Importere kommentarer

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Kommentarer kan importeres fra et PDF-dokument. Du kan også importere kommentarer fra en FDF-fil (Form Data Format) eller en XFDF-fil, som er en XML-baseret FDF-fil. Du kan ikke åbne og få vist FDF-filer eller XFDF-filer alene.

 1. Vælg Importér data fil i menuen Indstillinger kommentarlisten i det dokument, der skal modtage kommentarer.
 2. Vælg Alle filer (*.*) i menuen. Hvis du kender filformatet på den kommentar, du ønsker at importere, skal du vælge det.
 3. Dobbeltklik på navnet på dokumentet med kommentarerne.

  Kommentarernes placering svarer til placeringen i den fil, de blev importeret fra. Hvis kommentarer ser fejlplacerede ud, er PDF-kildedokumentet og PDF-måldokumentet sandsynligvis forskellige. Hvis du f.eks. importerer kommentarer fra et 10-siders dokument til et to-siders dokument, vises der kun kommentarer til de to første sider.

Eksportér kommentarer

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Hvis du føjer kommentarer til et PDF-dokument, som ikke er en del af en styret gennemgang, kan du få brug for at eksportere dine kommentarer for at sende dem til nogen eller importere kommentarer, som du har modtaget. (PDF-dokumenter i et styret korrekturarbejdsforløb indeholder særlige indstillinger, som giver dig mulighed for at sende eller udgive dine kommentarer i stedet for at eksportere dem.)

Når du eksporterer kommentarer, opretter du et FDF-dokument (Form Data Format), som kun indeholder kommentarer. Som følge heraf er FDF-filer normalt mindre end PDF-dokumenter. Du eller en anden korrekturlæser kan derefter importere kommentarerne fra FDF-dokumentet til det originale PDF-dokument.

Eksportér kommentarer til en datafil

 1. Vælg Eksportér alle til datafil i menuen Indstillinger på Kommentarlisten.
 2. Navngiv filen, og vælg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtype.
 3. Angiv en placering til filen, og klik derefter på Gem.

Eksporter valgte kommentarer

Bemærk:

Eksport af valgte kommentarer er ikke tilgængeligt i Reader.

 1. Marker de kommentarer, du vil eksportere, på kommentarlisten.
 2. Vælg Eksportér markerede til datafil i menuen Indstillinger på Kommentarlisten.
 3. Navngiv filen, og vælg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtype.
 4. Angiv en placering til filen, og klik derefter på Gem.

Eksportere kommentarer til Word (Windows)

I nogle tilfælde opretter korrekturlæsere kommentarer i et PDF-dokument, som blev oprettet ud fra et Microsoft Word-dokument. Du kan revidere det originale Word-dokument ved at eksportere disse kommentarer fra PDF-dokumentet. Eksempelvis kan tekst, der er blevet indsat eller udstreget med tekstredigeringsværktøjerne i PDF-dokumentet, slettes i eller overføres direkte til Word-kildedokumentet. Formatering føjet til kommentarer (f.eks. fed tekst) går tabt i denne proces og skal føjes til Word-dokumentet manuelt.

Hvis du vil revidere et Word-dokument ved hjælp af kommentarer, skal du oprette et kodet PDF-dokument fra Word-dokumentet. Inden du overfører tekstredigeringer fra PDF-dokumentet, skal du fjerne alle ekstra ord eller oplysninger og derefter flette dem til et PDF-dokument (hvis du har kommentarer fra flere korrekturlæsere). Hvis du planlægger at importere kommentarer flere gange, er det en god ide at oprette en kopi af Word-dokumentet, inden du importerer kommentarerne, ellers bliver kommentarerne muligvis ikke importeret korrekt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksporter til Word i menuen Indstillinger på Kommentarlisten.

  • I Word skal du åbne kildedokumentet og derefter vælge Acrobat-kommentarer > Importer kommentarer fra Acrobat. I Word 2007 skal du klikke på Acrobat og derefter vælge Acrobat-kommentarer > Importér kommentarer fra Acrobat.

 2. Læs instruktionerne, og klik på OK.
 3. I dialogboksen Importer kommentarer fra Adobe Acrobat skal du vælge PDF-dokumentet og Word-filerne, vælge ud fra de efterfølgende indstillinger og klikke på Fortsæt:

  Hent kommentarerne fra denne PDF-fil

  Naviger til den PDF-fil, der indeholder kommentarerne.

  Indsæt kommentarerne i denne Word-fil

  Naviger til det Word-dokument, du vil importere kommentarer til.

  Alle kommentarer

  Importerer alle kommentarer.

  Alle kommentarer med afkrydsninger

  Importerer kun kommentarer, der er markeret med afkrydsning.

  Kun tekstredigering: tilføjelser, sletninger og erstatninger

  Importerer kun kommentarer, som du har tilføjet med tekstredigeringskommandoer i panelet Anmærkninger.

