Příručka uživatele Zrušit

Import zvuku 5.1

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Aplikace Adobe Premiere Elements umožňuje import a přehrávání klipů se zvukem 5.1 ve stejném formátu, jaký je přednastaven v projektu. Lze vytvářet filmy kombinující video AVCHD a stereofonní zvuk a zvuk 5.1 a stereofonní zvuk. Na časové ose expertního zobrazení lze přesouvat klipy z jedné stopy do druhé bez ohledu na to, zda je zvuk 5.1 nebo stereofonní. Pokud importujete zvukový soubor 5.1 do stereofonního kanálu, převede se na formát 5.1 a naopak. Chcete-li vytvořit stopu s kanály 5.1, přetáhněte soubor formátu 5.1 na prázdnou oblast časové osy expertního zobrazení stereofonního projektu. Také lze přetáhnout zvukový videoklip s jedním kanálem nebo pouze zvukový klip s kanály 5.1. Ve stereofonním projektu se tak vytvoří stopa s kanály 5.1. Chcete-li vytvořit stereofonní stopu v projektu s kanály 5.1, přetáhněte stereofonní klip na prázdné místo na časové ose expertního zobrazení. Vytvoří se stereofonní stopa v 5.1 kanálovém projektu.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Na úvodní obrazovce klepněte na možnost Nový projekt.

  • Pokud je spuštěna aplikace Adobe Premiere Elements, klikněte na položku Soubor > Nový projekt.

 2. Klepnutím na možnost Změnit nastavení lze změnit použité přednastavení. Ve složce AVCHD vyberte kanál 5.1 Full HD 1080i 30 a klepněte na tlačítko OK.
 3. V dialogovém okně Nový projekt zadejte název a umístění projektu a klepněte na tlačítko OK.

  Na časové ose expertního zobrazení uvidíte vedle stop Zvuk označení 5.1. Nyní lze do projektu zahrnout klipy. Nicméně zvuk je mapován na typ kanálu podle toho, jakým způsobem vložíte soubor médií.

Přetažení klipů do okna Monitor

Při přetahování klipů do okna Monitor je zvuk mapován na typ kanálu stopy Audio 1.

Při přetažení do okna Monitor se však zobrazí další možnosti. Mapování zvuku se mění v závislosti na zvolené možnosti.

Vložit po této scéně

Zvuk se namapuje na stopu Zvuk 1 a klip bude vložen do stopy Video 1 / Zvuk 1. Klip bude vložen na konec existujícího klipu.

Rozdělit a vložit

Zvuk se mapuje na stopu Audio 1 a klip se vloží do stopy Video 1/Audio 1. Aktuální klip bude rozdělen v místě, na které ukazuje indikátor aktuálního času. Klip bude vložen.

Umístit nahoru

Pokud se nad stopou Video 1/Audio 1 nachází prázdná stopa, vybraný klip bude vložen do této stopy a mapován na odpovídající typ kanálu stopy. Jestliže zde žádná prázdná stopa není, vytvoří se nová stopa s typem kanálu odpovídajícím vybranému klipu. Aplikace Adobe Premiere Elements vloží video na indikátor aktuálního času do stopy nad existujícím videem. Nový video soubor překrývá existující videoklip.

Obraz v obraze

Pokud se nad stopou Video 1/Audio 1 nachází prázdná stopa, vybraný klip bude vložen do této stopy a mapován na odpovídající typ kanálu stopy. Jestliže zde žádná prázdná stopa není, vytvoří se nová stopa s typem kanálu odpovídajícím vybranému klipu. Aplikace Adobe Premiere Elements vloží existující a vložená videa současně. Uživatel tak může sledovat obě videa.

Umístit nahoru a aplikovat sloučení videa

Pokud se nad stopou Video 1/Audio 1 nachází prázdná stopa, vybraný klip bude vložen do této stopy a mapován na typ kanálu odpovídající stopy. Jestliže zde žádná prázdná stopa není, vytvoří se nová stopa s typem kanálu odpovídajícím vybranému klipu. Aplikace Adobe Premiere Elements umístí video na indikátor aktuálního času do stopy nad existujícím videem a na nové video použije efekt Sloučení videa. Lze vidět podkladové video i horní video.

Nahradit klip

Klip je nahrazen a mapování odpovídá typu kanálu stopy nahrazeného klipu.

Poznámka:

Když do okna Monitor přetáhnete čistě zvukový klip, bude umístěn do stopy Zvuková stopa a mapován na stereo.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.