Nastavení doby trvání pro importované statické obrazy

Když přidáváte statický obraz, můžete u něj určit konkrétní dobu trvání. Doba trvání udává množství času, které bude obraz zabírat na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Lze nastavit výchozí dobu trvání pro všechny přidávané statické obrazy a pak jejich trvání změnit na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Kmitočet snímků v projektu určuje množství času, které zabere určitý počet snímků. Pokud pro projekt NTSC s kmitočtem snímků 29,97 fps určíte 30 snímků, doba trvání každého statického snímku bude přibližně 1 sekunda. Když u projektu PAL s kmitočtem snímků 25 fps určíte 25 snímků, doba trvání každého statického snímku na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení bude 1 sekunda.

Změna výchozí doby trvání statických obrazů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V systému Windows vyberte položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné. V systému Mac OS vyberte položku Adobe Premiere Elements 12 > Předvolby > Všeobecné.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na panel Datové zdroje projektu a vyberte položku Doba trvání statického obrazu.

 2. V položce Výchozí doba trvání statického obrazu určete počet snímků, které chcete nastavit jako výchozí dobu trvání.
  Poznámka:

  Změna výchozí doby trvání statických obrazů neovlivní trvání statických obrazů, které již jsou na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení nebo na panelu Datové zdroje projektu. Chcete-li novou výchozí délku použít pro všechny statické obrazy v projektu, odstraňte je z panelu Datové zdroje projektu a znovu je naimportujte do projektu.

Nastavení jedinečné doby trvání statického obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V expertním zobrazení umístěte nástroj pro výběr na jeden z konců obrazu a táhněte.

  • Vyberte klip a zvolte možnost Klip > Roztáhnutí času. Zadejte novou dobu trvání a klepněte na tlačítko OK.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.