Příručka uživatele Zrušit

Překrývání a průhlednost

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Informace o překrývání a průhlednosti

Překrývání popisuje proces kladení vrstev přes sebe a kombinování několika obrazů. Videoklipy jsou ve výchozím nastavení neprůhledné, ale jejich překrývání vyžaduje průhlednost. Když klipy v horních stopách videa změníte na průhledné, odkryjí klipy v nižších stopách.

V aplikaci Premiere Elements můžete všechny klipy snadno a rychle změnit na průhledné použitím efektu Krytí. Navíc můžete aplikovat jakoukoliv kombinaci krytí, masek, podkladů a klíčování k upravení alfa kanálu, který definuje v klipu průhledné oblasti. Pokročilejší efekty klíčování umožní změnit konkrétní barvy nebo tvary na průhledné.

Poznámka:

Titulky, které vytvoříte v aplikaci Premiere Elements, automaticky obsahují alfa kanál. Můžete rovněž importovat soubory s předdefinovanými průhlednými oblastmi. Aplikace Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements a Adobe Illustrator® mohou uložit průhlednost. Soubor bude mít nejen alfa kanál, ale také se přizpůsobí nastavení projektu. Informace o ukládání souborů s průhledností najdete v jednotlivých příručkách.

Aplikace Premiere Elements používá následující pojmy týkající se průhlednosti:

Alfa kanál

Kanál, který definuje průhledné oblasti klipu. Tento neviditelný kanál doplňuje viditelné kanály barev červené, modré a zelené (RGB).

Krytí

Nastavení, které definuje míru neprůhlednosti nebo průhlednosti klipu. (Například 75% krytí je rovné 25% průhlednosti.)

Snížení krytí horního videoklipu (vlevo) odkryje nižší videoklip (uprostřed) a zkombinuje oba obrazy (vpravo).

Maska

Někdy se tento pojem používá namísto slova alfa kanál. Rovněž popisuje proces úpravy alfa kanálu.

Oddělené kanály barev červená, zelená a modrá (vlevo). Alfa kanál nebo maska (uprostřed). Všechny kanály zobrazené dohromady (vpravo).

Podklad

Soubor nebo kanál, který definuje průhledné oblasti klipu. Podklad definuje úroveň průhlednosti ve zbývajícím obraze. V aplikaci Premiere Elements se podklady používají ve spojení s klíčováním podkladu.

Podklad (vlevo) definuje průhledné oblasti v horním klipu (uprostřed) a tím odhalí spodní klip (vpravo).

Klíčování

Definování průhledných oblastí s určitou barvou (klíč barvy) nebo hodnotou jasu (klíč jasu). Obrazové body odpovídající klíči se stanou průhlednými. Klíčování je běžně používáno k nahrazení jednobarevného pozadí (například modrého plátna) jiným obrazem. (V televizi je například modré plátno za komentátorem počasí nahrazena mapami počasí.) Efekt Sloučení videa používá klíčování k automatickému určení primární barvy pozadí jako průhledné.

Nahrazení barvy pozadí jiným obrazem

A. Horní klip B. Efekt Klíčování modré definuje průhledné oblasti C. Dolní klip D. Zkombinované klipy 

Nastavení krytí

Ve výchozím nastavení se klipy zobrazují s maximálním krytím (100 %) a tím zakrývají veškeré klipy ve stopách pod nimi. Aby se nižší klipy odkryly, jednoduše určete hodnotu krytí menší než 100 %. Při krytí 0 % je klip zcela průhledný. Pokud se pod průhledným klipem nenachází žádný další klip, bude viditelné černé pozadí filmu.

 1. Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty.
 2. Vyberte klip, který chcete změnit na průhledný, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Použité efekty rozbalte efekt Krytí a přetáhněte posuvník Krytí klipu na požadovanou hodnotu.

  • Na časové ose expertního zobrazení vyberte z místní nabídky nad klipem položky Krytí > Krytí. (Aby byla tato nabídka viditelná, pravděpodobně budete muset zvětšit zobrazení.) Klikněte na nástroj pro výběr, umístěte ho na graf krytí klipu a jakmile se ukazatel změní na ikonu dvojité šipky, přetáhněte graf krytí nahoru nebo dolů.

