Stabilizace videozáznamu pomocí stabilizátoru obrazu

Roztřesené videozáznamy můžete stabilizovat pomocí volby Stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu odstraňuje kolísání způsobené pohybem kamery, a přeměňuje tak roztřesený ruční záznam na stabilní, hladce plynoucí snímky.

Stabilizátor obrazu je dostupný v rychlém i expertním zobrazení. Nejlepších výsledků však dosáhnete použitím stabilizátoru obrazu v expertním režimu. Expertní režim nabízí pokročilé volby, které pomáhají doladit výsledky dosažené použitím stabilizátoru obrazu.

Doporučujeme se zaměřit na malé části klipu, které obsahují nežádoucí otřesy, a pak použít stabilizátor obrazu. Klip můžete rozložit na menší části pomocí oříznutí nebo rozdělení.

Informace o postupu při oříznutí klipu najdete v článku Oříznutí klipů. Informace o postupu při rozložení klipu najdete v článku Rozdělení klipů.

Použití stabilizátoru obrazu v rychlém zobrazení

 1. Kliknutím na tlačítko Rychlý přejděte do režimu rychlého zobrazení. Na časové ose vyberte videoklip, u kterého chcete použít stabilizátor obrazu.  

 2. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete panel Upravit. Klikněte na možnost Stabilizátor obrazu.

  Volba Stabilizátor obrazu na panelu Upravit

 3. Podle svých požadavků vyberte režim, ve kterém stabilizátor obrazu spustíte:

  • Rychlý: Tento režim vyberte, pokud chcete rychle analyzovat klip a stabilizovat otřesy. Je optimalizovaný pro výkon, protože analyzuje každý druhý snímek. Trvá kratší dobu, ale výsledek nemusí být optimální.
  • Podrobný: Tento režim vyberte, pokud chcete analyzovat všechny snímky a dosáhnout lepšího výsledku. Podrobný režim vyžaduje více času.
  Rychlý a podrobný režim

 4. Otevře se panel Použité efekty a jako jeden z efektů bude přidán Stabilizátor obrazu.

  Probíhající stabilizace obrazu – zbývající čas

  V době, kdy stabilizátor zpracovává snímky, můžete pokračovat v práci na projektu.

 5. Zpracovávání snímků můžete zastavit kliknutím na tlačítko Zrušit. Pokud chcete začít znovu, klikněte na možnost Stabilizovat.

Použití stabilizátoru obrazu v expertním zobrazení

Expertní zobrazení se doporučuje k provádění stabilizace obrazu ve videoklipu. Pokročilé možnosti dostupné v tomto zobrazení můžete nakonfigurovat tak, aby se vylepšilo odstranění otřesů z klipu.

 1. Kliknutím na kartu Expertní přepněte do expertního zobrazení. Chcete-li stabilizovat pohyb v konkrétním videoklipu, vyberte ho na časové ose.

 2. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete panel Upravit. Klikněte na možnost Stabilizátor obrazu.

  Volba Stabilizátor obrazu na panelu Upravit

 3. Kliknutím na možnost Rychlý nebo Podrobný vyberete režim spuštění stabilizátoru obrazu. Další informace o režimech najdete v části Použití stabilizátoru obrazu v rychlém režimu.

  Rychlý a podrobný režim

 4. Otevře se panel Použité efekty a Stabilizátor obrazu bude přidán jako jeden z efektů.

  Probíhající stabilizace obrazu – zbývající čas

  V době, kdy stabilizátor obrazu zpracovává snímky, můžete pokračovat v práci na projektu.

 5. Kliknutím na kartu Další volby zobrazíte další dostupné volby. Můžete vybrat volby, které zabrání extrémnímu ořezávání, nebo volby pro úpravy dalších parametrů.

  Další volby – Stabilizátor obrazu

  Zobrazí se volby dostupné na kartě Další volby. Konfigurací těchto voleb můžete doladit efekt stabilizace obrazu použitý u videoklipů.

