Aplikace Adobe Premiere Elements umožňuje import a přehrávání klipů se zvukem 5.1 ve stejném formátu, jaký je přednastaven v projektu. Lze vytvářet filmy kombinující video AVCHD a stereofonní zvuk a zvuk 5.1 a stereofonní zvuk. Na časové ose expertního zobrazení lze přesouvat klipy z jedné stopy do druhé bez ohledu na to, zda je zvuk 5.1 nebo stereofonní. Pokud importujete zvukový soubor 5.1 do stereofonního kanálu, převede se na formát 5.1 a naopak. Chcete-li vytvořit stopu s kanály 5.1, přetáhněte soubor formátu 5.1 na prázdnou oblast časové osy expertního zobrazení stereofonního projektu. Také lze přetáhnout zvukový videoklip s jedním kanálem nebo pouze zvukový klip s kanály 5.1. Ve stereofonním projektu se tak vytvoří stopa s kanály 5.1. Chcete-li vytvořit stereofonní stopu v projektu s kanály 5.1, přetáhněte stereofonní klip na prázdné místo na časové ose expertního zobrazení. Vytvoří se stereofonní stopa v 5.1 kanálovém projektu.

  1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
    • Na úvodní obrazovce klepněte na možnost Nový projekt.

    • Pokud je spuštěna aplikace Adobe Premiere Elements, klikněte na položku Soubor > Nový projekt.

  2. Klepnutím na možnost Změnit nastavení lze změnit použité přednastavení. Ve složce AVCHD vyberte kanál 5.1 Full HD 1080i 30 a klepněte na tlačítko OK.
  3. V dialogovém okně Nový projekt zadejte název a umístění projektu a klepněte na tlačítko OK.

    Na časové ose expertního zobrazení uvidíte vedle stop Zvuk označení 5.1. Nyní lze do projektu zahrnout klipy. Nicméně zvuk je mapován na typ kanálu podle toho, jakým způsobem vložíte soubor médií.

Přetažení klipů do okna Monitor

Při přetahování klipů do okna Monitor je zvuk mapován na typ kanálu stopy Audio 1.

Při přetažení do okna Monitor se však zobrazí další možnosti. Mapování zvuku se mění v závislosti na zvolené možnosti.

Vložit po této scéně

Zvuk se namapuje na stopu Zvuk 1 a klip bude vložen do stopy Video 1 / Zvuk 1. Klip bude vložen na konec existujícího klipu.

Rozdělit a vložit

Zvuk se mapuje na stopu Audio 1 a klip se vloží do stopy Video 1/Audio 1. Aktuální klip bude rozdělen v místě, na které ukazuje indikátor aktuálního času. Klip bude vložen.

Umístit nahoru

Pokud se nad stopou Video 1/Audio 1 nachází prázdná stopa, vybraný klip bude vložen do této stopy a mapován na odpovídající typ kanálu stopy. Jestliže zde žádná prázdná stopa není, vytvoří se nová stopa s typem kanálu odpovídajícím vybranému klipu. Aplikace Adobe Premiere Elements vloží video na indikátor aktuálního času do stopy nad existujícím videem. Nový video soubor překrývá existující videoklip.

Obraz v obraze

Pokud se nad stopou Video 1/Audio 1 nachází prázdná stopa, vybraný klip bude vložen do této stopy a mapován na odpovídající typ kanálu stopy. Jestliže zde žádná prázdná stopa není, vytvoří se nová stopa s typem kanálu odpovídajícím vybranému klipu. Aplikace Adobe Premiere Elements vloží existující a vložená videa současně. Uživatel tak může sledovat obě videa.

Umístit nahoru a aplikovat sloučení videa

Pokud se nad stopou Video 1/Audio 1 nachází prázdná stopa, vybraný klip bude vložen do této stopy a mapován na typ kanálu odpovídající stopy. Jestliže zde žádná prázdná stopa není, vytvoří se nová stopa s typem kanálu odpovídajícím vybranému klipu. Aplikace Adobe Premiere Elements umístí video na indikátor aktuálního času do stopy nad existujícím videem a na nové video použije efekt Sloučení videa. Lze vidět podkladové video i horní video.

Nahradit klip

Klip je nahrazen a mapování odpovídá typu kanálu stopy nahrazeného klipu.

Poznámka:

Když do okna Monitor přetáhnete čistě zvukový klip, bude umístěn do stopy Zvuková stopa a mapován na stereo.