Export a title file

You can export a title from Premiere Elements to a file for use in another Premiere Elements project.

  1. In the Expert view, click Project Assets to open the Project Assets panel.
  2. Select the title you want to export as a separate file.
  3. Choose File > Export > Title.
  4. Specify the name and location for the saved title file, and click Save.

Import a title file

You can import a title into a project that was exported from another Premiere Elements project.

  1. In the Expert view, click Project Assets to open the Project Assets panel.
  2. Right-click/Ctrl-click on the Project Assets panel and select Get Media From > Files And Folders.
  3. Locate and select a title and click Open.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online