Vracení změn po krocích

Pokud se rozhodnete změnit úpravu nebo efekt, aplikace Adobe Premiere Elements nabízí několik způsobů vracení změn při práci. Můžete vrátit změnu pouze těch akcí, které mění obsah videa. Například můžete vrátit úpravu, avšak nemůžete vrátit posouvání panelu.

  • Chcete-li vrátit nebo opakovat poslední změnu, zvolte příkaz Úpravy > Zpět. (Můžete vrátit sérii posledních změn po krocích.)
  • Chcete-li vrátit změnu a všechny následující změny, ke kterým došlo od posledního otevření projektu, odstraňte projekt z panelu Historie.
  • Chcete-li zastavit změnu, kterou aplikace Adobe Premiere Elements zpracovává (například při zobrazení indikátoru průběhu), stiskněte klávesu Esc.
  • Chcete-li vrátit všechny změny provedené od posledního uložení projektu, zvolte příkaz Soubor > Obnovit.

Poznámka:

Chcete-li vrátit změny provedené před posledním uložením projektu, pokuste se otevřít předchozí verzi ve složce Automatické ukládání aplikace Adobe Premiere Elements. Pak klikněte na položku Soubor > Uložit jako a uložte projekt mimo složku Automatické ukládání aplikace Adobe Premiere Elements. Počet změn, které můžete vrátit, závisí na nastavení předvolby Automatické ukládání.

Vrácení libovolné předchozí změny

Panel Historie zaznamenává změny provedené v projektu. Pokaždé, když přidáte klip, vložíte značku nebo aplikujete efekt, bude tato akce přidána do seznamu na panelu Historie. Použitý nástroj nebo příkaz se zobrazí na panelu společně s identifikační ikonou. Pomocí panelu lze rychle vrátit několik změn. Když vyberete změnu na panelu, projekt se vrátí do stavu projektu v době dané změny. Novější změny zešednou a při provedení další změny zmizí.

Panel Historie zaznamená změny pouze pro aktuální relaci. Zavřením projektu nebo výběrem příkazu Obnovit se panel Historie vymaže. Zatímco panel uvádí většinu změn, neuvádí jednotlivé změny v rámci některých panelů, ani změny v programu, jako je nastavení předvoleb.

  • Chcete-li zobrazit panel Historie, zvolte příkaz Okno > Historie.
  • Chcete-li vybrat změnu na panelu Historie, klikněte na ni.
  • Chcete-li vybranou změnu odstranit, klikněte na ni a pak klikněte na ikonu koše.
  • Chcete-li se pohybovat v panelu Historie, přetáhněte posuvník na panelu. Nebo zvolte příkaz Krok dopředu či Krok zpět v nabídce panelu Historie.
  • Chcete-li vymazat všechny změny z panelu Historie, vyberte v nabídce panelu Historie možnost Vymazat historii a pak klikněte na tlačítko OK.