Příručka uživatele Zrušit

Základy efektů

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Výukové video

Popis efektů

Po sestavení filmu (uspořádání, odstranění a ořezání klipů) ho můžete dopilovat aplikováním efektů na klipy. Efekty mohou například změnit expozici nebo barvu záběru, upravit zvuk, deformovat obrazy nebo dodávat umělecký vzhled. Všechny efekty jsou přednastaveny na výchozí hodnoty, můžete tedy vidět výsledky hned po jejich aplikování. Tato nastavení můžete po aplikování efektu podle potřeby změnit.

Efekty můžete také použít k otáčení a animaci klipu, nebo k upravení jeho velikosti a pozice na snímku. Aplikace Premiere Elements rovněž obsahuje několik přednastavených efektů, které můžete použít k rychlé změně záběru. Většina efektů má upravitelné vlastnosti. Některé efekty (například Černobílý) je však nemají.

Když použijete témata nebo vytvoříte projekt rychlého filmu, Adobe Premiere Elements automaticky aplikuje efekty na klipy.

Porovnání standardních a pevných efektů

Standardní efekty se zobrazují na panelu Efekty. Na každý soubor médií v časové ose rychlého nebo expertního zobrazení můžete z panelu Efekty aplikovat libovolný počet standardních efektů nebo jejich kombinací. Tyto efekty dodávají obrazu nebo zvuku speciální vlastnosti nebo opravují nějaký problém, například nízké úrovně osvětlení ve videoklipech nebo šum ve zvukových klipech.

Pevné efekty se automaticky aplikují na každý klip v časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Nelze je odstranit ani změnit jejich pořadí a na klip nemají vliv, dokud nezměníte vlastnosti efektu. Mezi pevné efekty patří:

Pohyb

Umožňuje změnit polohu nebo měřítko, ukotvit nebo otočit videoklipy a odstranit z nich blikání.

Krytí

Umožňuje vytvořit prolnutí a rozplynutí pro speciální efekty nebo přechody.

Hlasitost

Umožňuje ovládat hlasitost zvukových klipů.

Vyvážení

Umožňuje upravovat vyvážení zvukových klipů.

Poznámka: Vyvážení není k dispozici u projektů s kanály 5.1.

Efekty třetích stran

Kromě mnoha efektů obsažených v aplikaci Premiere Elements lze použít efekty z jiných zdrojů. Efekty můžete zakoupit (v podobě zásuvných modulů) v e-shopu Adobe Store na webových stránkách společnosti Adobe a od dodavatelů třetích stran.

Poznámka:

Pokud projekt obsahuje efekty, které nejsou obsaženy v aplikaci Premiere Elements a chcete je otevřít v aplikaci Premiere Elements na jiném počítači, musíte stejné efekty v tomto počítači nainstalovat. Když otevřete projekt, který má odkazy na chybějící efekty, aplikace Premiere Elements z projektu odpovídající efekty odstraní.

Efekty VST (Virtual Studio Technology) umožňují dodat zvukovým klipům zajímavé vlastnosti. Pokud vlastníte efekty VST třetí strany, můžete je aplikovat a upravit stejně jako standardní zvukové a obrazové efekty. Aplikace Premiere Elements detekuje nainstalované kompatibilní zásuvné moduly VST a přidá je na panel Efekty.

Některé efekty VST třetích stran mají vlastní ovládací rozhraní. Rozvržení ovládání a zpracovaný zvuk určuje vývojář zásuvného modulu. Aplikace Premiere Elements jednoduše zobrazuje ovládací prvky efektu a výsledky.

 1. Chcete-li použít efekty třetí strany, zkopírujte zásuvný modul efektu do složky Premiere Elements/Plug‑ins/[umístění] a program restartujte.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.