  1. Pohyb: Řídí zamýšlený výsledek záběru. Funkce Vyhlazení pohybu zachová původní pohyb kamery, ale zdokonalí jeho vyhlazení. Pokud je tato možnost vybrána, aktivuje se vyhlazování, které řídí plynulost pohybu kamery. Možnost Žádný pohyb se pokusí ze záběru odebrat veškeré pohyby kamery. Toto nastavení se používá u záběrů, kdy na snímku zůstává alespoň část hlavního objektu pro celý stabilizovaný rozsah.
  2. Vyhlazení: Pomocí posuvníku snížíte nebo zvýšíte vyhlazení ve videoklipu. Nižší hodnoty jsou bližší původnímu pohybu kamery, vyšší hodnoty jsou pak plynulejší. Hodnoty nad 100 vyžadují větší oříznutí obrazu. Tato možnost je povolena, když je v části Výsledek nastavena možnost Vyhlazení pohybu.
  3. Snímek videa: Definuje způsob stabilizace snímků videa. Další informace najdete v části Nastavení snímku videa.
  4. Zesílení stabilizace: Pokud je vybrána tato možnost, stabilizátor obrazu se znovu spustí a vyhledá prvky ke sledování. Když vyberete tuto volbu, spustí se pracovní postup analýzy a opravy klipu. Analýza je pomalá, ale mívá nejlepší výsledky.
  5. Zvlnění štěrbinové závěrky: Stabilizátor automaticky opraví zvlnění spojené se stabilizovaným záběrem štěrbinové závěrky. Výchozí hodnotou je automatická redukce. Pokud záběr obsahuje větší zvlnění, použijte vylepšenou redukci.
  6. Oříznutí a vyhlazení: Při oříznutí tato volba řídí vyvážení mezi vyhlazením a škálováním ořezávaného obdélníku v průběhu pohybu přes stabilizovaný obraz. Nižší hodnoty jsou plynulé, zobrazuje se však větší část obrazu. Při nastavení na 100 % je výsledek stejný jako při použití možnosti Pouze stabilizovat s ručním oříznutím. Informace o volbě Pouze stabilizovat najdete v části Definování snímku videa.
  7. Prolnutí okrajů sloučení: Vybere velikost prolnutí pro sloučené části. Tato volba je povolena pouze při použití snímku videa a možnosti Stabilizovat, okraje sloučení. Tato volba je povolena pouze při použití možnosti Stabilizovat, Orámování okrajů sloučení. Řízení prolnutí použijte k vyhlazení okrajů tam, kde se sloučené obrazové body spojují s původním snímkem. Informace o volbě Stabilizovat, okraje sloučení najdete v části Definování snímku videa.

  Kliknutím na tlačítko Zrušit zrušte použití efektu v klipu. Kliknutím na možnost Stabilizovat znovu spusťte stabilizaci klipu.

Nastavení snímku videa

Volba Snímek videa řídí, jak se okraj zobrazuje ve výsledku stabilizace. Je možné ho nastavit na některou z následujících možností:

 • Pouze stabilizovat: Zobrazí celý snímek včetně pohyblivých okrajů. Tato možnost ukazuje, kolik práce je potřeba ke stabilizaci obrazu a je to zřetelně vidět kolem okrajů.
 • Stabilizovat, Oříznout: Ořízne pohyblivé okraje beze změny měřítka.
 • Stabilizovat, Oříznout, Automaticky nastavit měřítko (výchozí nastavení): Ořízne pohyblivé okraje a nastaví měřítko obrazu tak, aby vyplňoval snímek.
 • Stabilizovat, okraje sloučení: Vyplní prázdný prostor vzniklý pohyblivými okraji obsahem z dřívějších a pozdějších snímků.

Doporučení pro používání stabilizátoru obrazu

 • Stabilizace obrazu je operace náročná na paměť i čas. I když umožňuje používání aplikace během zpracování, zpomaluje ji. Když stabilizátor obrazu ukončí fázi stabilizace, aplikace se vrátí do normálního stavu. Doporučuje se nejprve identifikovat roztřesenou část záběru, rozdělit ho tak, aby se tyto části extrahovaly, a pak spustit stabilizátor obrazu pouze na těchto extrahovaných klipech.
 • Pokud používáte stabilizátor obrazu v expertním zobrazení, zkuste nejprve rychlý režim. Tento režim je rychlejší, ale může do výstupu přidat nežádoucí oříznutí. Pokud nejste s výsledkem spokojení, vyzkoušejte podrobný režim. Lepších výsledků dosáhnete, když při používání podrobného režimu povolíte možnost Zesílit stabilizaci.
 • Ujistěte se, že se nastavení projektu shoduje s nastavením klipu.
  • V některých případech se klip neshoduje se stávajícím projektem, ale shoduje se s některou z předvoleb nastavení projektu v aplikaci. V takovém případě vyžaduje stabilizátor obrazu, aby rozměry klipu souhlasily s nastavením projektu. Tento problém lze vyřešit vytvořením nového projektu.
  • Existují také případy, kdy se klip neshoduje se stávajícím projektem ani s žádnou z předvoleb nastavení projektu v aplikaci. Tento problém vyřešíte tak, že klip exportujete do některého ze standardních formátů a pak jeho pomocí vytvoříte nový projekt.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.