Zobrazení zvuku

Při úpravách videa můžete jeho kvalitu zvýšit prací se zvukovými stopami. Úprava zvukových stop pro vaše klipy je nyní jednodušší a přístupnější. V zobrazení zvuku se můžete zaměřit na úpravu zvukových stop a nechat přitom nedotčenou pracovní plochu.
Pro usnadnění přístupu jsou nástroje, přechody a efekty, které jsou dostupné z pruhu akcí, nyní uspořádány do kategorií podle zvukových a video efektů.

Když se chcete zaměřit na zvukové stopy, klikněte na možnost Zobrazit zvuk v horní části časové osy expertního zobrazení (nebo stiskněte klávesy Shift+A).

Zobrazení zvuku aktivuje nebo deaktivuje funkce zvuku pro uživatele, kteří pracují se zvukovými stopami. Používání těchto praktických nástrojů má minimální vliv na časovou osu.


V zobrazení zvuku se všechny zvukové stopy zdají rozbalené, zatímco video stopy jsou sbalené. To znamená, že je teď jednodušší zaměřit se na úpravy zvukových stop a přitom nechat nedotčenou časovou osu.

Celková hlasitost

Ovládací prvek pro úroveň celkové hlasitosti se zobrazuje na pravé straně stopy. Pokud váš projekt obsahuje velmi hlasité zvukové klipy na několika stopách, může dojít k ostříhnutí (staccatové zkreslení). Chcete-li tomu zabránit, snižte hlasitost celého projektu přetažením ovladače hlasitosti dolů.

Poznámka: Tyto ovládací prvky není možné označit jako klíčové snímky.

Nahrávání zvuku

Pokud chcete nahrávat přímo ze stopy, klikněte na Přidat mluvený komentář. Zobrazí se dialogové okno Komentář a nahraný klip se umístí na cílovou stopu. Dialogové okno Komentář lze vyvolat také z panelu Nástroje. Výběrem možnosti Komentář na panelu Nástroje umístíte klip s mluveným komentářem do hlasové stopy. Pokud chcete, můžete tento klip přesunout do jiné stopy.

Přehrávání samostatné stopy

Pokud chcete přehrát konkrétní stopu bez odebrání klipů, které ji překrývají, vyberte možnost Samostatná stopa. Vyberete-li samostatnou stopu, budou ostatní stopy ztlumeny a nebudou k dispozici ve výstupním souboru.

Poznámka: Pokud chcete současně přehrát více stop, povolte pro ně samostatnou stopu.

Styl zobrazení video a zvukových stop

Z možností místní nabídky si vyberte styl zobrazení video a zvukových stop, který vám nejlépe vyhovuje.

Poznámka: Ve výchozím nastavení se zvukové stopy zobrazují jako Poloviční křivka průběhu zvuku, zatímco video stopy jako První a poslední miniatura.

Samostatné zvukové klipy se zobrazují zeleně, zatímco zvukové klipy, které jsou spojené s videoklipem, se zobrazují modře. Když zrušíte propojení zvukové stopy s videem, bude se zobrazovat zeleně.

Zakázání zvukových stop a stop videa

Nyní můžete zakázat konkrétní zvukové, video, hlasové a hudební stopy kliknutím na příslušné ikony přepnutí. Zakázané stopy nebudou k dispozici v konečném výstupu, který vytvoříte pomocí panelu Export a sdílení.

Kategorie zvukových a video efektů

Pro usnadnění přístupu jsou nástroje, přechody a efekty, které jsou dostupné z pruhu akcí, nyní uspořádány do kategorií podle zvukových a video efektů.

Poznámka:

V zobrazení zvuku se v pruhu akcí otevře vybraná kategorie Zvuk. Pokud je třeba, můžete přepnout na kategorie Video a pokračovat v používání funkce videa.
 

Počínaje verzí Premiere Elements 14 není nadále k dispozici Měřič zvuku. Funkce Měřiče zvuku nyní poskytuje nástroj Hlavní měřič.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.