Seskupení, propojení a zakázání klipů

Seskupení a rozdělení skupiny klipů

Klipy můžete na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení seskupit, aby bylo možné je přesunout, zakázat, kopírovat nebo odstranit společně. Když seskupíte propojený klip s jinými klipy, zahrnou se do této skupiny z propojeného klipu části se zvukem i části s videem.

 • Pokud chcete seskupit klipy, vyberte víc klipů a potom příkaz Klip > Seskupit.
 • Jestliže chcete rozdělit skupinu klipů, vyberte skupinu kliknutím na kterýkoli klip ve skupině a vyberte příkaz Klip > Rozdělit skupinu.
 • Pokud chcete ve skupině klipů vybrat jeden nebo víc klipů, podržte stisknutou klávesu Alt a klikněte na jeden klip ve skupině. Podržte stisknutou kombinaci kláves Shift+Alt a kliknutím vyberte ve skupině další klipy.

Propojení video klipů a zvukových klipů

Většina videí obsahuje zvukovou stopu. Na panelu Datové zdroje projektu se klipy, které obsahují video i zvuk, zobrazují jako jedna položka. Když přidáte klip do filmu na časové ose expertního zobrazení, video a zvuk se objeví v samostatných stopách a video bude přímo nad zvukem.

Video a zvuk zůstanou propojené. Při přetahování části s videem na časové ose expertního zobrazení se propojený zvuk přesune spolu s ní a naopak. Proto se páry zvuku a videa nazývají propojené klipy. Názvy propojených klipů jsou na časové ose expertního zobrazení podtržené a označené písmenem [V] pro video a [A] pro zvuk.

Propojené klipy sdílí stejný název s připojeným písmenem [V] nebo [A] a jejich název je podtržený.

Veškeré úlohy úprav (jako je například přesunutí, oříznutí nebo změna rychlosti klipu) probíhají u propojeného klipu na obou částech. Při inicializaci úloh úprav můžete stisknutím klávesy Alt toto propojení dočasně vypnout. Lze také umístit zvlášť část s videem a zvlášť část se zvukem.

Videoklip a zvukový klip můžete propojit, takže se budou chovat jako jeden celek. Když jeden z klipů vyberete, oříznete, rozdělíte, odstraníte, přesunete nebo u něj změníte rychlost, bude to mít vliv i na druhý klip. V případě potřeby můžete toto propojení dočasně vypnout. Názvy propojených klipů jsou na časové ose expertního zobrazení podtržené a označené písmenem [V] pro video a [A] pro zvuk.

 • Pokud chcete propojit video klip a zvukový klip, podržte stisknutou klávesu Shift a kliknutím na video klip a zvukový klip vyberte oba klipy. Potom vyberte příkaz Klip > Propojit zvuk a video.
 • Chcete-li propojení video klipu a zvukového klipu zrušit, vyberte propojený klip a poté příkaz Klip > Zrušit propojení zvuku a videa. (Přestože je propojení mezi zvukem a videem zrušeno, zůstanou oba klipy stále vybrané. Chcete-li je použít samostatně, klepněte na jeden z klipů.)
 • Chcete-li propojené klipy vybrat samostatně, podržte stisknutou klávesu Alt a klepněte na požadovaný klip. Vybraný klip můžete přesunout nebo oříznout nezávisle na propojeném klipu.
Poznámka:

Pokud chcete rychle odstranit zvukový klip nebo videoklip, aniž byste zrušili jeho propojení, klikněte pravým tlačítkem myši nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na klip a z nabídky vyberte příkaz Odstranit zvuk nebo Odstranit video.

Odstranění pouze části propojeného klipu obsahující zvuk nebo video

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na propojený klip a vyberte příkaz Odstranit zvuk nebo Odstranit video.

  • Vyberte jednotlivě část se zvukem nebo videem (podržením klávesy Alt a kliknutím) a stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

  • Vyberte propojený klip a potom příkaz Klip > Zrušit propojení zvuku a videa. Vyberte každý klip znovu a potom vyberte příkaz Úpravy > Vymazat nebo Úpravy > Odstranit a uzavřít mezeru.

  Klipy se posunou a vyplní mezeru, která vznikla odstraněním klipu.

Synchronizace propojených klipů

Aplikace Adobe Premiere Elements automaticky umisťuje video a jeho zvuk do samostatných stop na časové ose expertního zobrazení. Tyto klipy ale propojuje, takže při oříznutí nebo přesunutí zůstávají synchronní.

Pokud podržíte stisknutou klávesu Alt a jeden z klipů přetáhnete asynchronně, zobrazí aplikace Adobe Premiere Elements u názvu klipu na časové ose expertního zobrazení počet posunutých snímků.

I když propojení klipů zrušíte, aplikace Adobe Premiere Elements posunutí sleduje a po propojení klipů je opět zobrazí. Aplikaci Adobe Premiere Elements lze nastavit tak, že bude klipy znovu synchronizovat automaticky. V závislosti na klipech je k dispozici výběr ze dvou metod synchronizace.

 1. Na časové ose expertního zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na číslo posunu klipu, který chcete přesunout.

  Klip, na který kliknete pravým tlačítkem myši nebo u kterého podržíte stisknutou klávesu Ctrl a kliknete, se přesune nebo upraví, aby se zarovnal s druhým klipem, který zůstává na místě.

Zapnutí a zakázání klipů

Když zkoušíte jiný způsob úpravy nebo chcete zkrátit dobu zpracování, může být vhodné zakázat klip. Zakázaný klip je, když zobrazujete film na panelu Monitor nebo ho exportujete, skrytý. Zakázaný klip lze i nadále přesouvat nebo měnit.

 1. Vyberte jeden nebo více klipů na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení a vyberte příkaz Klip > Zapnout.

  Když klip zakážete, zmizí u příkazu zaškrtnutí a klip bude na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení šedý.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.