Výukové video

Popis efektů

Po sestavení filmu (uspořádání, odstranění a ořezání klipů) ho můžete dopilovat aplikováním efektů na klipy. Efekty mohou například změnit expozici nebo barvu záběru, upravit zvuk, deformovat obrazy nebo dodávat umělecký vzhled. Všechny efekty jsou přednastaveny na výchozí hodnoty, můžete tedy vidět výsledky hned po jejich aplikování. Tato nastavení můžete po aplikování efektu podle potřeby změnit.

Efekty můžete také použít k otáčení a animaci klipu, nebo k upravení jeho velikosti a pozice na snímku. Aplikace Premiere Elements rovněž obsahuje několik přednastavených efektů, které můžete použít k rychlé změně záběru. Většina efektů má upravitelné vlastnosti. Některé efekty (například Černobílý) je však nemají.

Když použijete témata nebo vytvoříte projekt rychlého filmu, Adobe Premiere Elements automaticky aplikuje efekty na klipy.

Porovnání standardních a pevných efektů

Standardní efekty se zobrazují na panelu Efekty. Na každý soubor médií v časové ose rychlého nebo expertního zobrazení můžete z panelu Efekty aplikovat libovolný počet standardních efektů nebo jejich kombinací. Tyto efekty dodávají obrazu nebo zvuku speciální vlastnosti nebo opravují nějaký problém, například nízké úrovně osvětlení ve videoklipech nebo šum ve zvukových klipech.

Pevné efekty se automaticky aplikují na každý klip v časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Nelze je odstranit ani změnit jejich pořadí a na klip nemají vliv, dokud nezměníte vlastnosti efektu. Mezi pevné efekty patří:

Pohyb

Umožňuje změnit polohu nebo měřítko, ukotvit nebo otočit videoklipy a odstranit z nich blikání.

Krytí

Umožňuje vytvořit prolnutí a rozplynutí pro speciální efekty nebo přechody.

Hlasitost

Umožňuje ovládat hlasitost zvukových klipů.

Vyvážení

Umožňuje upravovat vyvážení zvukových klipů.

Poznámka: Vyvážení není k dispozici u projektů s kanály 5.1.

Efekty třetích stran

Kromě mnoha efektů obsažených v aplikaci Premiere Elements lze použít efekty z jiných zdrojů. Efekty můžete zakoupit (v podobě zásuvných modulů) v e-shopu Adobe Store na webových stránkách společnosti Adobe a od dodavatelů třetích stran.

Poznámka:

Pokud projekt obsahuje efekty, které nejsou obsaženy v aplikaci Premiere Elements a chcete je otevřít v aplikaci Premiere Elements na jiném počítači, musíte stejné efekty v tomto počítači nainstalovat. Když otevřete projekt, který má odkazy na chybějící efekty, aplikace Premiere Elements z projektu odpovídající efekty odstraní.

Efekty VST (Virtual Studio Technology) umožňují dodat zvukovým klipům zajímavé vlastnosti. Pokud vlastníte efekty VST třetí strany, můžete je aplikovat a upravit stejně jako standardní zvukové a obrazové efekty. Aplikace Premiere Elements detekuje nainstalované kompatibilní zásuvné moduly VST a přidá je na panel Efekty.

Některé efekty VST třetích stran mají vlastní ovládací rozhraní. Rozvržení ovládání a zpracovaný zvuk určuje vývojář zásuvného modulu. Aplikace Premiere Elements jednoduše zobrazuje ovládací prvky efektu a výsledky.

  1. Chcete-li použít efekty třetí strany, zkopírujte zásuvný modul efektu do složky Premiere Elements/Plug‑ins/[umístění] a program restartujte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online