Příručka uživatele Zrušit

Nastavení doby trvání pro importované statické obrazy

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Když přidáváte statický obraz, můžete u něj určit konkrétní dobu trvání. Doba trvání udává množství času, které bude obraz zabírat na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Lze nastavit výchozí dobu trvání pro všechny přidávané statické obrazy a pak jejich trvání změnit na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Kmitočet snímků v projektu určuje množství času, které zabere určitý počet snímků. Pokud pro projekt NTSC s kmitočtem snímků 29,97 fps určíte 30 snímků, doba trvání každého statického snímku bude přibližně 1 sekunda. Když u projektu PAL s kmitočtem snímků 25 fps určíte 25 snímků, doba trvání každého statického snímku na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení bude 1 sekunda.

Změna výchozí doby trvání statických obrazů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V systému Windows vyberte položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné. V systému Mac OS vyberte položku Adobe Premiere Elements 12 > Předvolby > Všeobecné.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na panel Datové zdroje projektu a vyberte položku Doba trvání statického obrazu.

 2. V položce Výchozí doba trvání statického obrazu určete počet snímků, které chcete nastavit jako výchozí dobu trvání.
  Poznámka:

  Změna výchozí doby trvání statických obrazů neovlivní trvání statických obrazů, které již jsou na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení nebo na panelu Datové zdroje projektu. Chcete-li novou výchozí délku použít pro všechny statické obrazy v projektu, odstraňte je z panelu Datové zdroje projektu a znovu je naimportujte do projektu.

Nastavení jedinečné doby trvání statického obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V expertním zobrazení umístěte nástroj pro výběr na jeden z konců obrazu a táhněte.

  • Vyberte klip a zvolte možnost Klip > Roztáhnutí času. Zadejte novou dobu trvání a klepněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online