černobílé.

Chvění

Ovládá míru chvění kamery ve scéně.

Poškrábání

Nastavuje styl opotřebení filmu. Použijte tuto možnost ve spojení s možností Poškození.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

NewBlue – Pohybové efekty pro Elements

Aktivní kamera

Efekt Aktivní kamera simuluje různorodé pohyby kamery od rozechvělého držení v ruce, přes roztřesení vrtacím kladivem až po klidnou jízdu vlakem.

Vodorovně

Nastavuje rozsah pohybu ve vodorovné ose (ze strany na stranu).

Svisle

Nastavuje rozsah pohybu ve svislé ose (nahoru a dolů).

Oříznout

Zvětší obrázek tak, aby se při pohybech kamery na hranách neořízl. V závislosti na nastavení parametrů Vodorovně a Svisle přetáhněte tento ovládací prvek tak, aby byly skryty všechny odkryté okraje

Rychlost

Nastavuje rychlost, kterou se kamera pohybuje z jedné pozice do jiné.

Chvění

Nastavuje rychlost a intenzitu náhodného kolísání při pohybech kamery z jedné polohy do jiné.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Zemětřesení

Efekt Zemětřesení vytváří chaos zemětřesení pohybem, otáčením a rozostřováním obrazu, aby tak simuloval efekt třesoucí se kamery.

Míra

Určuje rozsah pohybu. Přetáhnutím doleva vytvoříte jemné pohyby. Přesouváním doprava zvětšíte rozsah pohybu.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Smyková energie

Efekt Smyková energie zkroutí obrazy smykovým rozostřením na dvou osách. Představte si například řadu knih narovnaných na poličce, které se naklánějí doprava. Když je zatlačíte doleva, nahnou se doleva. Parametr Smyk umožňuje zvýšit nebo snížit smýknutí (úhel) prvního obrazu, potom obraz rozostří ve směru smýknutí.

Vodorovný smyk

Nastavuje vodorovné smýknutí. Když je obraz smýkán vodorovně, postupně se rozostří více na bocích, protože se pohybuje nahoru od středového bodu operace smýknutí.

Svislý smyk

Nastavuje svislé smýknutí. Když je obraz smýkán svisle, postupně se rozostří více nahoře a dole, protože se pohybuje ven od středového bodu operace smýknutí.

Úhel

Určuje otočení smykového rozostření ve stupních.

Střed

Určuje středový bod rozostření smýknutím.

Prolnout

Nastavuje míru rozostření, které se s obrázkem smísí. Přetáhnutím zcela doleva rozostření zmizí. Tažením doprava zvyšujete procentuální míru rozostření, dokud nebude původní obrázek zcela nahrazen rozostřeným obrazem.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Rozostřit zoomem

Efekt Rozostřit zoomem simuluje přiblížení kamery v rámci záběru, přidá tak pohybové rozostření, které můžete zvětšit nebo zmenšit k zajištění dramatičnosti.

Zvětšení

Nastavuje sílu zvětšení. Přetáhnutím doprava zvýšíte zvětšení obrazu. Při zvyšování hodnoty můžete vytvořit rozostření, které začíná původním obrazem a roztáhne ho do zvětšené verze obrazu.

Prolnout

Nastavuje míru rozostření, které se smísí s nerozostřeným obrazem. Když přetáhnete jezdec Prolnutí zcela doleva, rozostření zmizí. Tažením doprava zvyšujete procentuální míru rozostření, dokud nebude původní obrázek zcela nahrazen rozostřeným obrazem.

Střed

Nastavuje počátek zvětšení.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Efekt NewBlue Cartoonr

Efekt NewBlue Cartoonr Plus je nejnovější přírůstek v seznamu efektů, které lze použít ve filmových klipech v editoru Adobe Premiere Elements. Efekt kresleného filmu dodává filmovým klipům, na něž je použit, vzhled kreslené animace. Pomocí tohoto efektu můžete z filmového klipu natočeného běžným způsobem vytvořit film podobný kreslenému.

Tento efekt lze přizpůsobit pomocí několika parametrů.

Denzita

Určuje počet čar, které budou nakresleny. Při nejnižší hodnotě se zobrazí pouze nejjednodušší, nejnápadnější čáry.

Vyčistit

Odstraní drobné chyby a šum mezi čarami.

Šířka

Slouží k nastavení šířky čar. Zvýšením této hodnoty se zvýší celková šířka čar.

Míchání

Určuje intenzitu černých čar vmíchaných do obrazu. Zvýšením této hodnoty získáte plné černé čáry.

Vrstvy

Určuje počet vrstev barvy pro obarvení obrázku. Nastavením nízké hodnoty získáte široké odlišné vrstvy. Zvýšením hodnoty se barvy prolnou do palety s plynulými přechody.

Hladké

Ovládá vyhlazení okrajů vrstev. Nízké hodnoty způsobují drsnost okrajů vrstev s vysokým rozlišením. Při vysokých hodnotách se vrstvy odchylují dovnitř a ven z obrysů obrázku.

Zostřit

Zvyšuje ostrost okrajů vrstev. Při vysokých hodnotách vzniká silný, téměř pronikavý efekt.

Stínování

Přidává výrazné stínování kolem okrajů objektů v obrázku, který pak má dramatičtější vzhled.

PosunBarvy

Když změníte hodnotu, barvy se změní na jiné barvy, které spadají do spektra základní barvy.

Barva

Slouží k nastavení sytosti barev. Snížením této hodnoty vzniká monochromatický obraz. Jejím zvýšením získáte živé barvy.

Jas

Slouží k nastavení celkového jasu obrázku.

Kontrast

Zvyšuje kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi na obrázku.

Prolnout

Smíchá původní obrázek s obrazem upraveným pomocí efektu kresleného filmu. Snížením této hodnoty získáte obraz blízký původnímu. Jejím zvýšením dosáhnete výraznějšího efektu kresleného filmu.

Perspektiva

Základní 3D

Efekt Základní 3D manipuluje s klipem v imaginárním trojrozměrném prostoru. Klip můžete otáčet okolo vodorovné a svislé osy a pohybovat s ním směrem k sobě nebo od sebe. Můžete rovněž vytvořit zrcadlová světla, která dodají vzhled světla odrážejícího se od otáčejícího se povrchu. Zdroj pro zrcadlová světla je vždy nad pozorovatelem, za ním a vlevo od něj. Protože světlo přichází shora, musí být klip naklopen dozadu, aby byl tento odraz vidět. Zrcadlová světla zvyšují reálnost trojrozměrného vzhledu.

