Příručka uživatele Zrušit

Zobrazení zvuku

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Při úpravách videa můžete jeho kvalitu zvýšit prací se zvukovými stopami. Úprava zvukových stop pro vaše klipy je nyní jednodušší a přístupnější. V zobrazení zvuku se můžete zaměřit na úpravu zvukových stop a nechat přitom nedotčenou pracovní plochu.
Pro usnadnění přístupu jsou nástroje, přechody a efekty, které jsou dostupné z pruhu akcí, nyní uspořádány do kategorií podle zvukových a video efektů.

Když se chcete zaměřit na zvukové stopy, klikněte na možnost Zobrazit zvuk v horní části časové osy expertního zobrazení (nebo stiskněte klávesy Shift+A).

Zobrazení zvuku aktivuje nebo deaktivuje funkce zvuku pro uživatele, kteří pracují se zvukovými stopami. Používání těchto praktických nástrojů má minimální vliv na časovou osu.


V zobrazení zvuku se všechny zvukové stopy zdají rozbalené, zatímco video stopy jsou sbalené. To znamená, že je teď jednodušší zaměřit se na úpravy zvukových stop a přitom nechat nedotčenou časovou osu.

Celková hlasitost

Ovládací prvek pro úroveň celkové hlasitosti se zobrazuje na pravé straně stopy. Pokud váš projekt obsahuje velmi hlasité zvukové klipy na několika stopách, může dojít k ostříhnutí (staccatové zkreslení). Chcete-li tomu zabránit, snižte hlasitost celého projektu přetažením ovladače hlasitosti dolů.

Poznámka: Tyto ovládací prvky není možné označit jako klíčové snímky.

Nahrávání zvuku

Pokud chcete nahrávat přímo ze stopy, klikněte na Přidat mluvený komentář. Zobrazí se dialogové okno Komentář a nahraný klip se umístí na cílovou stopu. Dialogové okno Komentář lze vyvolat také z panelu Nástroje. Výběrem možnosti Komentář na panelu Nástroje umístíte klip s mluveným komentářem do hlasové stopy. Pokud chcete, můžete tento klip přesunout do jiné stopy.

Přehrávání samostatné stopy

Pokud chcete přehrát konkrétní stopu bez odebrání klipů, které ji překrývají, vyberte možnost Samostatná stopa. Vyberete-li samostatnou stopu, budou ostatní stopy ztlumeny a nebudou k dispozici ve výstupním souboru.

Poznámka: Pokud chcete současně přehrát více stop, povolte pro ně samostatnou stopu.

Styl zobrazení video a zvukových stop

Z možností místní nabídky si vyberte styl zobrazení video a zvukových stop, který vám nejlépe vyhovuje.

Poznámka: Ve výchozím nastavení se zvukové stopy zobrazují jako Poloviční křivka průběhu zvuku, zatímco video stopy jako První a poslední miniatura.

Samostatné zvukové klipy se zobrazují zeleně, zatímco zvukové klipy, které jsou spojené s videoklipem, se zobrazují modře. Když zrušíte propojení zvukové stopy s videem, bude se zobrazovat zeleně.

Zakázání zvukových stop a stop videa

Nyní můžete zakázat konkrétní zvukové, video, hlasové a hudební stopy kliknutím na příslušné ikony přepnutí. Zakázané stopy nebudou k dispozici v konečném výstupu, který vytvoříte pomocí panelu Export a sdílení.

Kategorie zvukových a video efektů

Pro usnadnění přístupu jsou nástroje, přechody a efekty, které jsou dostupné z pruhu akcí, nyní uspořádány do kategorií podle zvukových a video efektů.

Poznámka:

V zobrazení zvuku se v pruhu akcí otevře vybraná kategorie Zvuk. Pokud je třeba, můžete přepnout na kategorie Video a pokračovat v používání funkce videa.
 

Počínaje verzí Premiere Elements 14 není nadále k dispozici Měřič zvuku. Funkce Měřiče zvuku nyní poskytuje nástroj Hlavní měřič.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?