Příručka uživatele Zrušit

Seskupení, propojení a zakázání klipů

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Seskupení a rozdělení skupiny klipů

Klipy můžete na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení seskupit, aby bylo možné je přesunout, zakázat, kopírovat nebo odstranit společně. Když seskupíte propojený klip s jinými klipy, zahrnou se do této skupiny z propojeného klipu části se zvukem i části s videem.

 • Pokud chcete seskupit klipy, vyberte víc klipů a potom příkaz Klip > Seskupit.
 • Jestliže chcete rozdělit skupinu klipů, vyberte skupinu kliknutím na kterýkoli klip ve skupině a vyberte příkaz Klip > Rozdělit skupinu.
 • Pokud chcete ve skupině klipů vybrat jeden nebo víc klipů, podržte stisknutou klávesu Alt a klikněte na jeden klip ve skupině. Podržte stisknutou kombinaci kláves Shift+Alt a kliknutím vyberte ve skupině další klipy.

Většina videí obsahuje zvukovou stopu. Na panelu Datové zdroje projektu se klipy, které obsahují video i zvuk, zobrazují jako jedna položka. Když přidáte klip do filmu na časové ose expertního zobrazení, video a zvuk se objeví v samostatných stopách a video bude přímo nad zvukem.

Video a zvuk zůstanou propojené. Při přetahování části s videem na časové ose expertního zobrazení se propojený zvuk přesune spolu s ní a naopak. Proto se páry zvuku a videa nazývají propojené klipy. Názvy propojených klipů jsou na časové ose expertního zobrazení podtržené a označené písmenem [V] pro video a [A] pro zvuk.

Propojené klipy sdílí stejný název s připojeným písmenem [V] nebo [A] a jejich název je podtržený.

Veškeré úlohy úprav (jako je například přesunutí, oříznutí nebo změna rychlosti klipu) probíhají u propojeného klipu na obou částech. Při inicializaci úloh úprav můžete stisknutím klávesy Alt toto propojení dočasně vypnout. Lze také umístit zvlášť část s videem a zvlášť část se zvukem.

Videoklip a zvukový klip můžete propojit, takže se budou chovat jako jeden celek. Když jeden z klipů vyberete, oříznete, rozdělíte, odstraníte, přesunete nebo u něj změníte rychlost, bude to mít vliv i na druhý klip. V případě potřeby můžete toto propojení dočasně vypnout. Názvy propojených klipů jsou na časové ose expertního zobrazení podtržené a označené písmenem [V] pro video a [A] pro zvuk.

 • Pokud chcete propojit video klip a zvukový klip, podržte stisknutou klávesu Shift a kliknutím na video klip a zvukový klip vyberte oba klipy. Potom vyberte příkaz Klip > Propojit zvuk a video.
 • Chcete-li propojení video klipu a zvukového klipu zrušit, vyberte propojený klip a poté příkaz Klip > Zrušit propojení zvuku a videa. (Přestože je propojení mezi zvukem a videem zrušeno, zůstanou oba klipy stále vybrané. Chcete-li je použít samostatně, klepněte na jeden z klipů.)
 • Chcete-li propojené klipy vybrat samostatně, podržte stisknutou klávesu Alt a klepněte na požadovaný klip. Vybraný klip můžete přesunout nebo oříznout nezávisle na propojeném klipu.
Poznámka:

Pokud chcete rychle odstranit zvukový klip nebo videoklip, aniž byste zrušili jeho propojení, klikněte pravým tlačítkem myši nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na klip a z nabídky vyberte příkaz Odstranit zvuk nebo Odstranit video.

Odstranění pouze části propojeného klipu obsahující zvuk nebo video

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na propojený klip a vyberte příkaz Odstranit zvuk nebo Odstranit video.

  • Vyberte jednotlivě část se zvukem nebo videem (podržením klávesy Alt a kliknutím) a stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

  • Vyberte propojený klip a potom příkaz Klip > Zrušit propojení zvuku a videa. Vyberte každý klip znovu a potom vyberte příkaz Úpravy > Vymazat nebo Úpravy > Odstranit a uzavřít mezeru.

  Klipy se posunou a vyplní mezeru, která vznikla odstraněním klipu.

Synchronizace propojených klipů

Aplikace Adobe Premiere Elements automaticky umisťuje video a jeho zvuk do samostatných stop na časové ose expertního zobrazení. Tyto klipy ale propojuje, takže při oříznutí nebo přesunutí zůstávají synchronní.

Pokud podržíte stisknutou klávesu Alt a jeden z klipů přetáhnete asynchronně, zobrazí aplikace Adobe Premiere Elements u názvu klipu na časové ose expertního zobrazení počet posunutých snímků.

I když propojení klipů zrušíte, aplikace Adobe Premiere Elements posunutí sleduje a po propojení klipů je opět zobrazí. Aplikaci Adobe Premiere Elements lze nastavit tak, že bude klipy znovu synchronizovat automaticky. V závislosti na klipech je k dispozici výběr ze dvou metod synchronizace.

 1. Na časové ose expertního zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na číslo posunu klipu, který chcete přesunout.

  Klip, na který kliknete pravým tlačítkem myši nebo u kterého podržíte stisknutou klávesu Ctrl a kliknete, se přesune nebo upraví, aby se zarovnal s druhým klipem, který zůstává na místě.

Zapnutí a zakázání klipů

Když zkoušíte jiný způsob úpravy nebo chcete zkrátit dobu zpracování, může být vhodné zakázat klip. Zakázaný klip je, když zobrazujete film na panelu Monitor nebo ho exportujete, skrytý. Zakázaný klip lze i nadále přesouvat nebo měnit.

 1. Vyberte jeden nebo více klipů na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení a vyberte příkaz Klip > Zapnout.

  Když klip zakážete, zmizí u příkazu zaškrtnutí a klip bude na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení šedý.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?