Ovládací prvky efektu Základní 3D

A. Rotování B. Rotování a Náklon C. Rotování, Náklon a Vzdálenost 

Rotování

Ovládá vodorovné natočení (natočení okolo svislé osy). Chcete-li zobrazit zadní stranu klipu, což je zrcadlená přední část, otočte ho o více než 90°.

Náklon

Ovládá svislé natočení (natočení okolo vodorovné osy).

Vzdálenost od obrazu

Určuje vzdálenost klipu od pozorovatele. Když se vzdálenost zvětšuje, klip se vzdaluje.

Zrcadlová světla

Přidá odlesk světla, který se odráží od povrchu otočené vrstvy, jakoby na povrch svítilo vrchní světlo. Když je zapnutá možnost Nakreslit drátový model náhledu, zrcadlové světlo je označeno červeným znaménkem plus (+), pokud není na vrstvě viditelné (střed světla klip neprotíná), nebo zeleným znaménkem plus (+), pokud je světlo viditelné. Aby byl efekt Zrcadlová světla na panelu Monitor viditelný, musíte nejdříve vykreslit náhled.

Náhled

Nakreslí drátový model obrysu trojrozměrného klipu. Manipulace s klipem v trojrozměrném prostoru může být časově náročná, zatímco vykreslení drátového modelu je rychlé. Díky tomu můžete rychle manipulovat s ovládacími prvky a dosáhnout potřebného natočení. Po dokončení manipulace s drátovým modelem klipu zrušením zaškrtnutí ovládacího prvku Náhled zobrazíte konečné výsledky.

Úkos alfa

Efekt Úkos alfa přidá zkosenou hranu a světla k hranicím alfa klipu, což často dodá dvojrozměrným prvkům trojrozměrný vzhled. (Pokud klip nemá žádný alfa kanál nebo je jeho alfa kanál zcela neprůhledný, aplikuje se efekt na okraje klipu.) Okraj vytvořený pomocí tohoto efektu je poněkud měkčí než při použití efektu Zkosené okraje. Tento efekt funguje skvěle s textem obsahujícím alfa kanál.

Zkosené okraje

Efekt Zkosené okraje dodá hranám klipu otesaný a osvětlený trojrozměrný vzhled. Umístění hran je stanoveno alfa kanálem zdrojového klipu. Narozdíl od efektu Úkos alfa jsou hrany vytvořené tímto efektem vždy obdélníkové, klipy s neobdélníkovými alfa kanály tedy nevytvoří správný vzhled. Všechny hrany mají stejnou tloušťku.

Vržený stín

Efekt Vržený stín vytváří stín, který se objeví za klipem. Tvar efektu Vržený stín je stanoven alfa kanálem klipu. Narozdíl od většiny dalších efektů může Vržený stín vytvořit stín mimo hranice klipu (rozměry zdrojového klipu).

Protože efekt Vržený stín používá alfa kanál, funguje dobře s 32bitovými soubory záběru z kreslících programů a aplikací vytvářejících trojrozměrné vykreslování, které podporují alfa kanál.

Poznámka:

Protože efekt Vržený stín funguje nejlépe, když je posledním vykresleným efektem, aplikujte ho po aplikování všech ostatních efektů. V animovaných klipech můžete vytvořit realisticky vypadající stín aplikováním a animací efektů Pohyb nebo Základní 3D před aplikováním efektu Vržený stín.

Seskupení

Plošky (pouze v systému Windows)

Efekt Plošky seskupí obrazové body s podobnými hodnotami barvy do buněk, aby tak vytvořil malířský efekt. S tímto efektem nelze aplikovat klíčové snímky.

Vykreslení

Blesk

Efekt Blesk vytvoří mezi dvěma zadanými body v klipu blesky a další elektrické efekty včetně efektu Jakobova žebříku. (Jedná se o efekt, který vykreslí malé blesky přemosťující dva kovové hroty. Často je vidět ve filmech o Frankensteinovi.) Efekt Blesk se automaticky animuje bez klíčových snímků přes celý časový rozsah klipu.

Počáteční bod, Koncový bod

Určují, kde blesk začíná a kde končí.

Segmenty

Určuje počet segmentů, které tvoří hlavní blesk. Vyšší hodnoty vytvoří více detailů, ale sníží plynulost pohybu.

Amplituda

Určuje velikost zvlnění blesku jako procento šířky vrstvy.

Úroveň detailů, Amplituda detailů

Určují míru detailů, které se k blesku a větvím přidají. Pro Úroveň detailů jsou typické hodnoty mezi 2 a 3. Amplituda detailů má typicky hodnotu 0,3. Vyšší hodnoty pro některý z těchto efektů jsou nejlepší pro statické obrazy, mají však tendenci animaci zakrýt.

Větvení

Určuje míru rozvětvování, které nastává na koncích segmentů blesku. Hodnota 0 nevytvoří žádné větvení, zatímco hodnota 1,0 vytvoří větvení u každého segmentu.

Druhotné větvení

Určuje míru větvení větví. Vyšší hodnoty vytvoří blesky podobné stromu.

Úhel větve

Určuje velikost úhlu mezi větví a hlavním bleskem.

Délka segmentu větve

Určuje délku každého segmentu větve jako podíl průměrné délky segmentů v blesku.

Segmenty větve

Určuje maximální počet segmentů pro každou větev. Chcete-li vytvořit dlouhé větve, určete vyšší hodnoty pro oba parametry Délka segmentu větve a Segmenty větve.

Šířka větve

Určuje průměrnou šířku každého segmentu větve jako podíl šířky blesku.

Můžete nastavovat následující ovládací prvky efektu:

Rychlost

Určuje rychlost zvlnění blesku.

Stabilita

Určuje, jak blízko je zvlnění blesku od čáry, která je definována počátečním a koncovým bodem. Nižší hodnoty udržují blesk blízko čáry, zatímco vyšší hodnoty vytvoří výraznější odskakování. Použijte parametr Stabilita s parametrem Síla tažení, chcete-li simulovat efekt Jakobova žebříku a způsobit tak, že se blesk přichytí zpět k pozici podél počáteční čáry po jeho vytlačení ve směru síly tažení. Příliš nízká hodnota parametru Stabilita neumožní blesku roztáhnout se do oblouku, než se přichytí zpět. Příliš vysoká hodnota umožní blesku odskakovat.

Pevný koncový bod

Určuje, zda koncový bod blesku zůstane pevný na svém místě. Pokud nebude tento ovládací prvek vybrán, konec blesku se zvlní okolo koncového bodu.

