Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Bemærk:

I Reader er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et gennemgangs-workflow indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge tekstredigeringskommentarer i et PDF-dokument til at angive, hvor tekst skal redigeres i kildefilen. Tekstredigeringskommentarer ændrer ikke den egentlige tekst i PDF-dokumentet. De angiver derimod, hvilken tekst der skal slettes, indsættes eller udskiftes i den kildefil, som PDF-dokumentet blev oprettet ud fra.

Acrobat indeholder to grundlæggende metoder til at tilføje tekstredigeringsanmærkninger: marker først og marker sidst.

Markér først eller værktøjet Markering af tekstrettelse

Brug værktøjetMarkér ,eller værktøjet Markering af tekstrettelse, og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS) på den valgte tekst for at åbne en menu med indstillinger for tekstredigering. Når du har markeret teksten, kan du også klikke på et tekstredigeringsværktøj.

Marker sidst

Klik på tekstredigeringsværktøjet, og marker derefter teksten.

I Acrobat til Windows kan du eksportere tekstredigeringer direkte til det Microsoft Word-dokument, som PDF-dokumentet er baseret på, for at gennemgå kildedokumentet. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bruge PDFMaker i Word til at oprette PDF-dokumentet med. Inden du eksporterer tekstredigeringer, skal du sørge for, at indsætningskommentarer bruger nøjagtig den tekst, inklusive mellemrum og linjeskift, som du ønsker at tilføje. Hvis du indsætter ekstra instruktioner (f.eks. "Tilføj følgende:"), skal de slettes manuelt fra Word-dokumentet.

I Acrobat Pro i Windows kan du eksportere tekstredigeringskommentarer direkte til det Autodesk AutoCAD-dokument, som PDF-dokumentet er baseret på, for at medtage dine redigeringer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bruge PDFMaker i AutoCAD til at oprette PDF-dokumentet i.

Indstillingen Erstat tekst
Indstillingen Erstat tekst

A. Markeret tekst streges ud. B. Ny tekst føjes til en tilknyttet pop op-note. 

Erstatte tekst

 1. Vælg Erstat  i panelet Anmærkninger.
 2. Markér teksten. Markeret tekst streges ud, og en pop op-note åbnes.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv den tekst, der skal indsættes eller tilføjes. Der vises et indsætningspunkt .

  • Hvis du vil angive, at der skal indsættes et nyt afsnit, skal du trykke på Enter og derefter lukke pop op-noten uden at indsætte tekst. Der vises et indsætningspunkt  for afsnittet.

Tilføj en note til en tekstredigering

 1. Brug markeringsværktøjet, og højreklik på en tekstredigering.
 2. Vælg Åbn pop op-note i menuen.
 3. Skriv din note i pop op-noten.

Indsættelse af tekst

 1. Vælg indsættelsesværktøjet  i panelet Anmærkninger.
 2. Klik på det sted mellem ordene eller tegnene, hvor du vil indsætte teksten.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv den tekst, du vil indsætte.

  • Hvis du vil angive, at der skal indsættes et nyt afsnit, skal du trykke på Enter og derefter lukke pop op-noten uden at indsætte tekst. Der vises et indsætningspunkt  for afsnittet.

  • Hvis du vil angive, at der skal indsættes et mellemrum, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter lukke pop op-noten uden at indsætte tekst. Der vises et indsætningspunkt  for mellemrummet.


  Bemærk:

  Du kan også angive tekstredigeringer ved at bruge markeringsværktøjet til at markere tekst. Højreklik på den markerede tekst, og vælg derefter en tekstredigeringsanmærkning.

Sletning af tekst

 1. Vælg gennemstregningsværktøjet  i panelet Anmærkninger.
 2. Markér den tekst, der skal markeres til sletning.

Sletning af tekstopmærkninger

Bemærk:

Hvis markeringskommentarer er stakkede, skal du slette kommentarerne i Kommentarlisten: Vælg Kommentar > Kommentarliste, vælg kommentaren, og tryk på Slet.

 1. Markér opmærkningen, og tryk på Slet.

Fremhævning, gennemstregning eller understregning af tekst

Bemærk:

I Reader er kun Gul seddel og fremhævningsværktøjet tilgængeligt. Andre kommenteringsværktøjer er kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et gennemgangs-workflow indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge tekstfremhævnings-, tekstgennemstregnings- eller tekstunderstregnings værktøjerne til at tilføje kommentarer alene eller i forbindelse med noter.

Du kan tilføje en fremhævning med en note, eller du kan udstrege tekst eller understrege tekst ved at markere teksten med markeringsværktøjet, højreklikke og derefter vælge indstillingen i den viste menu. Hvis du skal opmærke meget tekst, er det dog lettere og hurtigere at bruge de specialiserede værktøjer.

 1. Vælg Kommentar > Anmærkninger, og vælg værktøjet Fremhæv tekst , værktøjet Gennemstreg tekst  eller værktøjet Understreg tekst .

  Bemærk:

  Hvis du vil anvende mere end én kommentar med tekstgennemstregnings- eller tekstunderstregningsværktøjet, skal du vælge Lad værktøj være aktivt i indstillingsmenuen, når du har valgt værktøjet. Værktøjet Fremhæv tekst forbliver aktivt, efter at du har skrevet den første kommentar.

 2. Træk fra begyndelsen af den tekst, du vil opmærke. Hold Ctrl nede, og træk for at opmærke et rektangulært tekstområde. Denne funktion er især velegnet til opmærkning af tekst i en kolonne.
 3. (Valgfrit) Dobbeltklik på opmærkningen for at tilføje en note, og skriv tekst i en pop op-note.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online