Příručka uživatele Zrušit

Posouvání a zvětšování pro vytvoření filmových efektů

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Pomocí nástroje posouvání a zvětšování aplikace Adobe Premiere Elements můžete vytvářet snímky a videoklipy s filmovým efektem. U videoklipů tento efekt nejlépe vynikne, pokud se objekty v klipu pohybují co nejméně.

Při práci s nástrojem posouvání a zvětšování vybíráte objekty a pořadí, ve kterém se budou posouvat a zvětšovat. Software Adobe Premiere Elements poskytuje přizpůsobené možnosti, pomocí nichž můžete efekt použít podle vlastních požadavků.

Používání efektu posouvání a zvětšování

Společnost Adobe doporučuje

Efekt posouvání a zvětšování můžete použít na jakýkoliv obrázek ve formátu, který aplikace Adobe Premiere Elements podporuje. Seznam podporovaných formátů obrázků najdete na adrese Podporovaná zařízení a formáty souborů.

Z videoklipů je možné vytvořit ze snímku obrázek pomocí funkce zastavení snímků. Importujte obrázek do časové osy aplikace Adobe Premiere Elements a použijte efekt posouvání a zvětšování.

Otevření nástroje posouvání a zvětšování

 1. Vyberte obrázek, u kterého chcete použít efekt posouvání a zvětšování.

 2. Přetáhněte obrázek na časovou osu.

 3. V pruhu akcí vyberte položku Nástroje > Posunout a zvětšit.

Přidávání zaostřovacích rámečků

Než použijete efekt posouvání a zvětšování, identifikujte objekty v obrázku, které chcete posunout nebo zvětšit, pomocí zaostřovacích rámečků. Zaostřovací rámečky jsou obdélníky s měnící se velikostí, které identifikují umístění objektu na obrázku.

U obrázků s více než třemi zaostřovacími rámečky se zobrazují pouze vybraný zaostřovací rámeček a jeho v pořadí předchozí a následující zaostřovací rámeček.

Jestliže ještě nebyla provedena analýza obrázku, zobrazí se po kliknutí na ikonu nástroje posouvání a zvětšování další zaostřovací rámeček:

Zaostřovací rámeček

A. Úchyty pro změnu velikosti B. Zaostřovací rámeček C. Číslo snímku D. Odstranit zaostřovací rámeček E. Doba posouvání F. Možnosti zvětšování pro zaostřovací rámečky 

Nástroj posouvání a zvětšování: Časová osa a zobrazení miniatur

A. Časová osa B. Značka zaostřovacího rámečku C. Zobrazení miniatur D. Indikace aktuálního času (CTI) 

 • Zaostřovací rámeček přes celý obrázek.

 • Zaostřovací rámeček uprostřed obrázku.

 1. Pokud chcete do média přidat zaostřovací rámečky, klikněte v nástroji posouvání a zvětšování na možnost Nový rámeček.

Ruční přidávání zaostřovacích rámečků

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Dvakrát klikněte na objekt nebo oblast, kolem které chcete zobrazit zaostřovací rámeček.

  • Vyberte rámeček, po kterém se má nový zaostřovací rámeček zobrazit, a klikněte na možnost Nový rámeček. Uprostřed zobrazení se zobrazí nový zaostřovací rámeček.

   Vyberte nový zaostřovací rámeček a přesuňte kurzor nad rámeček, dokud se neobjeví ikona posouvání (ruka). Přetažením přesuňte zaostřovací rámeček nad požadovaný objekt.

  • Na časové ose přesuňte indikaci aktuálního času. Na obrazovce se zobrazí předběžný rámeček (prázdný rámeček ohraničený tečkami). Přesuňte indikaci aktuálního času do místa, kam chcete přidat nový rámeček, a klikněte na předběžný rámeček. V daném umístění se zobrazí nový zaostřovací rámeček.

  • Chcete-li přidat zaostřovací rámeček mezi dva jiné zaostřovací rámečky, přesuňte indikaci aktuálního času mezi příslušné značky zaostřovacích rámečků na časové ose. Klikněte na možnost Nový rámeček.

U obrázků s více než třemi zaostřovacími rámečky se zobrazují pouze vybraný zaostřovací rámeček a jeho v pořadí předchozí a následující zaostřovací rámeček.

Přidávání zaostřovacích rámečků do již analyzovaných obrázků

Naznačené rámečky jsou červené obdélníky zobrazené na médiích. Když na naznačený rámeček kliknete, převede se na zaostřovací rámeček.

Poznámka:

Na náznak rámečku je potřeba kliknout jen jednou. Dvojím kliknutím na náznak rámečku přidáte dva zaostřovací rámečky.