Šířka, Kolísání šířky

Určují šířku hlavního blesku a míru toho, jak se může měnit šířka různých segmentů. Změny šířky jsou nahodilé. Hodnota 0 způsobí, že nebude docházet k žádným změnám šířky. Hodnota 1 vytvoří maximální změny šířky.

Šířka jádra

Určuje šířku vnitřní záře tak, jak je určena hodnotou Vnitřní barva. Šířka jádra se vztahuje k celkové šířce blesku.

Vnější barva, Vnitřní barva

Určuje barvy použité pro vnější a vnitřní záři blesku. Protože efekt Blesk přidává tyto barvy přes existující barvy v kompozici, primární barvy často vytvoří nejlepší výsledky. Jasné barvy se často příliš zesvětlí, v závislosti na jasu barev podkladu se z nich někdy stane bílá barva.

Síla tažení, Směr tažení

Určují míru a směr síly, která blesk tlačí. Chcete-li vytvořit vzhled Jakobova žebříku, použijte ovládací prvky Síla tažení a Stabilita.

Náhodný počátek

Určuje počáteční bod pro náhodnost zadaných efektů blesku. Protože náhodný pohyb blesku může zasahovat do jiného klipu nebo vrstvy, napsáním jiné hodnoty pro Náhodný počátek začne výpočet náhodnosti v jiném bodě a tím se změní pohyb blesku.

Režim prolnutí

Určuje způsob vložení blesku do vrstvy. Aplikace Adobe Premiere Elements podporuje režimy prolnutí vrstev, které mění způsob vzájemného působení vrstev. Při každodenní práci se často používají některé z běžných režimů. Pokud je například obraz příliš tmavý, můžete rychle zvýšit jeho jas duplikováním vrstvy fotografie na paletě vrstev. Později změníte režim duplicitních vrstev na Závoj. Další informace o režimech prolnutí naleznete v části Vysvětlení režimů prolnutí. Pomocí filtru Krytí vyberte režimy prolnutí pro jednotlivé vrstvy videa. Aplikace Premiere Elements 11 podporuje 27 režimů prolnutí. Vyberte režim prolnutí v seznamu a použijte ho na obraz. Pomocí posuvníků zvýšíte nebo snížíte jeho účinek.

Simulace

Ovládá vytváření blesku snímek po snímku. Výběrem možnosti Spustit znovu na každém snímku zajistíte, aby se blesk na každém snímku obnovil. Chcete-li aby se blesk choval při každém spuštění stejným způsobem, nezapínejte tento ovládací prvek. Výběr této možnosti může prodloužit čas vykreslení.

Barevný přechod

Efekt Barevný přechod vytvoří přechod barev a prolne ho s obsahem původního klipu. Můžete vytvořit lineární nebo radiální barevné přechody a v průběhu měnit polohu barev barevného přechodu. Pomocí vlastností Začátek a Konec barevného přechodu můžete určit počáteční a koncové polohy. Použitím ovládacího prvku Rozptýlení barevného přechodu můžete rozptýlit barvy přechodu a eliminovat pruhy.

Poznámka:

Barevné přechody se obvykle nepřenášejí dobře. Vyskytují se výrazné pruhy, protože vysílací chrominanční signál neobsahuje dostatečné rozlišení k plynulé reprodukci barevného přechodu. Ovládací prvek Rozptýlení barevného přechodu rozptýlí barvy přechodu a eliminuje tak pruhy viditelné lidským okem.

Stabilizátor videa

Stabilizátor

Efekt Stabilizátor odstraní nechtěné chvění kamery analyzováním obrazu videa a sledováním objektů v obraze. Pokud se celý obraz náhle pohne, tento efekt vykompenzuje pohyb posunutím obrazu v opačném směru, čímž vyhladí chvění kamery. Míru vyhlazení můžete určit. Když efekt obrazem pohybuje, zanechává na jedné straně prázdné video. K určení způsobu vyplnění prostoru použijte možnosti Pozadí – Použít originál, Zvětšení nebo obojí.

Vyhlazení

Určuje stupeň stabilizace. Když tento efekt snížíte na nejnižší hodnotu, odstraní jen nejmenší chvění a vibrace. Při nastavení na nejvyšší hodnotu vydrží pohyb kamery stabilní po dlouhou dobu. Pokud je pohyb kamery záměrný (například posouvání přes scénu), nastavení vysoké hodnoty vyhlazení může způsobit, že efekt tento pohyb odstraní. Proto je důležité nastavit odpovídajícím způsobem hodnotu Vyhlazení pro každou scénu.

Pozadí – Použít originál

Vyplní prázdné hrany obrazem původního videa. Tato možnost funguje dobře pro malé pohyby.

Zvětšení

Zvětšením obrazu vyplní prázdné hrany. Čím více stabilizace je vyžadováno (čím více je originální obraz rozechvělý), tím větší hodnota zvětšení bude nutná ke kompenzaci.

Korekce – Omezit na zvětšení

Vynutí stabilizaci, aby se nevychýlila dále než hrany zvětšeného (přiblíženého) obrazu. Tato možnost vypíná stabilizaci, když se dotkne hrany, protože není možné provést úplnou kompenzaci pohybu. Použijte tuto možnost, pokud chcete zajistit, aby se nikdy neobjevily hrany.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Stylizace

Alfa záře

Efekt Alfa záře přidává barvu okolo hran maskovaného alfa kanálu. Můžete určit, aby se při vzdalování od okraje jedna barva zeslabovala nebo měnila na jinou barvu.

Záře

Ovládá, jak daleko barva sahá od okraje alfa kanálu. Vyšší hodnota vytvoří větší záři (a může způsobit velmi pomalé zpracování před přehráváním nebo exportem).

Jas

Ovládá výchozí krytí záře.

Počáteční barva

Zobrazuje současnou barvu záře. Klepnutím na políčko můžete vybrat jinou barvu.

Konečná barva

Umožňuje přidat volitelnou barvu na vnějším okraji záře.

Mizet

Určuje, zda budou barvy mizet, nebo zda zůstanou plné.

Barevný reliéf

Efekt Barevný reliéf zostří hrany objektů v klipu, ale nepotlačí žádnou z původních barev klipu.

Směr

Určuje ve stupních zdánlivý směr, ve kterém zdroj světla svítí. Nastavení hodnoty 45° způsobí vržení stínu severovýchodním směrem.

Reliéf

Určuje v obrazových bodech zdánlivou výšku reliéfu. Nastavení hodnoty Reliéf ve skutečnosti ovládá maximální šířku zvýrazněných hran.