  Vytváření průhlednosti na časové ose expertního zobrazení

  Poznámka:

  Chcete-li, aby klip časem mizel nebo se objevoval, vytvořte animaci krytí. Pokud chcete jednoduše vytvořit přechod do černé, klikněte na panelu Použité efekty na možnost Objevovat se nebo Mizet. Průhlednost můžete rovněž vytvořit pomocí efektů klíčování.

Klíčování barvy

Chcete-li určité oblasti klipu změnit na průhledné, aplikujte efekt klíčování založený na barvě, podkladu nebo alfa kanálu. Obrazové body odpovídající zadanému klíči se stanou průhlednými.

Efekty klíčování založené na barvě

(Sloučení videa, Klíčování modré, Klíčování chroma, Klíčování zelené a Klíčování bez červené) Přidají průhlednost tam, kde se daná barva v klipu vyskytuje. Efekty klíčování založené na barvě můžete například použít k odstranění pozadí, které má jednotnou barvu, například modrého plátna.

Efekty klíčování založené na podkladu

(Čtyř, Osmi a Šestnáctibodové klíčování podkladu a Klíčování podkladu) Umožňují pomocí masky odstranit oblasti klipu s využitím jiného klipu, nebo ručně určených oblastí Průhlednost můžete přidat podle tvaru masky, kterou umístíte do klipu, nebo podle tónů stupňů šedi v souboru používaného jako podklad. Efekt Klíčování podkladu můžete rovněž použít ke kreativním kompozicím.

Efekt klíčování založený na alfa kanálu

Efekt Upravit alfa kanál umožňuje invertovat nebo vypnout alfa kanál klipu, nebo převést oblasti bez průhlednosti na masku.

Poznámka:

Další informace o klíčování barev najdete v nápovědě.

Vytvoření průhlednosti pomocí efektu Sloučení videa

Chcete-li automaticky vytvořit průhlednost na pozadí klipu, aplikujte efekt Sloučení videa. Tento efekt umožňuje snadno překrývat klipy.

 1. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení klikněte pravým tlačítkem (nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte) na klip, který chcete změnit na průhledný. Potom vyberte možnost Použít sloučení videa. (Také můžete na panelu Efekty vybrat možnost Sloučení videa.)

  Tento efekt automaticky detekuje a odstraní barvu pozadí, čímž se podkladové klipy stanou viditelné skrz průhledné oblasti.

 2. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty. Potom rozbalte název efektu a zobrazte nebo upravte jeho volby.
  Efekt Sloučení videa

  A. Klip v popředí se zbarveným pozadím B. Pozadí automaticky změněné na průhledné pomocí efektu Sloučení videa C. Klip na pozadí, který se zobrazí skrz průhledné oblasti D. Zkombinované klipy 

  Poznámka:

  V systému Mac OS se při přetažení klipu s plným pozadím nezobrazí dialogové okno Sloučení videa. Chcete-li použít efekt Sloučení videa v systému Mac OS, přetáhněte klip na panel Monitor a poté vyberte možnost Sloučení videa. Možnost Sloučení videa můžete také použít na panelu Efekty.

Vytvoření průhlednosti pomocí efektu klíčování

Chcete-li vytvořit průhlednost bez ohledu na to, kde se daná barva v klipu objeví, aplikujte efekt klíčování založený na barvě. Tyto efekty se běžně používají k odstranění barevného pozadí.

 1. Na panelu akcí klikněte na tlačítko Efekty a zobrazte panel Efekty.
 2. Vyberte efekt klíčování (chroma, modré, zelené nebo bez červené).
 3. Přetáhněte efekt na klip na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.
 4. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty. Potom rozbalte název efektu a zobrazte nebo upravte jeho volby.
  Nahrazení barvy pozadí jiným obrazem

