Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření videopříběhu

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Z fotografií a videí můžete vytvořit působivý příběh o životní události. Možnost Videopříběh v nabídce Vytvořit vám pomůže prezentovat fotky a videa události (například svatby) ve formátu příběhu prostřednictvím strukturovaného podrobného pracovního postupu. Průvodce vám ukáže sekvenci uspořádání vašich datových zdrojů do kapitol a přidání komentáře, titulků, hudby a dalších prvků.

S možnostmi, jako je výběr atmosféry z předdefinovaných voleb (například Sentimentální a Klasická), můžete jako zázrakem přeměnit svůj videopříběh na mimořádný zážitek.  

Vytvoření videopříběhu

Vytvoření videopříběhu

Při vytváření videopříběhu postupujte takto:

 1. Klikněte na možnost Vytvořit > Videopříběh.

  nebo

  Na úvodní obrazovce aplikace Premiere Elements klikněte na položku Vytvoření videopříběhu.

 2. Aplikace Adobe Premiere Elements zobrazuje tipy k vytvoření videopříběhu. Můžete klikáním na šipku vlevo a vpravo zobrazovat tipy.

  • Až si projdete tipy a budete připravení začít vytvářet videopříběh, klikněte na tlačítko Přeskočit.
  • Pokud chcete pracovní postup Videopříběh dokončit a vrátit se do pracovního prostoru aplikace, klikněte na tlačítko Konec.
  Poznámka:

  Pokud chcete tipy zobrazit znovu, zavřete aplikaci a znovu ji spusťte.

  Výukové kroky videopříběhu

 3. Vyberte kategorii a začněte vytvářet videopříběh. Klikněte na tlačítko Obecné a vytvořte videopříběh s obecným motivem. Pokud motiv není k dispozici v počítači, zobrazí se možnost Stažení online obsahu zobrazující obsah, který se pro daný motiv stahuje.

 4. Kliknutím na tlačítko vlevo nebo vpravo procházejte různé dostupné motivy. Zobrazený obrázek poskytuje náhled vybraného motivu.

  Pokud chcete mít přístup k videím a fotografiím z časové osy, vyberte možnost Použít média z mojí časové osy nebo klikněte na tlačítko Začínáme.

  Možnost Použít média z mojí časové osy přenese všechna videa a fotografie z vaší časové osy do zobrazení datových zdrojů příběhu v pracovním postupu Videopříběh.

 5. Pokud chcete importovat datové zdroje pro svůj příběh, klikněte na zdroj média v dostupných možnostech importu. Dostupné zdroje médií, ze kterých můžete importovat fotografie, videa a zvukové soubory, jsou uvedeny v následujícím seznamu. Kliknutím importujte média z jednoho z těchto zdrojů médií:

  • Elements Organizer: Importujte videa a fotografie z aplikace Elements Organizer.
  • Videa z videokamery Flip nebo fotoaparátů: Importujte videa z kamer FLIP, AVCHD nebo jiných disků či paměťových zařízení. 
  • Fotografie z fotoaparátů nebo zařízení: Importujte fotografie z digitálních fotoaparátů, telefonů nebo vyměnitelných jednotek.
  • Soubory a složky: Kliknutím na tuto možnost importujte videa, fotografie a zvukové soubory z pevného disku svého osobního počítače.

  V dialogu Přidat média vyberte médium a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Přidání médií

 6. Kliknutím na video spusťte náhled videoklipu. Kliknutím vyberte soubor a stisknutím klávesy Delete ho odeberte z datových zdrojů příběhu. Pokud chcete vybrat všechny klipy a odstranit je z vybraného datového zdroje příběhu, stiskněte klávesy CTRL+A a potom klávesu Delete. Soubor nebude odebrán z umístění, ve kterém je uložen.

  Klikněte na tlačítko Další. Při vytváření přehledu příběhu budou přidány všechny soubory v datových zdrojích příběhu a lze k nim přistupovat.

 7. Nyní můžete videa a fotografie uspořádat do kapitol a dát jim tak strukturovanější podobu. Příběh se skládá z několika kapitol.