Úpravy zaostřovacích rámečků

Přesouvání zaostřovacích rámečků

 1. Vyberte zaostřovací rámeček.

 2. Přesuňte kurzor nad hranici zaostřovacího rámečku, a počkejte, až se zobrazí ikona posouvání (ruka).

 3. Přetažením přesuňte zaostřovací rámeček nad požadovaný objekt.

Změna pořadí zaostřovacích rámečků pro úpravy pořadí posouvání (pouze u fotografií)

Číslo na zaostřovacích rámečcích určuje pořadí posouvání, pořadí, ve kterém se objekty posouvají. Ohnisko se například přesune na objekt se zaostřovacím rámečkem č. 3 jakmile se posune objekt se zaostřovacím rámečkem č. 2.

 1. Změnu pořadí zaostřovacích rámečků provedete jedním z následujících postupů:

  • Na časové ose přesuňte značky zaostřovacích rámečků podle pořadí, v jakém chcete, aby se příslušné zaostřovací rámečky zobrazovaly. Změna pozice značek zaostřovacích rámečků automaticky přečísluje zaostřovací rámečky do pořadí, v jakém jsou zobrazeny na časové ose.

  • Přesuňte zaostřovací rámečky v pruhu miniatur.

Změna velikosti zaostřovacích rámečků

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Vyberte zaostřovací rámeček a přesuňte myš nad kterýkoliv jeho roh, dokud se nezobrazí ikona změny velikosti (oboustranná šipka). Přetažením změňte velikost rámečku.

  • Postupného zvětšování dosáhnete výběrem zaostřovacího rámečku, nad který přesunete kurzor myši. Klikáním na ovládací tlačítka přibližování „+“ nebo „-“ změňte velikost rámečku.

Odstranění zaostřovacích rámečků

 1. Přesuňte kurzor myši nad zaostřovací rámeček. Klikněte na tlačítko „X“ nebo stiskněte klávesu Delete (Odstranit).

Změna doby posouvání

Změnou doby posouvání měníte čas pro přechod od jednoho zaostřovacího rámečku k následujícímu. Doba posouvání se zobrazuje v konektoru mezi dvěma zaostřovacími rámečky.

 1. Klikněte na možnost Doba posouvání.

 2. V dialogovém okně Doba posouvání přesuňte čas na požadovanou hodnotu nebo ji do dialogového okna zadejte.

Případně můžete změnit dobu posouvání úpravou značek zaostřovacích rámečků na časové ose.

Změna doby přidržení

Doba přidržení je doba, po kterou zůstává objekt zaostřen, než dojde k posunutí. Zvýšením doby přidržení se prodlouží čas, po který je objekt zobrazen v zaostřeném stavu.

 1. Vyberte zaostřovací rámeček a přesuňte nad něj kurzor myši.

 2. Klikněte na možnost Doba přidržení.

 3. V dialogovém okně Doba přidržení přesuňte čas na požadovanou hodnotu.

  Změna doby přidržení

Případně můžete změnit dobu přidržení vodorovným přetažením pravé strany značky zaostřovacího rámečku na časové ose.

Náhled efektu posouvání a zvětšování

 1. Kliknutím na možnost Přehrát výstup zobrazíte náhled efektu posouvání a zvětšování v panelu náhledu. Případně přehrajte náhled efektu ručním přesunem indikace aktuálního času CTI.

Změna výchozího nastavení

 1. V nástroji posouvání a zvětšování klikněte na možnost Nastavení.

 2. Upravte hodnoty doby posouvání a přidržení podle svých požadavků.

Používání zvětšování ke správnému umístění zaostřovacích rámečků

Možnosti zvětšování v panelu nástrojů posouvání a zvětšování pomáhají zmenšovat zaostřovací rámečky i nad rámec možností běžného zobrazení.

Možnosti zvětšování

Například zaostřovací rámeček je v běžném zobrazení zmenšen na velikost, kdy jej již dále není možné zmenšovat. Nicméně vzhledem k objektu, který chcete zaostřit, není velikost dostatečně malá. V takových případech objekt přibližte a poté zaostřovací rámeček zmenšete.

Používání efektu posouvání a zvětšování ve videu

Efekt posouvání a zvětšování nejlépe vynikne ve videonahrávkách s minimálním pohybem objektů.

Můžete vytvořit pouze jeden zaostřovací rámeček na jeden filmový snímek videoklipu.

 1. Na panelu Média klikněte pravým tlačítkem myši na videoklip a vyberte možnost Spustit automatický analyzátor.

 2. Přetáhněte videoklip na časovou osu.

 3. Klikněte na ikonu posuvu a lupy.

 4. Chcete-li vytvořit zaostřovací rámeček, přesuňte indikaci aktuálního času do pozice na časové ose, kde není žádný jiný zaostřovací rámeček. Klikněte na možnost Nový rámeček.

Se zaostřovacími rámečky ve videu je možné pracovat stejným způsobem jako se zaostřovacími rámečky pro obrázky. Nicméně v nástroji posouvání a zvětšování se zobrazí pouze ty možnosti, které se týkají videoklipů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online