  A. Horní klip B. Efekt Klíčování modré automaticky převede pozadí na průhledné C. Dolní klip D. Zkombinované klipy 

Vytvoření průhlednosti pomocí efektu Klíčování podkladu

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, přidejte do projektu soubor podkladu: Klikněte na tlačítko Přidat média a vyberte možnost Soubory a složky. Přejděte k souboru podkladu a klikněte na tlačítko Otevřít. Soubor podkladu by měl přednostně obsahovat pouze jeden tvar (například hvězdu nebo květinu).
 2. Přidejte klip pozadí do stopy na časové ose expertního zobrazení.
 3. Přidejte klip, který chcete překrýt přes klip pozadí, na libovolnou stopu, která je výše než klip pozadí. Toto je klip, který se objeví díky podkladu stopy.
 4. Na třetí stopu přidejte klip, který slouží jako podklad. (Chcete-li přidat třetí stopu, přetáhněte pozadí na prázdné místo na časové ose expertního zobrazení nad nejvyšší stopu videa. Automaticky se vytvoří nová stopa.)
 5. Na panelu Efekty rozbalte složku kategorie Klíčování a přetáhněte efekt Klíčování podkladu na překrývající klip (klip nad klipem pozadí).
 6. Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty.
 7. Na panelu Použité efekty rozbalte efekt Klíčování podkladu.
 8. V poli Podklad vyberte videostopu, která obsahuje podklad.
 9. Podle potřeby nastavte možnosti:

  Složit pomocí

  Vyberte položku Alfa podkladu ke složení pomocí hodnot v alfa kanálu stopy podkladu. Vyberte položku Alfa jasu ke složení pomocí hodnot jasu obrazu.

  Obrátit

  Invertuje hodnoty podkladu stopy.

  Tip: Chcete-li uchovat původní barvy v horním klipu, použijte pro podklad obraz ve stupních šedi. Jakákoliv barva v podkladu odstraní stejnou úroveň barvy z horního klipu.

Skrytí nechtěných objektů pomocí klíčování podkladu

Někdy efekt klíčování na základě barvy pozadí správně odstraní, ale nežádoucí objekty (například mikrofon nebo kabel) budou stále vidět. Chcete-li tyto objekty odstranit, použijte efekt klíčování podkladu. Klíčování podkladu funguje dobře pro oblasti, které mají jasně definované hranice, ale nemají jednotnou barvu pro klíč. Klíčování podkladu lze také dobře použít k vyčištění nežádoucích předmětů, které po sobě zanechal efekt klíčování na základě barvy.

Nežádoucí pozadí (vlevo) je zamaskováno na panelu Monitor změnou tvaru čtyřbodového klíčování podkladu. Potom je aplikován efekt Klíčování zelené (uprostřed), aby obraz chlapce překryl spodní stopu (vpravo).

 1. Umístěte klip do stopy.
 2. Na panelu Efekty rozbalte kategorii Klíčování a přetáhněte efekt klíčování podkladu na klip.
 3. Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty.
 4. Na panelu Použité efekty rozbalte efekt kliknutím na šipku vedle jeho názvu.
  Poznámka:

  Název každého efektu klíčování podkladu odpovídá počtu poskytovaných táhel: Čtyřbodové klíčování podkladu, Osmibodové klíčování podkladu a Šestnáctibodové klíčování podkladu.

 5. Jedním z následujících úkonů změňte tvar podkladu:
  • Klepnutím na název efektu zobrazte body táhel daného efektu klíčování podkladu na panelu Monitor a přetáhněte táhla.

  • Na panelu Použité efekty změňte hodnoty efektu klíčování podkladu.

Invertování nebo skrytí alfa kanálů

Chcete-li změnit způsob, jakým aplikace Premiere Elements interpretuje alfa kanál v celém projektu, můžete použít příkaz Interpretovat záběr.

Poznámka:

Chcete-li ignorovat nebo invertovat alfa kanál pouze pro jedinou instanci klipu, aplikujte namísto toho efekt klíčování Upravit alfa kanál.

 1. Na panelu Datové zdroje projektu vyberte klip.
 2. Zvolte příkaz Soubor > Interpretovat záběr, podle potřeby upravte možnosti alfa kanálu a potom klikněte na tlačítko OK.

  Ignorovat alfa kanál

  Ignoruje alfa kanál obsažený v klipu.

  Invertovat alfa kanál

  Obrátí světlé a tmavé oblasti alfa kanálu, čímž se prohodí průhledné a neprůhledné oblasti klipu.

  Tip: Pokud máte potíže rozpoznat, které části klipu jsou průhledné, dočasně přidejte na stopu pod klíčovaným obrazem podklad světlé barvy. (Viz Vytvoření barevného podkladu pro pozadí.)

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?