Příručka uživatele Zrušit

Nástroje

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Panel Nástroje obsahuje volby, pomocí kterých můžete do videa přidávat skvělé efekty. Chcete-li například do videa přidávat propracované efekty pohybu, použijte volby Znovu namapovat čas a Inteligentní míchání. Pokud vyberete volbu Inteligentní oříznutí, aplikace Premiere Elements vylepší video automatickou úpravou záběru.

Nástroje pro video

Oblíbené okamžiky

Ve videu obvykle jsou různé oblíbené okamžiky. Aplikace Adobe Premiere Elements vám pomůže označit a extrahovat všechny vaše oblíbené okamžiky ve videu jako jeden sloučený klip nebo jako samostatné klipy. Extrahované klipy svých oblíbených okamžiků můžete použít pro úpravy nebo sdílení.

Další informace najdete v tématu Označení a extrahování oblíbených okamžiků.

Zastavit snímek

Zachyťte snímek videoklipu a použijte ho jako statický obraz v aktuálním filmu nebo uložte jako statický snímek na pevný disk k dalšímu použití. Ve filmu můžete statický snímek použít, například pokud chcete zobrazit postavu na začátku akce, ale poté obraz uprostřed pohybu zastavit.

Další informace najdete v části Zastavení a pozdržení snímků.

Sledování pohybu

Funkce Sledování pohybu umožňuje sledovat pohybující se objekty ve videoklipu. K těmto objektům můžete připojit klipart, jako jsou statické obrazy, grafiky nebo videoklipy.

Další informace najdete v části Použití sledování pohybu ve videoklipech.

Nabídka filmu

Disk DVD nebo disk Blu-ray s nabídkou můžete vytvořit pomocí předem navržených předloh nabídek obsažených v aplikaci Premiere Elements. Součástí nabídky může být zvuk a pohyblivý obraz. Některé předlohy obsahují oblasti přetažení, do nichž můžete přetáhnout statický obraz nebo video, a přizpůsobit tak pozadí nabídky.

Další informace najdete v části Vytváření nabídek disků.

Posunout a zvětšit

Pomocí nástroje posouvání a zvětšování aplikace Adobe Premiere Elements můžete vytvářet snímky a videoklipy s filmovým efektem. U videoklipů tento efekt nejlépe vynikne, pokud se objekty v klipu pohybují co nejméně.

Při práci s nástrojem posouvání a zvětšování vybíráte objekty a pořadí, ve kterém se budou posouvat a zvětšovat. Software Adobe Premiere Elements poskytuje přizpůsobené možnosti, pomocí nichž můžete efekt použít podle vlastních požadavků.

Další informace najdete v části Posouvání a zvětšování pro vytvoření filmových efektů.

Inteligentní oříznutí

Inteligentní oříznutí umožňuje oříznout části souboru videa, které mají nízkou kvalitu. Inteligentní oříznutí můžete provést ručně nebo automaticky. Klipy můžete oříznout na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Další informace najdete v části Inteligentní oříznutí.

Znovu namapovat čas

Přidejte do svých videí efekt zpomaleného nebo zrychleného pohybu a ohromte své publikum. Další informace získáte v tématu Opětovné namapování času.

Nástroje pro zvuk

Míchání zvuku

Pomocí nástroje míchání zvuku můžete upravovat vyvážení zvuku a hlasitost pro různé stopy v projektu. Můžete upravit vyvážení a úroveň zvuku obsaženého ve videoklipech a ve zvukové stopě nebo v mluveném komentáři.

Další informace získáte v tématu Míchání zvuku.

Komentář

Můžete si vybrat namluvení komentáře k videu přímo z aplikace Premiere Elements. Pomocí mikrofonu počítače můžete doplňovat své klipy o mluvený komentář a zároveň si je přehrávat z panelu Monitor. Komentář pak bude přidán do zvukové stopy Komentář viditelné na časové ose rychlého i expertního zobrazení.

Další informace najdete v části Vytvoření komentářů.

Inteligentní míchání

Funkce Inteligentní míchání umožňuje automatickou úpravu hlasitosti hudby na pozadí. Nejlepších výsledků dosáhnete, když umístíte klipy s dialogy do stopy Zvuk 1 nebo do stopy Mluvený komentář (stopy na popředí) a hudbu do stopy Zvuková stopa (stopy na pozadí). Aplikace Premiere Elements analyzuje klipy ve všech stopách na popředí, jestli obsahují dialogy. Poté dojde k inteligentnímu a automatickému vytvoření klíčových snímků, které sníží úroveň hlasitosti tak, aby byl dialog ve stopě na popředí slyšitelný. Úpravy na panelu Inteligentní míchání se vztahují na všechny zvukové klipy na časové ose expertního zobrazení, nikoliv pouze na vybraný klip. Použijete-li funkci Inteligentní míchání na určitou zvukovou stopu, dojde k vymazání klíčových snímků, které jste dříve u této zvukové stopy aplikovali.

Další informace najdete v části Inteligentní míchání.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?