Kontrast

Určuje ostrost hran obsahu klipu. Při nízkých hodnotách se efekt projeví pouze na výrazných hranách. Při zvyšování nastavení, bude zvýraznění intenzivnější.

Prolnout s originálem

Přidá do konečného výsledku procentuální hodnotu původního zdrojového klipu.

Reliéf

Efekt Reliéf zostřuje hrany objektů v klipu a potlačuje barvy. Tento efekt rovněž zvýrazňuje hrany od zadaného úhlu.

Směr

Určuje ve stupních zdánlivý směr, ve kterém zdroj světla svítí. Nastavení hodnoty 45° způsobí vržení stínu severovýchodním směrem.

Reliéf

Určuje v obrazových bodech zdánlivou výšku reliéfu. Nastavení hodnoty Reliéf ve skutečnosti ovládá maximální šířku zvýrazněných hran.

Kontrast

Určuje ostrost hran obsahu klipu. Při nízkých hodnotách se efekt projeví pouze na výrazných hranách. Při zvyšování nastavení, bude zvýraznění intenzivnější.

Prolnout s originálem

Přidá do konečného výsledku procentuální hodnotu původního zdrojového klipu.

Hledat obrysy

Efekt Hledat obrysy rozpozná oblasti klipu, které mají výrazné přechody, a tyto hrany zdůrazní. Hrany mohou být tmavé čáry na bílém pozadí nebo barevné čáry na černém pozadí. Po aplikování efektu Hledat obrysy klipy často vypadají jako náčrty nebo negativy originálu.

Invertovat

Po nalezení hran klip invertuje. Pokud není možnost Invertovat vybrána, hrany se zobrazí jako tmavé čáry na bílém pozadí. Pokud je možnost Invertovat vybrána, hrany se zobrazí jako světlé čáry na tmavém pozadí.

Prolnout s originálem

Přidá do konečného výsledku procentuální hodnotu původního zdrojového klipu.

Mozaika

Efekt Mozaika vyplní vrstvu obdélníky s plnou barvou. To je užitečné k vytvoření výrazně „pixelovatého“ klipu.

Vodorovné/Svislé bloky

Určuje v každém směru počet dílů mozaiky.

Ostré barvy

Dodává každé dlaždici barvu obrazového bodu, který leží v neupraveném klipu v jejím středu. V opačném případě mají dlaždice průměrnou barvu odpovídající oblasti neupraveného klipu.

Šum

Efekt Šum náhodně v klipu mění hodnoty obrazových bodů.

Míra šumu

Určuje míru šumu a tím míru deformace způsobené náhodným rozmístěním obrazových bodů. Rozsah je od 0 % (žádný efekt) po 100 % (klip je nerozpoznatelný).

Typ šumu

Když je vybrána možnost Použít barvený šum, náhodně mění samostatně hodnoty červené, zelené a modré obrazových bodů klipu. V opačném případě je stejná hodnota přičtena ke všem kanálům.

Ostříhnutí

Stanovuje, zda může šum způsobit přetočení barev obrazových bodů. Když hodnota barvy obrazového bodu dosáhne maximální hodnoty, zůstane při ostříhnutí na této hodnotě. U šumu bez oříznutí se hodnota barvy přetočí, to znamená, že začne znovu od nízkých hodnot. Když je možnost Ostříhnutí zapnutá, i 100% šum zanechá rozpoznatelný klip. Pokud chcete, aby byl klip zcela náhodný, vypněte možnost Ostříhnutí a zapněte možnost Barevný šum.

Replikovat

Efekt Replikovat rozdělí obrazovku na dlaždice a v každé z nich zobrazí celý klip. Přetažením posuvníku nastavte počet dlaždic ve sloupci a v řádku.

Solarizace

Efekt Solarizace vytváří prolnutí mezi negativním a pozitivním klipem, což způsobí v klipu vytvoření aureoly. Tento efekt je analogický ke krátkému vystavení fotografie světlu během vyvíjení.

Stroboskop

Efekt Stroboskop provádí s klipem v pravidelných nebo náhodných intervalech nějakou aritmetickou operaci. Klip se například může každých pět sekund zobrazit na jednu desetinu sekundy zcela bílý nebo se mohou v náhodných intervalech invertovat jeho barvy.

Barva záblesku

Určuje barvu světla stroboskopu. Klepnutím na bílý rámeček můžete vybrat barvu v dialogu Výběr barvy, nebo můžete použít kapátko k výběru barvy z klipu.

Prolnout s originálem

Určuje intenzitu nebo jas efektu. Hodnota 0 zobrazí efekt v plné intenzitě, zatímco vyšší hodnoty zmenšují intenzitu efektu.

Trvání záblesku

Určuje v sekundách dobu trvání stroboskopického efektu.

Perioda záblesků

Určuje v sekundách dobu mezi začátkem po sobě jdoucích záblesků. Pokud například nastavíte parametr Trvání záblesku na hodnotu 0,1 sekundy a parametr Perioda záblesků na 1,0 sekundu, v klipu se efekt objeví 0,1 sekundy a pak na 0,9 sekundy zmizí. Pokud je tato hodnota menší než Trvání záblesku, stroboskopický efekt bude konstantní.

Pravděpodobnost náhodných záblesků

Určuje pravděpodobnost, že určitý snímek klipu bude obsahovat stroboskopický efekt, čímž se dodá dojem náhodnosti efektu.

Záblesk

Určuje způsob aplikování efektu. Možnost Pracuje pouze v barvě vytvoří stroboskopický efekt ve všech barevných kanálech. Možnost Mění vrstvu na průhlednou změní při výskytu stroboskopického efektu klip na průhledný.

Operátor záblesku

Určuje aritmetický operátor, který se použije, když je z nabídky Záblesk vybrána možnost Pracuje pouze v barvě. Výchozí nastavení je Kopírovat.

Náhodný počátek

Zajistí náhodnost způsobu vytváření efektu osvětlení.

Texturování

Efekt Texturování dodává klipu vzhled s texturou jiného klipu. Mohli byste například klipu se stromem dodat texturu cihel, ovládat hloubku textury a vzhled zdroje světla.

Vrstva textury

Vyberte v místní nabídce zdroj textury, který se použije, ze seznamu stop videa. Chcete-li zobrazit texturu bez zobrazení skutečného klipu použitého pro texturu, nastavte krytí pro texturu klipu na nulu. Chcete-li texturu vypnout, vyberte položku Žádná.

