Příručka uživatele Zrušit

Aplikování přechodů na klipy

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Výukové video

Náhled dostupných přechodů

K dostupným přechodům lze přistupovat z panelu Přechody (na panelu akcí klikněte na tlačítko Přechody).

Rychlé zobrazení: Všechny dostupné transakce se na panelu Přechody zobrazují jako miniatury. Rychlé zobrazení obsahuje podmnožinu přechodů dostupných v expertním zobrazení.

Expertní zobrazení: přechody jsou uspořádané do kategorií. Hledání přechodů můžete zúžit výběrem typu přechodu (například Rozplynutí) v nabídce Kategorie. Přechod můžete rovněž vyhledat zadáním názvu do pole vyhledávání. V expertním zobrazení je k dispozici více přechodů než v rychlém zobrazení.

U přechodů videa jsou k dispozici animované miniatury s náhledem, které ukazují jejich efekt na klip. Přehrávání miniatury spustíte výběrem přechodu. Na panelu Přechod si můžete přehrát animovaný náhled miniatury přechodu, aniž byste jej museli aplikovat na klip.

Panel Přechody

Poznámka:

Aplikace Adobe Premiere Elements nabízí v kategorii Prolínání dva zvukové přechody: Konstantní výkon a Konstantní nárůst. Přestože oba přechody umožňují prolínání, jsou mírně odlišné. Přechod Konstantní výkon vytváří plynulejší prolínání, zatímco přechod Konstantní nárůst často zní trhaně, ačkoli je z matematického hlediska lineární.

 1. V rychlém nebo expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.

 2. Kliknutím na miniaturu přechodu videa spusťte jeho přehrávání.

Určení výchozího přechodu

Výchozí přechod se použije ve vytvořených prezentacích a v souborech importovaných z aplikace Adobe® Photoshop® Elements. Použije se i v pohyblivých pozadích určených pro nabídky disků DVD. Výchozí přechod pro video a statické obrazy je Křížové rozplynutí a pro zvuk Konstantní výkon. Tato výchozí nastavení ale můžete změnit.

 1. V rychlém nebo expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Klepněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na přechod, který chcete nastavit jako výchozí, a vyberte příkaz Nastavit vybraný přechod jako výchozí. (Ikona výchozího přechodu má šedý obrys.)

Aplikování přechodů na časové ose rychlého zobrazení

Na časové ose rychlého zobrazení se v okamžiku přetažení přechodu zobrazí zóny vložení (vyznačené zelenými svislými čarami). Zóny vložení umožňují snadné použití přechodů mezi klipy.

Aplikování oboustranného přechodu na časové ose rychlého zobrazení

 1. V rychlém zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.

 2. Přetáhněte přechod z panelu Přechody do oblasti pro vložení přechodu mezi dvěma klipy na časové ose rychlého zobrazení. V pravém a levém dolním rohu klipu se objeví ikona přechodu, která udává, že byl přechod použit. Zobrazí se také kontextový ovládací prvek Přechod.

 3. (Volitelný krok) Změňte vlastnosti klipu, například dobu trvání. Chcete-li dále přizpůsobit přechod a přehrát náhled změn, klikněte na tlačítko Více.

Aplikování jednostranného přechodu na časové ose rychlého zobrazení

 1. V rychlém zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.

 2. Na panelu Přechody vyberte přechod, který chcete aplikovat.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud klip na jedné straně nesousedí s žádným klipem, přetáhněte přechod na obdélník přechodu na této straně klipu.

  • Pokud klip sousedí s jiným klipem, přetáhněte přechod na požadovaný okraj klipu. V kontextovém ovládacím prvku Přechody nastavte zarovnání přechodu na levý klip, mezi klipy nebo na pravý klip.

Aplikování přechodu na časové ose expertního zobrazení

Pokud aplikujete přechody na časové ose expertního zobrazení, můžete zvolit zarovnání přechodu na levý klip, mezi klipy nebo na pravý klip.

Aplikování oboustranného přechodu na časové ose expertního zobrazení

Chcete-li vytvořit přechod mezi dvěma klipy na časové ose expertního zobrazení, oba klipy se musí nacházet ve stejné stopě a nesmí mezi nimi být mezera.

Pokud musí být při oboustranném přechodu použity opakované snímky (nikoliv oříznuté snímky), ikona přechodu obsahuje doplňkové šikmé čáry. Tyto čáry označují oblast, v níž jsou použity opakované snímky.

