Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření projektu

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Projekty

Aplikace Premiere Elements vytvoří soubor projektu pro každý nový projekt, který chcete publikovat nebo který chcete uložit a pracovat s ním později. Projekt lze také vytvořit před importem médií.

Soubor projektu odkazuje na média, která přidáváte do projektu. Mezi typy médií mimo jiné patří videa, obrazy, titulky a témata.

Soubory projektů jsou malé. Zahrnují soubory titulků a odkazy na zdrojové soubory, které zachytíte nebo importujete. Protože jsou v souborech projektů uloženy odkazy, nepřesouvejte, nepřejmenovávejte a neodstraňujte zdrojové soubory, aby je aplikace Premiere Elements mohla vyhledat.

Další informace o importu médií najdete v tématu Přidávání médií.

Zobrazení dostupných přednastavení a nastavení projektu

Při vytváření projektu můžete zobrazit výchozí přednastavení a nastavení, když kliknete na tlačítko Změnit nastavení v dialogu Nový projekt. Aplikace Adobe Premiere Elements automaticky upraví nastavení projektu podle typu importovaného média.

Zobrazení dostupných přednastavení a nastavení projektu:

 1. V aplikaci Premiere Elements klikněte na položku Soubor > Nový projekt.

 2. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

Další informace najdete v tématu Nastavení a přednastavení projektu.

Zahájení nového projektu

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na úvodní obrazovce klikněte na položku Editor videa a vyberte možnost Nový projekt.

  • Pokud je otevřena aplikace Adobe Premiere Elements, zvolte příkaz Soubor > Nový > Projekt.

 2. (Volitelný krok) Chcete-li změnit nastavení projektu, klikněte na tlačítko Změnit nastavení, vyberte jiné přednastavení a klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka:

  Jakmile změníte nastavení projektu, už je nebude možné upravit.

  Pokud nastavení projektu nezměníte, aplikace Adobe Premiere Elements použije nastavení předcházejícího projektu. Místo toho může vytvořit projekt NTS/PAL AVCHD, plné HD na základě nastavení oblasti.

  Je možné importovat klip, jehož nastavení neodpovídá nastavení prázdného projektu. Aplikace Adobe Premiere Elements přepíše nastavení projektu nastavením vašeho klipu, když ho přetáhnete na časovou osu expertního zobrazení.

Ve výchozím nastavení obsahuje složka, kam ukládáte projekt, také vykreslené náhledy, soubory přizpůsobeného zvuku a zachycený zvuk a video. Protože jsou tyto soubory velké, ukládejte je na největší a nejrychlejší pevný disk. Chcete-li tyto soubory uložit odděleně od projektů, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Odkládací disky.

Otevření projektu

Nemůžete otevřít více projektů současně. Aby mohla aplikace Adobe Premiere Elements otevřít stávající projekt, zajistěte, aby byl v počítači dostupný soubor projektu (PRE) i zdrojové soubory.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na úvodní obrazovce klikněte na položku Editor videa a pak na tlačítko Stávající projekt. Vyberte název projektu. (Pokud není projekt uveden v seznamu, klikněte na položku Otevřít, vyberte soubor projektu a klikněte na tlačítko Otevřít.)

  • Pokud je spuštěna aplikace Adobe Premiere Elements, zvolte příkaz Soubor > Otevřít projekt nebo Otevřít poslední projekt. Poté vyberte soubor projektu a klikněte na tlačítko Otevřít.

  • V systému Windows dvakrát klikněte na soubor projektu.

   Poznámka: Aplikace Adobe Premiere Elements může otevírat projekty, které jste vytvořili v předchozích verzích. Předchozí verze ale nemohou otevírat projekty, které jste vytvořili v novějších verzích. Pokud máte nainstalovaných více verzí aplikace Adobe Premiere Elements, otevřete projekt v softwaru. Také můžete kliknout pravým tlačítkem myši nebo podržet klávesu Ctrl a kliknout na soubor a vybrat aplikaci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.