Vis kommentarer

Kommentarlisten vises alle kommentarer i et PDF-dokument og en værktøjslinje med almindelige indstillinger til f.eks. sortering, filtrering og andre indstillinger til at arbejde med kommentarer.

Kommentarliste
Opgaveruden Kommentar indeholder kommentarlisten.

Åbn kommentarlisten

 1. Vælg Kommentar > Kommentarliste.
 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i menuen Indstillinger øverst på kommentarlisten:
  • Udvid eller komprimer kommentarerne. Klik på Udvid alle eller Skjul alle i menuen med indstillinger under Kommentarliste. Hvis du vil udvide eller skjule kommentarer, skal du klikke på plus- og minustegnet ud for kommentaren.

  • Frigør kommentarlisten, og vis den i sit eget vindue.

  • Importer og eksporter kommentarer.

  • Opret eller udskriv kommentaroversigt.

  • Eksportér til Word eller AutoCAD.

  • Angiv Indstillinger for kommentering.

Sortér kommentarer

Du kan sortere kommentarer på kommentarlisten efter forfatter, side, type, dato, afkrydset status eller status pr. person. I en svartråd sorteres kun den første meddelelse, og svarmeddelelserne sorteres i den samme kategori som den første meddelelse i tråden.

 1. Vælg Kommentar > Kommentarliste.
 2. Vælg en indstilling i menuen Sorter efter på kommentarlisten.

Filtrering af kommentarer

Du kan skjule eller vise kommentarer baseret på type, korrekturlæser (forfatter), status eller afkrydsningstilstand. Filtrering har indflydelse på kommentarers udseende i både dokumentvinduet og på kommentarlisten. Når du udskriver eller sammenfatter kommentarer, kan du angive, om skjulte kommentarer udskrives eller sammenfattes. Når du skjuler en notekommentar, som er besvaret, skjules alle andre svar i tråden også.

Bemærk:

I en e-mailbaseret gennemgang medtages skjulte kommentarer ikke, når du sender kommentarerne til initiativtageren.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Filtrer kommentarer på kommentarlisten:
  • Vælg Vis alle kommentarer for at rydde alle filtre. Du kan også bruge Ctrl+8 (Windows) eller Kommando+8 (Mac OS).

  • Hvis du vil skjule alle kommentarer, skal du vælge Skjul alle kommentarer. Du kan også bruge Ctrl+Skift+8 (Windows) eller Kommando+Skift+8 (Mac OS).

  • Hvis du vil filtrere kommentarerne, skal du vælge de kategorier, der skal vises. Hvis du f.eks. kun vil have vist kommentarer som gule sedler, du ikke har afkrydset, skal du vælge > Type > Gul seddel, så kun kommentarerne i form af gule sedler vises, og derefter vælge > Afkrydset > Ikke afkrydset, så der kun vises kommentarer i form af gule sedler, som ikke er afkrydset.

  • Vælg Alle for skjulte kategorier for at fjerne et filter. Hvis du f.eks. har filtreret kommentarer, så kun kommentarer fra en bestemt korrekturlæser vises, skal du vælge > Korrekturlæser > Alle.

  • Hvis du vil åbne alle pop op-noter, skal du højreklikke på en anmærkning og vælge Åbn alle pop-opper. (Kun tilgængelig, hvis listen Kommentarer er lukket)

  • Hvis du vil lukke alle pop op-noter, skal du højreklikke på en anmærkning og vælge Minimer alle pop-opper. (Kun tilgængelig, hvis listen Kommentarer er lukket)

Svar på kommentarer

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Svar på kommentarer er især praktisk i delte gennemgange, hvor deltagerne kan læse hinandens kommentarer. De kan også bruges af korrekturinitiativtagere til at lade korrekturlæsere vide, hvordan deres forslag bliver implementeret. Når en eller flere korrekturlæsere besvarer en anden kommentar, kaldes dette sæt svar en tråd. De første to svar i en tråd vises i pop op-noten. På kommentarlisten vises alle svar. Svar indrykkes under den oprindelige kommentar. Det antal svar, som en kommentar har modtaget, vises i et felt, når du placerer markøren på kommentaren.

A. Svaroverskrift B. Indstillingsmenu C. Svarmulighed i kommentarliste
Svar vises direkte under kommentaren i pop op-noten og på kommentarlisten.

A. Svaroverskrift B. Menuen Indstillinger C. Indstillingen Svar på kommentarliste 

Svar i pop op-noten

 1. Åbn pop op-noten for kommentaren.
 2. Vælg Svar i menuen Indstillinger.
 3. Indtast dit svar i den viste boks.

Svar i kommentarlisten

 1. Vælg en kommentar på kommentarlisten.
 2. Vælg Svar i menuen Indstillinger.
 3. Indtast dit svar i den viste boks.

Slet et svar

Hvis du sletter en kommentar, der er besvaret, er det kun den kommentar, der slettes. Alle svar bevares i PDF-dokumentet, og tråden bevares også. Det første svar ændres til en kommentar.