Směr světla

Mění směr zdroje světla, čímž mění umístění stínů a jejich hloubku.

Kontrast textury

Určuje intenzitu vzhledu textury. Nižší hodnoty zmenšují viditelnou texturu.

Umístění textury

Určuje způsob aplikování efektu. Výběrem možnosti Textura dlaždicově aplikujete opakovaně texturu přes klip. Výběrem možnosti Textura na střed umístíte texturu doprostřed klipu. Výběrem možnosti Roztáhnout texturu na míru zvětšíte texturu na rozměry vybraného klipu.

Čas

Ozvěna

Efekt Ozvěna kombinuje snímek s předchozími snímky ze stejného klipu. Má různá použití, od jednoduché vizuální ozvěny až po efekty vytvářející šmouhy a rozmazání. Tento efekt je viditelný, pouze když je v klipu pohyb. Když aplikujete efekt Ozvěna, jsou ve výchozím nastavení veškeré dříve aplikované efekty ignorovány.

Ozvěna

A. Původní klip B. Klip s nízkými hodnotami ozvěny C. Klip s vysokým počtem ozvěn 

Doba ozvěny

Určuje čas v sekundách mezi ozvěnami. Záporné hodnoty vytvoří ozvěny z předchozích snímků, zatímco kladné hodnoty vytvoří ozvěny z následujících snímků.

Počet ozvěn

Určuje počet snímků, které se v efektu Ozvěna zkombinují. Pokud jsou například určeny dvě ozvěny, efekt Ozvěna vytvoří nový klip s tímto složením [aktuální snímek], [aktuální snímek + snímek v čase Doba ozvěny] a [aktuální snímek + snímek v čase 2x Doba ozvěny].

Počáteční intenzita

Určuje intenzitu nebo jas počátečního snímku v sekvenci ozvěny. Pokud je například tento parametr nastaven na hodnotu 1, první snímek se zkombinuje při plné intenzitě. Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 0,5, první snímek se zkombinuje s poloviční intenzitou.

Doznívání

Určuje poměr intenzit následných ozvěn. Pokud je například parametr Doznívání nastaven na hodnotu 0,5, první ozvěna bude mít poloviční jas počáteční intenzity. Druhá ozvěna bude mít poloviční než první, to znamená 25 % počáteční intenzity.

Operátor ozvěny

Určuje operace, které se provedou mezi ozvěnami. Možnost Přidat kombinuje ozvěny sečtením hodnot jejich obrazových bodů. Pokud je počáteční intenzita příliš vysoká, může tento režim rychle způsobit zahlcení a vytvoření bílých šmouh. Nastavte parametr Počáteční intenzita na hodnotu 1,0 na počet ozvěn a parametr Doznívání na hodnotu 1,0, aby byly ozvěny rovnoměrně prolnuty. Možnost Maximum kombinuje ozvěny převzetím maximální hodnoty obrazového bodu ze všech ozvěn. Možnost Minimum kombinuje ozvěny převzetím minimální hodnoty obrazového bodu ze všech ozvěn. Možnost Závoj emuluje kombinování ozvěn optickým vrstvením. Podobá se režimu Přidat, k zahlcení však nedojde tak rychle. Možnost Složit vzadu používá alfa kanály ozvěn k jejich složení odzadu dopředu. Možnost Složit vpředu používá alfa kanály ozvěn k jejich složení odpředu dozadu. Možnost Prolnout kombinuje hodnoty ozvěn průměrováním jejich hodnot.

Posterizace času

Efekt Posterizace času mění kmitočet snímků klipu na zadanou hodnotu. Můžete zpomalit klip s rychlostí 30 fps na 24 fps, abyste mu například dodali vzhled filmu, zpomalit ho na 18 fps k simulování trhavosti starých domácích videí, nebo ho ještě více zpomalit k dodání stroboskopického efektu.

Transformovat

Pohled kamery (pouze v systému Windows)

Efekt Pohled kamery deformuje klip simulováním toho, že kamera pozoruje předmětu z různých úhlů. Ovládáním umístění kamery se deformuje tvar obrazu.

Zeměpisná šířka

Pohybuje kamerou svisle. Tento efekt dodává klipu vzhled svislého naklápění.

Zeměpisná délka

Pohybuje kamerou vodorovně. Tento efekt dodává klipu vzhled vodorovného naklápění.

Kutálení

Kutálí kamerou a dodává tak klipu vzhled otáčení.

Ohnisková vzdálenost

Mění ohniskovou vzdálenost objektivu kamery. Kratší ohniskové vzdálenosti poskytují širší zobrazení, zatímco delší ohniskové vzdálenosti poskytují užší, ale bližší zobrazení.

Vzdálenost

Nastavuje vzdálenost mezi kamerou a středem klipu.

Zvětšení

Zvětšuje nebo zmenšuje zobrazení klipu.

Barva výplně

Určuje barvu pozadí.

Výplň alfa kanálu

Když je tato možnost zaškrtnutá, pozadí je průhledné (to je užitečné, pokud je klip s tímto efektem překrývajícím klipem). Chcete-li s touto možností pracovat na panelu Použité efekty, klikněte na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu.

Ostříhnout (pouze v systému Windows)

Efekt Ostříhnout ořezává řádky obrazových bodů od hran klipu a nahrazuje oříznuté oblasti zadanou barvou pozadí. Pokud chcete, aby aplikace Adobe Premiere Elements automaticky změnila velikost ořezaných klipů na jejich původní rozměry, použijte namísto efektu Ostříhnout efekt Oříznout.

Vlevo, Nahoře, Vpravo, Dole

Ořízne každou hranu klipu samostatně.

Barva výplně

Určuje barvu, která nahrazuje oříznuté oblasti. Výchozí barva je černá.

Jednotky

Nastavuje jednotky posuvníků, buď v obrazových bodech, nebo v procentech snímku. Klepnutím na tlačítko Nastavení vpravo od názvu efektu nastavte jednotky.

Oříznout

Efekt Oříznout ořízne řádky obrazových bodů od hran klipu, a pokud vyberete možnost Zvětšení, automaticky změní velikost oříznutého klipu na jeho původní rozměry. Pomocí posuvníků můžete oříznout každou hranu klipu samostatně. Klip můžete oříznout o určitý počet obrazových bodů, nebo na určitá procenta klipu.

Prolnutí okrajů

Efekt Prolnutí okrajů přidá na okraje klipu ztmavený, měkce vykreslený úkos. Chcete-li upravit šířku prolnutí, přetáhněte posuvník Míra doleva, nebo doprava.

