Korrekturlæs et PDF-dokument

Når du modtager en mailinvitation til at deltage i en gennemgang af et PDF-dokument, indeholder invitationen typisk PDF-dokumentet som vedhæftet dokument eller angiver en URL-adresse, hvor PDF-dokumentet findes. Alternativt kan nogle invitationer indeholde en vedhæftet FDF-fil (Forms Data Format). Når du åbner en FDF-fil, konfigurerer den dine korrekturindstillinger og åbner PDF-dokumentet i Acrobat.

PDF-dokumenter i en gennemgang indeholder særlige funktioner, som kommenteringsværktøjer og en dokumentmeddelelseslinje med vejledning. Brug kommenteringsværktøjerne til at føje kommentarer til PDF-filen, og send dem derefter. Udgiv enten kommentarerne på en kommentarserver, hvor andre brugere kan se dem, eller send kommentarer som en vedhæftet fil i en mail til gennemgangens initiativtager.

Bemærk:

Det er muligt at modtage en PDF-fil, som ikke indeholder specialfunktioner. Tilføj i givet fald dine kommentarer med værktøjer fra panelerne Anmærkning og Opmærkning af tegning i ruden Kommentar. Gem derefter PDF-filen, og send den tilbage. (Se Oversigt over værktøjerne Anmærkning og opmærkning af tegning.)

Du kan gennemgå PDF-filen senere ved at åbne den igen fra Sporing. Det sikrer, at dine kommentarer føjes til den sporede kopi af PDF-dokumentet, og at initiativtageren modtager dine kommentarer. Hvis du ikke sender eller udgiver dine kommentarer med det samme, skal du gemme PDF-dokumentet, inden du lukker det, for ikke at miste dine kommentarer. Indtil initiativtageren modtager dine kommentarer, findes de kun i din lokale kopi af PDF-dokumentet og er ikke synlige for andre korrekturlæsere. Du kan se en video med grundlæggende oplysninger om gennemgang på www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_dk

Hvis du læser gennemgang på en PDF-fil i Acrobat 9 eller ældre, eller Reader 9 eller ældre, er nogle funktioner ikke tilgængelige.

Deltag i en gennemgang

 1. Åbn PDF-filen i mailprogrammet ved at klikke på URL-adressen eller dobbeltklikke på den vedhæftede fil (PDF eller FDF).
 2. Gør et eller flere af følgende, hvis du bliver bedt om det:
  • Log på Acrobat.com med dit Adobe ID og din adgangskode.
  • Klik på Opret forbindelse i dialogboksen Delt gennemgang.
  • Klik på OK i vinduet Velkommen til delt gennemgang. I dette vindue vises gennemgangens deadline, deltagere, om hver korrekturlæser har oprettet kommentarer og kommentarserverens placering.
  • Angiv dit navn, din mailadresse, dit firmanavn og din titel.
 3. Gem filen et sted, hvor den er let at finde, f.eks. på skrivebordet.
 4. Føj kommentarer til PDF-filen med værktøjer i ruden Kommentar. Hvis du vil slette en kommentar, skal du markere den og trykke på Slet. (Du kan kun slette de kommentarer, du selv har oprettet).

 5. Gør følgende:
  • Hvis du bliver underrettet om, at der er nye kommentarer fra andre korrekturlæsere, skal du klikke på meddelelsen. De nye kommentarer vises i PDF-filen.
  • Hvis du vil se, om der er nye kommentarer fra andre gennemlæsere, skal du klikke på knappen Se, om der er nye kommentarer .
 6. Send dine kommentarer ved at klikke på Udgiv kommentarer eller Send kommentarer til initiativtager på dokumentmeddelelseslinjen.

  Når du sender kommentarer, sendes en PDF-fil med dine kommentarer som en vedhæftet fil i en mail til korrekturinitiativtageren. Når du udgiver kommentarer, gemmes dine kommentarer på kommentarserveren.

Indstillinger på dokumentmeddelelseslinjen

Indstillingerne på dokumentmeddelelseslinjen afhænger af, hvordan initiativtageren har sat korrekturen op, og om du har adgang til kommentarserveren.

Få oplysninger om de forskellige typer gennemgang på Om administrerede PDF-gennemgange.

Kontrollér for nye kommentarer

Beder Acrobat om at synkronisere kommentarer mellem kommentarserveren og den lokale harddisk. Hvis du ikke klikker på denne knap, kontrollerer Acrobat for nye kommentarer hvert 10. minut, hvis dokumentet er åbent, og hver time, hvis dokumentet er lukket.

Flet kommentarer

Kopierer kommentarer fra det åbne PDF-dokument til din kopi. Denne indstilling er kun tilgængelig for PDF-dokumenter, som du modtager fra korrekturlæsere i en mailbaseret gennemgang.

Udgiv kommentarer

Kun tilgængelig i delte gennemgange. Sender dine nye kommentarer til kommentarserveren. Knappen er deaktiveret, hvis korrekturen er afsluttet.

Gem en kopi i arkivet

Kun tilgængelig i delte gennemgange, når en gennemgang er afsluttet. Gemmer en kopi af dokumentet med korrekturkommentarer på harddisken.

Send kommentarer

Opretter en mail, der er adresseret til korrekturinitiativtageren, og som indeholder det kommenterede PDF-dokument som en vedhæftet fil. Denne indstilling er altid tilgængelig for korrekturlæsere i mailbaserede gennemgange. Den vises i delte gennemgange, hvis korrekturlæseren har valgt at arbejde offline, eller hvis et forsøg på at oprette forbindelse til kommentarserveren er mislykket.