 1. V expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Na panelu Přechody vyberte kategorii, která obsahuje požadovaný přechod.
 3. Přetáhněte přechod z panelu Přechod na střih mezi dvěma klipy na časové ose expertního zobrazení a uvolněte tlačítko myši, jakmile se zobrazí jedna z následujících ikon zarovnání:

  Přechod Začátek ve střihu – Začátek ve střihu

  Zarovná začátek přechodu se začátkem druhého klipu.

  Přechod Střed ve střihu – Střed ve střihu

  Zarovná střed přechodu na střih.

  Přechod Konec ve střihu – Konec ve střihu

  Zarovná konec přechodu s koncem prvního klipu.

  Poznámka:

  Pokud při přetažení přechodu podržíte klávesu Ctrl, můžete pomalým přetažením přechodu vlevo nebo vpravo od střihu vybrat možnost Začátek ve střihu, Střed ve střihu nebo Konec ve střihu.

Aplikování jednostranného přechodu na časové ose expertního zobrazení

Pokud vytváříte jednostranný přechod, v průhledné části přechodu se zobrazí veškeré objekty, které se v časové ose expertního zobrazení nacházejí pod ním. Chcete-li například, aby klip přecházel do černé obrazovky, musí se nacházet ve stopě 1 nebo se pod ním nesmí nacházet žádné klipy. Pokud se klip nachází ve stopě nad jiným klipem, klip v dolní stopě se zobrazí v přechodu, takže přechod bude vypadat jako oboustranný.

 1. V expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Na panelu Přechody vyberte kategorii, která obsahuje požadovaný přechod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud klip na jedné straně nesousedí se žádným klipem, přetáhněte přechod z panelu Přechody na okraj klipu.

  • Pokud klip sousedí s jiným klipem, podržte klávesu Ctrl a přetáhněte přechod na okraj požadovaného klipu.

Aplikování výchozího přechodu na časové ose expertního zobrazení

Přechod se aplikuje na všechny vybrané klipy.

Aplikování výchozích přechodů mezi více sousedícími klipy ve stejné stopě:

Přechod se aplikuje v každém střihu mezi sousedícími klipy.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li vybrat nesousedící klipy, podržte klávesu Shift a klikněte na jednotlivé klipy.

  • Chcete-li vybrat sousední klipy, klikněte na panel Datové zdroje projektu a tažením rámečku vyberte požadované klipy.

  • Chcete-li vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

 2. Klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na vybrané klipy a vyberte příkaz Aplikovat výchozí přechod podle indikace aktuálního času.

 3. Vyberte jednu z těchto možností:

  • Zvuk

  • Video

 1. Podržte klávesu Ctrl a klikněte na klipy, k nimž chcete přidat výchozí přechod.

 2. Klikněte pravým tlačítkem (podržte klávesu Ctrl a klikněte) na jeden z vybraných klipů.

 3. Vyberte příkaz Použít výchozí přechod.

Nahrazení přechodu

Přechod můžete nahradit přetažením nového přechodu na původní přechod na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Při nahrazení přechodu zachová aplikace Premiere Elements zarovnání a dobu trvání původního přechodu, ale zruší nastavení původního přechodu a použije výchozí nastavení nového přechodu.

 1. V rychlém nebo expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Na panelu Přechody vyberte přechod, kterým chcete nahradit původní přechod.
 3. Přetáhněte nový přechod na původní přechod na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Přehrávání náhledu aplikovaných přechodů

Náhled aplikovaných přechodů můžete přehrát v kontextovém ovládacím prvku Přechody nebo na panelu Monitor. Kontextový ovládací prvek Přechody obsahuje oblast náhledu, v níž lze zobrazit miniatury skutečných klipů nebo výchozí miniatury (písmena A a B). Pomocí kontextového ovládacího prvku Přechody můžete upravit přechody a zároveň přehrát náhled úprav.

Poznámka:

Máte-li digitální videokameru, je pravděpodobně možné připojit ji k počítači i k televizi, díky čemuž můžete přehrávat náhled v reálném čase na televizním monitoru. Můžete tak získat lepší představu, jak bude přechod vypadat ve výsledném filmu.

Přehrávání náhledu přechodů na panelu Monitor

 1. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení přesuňte indikátor aktuálního času doleva od přechodu a potom klikněte na tlačítko Spustit na panelu Monitor.
  Poznámka:

  Chcete-li na panelu Monitor přehrát náhled určitého snímku přechodu, přetáhněte indikátor aktuálního času na požadovaný snímek.

Zobrazení přechodů na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení

Na časové ose rychlého zobrazení se přechod zobrazuje jako obdélník na klipech. Na časové ose expertního zobrazení se přechod zobrazuje nad střihem mezi dvěma klipy nebo nad počátečním nebo koncovým bodem jednoho klipu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?