Vodorovné převrácení

Efekt Vodorovné převrácení obrací každý snímek v klipu zleva doprava, klip se však stále přehrává vpřed.

Řádková synchronizace (pouze v systému Windows)

Efekt Řádková synchronizace zkosí snímky doleva, nebo doprava. Tento efekt je podobný nastavení parametru řádková synchronizace na televizi. Přetáhnutím posuvníku můžete ovládat sklon klipu.

Kutálení

Efekt Rolování přetáčí klip doleva, doprava, nahoru nebo dolů, tak, jakoby byl klip na válci.

Svislé převrácení

Efekt Svislé převrácení převrátí klip vzhůru nohama. S tímto efektem nelze aplikovat klíčové snímky.

Snímková synchronizace (pouze v systému Windows)

Efekt Snímková synchronizace přetáčí klip nahoru. Tento efekt je podobný nastavení snímkové synchronizaci na TV. S tímto efektem nelze aplikovat klíčové snímky.

Sloučení videa

Efekt Sloučení videa automaticky stanoví barvu pozadí vybraného klipu a převede ji na průhlednou. Videoklipy nebo obrazové klipy na nižších stopách budou viditelné skrz tyto průhledné oblasti. Pokud chcete, aby byla průhledná jiná barva, zvolte možnost Vybrat barvu a vyberte v klipu jinou barvu.

K dosažení nejlepších výsledků při snímání videa, které bude používat průhlednost, proveďte následující kroky:

 • Vytvořte pozadí s výraznou, plnou, jednotnou barvou (přednostně tmavou nebo sytou), proti kterému budete natáčet.

 • Ujistěte se, že je pozadí jasně a rovnoměrně osvětlené, abyste se vyhnuli stínům.

 • Vyhněte se tónům pleti a barvám, které jsou podobné barvě oblečení nebo vlasů objektu. (V opačném případě budou pokožka, oděv nebo vlasy také průhledné.)

Možnosti efektu Sloučení videa

Vybrat barvu

Klepněte na tuto možnost, pokud chcete určit jinou barvu, která má být průhledná.

Barva

Klepnutím do pole barvy můžete v dialogu Výběr barvy vybrat novou barvu, nebo můžete použít kapátko k výběru barvy z klipu. Chcete-li tuto možnost použít, nejdříve vyberte možnost Vybrat barvu.

Přednastavení

Výběrem jedné z položek Měkký, Normální nebo Podrobně můžete určit měkkost hran vytvořených průhledností.

Tolerance

Určuje rozsah barev, který stanovuje v klipu průhledné oblasti. Přetáhnutím posuvníku doprava zvýšíte rozsah barev, aby bylo více podobných barev průhledných.

Zvukové efekty

Vyvážení

Efekt Vyvážení umožňuje ovládat relativní hlasitosti levého a pravého kanálu. Kladné hodnoty zvýší poměr pravého kanálu, zatímco záporné hodnoty zvýší poměr levého kanálu. Toho můžete využít ke kompenzaci, když například zvuky přicházející z jednoho kanálu převládají nad zvuky z druhého kanálu.

Basy

Efekt Basy umožňuje zvýšit nebo snížit nižší frekvence (200 Hz a méně). Hodnota Zesílení určuje, o kolik decibelů chcete nižší frekvence zesílit.

Zesílení zvuku

Funkce Zesílení zvuku pomáhá normalizovat zvuk, a to buď zesílením, nebo zeslabením zvuku, aby odpovídal jiným zvukovým zdrojům.

Hlasitost kanálu

Efekt Hlasitost kanálu umožňuje nezávisle ovládat hlasitost každého kanálu ve stereo klipu nebo stopě. Narozdíl od efektu Vyvážení, efekt Hlasitost kanálu automaticky nezeslabuje hlasitost jednoho kanálu, při zvyšování hlasitosti druhého. Toho můžete využít například ke zvýšení hlasitosti hlasu v levém kanálu bez snížení hlasitosti hlasu v pravém kanálu. Úroveň každého kanálu je měřena v decibelech.

Zpoždění

Efekt Zpoždění přidá echo zvukového klipu, které se přehraje za zadaný čas.

Zpoždění

Určuje čas, po jehož uplynutí se echo přehraje. Maximum je 2 sekundy.

Zpětná vazba

Určuje procentuální část zpožděného signálu, která se přidá zpět ke zpožděnému signálu, aby se tak docílilo více slábnoucích ech.

Míchání

Ovládá míru echa.

Snížení šumu (pouze v systému Windows)

Efekt Snížení šumu automaticky detekuje a odstraní šum kazety. Tento efekt se používá k odstranění šumu z analogových zvukových záznamů, například z magnetické kazety. Klepnutím na trojúhelník vedle tlačítka Vlastní nastavení zobrazíte následující možnosti:

Zastavit

Zastaví odhad nejnižší úrovně šumu na aktuální hodnotě. Použijte tento ovládací prvek k vyhledání šumu, který se v klipu objevuje a mizí.

Redukce

Určuje míru šumu, který se má odstranit v rozsahu -20 až 0 dB.

Posun

Nastavuje hodnotu posunutí mezi automaticky detekovanou úrovní šumu a vámi určenou hodnotou. Ta je omezena na rozsah -10 a +10 dB. Posun umožňuje přídavné ovládání, když není automatické odstranění šumu dostačující.

Dynamika (pouze v systému Windows)

Efekt Dynamika pomáhá eliminovat nežádoucí šum na pozadí, vyvážení dynamického rozsahu a omezení ostříhnutí, nebo zkreslení způsobené nadměrným zesílením. Klepnutím na trojúhelník rozevírací nabídky Vlastní nastavení zobrazíte následující ovládací prvky:

Automatická propust

Určuje úroveň (v dB), kterou musí vstupní signál překonat. Signály pod touto úrovní budou ztlumeny. Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete odstranit nežádoucí šum na pozadí, například šum na pozadí za namluveným komentářem.

Kompresní algoritmus

Nastavuje úroveň (v dB), při které dochází ke kompresi, a poměr, při kterém je komprese aplikována (maximálně 8:1). Rovněž ovládá ochrannou spouštěcí dobu (čas, který uplyne, než bude kompresor reagovat) a operační dobu (čas, který uplyne, než se zisk vrátí na původní úroveň, když signál poklesne pod práh). Ovládací prvek Doplnění upravuje výstupní úroveň, aby doplnila ztrátu zisku, která je způsobena kompresí. Pomocí ovládacích prvků nástroje kompresor můžete zvyšovat hlasitost tichých zvuků, snižovat hlasitost hlasitých zvuků, nebo obojí.