  Zobrazení přehledu příběhu

  Dejte svým videím a fotografiím strukturu a spravujte svůj videopříběh jako kapitoly. Přetáhněte datové zdroje příběhu z levého podokna na příslušnou kapitolu. Přetáhněte například záběr videa přípravy na večírek na pozadí kapitoly funkce Přípravy na večírek. Mezi ostatní funkce, které můžete provádět v zobrazení Přehled příběhu, patří:

  • Přidat média: Pokud chcete importovat další videa a fotografie, klikněte na tlačítko Přidat média v podokně Datové zdroje příběhu.
  • Název příběhu a Závěrečné titulky příběhu: Video Název příběhu funguje jako titulní kapitola. Váš videopříběh začíná tímto videem. Podobně je pak video Závěrečné titulky příběhu posledním videem ve videopříběhu. Do ostatních kapitol můžete přidat libovolný počet videoklipů, ale do videa Název příběhu a Závěrečné titulky příběhu je možné přidat vždy pouze jedno video.
  Poznámka:

  Při práci na videopříběhu občas stiskněte kombinaci kláves CTRL+S pro průběžné ukládání své dosavadní práce.

 8. Kapitoly můžete spravovat v zobrazení Přehled příběhu. Uspořádání průběhu příběhu přidáním, skrytím nebo odstraněním prvků:

  • Skrýt kapitolu: Kliknutím na tlačítko Skrýt skryjete kapitolu s názvem a závěrečnými titulky příběhu. Jiné kapitoly skrýt nelze.
  • Přidat kapitolu: Pokud chcete do videopříběhu přidat další kapitolu, klikněte na tlačítko Přidat kapitolu v pruhu akcí nebo na tlačítko Přidat kapitolu na panelu Přehled příběhu. V kapitole můžete změnit pořadí klipů a můžete také změnit pořadí kapitol, aby se změnil průběh příběhu.
  • Náhled videoklipů: Kliknutím na tlačítko pro přehrávání ve videoklipu přidaného do kapitol spustíte náhled videoklipu.
  • Vrácení zpět nebo opakování: Pokud chcete znovu vyvolat akci nebo ji zopakovat, klikněte na tlačítko Zpět nebo Znovu na pruhu akcí.

  Klikněte na tlačítko Další. Automatický analyzátor klipy analyzuje a zpracuje.

  Poznámka:

  Pokud chcete změnit pořadí přehrávání klipů, stačí přetáhnout klipy do kapitoly a změnit tak pořadí, ve kterém se budou v kapitole přehrávat.

 9. Kapitoly jsou v podrobném zobrazení uspořádány lineárně. V podrobném zobrazení máte možnost upravovat kapitoly s pomocí náhledu videa, vykreslení videí, označení oblíbených okamžiků, přidání titulků a komentáře do kapitol a podobně.

  Pokud chcete provést rychlé úpravy skrytím, odstraněním a celkovým zobrazením uspořádání klipů v různých kapitolách, přepněte z horního podokna do podokna Přehled.

  Náhled kapitoly: Pokud chcete zobrazit náhled kapitoly, klikněte na tlačítko Přehrát v podokně Kapitoly příběhu. Další informace získáte v části Náhled kapitoly.

  Pokud váš videopříběh obsahuje datové zdroje obrázku, aplikace Premiere Elements u nich automaticky použije funkce Panorámování a Zvětšování. Můžete se rozhodnout, že zakážete funkci Panorámování a Zvětšování u některých nebo všech obrázků ve videopříběhu.