  Anvend brugerdefinerede filtre til kommentarer

  Importerer kun kommentarer, som du angiver efter forfatter, type eller status.

  Aktivér Spor ændringer inden import af kommentarer

  Viser de ændringer, der er foretaget i Word på grund af de importerede kommentarer.

 4. (Valgfrit) Hvis du har importeret tekstredigeringer, skal du klikke på Integrer tekstredigeringer i dialogboksen Vellykket import for at gennemgå og anvende hver redigering individuelt. Vælg en af følgende indstillinger for hver redigering:

  Anvend

  Foretager ændringer i dokumentet og sletter kommentarbobler. Hvis en kommentar ser ud til at være tom, kan det være en god ide at integrere den for at se, om den drejer sig om et mellemrum eller afsnitsskift.

  Kassér

  Afviser ændringerne og sletter kommentarboblen.

  Næste

  Springer til næste tekstredigering. Tekstredigeringer, som er sprunget over eller ikke er integreret, vises som bobler i Word-dokumentet.

  Anvend alle Resterende

  Integrerer alle resterende tekstredigeringer og sletter kommentarboblerne.

  Fortryd sidste

  Fortryder den sidste tekstredigering, herunder eventuelle manuelle ændringer.

 5. Slet kommentarbobler, der vises i Word-dokumentet:
  • Højreklik på kommentarboblen, og vælg Slet kommentar.

  • Vælg Acrobat-kommentarer > Slet alle kommentarer i dokumentet. I Word 2007 og nyere findes denne indstilling på Acrobat-båndet.

Bemærk:

Resultaterne kan være mindre pålidelige i ukodede PDF-filer, der mangler den interne struktur, som er nødvendig for at kunne placere importerede kommentarer korrekt i et revideret dokument.

Tekstkommentarer, der henviser til bestemte ord, f.eks. fremhævninger, udstregninger og indsætningspunkter, vises i den ordgruppering, hvor de oprindeligt var placeret. Tegning af opmærkninger og gule sedler vises i den samme strukturelle placering, som de gjorde i det originale dokument. Cirkel, polygon, rektangel og stempelkommentarer vises altid på den samme side som det originale dokument.

Hvis den reviderede PDF ikke længere indeholder de originale ordgrupperinger eller den logiske strukturrækkefølge, som kommentaren henviser til, vises den migrerede kommentar på samme side som det originale dokument (eller på sidste side, hvis den henviste side ikke findes). I dette tilfælde konverteres tekstredigeringer til notekommentarer.

 1. Åbn det oprindelige PDF-dokument og det reviderede PDF-dokument.
 2. Vælg Kommentar > Overfør kommentarer i det reviderede PDF-dokument.
 3. Vælg det oprindelige PDF-dokument i menuen Fra, og klik på OK.
 1. Vælg kommentaren på kommentarlisten, klik på knappen Angiv status , og vælg Overførsel > [status].

Eksportér kommentarer til AutoCAD (Acrobat Pro i Windows)

Du kan få korrekturlæsere til at indsætte kommentarer i et PDF-dokument, som er oprettet fra en AutoCAD-tegning. Hvis du bruger AutoCAD PDFMaker til at oprette et PDF-dokument, kan du importere kommentarer til AutoCAD-tegningen i stedet for at skifte mellem AutoCAD og Acrobat. Du kan importere de fleste kommentartyper, inklusive tegneopmærkninger, gule sedler, stempler og tekstredigeringer.

 1. Gem PDF-dokumentet for at sikre, at nyligt tilføjede kommentarer er med.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksporter til AutoCAD i menuen Indstillinger på Kommentarlisten, og angiv derefter PDF-filen og AutoCAD-filen i dialogboksen Importer kommentarer.

  • I AutoCAD skal du vælge Acrobat-opmærkninger > Importér kommentarer fra Acrobat.

 3. Angiv det PDF-dokument, der indeholder kommentarerne, i dialogboksen Importer kommentarer, angiv, hvilke kommentarer der skal importeres, og klik på Fortsæt. Hvis du importerer et brugerdefineret sæt kommentarer, skal du angive indstillingen ved at kontrollere, at det kun er egenskaber, du ønsker, som er valgt. Du skal vælge mindst en indstilling i hver kategori.

  Vis efter korrekturlæser

  Importerer kommentarer efter de enkelte korrekturlæsere.

  Vis efter type

  Importerer kommentarer efter type, f.eks. tekstredigeringer eller notekommentarer.

  Vis efter status

  Importerer kommentarer efter korrekturstatus.

  Vis efter afkrydset status

  Importerer kommentarer, der er markerede.

  Alle importerede kommentarer vises i Adobe Acrobats opmærkningslag som brugerdefinerede objekter, du kan redigere, filtrere eller slette.

 4. Hvis du vil importere en kommentar (ændre status, tilføje afkrydsning eller ændre tekst), skal du højreklikke på kommentaren vælge Acrobat-kommentarer og derefter vælge en indstilling.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online