Expander

Omezuje všechny signály, které mají nižší úroveň než zadaný práh, na určený poměr. Výsledek je podobný ovládacímu prvku Propust, je však jemnější.

Omezovač

Nastavuje maximální úroveň signálů, mezi ‑12 a 0 dB. Signály, které překračují tento práh, budou omezeny na úroveň prahu.

Vyplnit doleva, Vyplnit doprava

Efekt Vyplnit doleva duplikuje informaci v levém kanálu zvukového klipu a vloží ji do pravého kanálu, přičemž odstraní původní informace z pravého kanálu klipu. Efekt Vyplnit doprava duplikuje informaci v pravém kanálu zvukového klipu a vloží ji do levého kanálu, přičemž odstraní původní informace z levého kanálu klipu. Máte-li například záběr se zvukem zaznamenaným mono mikrofonem zapojeným pouze do jednoho kanálu videokamery, můžete tímto efektem rozšířit zvuk hovořícího z jednoho kanálu na oba.

Horní propust, Dolní propust

Efekt Horní propust odstraní kmitočty pod zadaným kmitočtem Odříznutí. Pomocí tohoto efektu můžete potlačit dunění a nízkofrekvenční šum.

Efekt Dolní propust potlačí kmitočty nad zadaným kmitočtem Odříznutí. Pomocí tohoto efektu můžete odstranit kvičení, pískání a vysokofrekvenční šum.

Invertovat

Efekt Invertovat obrací fázi všech kanálů. Použijte ho například, pokud chcete sfázovat zvuk z nějaké události se zvukem stejné události, který byl zaznamenán jinou videokamerou.

NewBlue – Vylepšení zvuku

Vylepšení zvuku, které vyčistí a zlepší zvuk. Zahrnuje funkce pro redukci šumu, kompresi, oživení horního pásma a dokonce pro přidání dozvuku.

Redukce šumu

Slouží k nastavení míry redukce šumu, která bude použita na zvuk. Otočením knoflíku doprava zeslabíte šum na pozadí.

Komprese

Zesiluje signály s nižší úrovní, čímž vyrovná zvuk, aby byl konzistentnější. Komprese je užitečná zejména pro dialogy, protože zesiluje hlasy na konstantní úroveň. Otočením knoflíku doprava kompresi zvýšíte.

Jas

Poněkud zesiluje horní pásmo signálu. Otočením knoflíku doprava „zjasníte“ zvuk. Zjasnění vylepší nekvalitní záznamy.

Okolí

Přidá do míchání lehký dozvuk. Otočením knoflíku doprava zvýšíte míru dozvuku.

NewBlue – Automatické ztlumení

Automatické ztlumení redukuje šum na pozadí tím, že jakmile signál klesne pod určenou prahovou hodnotu, vypne veškerý zvuk.

Minimální úroveň

Slouží k nastavení minimální přijatelné úrovně signálu. Automatické ztlumení umožňuje pouze přehrávání zvuků nad minimální úrovní hlasitosti. Automatické ztlumení vymaže zvuk všude tam, kde klesne pod minimální úroveň hlasitosti. Otočte knoflík do levé krajní polohy a projde téměř každá úroveň hlasitosti zvuku. Otočte ho doprava a citlivost vzroste do bodu, kde projdou pouze nejhlasitější zvuky.

Doznívání

Ovládá rychlost, s níž je zvuk odstraňován, jakmile jeho hlasitost klesne pod minimální prahovou hodnotu. Většina zvuků má přirozené doznívání. Rychlý střih ihned poté, co doznívání klesne pod minimální úroveň, zní nepřirozeně. Na druhou stranu, čím delší je doznívání, tím hlasitější je šum na pozadí. Otočením knoflíku Doznívání doleva docílíte rychlého zeslabení. Otočením knoflíku doprava doznívání prodloužíte.

NewBlue – Vyčištění

Odstraní z míchání mnoho nežádoucích zvuků. Tento efekt zahrnuje systém redukce šumu a eliminaci tónů, která je užitečná při odstraňování izolovaných tónů, jako je brum.

Redukce šumu

Slouží k nastavení míry redukce šumu, která bude použita na zvuk. Otočením knoflíku doprava zeslabíte šum na pozadí.

Kmitočet brumu

Slouží k nastavení frekvenční propusti pro tónový eliminátor. Pokud tuto frekvenci znáte (například elektrický brum s frekvencí 60 Hz), vyberte ji. Jestliže tuto frekvenci neznáte, proveďte následující kroky:

Po oddělení tohoto kmitočtu otočte ovládací prvek Kmitočet brumu doprava a nastavte hloubku tónové eliminace.

Tóny většinou nejsou čisté, obsahují harmonické tóny, neboli vyšší harmonické složky. Posunutím posuvníku Vyšší harmonické složky brumu doprava odstraníte tónů vyšších harmonických složek. Postupujte opatrně, protože zvýšené filtrování může také odstranit žádoucí zvuky.

 1. Posuňte posuvník Oříznutí brumu do levé krajní polohy, aby zesílil tón.

 2. Otáčením ovládacího prvku Kmitočet brumu vyhledejte bod, kde má zvuk, který chcete odstranit, nejvyšší hlasitost.

NewBlue – Odstranění brumu

Odstranění brumu vymaže brum ze zvukové stopy. Nejčastější příčinou brumu je elektrický proud. Množina příčin sahá od kabelu mikrofonu, který vede příliš blízko napájecí šňůry, po brum elektronicky tlumeného světla. Brum způsobený elektrickým napětím lze snadno izolovat, protože má vždy stejný kmitočet – v Severní Americe je to 60 Hz. V jiných zemích má brum způsobený elektrickým proudem kmitočet 50 Hz. Efekt Odstranění brumu aplikuje filtr pásmová zádrž konkrétně na kmitočet brumu. V některých případech to ale nestačí. Signál brumu je často zkreslený, čímž přidává další tóny. Odstranění brumu vypočítá frekvence těchto tónů a odstraní i je.

Výška

Slouží k nastavení kmitočtu, který je třeba odstranit. Obvykle se jedná o kmitočet 60 Hz nebo 50 Hz. Otočením knoflíku je ale možné vybrat libovolný kmitočet v rozsahu 40 až 75 Hz. Dva nejužitečnější kmitočty – 50 Hz a 60 Hz – jsou přednastaveny.