Status

Et ikon, der viser kommentarserverens forbindelsesstatus. Ikonet vises som ikonet for sidste korrekt udførte forsøg , ikonet for sidste forkert udførte forsøg eller ikonet for forsøg på at oprette forbindelse . Hvis du klikker på ikonet, åbnes en menu med yderligere indstillinger: Spor gennemgange åbner Sporing, Gem som arkivkopi gemmer en kopi af PDF-filen, som ikke længere har forbindelse til korrekturen, og med Arbejd offline kan du arbejde i offlinetilstand, hvor du kan oprette kommentarer, men ikke udgive dem, før du igen skifter til onlinetilstand. Du skifter til onlinetilstand ved at klikke på Genopret forbindelse til serveren.

Kontrollér for nyudgivne kommentarer

Når du deltager i en delt gennemgang, synkroniserer Acrobat udgivne kommentarer på din lokale harddisk med kommentarerne på serveren. Acrobat underretter dig, når nye kommentarer er tilgængelige. Da synkroniseringen fortsætter, efter PDF-dokumentet lukkes, vil du fortsætte med at modtage meddelelser.

Meddelelser i meddelelsesområdet orienterer dig, når nye korrekturlæsere deltager i korrekturen, når der kommer opdateringer (flere gennemgange), når en deadline ændres, og når forsøg på synkronisering mislykkes. Du bliver også informeret, når et nyt broadcastabonnement er føjet til sporingen. Du kan ændre hyppigheden af meddelelser og synkronisering af kommentarer, og du kan manuelt aktivere synkroniseringsprocessen.

Hvis du vil se nye kommentarer i en delt gennemgang, skal du have adgang til Acrobat.com eller kunne oprette forbindelse til det netværk, hvor kommentarserveren er placeret. Hvis du ikke kan få forbindelse, skal du kontrollere serverstatus i sporingen for at finde årsagen til problemet.

 1. Klik på knappen Kontroller for nye kommentarer på dokumentmeddelelseslinjen.

Send kommentarer i mail

Hvis du korrekturlæser et PDF-dokument offline eller uden for en firewall, eller hvis forbindelsen til kommentarserveren afbrydes, kan du sende dine kommentarer via mail.

 1. Vælg Filer > Send fil.

 2. I dialogboksen Send mail skal du vælge Standardmailprogram eller Brug webmail og vælge din webmailklient fra menuen Vælg.

 3. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen.

  Bemærk:

  Hvis PDF-filen overskrider grænsen for filstørrelse på 5 MB, beder Acrobat dig om at sende dine kommentarer i en FDF-fil (Forms Data Format). Initiativtageren kan importere denne mindre fil. Du kan justere grænsen ved at åbne dialogboksen Indstillinger og vælge Gennemgang. Angiv derefter den nye værdi for Send kommentarer som FDF-filer for filer større end [#] MB.

Udgiv kommentarer fra andre korrekturlæsere

Når du deltager i en gennemgang, kan du modtage kommentarer fra andre korrekturlæsere. Hvis en korrekturlæser f.eks. ikke kan få adgang til kommentarserveren, kan vedkommende sende dig kommentarer. Antag som et andet eksempel, at du anmodede om feedback fra personer, som til at begynde med ikke var inviteret til at deltage i korrekturen. Disse korrekturlæsere kan returnere en kopi af PDF-korrekturen til dig med deres kommentarer. Ved at tage ejerskab af kommentarerne kan du dele dem med alle, der deltager i korrekturen.

 1. Åbn den PDF-fil, der indeholder kommentarerne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på OK, når du bliver spurgt, om du ønsker at udgive kommentarer for denne korrekturlæser. De udgivne kommentarer vises i PDF-filen. Dit navn vises i titellinjen, og forfatterens navn vises i kommentarens brødtekst, efter teksten "På vegne af".

  Bemærk:

  Hvis du vil skjule teksten "På vegne af", skal du fjerne markeringen i feltet Vis teksten "På vegne af" i kommentar, når bruger overtager ejerskabet af kommentarer i en delt gennemgang under Gennemgang i dialogboksen Indstillinger.

  • Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil flette kommentarer, eller klik på Flet kommentarer på dokumentmeddelelseslinjen og derefter på Send kommentarer. Tilføj mailadresser på andre korrekturlæsere efter behov, og klik på Send.
  • Åbn en kopi af PDF-filen i Acrobat eller Reader, og vælg Kommentar > Kommentarliste > Indstillinger > Importér datafil. Vælg en fil med kommentarer fra korrekturlæsere. Tilføj mailadresser på andre korrekturlæsere efter behov, og klik på Send.

Det er kun nye eller redigerede kommentarer, der bliver udgivet eller sendt.

Vend tilbage til en gennemgang

Brug sporingen til at genåbne PDF-filer i en aktiv gennemgang. Sporing viser kun PDF-filer, som du har gemt. Hvis du ikke gemte en PDF-fil, første gang du åbnede den, skal du åbne den igen fra dit mailprogram.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Kommentar > Gennemgang > Spor gennemgange i Acrobat.
  • Vælg Vis > Sporing i Reader.
 2. Dobbeltklik på PDF-filen i sporingen.

 3. Tilføj nye kommentarer eller rediger eksisterende kommentarer. Hvis du vil slette en kommentar, skal du markere den og trykke på Slet. Du kan kun slette kommentarer, du selv har oprettet.

  Acrobat fjerner slettede kommentarer fra PDF-onlinedokumentet, næste gang kommentarer synkroniseres. Hvis du sletter kommentarer, du tidligere har sendt via mail, bliver de ikke slettet i initiativtagerens dokument.

 4. Klik på Udgiv kommentarer i dokumentmeddelelseslinjen.

  Det er kun nye eller redigerede kommentarer, der bliver udgivet eller sendt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online