Projekty

Aplikace Premiere Elements vytvoří soubor projektu pro každý nový projekt, který chcete publikovat nebo který chcete uložit a pracovat s ním později. Projekt lze také vytvořit před importem médií.

Soubor projektu odkazuje na média, která přidáváte do projektu. Mezi typy médií mimo jiné patří videa, obrazy, titulky a témata.

Soubory projektů jsou malé. Zahrnují soubory titulků a odkazy na zdrojové soubory, které zachytíte nebo importujete. Protože jsou v souborech projektů uloženy odkazy, nepřesouvejte, nepřejmenovávejte a neodstraňujte zdrojové soubory, aby je aplikace Premiere Elements mohla vyhledat.

Další informace o importu médií najdete v tématu Přidávání médií.

Zobrazení dostupných přednastavení a nastavení projektu

Při vytváření projektu můžete zobrazit výchozí přednastavení a nastavení, když kliknete na tlačítko Změnit nastavení v dialogu Nový projekt. Aplikace Adobe Premiere Elements automaticky upraví nastavení projektu podle typu importovaného média.

Zobrazení dostupných přednastavení a nastavení projektu:

 1. V aplikaci Premiere Elements klikněte na položku Soubor > Nový projekt.

 2. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

Další informace najdete v tématu Nastavení a přednastavení projektu.

Zahájení nového projektu

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na úvodní obrazovce klikněte na položku Editor videa a vyberte možnost Nový projekt.

  • Pokud je otevřena aplikace Adobe Premiere Elements, zvolte příkaz Soubor > Nový > Projekt.

 2. (Volitelný krok) Chcete-li změnit nastavení projektu, klikněte na tlačítko Změnit nastavení, vyberte jiné přednastavení a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Jakmile změníte nastavení projektu, už je nebude možné upravit.

  Pokud nastavení projektu nezměníte, aplikace Adobe Premiere Elements použije nastavení předcházejícího projektu. Místo toho může vytvořit projekt NTS/PAL AVCHD, plné HD na základě nastavení oblasti.

  Je možné importovat klip, jehož nastavení neodpovídá nastavení prázdného projektu. Aplikace Adobe Premiere Elements přepíše nastavení projektu nastavením vašeho klipu, když ho přetáhnete na časovou osu expertního zobrazení.

Ve výchozím nastavení obsahuje složka, kam ukládáte projekt, také vykreslené náhledy, soubory přizpůsobeného zvuku a zachycený zvuk a video. Protože jsou tyto soubory velké, ukládejte je na největší a nejrychlejší pevný disk. Chcete-li tyto soubory uložit odděleně od projektů, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky.

Otevření projektu

Nemůžete otevřít více projektů současně. Aby mohla aplikace Adobe Premiere Elements otevřít stávající projekt, zajistěte, aby byl v počítači dostupný soubor projektu (PRE) i zdrojové soubory.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na úvodní obrazovce klikněte na položku Editor videa a pak na tlačítko Stávající projekt. Vyberte název projektu. (Pokud není projekt uveden v seznamu, klikněte na položku Otevřít, vyberte soubor projektu a klikněte na tlačítko Otevřít.)

  • Pokud je spuštěna aplikace Adobe Premiere Elements, zvolte příkaz Soubor > Otevřít projekt nebo Otevřít poslední projekt. Poté vyberte soubor projektu a klikněte na tlačítko Otevřít.

  • V systému Windows dvakrát klikněte na soubor projektu.

   Poznámka: Aplikace Adobe Premiere Elements může otevírat projekty, které jste vytvořili v předchozích verzích. Předchozí verze ale nemohou otevírat projekty, které jste vytvořili v novějších verzích. Pokud máte nainstalovaných více verzí aplikace Adobe Premiere Elements, otevřete projekt v softwaru. Také můžete kliknout pravým tlačítkem myši nebo podržet klávesu Ctrl a kliknout na soubor a vybrat aplikaci.