Síla

Určuje sílu filtru brumu. Začněte s knoflíkem v levé poloze a otáčejte doprava, dokud brum nezmizí. Přesvědčte se, že jste posuvníky Výška a Zkreslení brumu nastavili správně. Pokud nejsou posuvníky Výška a Zkreslení brumu správně nastaveny, odstranění brumu odebere nesprávnou část signálu.

Zkreslení brumu

Předává funkci odstranění brumu informace o úrovni zkreslení tónu brumu. Zkreslený brum obsahuje harmonické tóny s vyšším kmitočtem, které je také nutné odstranit. Otočíte-li knoflík doprava, odstraníte více těchto harmonických tónů (známých také jako vyšší harmonické složky). Počet odstraněných harmonických tónů závisí na úrovni zkreslení.

NewBlue – Zeslabení šumu

Progresivním snižováním hlasitosti tišších zvuků redukuje šum na pozadí.

Práh

Slouží k nastavení úrovně signálu pro útlum. Zeslabení šumu ponechává beze změny veškeré zvuky hlasitější než je prahová hodnota a tlumí zvuky pod prahovou hodnotou. Otočením knoflíku doleva nastavíte nízkou prahovou hodnotu. Otočením knoflíku do pravé krajní polohy ztlumíte všechny zvuky až na ty nejhlasitější.

Odeznít

Určuje, jak mají být zeslabeny zvuky pod prahovou úrovní. Minimální zeslabení nastavíte otočením knoflíku doleva. Otočíte-li knoflík do levé krajní polohy, všechny zvuky pod prahovou hodnotou budou zcela ztlumeny. Správná úroveň se nachází přibližně uprostřed.

NewBlue – Redukce šumu

Odstraňuje šum na pozadí. Pomocí tohoto efektu lze vyčistit videa pořízená za ne zcela ideálních zvukových podmínek.

Síla

Slouží k nastavení intenzity redukce šumu. Nechcete-li použít žádnou redukci, posuňte posuvník do levé krajní polohy. Posunutím do středu značně snížíte šum na pozadí, přičemž hlasitější zvuky ponecháte výrazně v popředí. Posuňte posuvník dále doprava a ztlumíte více signálu.

Pásmová zádrž

Efekt Pásmová zádrž odstraňuje kmitočty, které se blíží zadanému středu. Ovládací prvek Střed určuje kmitočet, který má být odstraněn. Chcete-li odstranit bručení napájecího vedení, napište hodnotu, která odpovídá kmitočtu napájecího vedení používaného v rozvodné síti země, kde byl klip pořízen. Pokud byl například pořízen v Severní Americe nebo Japonsku, napište 60 Hz, pro většinu ostatních zemí napište 50 Hz.

Změna výšky (pouze v systému Windows)

Efekt Změna výšky upravuje výšku příchozího signálu. Tento efekt se používá, chcete-li vysoké hlasy změnit na nižší a naopak. Každou vlastnost můžete upravit pomocí grafických ovládacích prvků v zobrazení Vlastní nastavení, nebo změnou hodnot v zobrazení Jednotlivé parametry.

Výška

Určuje změnu výšky v půltónových krocích. Rozsah upravitelnosti je mezi ‑12 a +12 půltóny.

Jemné doladění

Umožňuje jemné doladění půltónové mřížky.

Zachovat formanty

Brání, aby nedošlo ve zvukovém klipu k ovlivnění formantů. Použijte tento ovládací prvek, když například zvyšujete výšku tónu vysokého hlasu a chcete zabránit tomu, aby zněl jak z animovaného filmu.

Dozvuk (pouze v systému Windows)

Efekt Dozvuk dodává zvukovému klipu atmosféru prostředí a vřelost přidáním odrazů zvuků, které byste pravděpodobně zaznamenali v živé místnosti. Klepnutím na trojúhelník vedle tlačítka Vlastní nastavení zobrazíte následující možnosti:

Zpoždění

Určuje čas mezi signálem a ozvěnou. Toto nastavení se v živém prostředí vztahuje k vzdálenosti, kterou musí zvuk urazit, než se odrazí od zdí a vrátí se zpět k posluchači.

Použijte grafické ovládací prvky v zobrazení Vlastní nastavení, nebo upravte hodnoty v zobrazení Jednotlivé parametry.

Pohlcení

Určuje procento pohlceného zvuku.

Velikost

Určuje v procentech velikost místnosti.

Sytost

Určuje sytost konce odrazu. Hodnota Velikost určuje rozsah, ve kterém můžete nastavit parametr Sytost.

Tlumení nízkých kmitočtů

Určuje míru tlumení nízkých kmitočtů (v decibelech). Tlumení nízkých kmitočtů brání, aby odraz způsoboval dunění, nebo aby zněl temně.

Tlumení vysokých kmitočtů

Určuje míru tlumení vysokých kmitočtů (v decibelech). Nastavením nízkých hodnot bude zvuk znít měkčeji.

Míchání

Ovládá míru odrazu.

Zaměnit kanály

Efekt Zaměnit kanály prohodí informace v levém a pravém kanálu.

Výšky

Efekt Výšky umožňuje zvýšit nebo snížit vyšší kmitočty (4 000 Hz a více). Ovládací prvek Zesílení určuje v decibelech míru zesílení nebo zeslabení. Pomocí tohoto efektu můžete například kompenzovat, když na zvukové stopě nástroje vydávající nízké tóny přehlušují nástroje vydávající vysoké tóny.

Hlasitost

Efekt Hlasitost můžete použít namísto vestavěného efektu Hlasitost, pokud ho chcete rendrovat před ostatními standardními efekty. Efekt Hlasitost vytváří pro klip obálku, aby bylo možné úroveň zvuku zvyšovat bez ostříhnutí. Ostříhnutí nastává, když signál překračuje dynamický rozsah, který je přijatelný pro hardware, což často vede ke zkreslení zvuku. Kladné hodnoty označují zvýšení hlasitosti, záporné hodnoty označují snížení hlasitosti. Efekt Hlasitost je k dispozici pouze pro klipy.

Poznámka:

Většinu změn hlasitosti můžete provést pomocí pevného efektu Hlasitost. Tento přídavný efekt Hlasitost můžete aplikovat, pokud ostatní efekty (například Dozvuk nebo Basy) příliš zvyšují nebo snižují hlasitost klipu. Chcete-li odstranit ostrý přechod mezi klipy, můžete rovněž zeslabovat hlasitost jednoho klipu při současném zvyšování hlasitosti dalšího, a to přetažením jednoho ze zvukových přechodů Prolínání na panelu Úlohy v zobrazení Efekty.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online