 1. Højreklik på svaret i pop op-noten, og vælg Slet.

Placering af status- eller afkrydsningsmærke

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Status og afkrydsninger er gode til at holde styr på kommentarer, som du har læst, eller kræver yderligere handling. I Windows kan du bruge status eller afkrydsning til at angive, hvilke kommentarer du ønsker at eksportere til et Word-dokument. Ved at indstille korrekturstatus kan du vise eller skjule en gruppe kommentarer og fortælle andre korrekturdeltagere, hvordan du vil håndtere kommentaren. Når du har indstillet korrekturstatus, kan du ikke fjerne statusvisningen fra kommentaren på kommentarlisten, selvom du ændrer korrekturstatus til Ingen. Afkrydsninger er til personlig brug og vises ikke, når andre ser PDF-dokumentet, medmindre du ændrer status for kommentarerne.

Indstil status

 1. Marker kommentaren på kommentarlisten, og højreklik for at åbne indstillingsmenuen. Vælg derefter en indstilling i menuen Indstil status.

  Korrekturstatus vises i kommentaren sammen med navnet på den person, som har indstillet korrekturstatus. Hvis en anden korrekturlæser angiver korrekturstatus for kommentaren, vises begge korrekturlæseres navne og korrekturstatus på kommentarlisten.

 2. Hvis du vil se en oversigt over ændringer i en kommentar, skal du højreklikke på noteikonet, opmærkningen eller titellinjen i en pop op-note og derefter vælge Egenskaber. Klik på fanen Korrekturoversigt.

Marker kommentarer med en afkrydsning

 1. Marker en kommentar på kommentarlisten, og marker derefter afkrydsningsfeltet ud for kommentaren, så afkrydsningen vises.

Sammenfatning af kommentarer er en praktisk metode til at få en opsummering af alle de kommentarer, der er knyttet til et PDF-dokument. Når du sammenfatter kommentarer, kan du enten oprette et nyt PDF-dokument med kommentarer, som du kan udskrive, eller du kan udskrive oversigten direkte. Denne oversigt er hverken knyttet til eller kædet sammen med det PDF-dokument, som kommentarerne stammer fra.

Sidelayoutindstillinger for kommentaroversigt
Sidelayoutindstillinger for kommentaroversigt

A. Dokument og kommentarer med forbindelseslinjer på en enkelt side B. Dokument og kommentarer med forbindelseslinjer på separate sider C. Kun Kommentarer D. Dokument og kommentarer med sekvensnumre 

Som standard udskriver Acrobat PDF-dokumenter med stempler, der blev anvendt. Du får størst kontrol over, hvordan kommentarer udskrives, ved at vælge  > Udskriv med kommentaroversigt fra kommentarlisten.

 1. Filtrer kommentarer for kun at vise dem, du vil have vist i oversigten. (Klik på Filtrer kommentarer på kommentarlisten, og vælg de kommentarkategorier, du vil have vist).
 2. Du får størst kontrol over, hvordan kommentarer udskrives, ved at vælge  > Udskriv med kommentaroversigt. Du kan også vælge > Opret kommentaroversigt for at oprette en separat PDF-fil med kommentarerne.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Opret kommentaroversigt:
  • Vælg layout for dokumentet og kommentarerne. Layoutet bestemmer, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

  • Vælg, hvordan kommentarerne skal sorteres.

  • Angiv et sideområde, og vælg, om du vil inkludere sider uden kommentarer.

  • Vælg, om alle kommentarer skal vises i oversigten eller kun de kommentarer, der kan ses.

 4. Klik på Opret kommentaroversigt.

Find en kommentar

Find en kommentar på kommentarlisten ved at søge efter et bestemt ord eller udtryk.

 1. Vælg Kommentar > Kommentarliste for at få vist kommentarlisten.
 2. Angiv det ord eller den vending, du vil søge efter, i feltet Søg.

Kommentarlisten vises de kommentarer, der stemmer overens med søgekriterierne. Antallet af kommentarer vises i panelets overskrift.

Slet kommentarer

Du kan hverken slette andre korrekturlæseres kommentarer i en delt gennemgang eller låste kommentarer.

Bemærk:

Hvis du vil slette alle kommentarer i en PDF, skal du vælge Værktøjer > Beskyttelse > Fjern skjulte oplysninger. Fjern derefter kommentarer ved hjælp af dialogboksen. Funktionen er ikke tilgængelig i Reader.

Slet en kommentar

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg kommentaren, og tryk på Slet.

  • Marker de kommentarer, der skal slettes, på kommentarlisten, og vælg derefter Slet i indstillingsmenuen.

   Bemærk: Sørg for, at alle kommentarer er markeret, inden du trykker på knappen Slet.

Lås en kommentar op

 1. Højreklik på kommentaren, og vælg Egenskaber.
 2. Fravælg Låst.

Kontrollér stavningen af al tekst i kommentarer

Du kan kontrollere stavningen af den tekst, du tilføjer i notekommentarer og formularfelter. Du kan dog ikke kontrollere stavningen af tekst i det underliggende PDF-dokument.

 1. Vælg Rediger > Stavekontrol > I kommentarer, felter og redigerbar tekst. Hvis PDF-dokumentet åbnes i en browser, skal du sørge for, at værktøjslinjen Rediger er åben, og klikke på knappen Stavekontrol .
 2. Klik på Start.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at ændre et ord:
  • Rediger det markerede ord. Klik på Fortryd Rediger for at fortryde ændringen. Klik på Ret for at acceptere ændringen.

  • Dobbeltklik på en foreslået rettelse.

  • Vælg en foreslået rettelse, og klik på Rediger. Klik på Ret alle for at erstatte alle forekomster af det ukendte ord med forslaget.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online