 10. V podrobném zobrazení můžete používat následující funkce:

  • Název příběhu: Upravte název videopříběhu. Jednotlivé kapitoly mají názvy, které je možné upravovat.
  • Kapitoly příběhu: Můžete změnit pořadí, ve kterém se kapitoly zobrazují. Přetažením kapitoly změňte její pořadí v podokně Kapitoly příběhu.
  • Datové zdroje příběhu: Kliknutím přidávejte média do kapitoly.
  • Označit oblíbené okamžiky: Umístěte ukazatel myši na videoklip. Kliknutím na ikonu hvězdičky spusťte oblíbené okamžiky. Ve videoklipu můžete označit ty nejlepší okamžiky. Další informace získáte v části Označení oblíbených okamžiků.
  • Odebrat videa a fotografie: Kliknutím vyberte fotografii nebo video a kliknutím na ikonu pro odstranění odeberte fotografii nebo video z kapitoly.
  • Přidat kapitolu: Pokud chcete do videopříběhu přidat kapitolu, klikněte na tlačítko Přidat kapitolu v pruhu akcí.
  • Přidat titulek: Pokud chcete přidat nebo upravit titulek v kapitole, klikněte na tlačítko Přidat titulek ke spuštění zobrazení Titulek. Další informace si můžete přečíst v části Přidání titulku a komentáře do pracovního postupu.
  • Přidat komentář: Kliknutím na toto tlačítko můžete přidat do kapitoly komentář nebo ho upravit. Další informace si můžete přečíst v části Přidání titulku a komentáře do pracovního postupu.
  • Atmosféra kapitoly: Po kliknutí na toto tlačítko vyberte atmosféru kapitoly. Další informace si můžete přečíst v části Změna nastavení atmosféry kapitoly.
  Podrobné zobrazení

 11. V zobrazení přehledu můžete u kapitol provádět různé operace, například:

  • Skrýt kapitolu: Kliknutím na toto tlačítko skryjete kapitolu ve filmu. Skrýt je možné pouze první a poslední kapitolu (Název příběhu a Závěrečné titulky příběhu).
  • Upravit kapitolu: Slouží k úpravě kapitoly.
  • Odstranit kapitolu: Kliknutím na toto tlačítko odstraníte z videopříběhu kapitolu.
  • Název příběhu: Upravte název videopříběhu. Jednotlivé kapitoly mají názvy, které je možné upravovat.
  • Odebrat videa a fotografie: Kliknutím na ikonu pro odstranění odeberte fotografii nebo video z kapitoly.  
  • Přidat kapitolu: Pokud chcete do videopříběhu přidat kapitolu, klikněte na tlačítko Přidat kapitolu v pruhu akcí.
  Zobrazení přehledu

 12. Pokud se chcete podívat na náhled vytvořeného videopříběhu, klikněte na Náhled filmu.

 13. Pokud chcete videopříběh publikovat, klikněte na tlačítko Publikovat film. Vyberte si některou z možností pro publikování a sdílení.

Přidejte do pracovního postupu titulky a komentář.

Do kapitol videopříběhu můžete přidat titulky a komentáře, abyste jim dodali hloubku a kontext. Titulek nebo komentář přidáte do kapitoly následovně:

 1. Vyberte kapitolu v podrobném zobrazení.

  Poznámka:

  Do první a poslední kapitoly (Název příběhu a Závěrečné titulky příběhu) není možné přidávat titulky.

 2. V pruhu akcí klikněte na tlačítko Přidat titulek nebo Přidat komentář.

 3. Přetáhněte indikátor CTI na snímek ve videoklipu, u kterého chcete přidat nebo upravit titulek.

  Přidání titulku

  Pokud chcete přidat nebo upravit titulky, klikněte na možnost Přidat/upravit titulek.

 4. Případně kliknutím na tlačítko Přidat komentář v předchozím kroku přidejte komentář. 

  Přidat komentář

  Kliknutím na tlačítko Záznam spustíte nahrávání.

Změna nastavení atmosféry kapitoly

Kliknutím na ikonu nastavení vedle rozevíracího seznamu Atmosféra kapitoly můžete vybrat předdefinovanou atmosféru. V podrobném zobrazení vyberte kapitolu a v rozevíracím seznamu vyberte atmosféru kapitoly.

Vyberte atmosféru pro videopříběh

Kliknutím na nastavení můžete změnit hudební stopu nebo vzhled, případně upravit rychlost videoklipu.

Poznámka: Některé části klipu jsou již automaticky označené podle atmosféry kapitoly. V případě potřeby je můžete doladit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online