Panel Nástroje obsahuje volby, pomocí kterých můžete do videa přidávat skvělé efekty. Chcete-li například do videa přidávat propracované efekty pohybu, použijte volby Znovu namapovat čas a Inteligentní míchání. Pokud vyberete volbu Inteligentní oříznutí, aplikace Premiere Elements vylepší video automatickou úpravou záběru.

Nástroje pro video

Oblíbené okamžiky

Ve videu obvykle jsou různé oblíbené okamžiky. Aplikace Adobe Premiere Elements vám pomůže označit a extrahovat všechny vaše oblíbené okamžiky ve videu jako jeden sloučený klip nebo jako samostatné klipy. Extrahované klipy svých oblíbených okamžiků můžete použít pro úpravy nebo sdílení.

Další informace najdete v tématu Označení a extrahování oblíbených okamžiků.

Zastavit snímek

Zachyťte snímek videoklipu a použijte ho jako statický obraz v aktuálním filmu nebo uložte jako statický snímek na pevný disk k dalšímu použití. Ve filmu můžete statický snímek použít, například pokud chcete zobrazit postavu na začátku akce, ale poté obraz uprostřed pohybu zastavit.

Další informace najdete v části Zastavení a pozdržení snímků.

Sledování pohybu

Funkce Sledování pohybu umožňuje sledovat pohybující se objekty ve videoklipu. K těmto objektům můžete připojit klipart, jako jsou statické obrazy, grafiky nebo videoklipy.

Další informace najdete v části Použití sledování pohybu ve videoklipech.

Nabídka filmu

Disk DVD nebo disk Blu-ray s nabídkou můžete vytvořit pomocí předem navržených předloh nabídek obsažených v aplikaci Premiere Elements. Součástí nabídky může být zvuk a pohyblivý obraz. Některé předlohy obsahují oblasti přetažení, do nichž můžete přetáhnout statický obraz nebo video, a přizpůsobit tak pozadí nabídky.

Další informace najdete v části Vytváření nabídek disků.

Posunout a zvětšit

Pomocí nástroje posouvání a zvětšování aplikace Adobe Premiere Elements můžete vytvářet snímky a videoklipy s filmovým efektem. U videoklipů tento efekt nejlépe vynikne, pokud se objekty v klipu pohybují co nejméně.

Při práci s nástrojem posouvání a zvětšování vybíráte objekty a pořadí, ve kterém se budou posouvat a zvětšovat. Software Adobe Premiere Elements poskytuje přizpůsobené možnosti, pomocí nichž můžete efekt použít podle vlastních požadavků.

Další informace najdete v části Posouvání a zvětšování pro vytvoření filmových efektů.

Inteligentní oříznutí

Inteligentní oříznutí umožňuje oříznout části souboru videa, které mají nízkou kvalitu. Inteligentní oříznutí můžete provést ručně nebo automaticky. Klipy můžete oříznout na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Další informace najdete v části Inteligentní oříznutí.

Znovu namapovat čas

Přidejte do svých videí efekt zpomaleného nebo zrychleného pohybu a ohromte své publikum. Další informace získáte v tématu Opětovné namapování času.

Nástroje pro zvuk

Míchání zvuku

Pomocí nástroje míchání zvuku můžete upravovat vyvážení zvuku a hlasitost pro různé stopy v projektu. Můžete upravit vyvážení a úroveň zvuku obsaženého ve videoklipech a ve zvukové stopě nebo v mluveném komentáři.

Další informace získáte v tématu Míchání zvuku.

Komentář

Můžete si vybrat namluvení komentáře k videu přímo z aplikace Premiere Elements. Pomocí mikrofonu počítače můžete doplňovat své klipy o mluvený komentář a zároveň si je přehrávat z panelu Monitor. Komentář pak bude přidán do zvukové stopy Komentář viditelné na časové ose rychlého i expertního zobrazení.

Další informace najdete v části Vytvoření komentářů.

Inteligentní míchání

Funkce Inteligentní míchání umožňuje automatickou úpravu hlasitosti hudby na pozadí. Nejlepších výsledků dosáhnete, když umístíte klipy s dialogy do stopy Zvuk 1 nebo do stopy Mluvený komentář (stopy na popředí) a hudbu do stopy Zvuková stopa (stopy na pozadí). Aplikace Premiere Elements analyzuje klipy ve všech stopách na popředí, jestli obsahují dialogy. Poté dojde k inteligentnímu a automatickému vytvoření klíčových snímků, které sníží úroveň hlasitosti tak, aby byl dialog ve stopě na popředí slyšitelný. Úpravy na panelu Inteligentní míchání se vztahují na všechny zvukové klipy na časové ose expertního zobrazení, nikoliv pouze na vybraný klip. Použijete-li funkci Inteligentní míchání na určitou zvukovou stopu, dojde k vymazání klíčových snímků, které jste dříve u této zvukové stopy aplikovali.

Další informace najdete v části Inteligentní míchání.