Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Adgangskodesikkerhed og begrænsning af udskrivning, redigering og kopiering

Du kan begrænse adgangen til et PDF-dokument ved at oprette adgangskoder og ved at begrænse brugen af visse funktioner, f.eks. udskrivning og redigering. Du kan dog ikke forhindre, at der bliver gemt kopier af PDF'en. Kopierne har de samme begrænsninger som den originale PDF. Der er to tilgængelige typer af adgangskoder:

Adgangskode til åbning af dokument

En adgangskode til Dokumentåbning (også kaldet bruger-adgangskode) kræver, at en bruger indtaster en adgangskode for at åbne PDF-filen.

Adgangskode til tilladelser

Adgangskode til tilladelser (også kaldet en master-adgangskode) kræver en adgangskode for at ændre tilladelsesindstillinger. Ved at bruge en adgangskode til tilladelser kan du begrænse udskrivning, redigering og kopiering af indhold i PDF-filen. Modtagere har ikke brug for en adgangskode for at åbne dokumentet i Reader eller Acrobat. Men de har brug for en adgangskode for at ændre de begrænsninger, du har angivet.

Hvis PDF-filen er sikret med begge typer adgangskode, kan den åbnes med hver af adgangskoderne. Det er dog kun med tilladelsesadgangskoden, at brugeren kan ændre de begrænsede funktioner. Den ekstra sikkerhed ved anvendelse af begge adgangskoder kan ofte være fordelagtig.

Bemærk:

Du kan ikke føje adgangskoder til et underskrevet eller certificeret dokument.

Føj en adgangskode til en PDF-fil

Du kan tilføje adgangskodesikkerhed til en PDF-fil. For at åbne PDF-filen må brugeren angive en adgangskode.

 1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Kryptér med adgangskode. (Hvis panelet Beskyttelse ikke er synligt, skal du vælge Vis > Værktøjer > Beskyttelse.)

  Hvis du vil anvende beskyttelse på en PDF-portefølje, skal du først åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside. Vælg derefter Værktøjer > Beskyttelse > Krypter > Krypter med adgangskode.

  Bemærk:

  Hvis disse indstillinger ikke er tilgængelige, skyldes det enten, at dokumentet eller PDF-porteføljen allerede indeholder sikkerhedsindstillinger, eller at PDF-dokumentet blev signeret med en certifikatbaseret signatur.

 2. Hvis der vises en prompt, skal du klikke på Ja for at ændre sikkerheden.

 3. Vælg Kræv en adgangskode for at åbne dokumentet, og indtast derefter adgangskoden i det tilsvarende felt. For hvert tastetryk evaluerer måleren for adgangskodestyrke din adgangskode og angiver adgangskodens styrke med farvemønstre.

  Adgangskodesikkerhed - indstillinger
  Adgangskodesikkerhed – indstillinger lader dig indstille en adgangskode til at åbne en PDF-fil

 4. Vælg en version af Acrobat fra menuen Kompatibilitet. Vælg en version, der stemmer overens med eller er ældre end modtagerens version af Acrobat eller Reader. Den indstilling for Kompatibilitet, du vælger, afgør, hvilken type kryptering der bruges. Det er vigtigt at vælge en version, der er kompatibel med modtagerens version af Acrobat eller Reader. Acrobat 7 kan f.eks. ikke åbne en PDF-fil, der er krypteret for Acrobat X og nyere.

  Dialogboksen Indstillinger
  Indstillinger for kontrolkompatibilitet med tidligere versioner og krypteringstype

  • Acrobat 6.0 og nyere (PDF 1.5) krypterer dokumentet med 128-bit RC4.
  • Acrobat 7.0 og nyere (PDF 1.6) krypterer dokumentet med AES-krypteringsalgoritmen med en 128-bit nøglestørrelse.
  • Acrobat X og nyere (PDF 1.7) krypterer dokumentet med 256-bit AES. Hvis du vil anvende 256-bit AES kryptering på dokumenter, der er oprettet i Acrobat 8 og 9, skal du vælge Acrobat X og nyere.
 5. Vælg en indstilling for kryptering:

  Kryptér hele indholdet i dokumentet

  Krypterer dokumentet og dokumentets metadata. Hvis du vælger denne indstilling, har søgemaskiner ikke adgang til dokumentets metadata.

  Kryptér hele indholdet i dokumentet med undtagelse af metadata

  Krypterer indholdet af et dokument, men tillader stadig, at søgemaskiner har adgang til dokumentets metadata.

  Bemærk:

  iFilter og kommandoerne Find eller Avanceret søgning i Acrobat søger ikke i PDF-filens metadata, selvom du markerer indstillingen Krypter alt dokumentindhold på nær metadata. Du kan bruge et søgeværktøj, der bruger XMP-metadata.

  Kryptér kun vedhæftede filer

  Kræver en adgangskode for at åbne vedhæftede filer. Brugere kan åbne dokumentet uden en adgangskode. Brug denne indstilling for at oprette sikkerhedskuverter.

 6. Klik på OK. Bekræft adgangskoden, når du bliver bedt om det, skriv adgangskoden igen i boksen, og klik på OK.

Begræns redigering af en PDF-fil

Du kan forhindre, at brugere ændrer PDF-filerne. Indstillingen Begræns redigering forbyder brugere at redigere tekst, flytte objekter eller tilføje formularfelter. Brugere kan stadig udfylde formularfelter eller tilføje kommentarer.

 1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyttelse > Begræns redigering. (Hvis panelet Beskyttelse ikke er synligt, skal du vælge Vis > Værktøjer > Beskyttelse.)

  Hvis du vil begrænse redigering af en PDF-portefølje, skal du først åbne PDF-porteføljen til forsiden (Vis > Portefølje > Forside). Vælg derefter Værktøjer > Beskyttelse > Begræns redigering.

  Bemærk:

  Hvis disse indstillinger ikke er tilgængelige, skyldes det enten, at dokumentet eller PDF-porteføljen allerede indeholder sikkerhedsindstillinger, eller at PDF-dokumentet blev signeret med en certifikatbaseret signatur.

 2. Indsat adgangskoden i det tilsvarende felt. For hvert tastetryk evaluerer måleren for adgangskodestyrke din adgangskode og angiver adgangskodens styrke med farvemønstre.

  Adgangskode til tilladelser begrænser redigering
  Adgangskode til tilladelser begrænser redigering

 3. Klik på OK, og gem derefter PDF-filen for at anvende begrænsningerne.

Begræns udskrivning, redigering og kopiering

Du kan forhindre, at brugere udskriver, redigerer eller kopierer indhold i en PDF-fil. Du kan angive de begrænsninger, du vil anvende for PDF-filen. Du kan kun ændre disse begrænsninger, hvis du kender adgangskoden til tilladelser.

Illustrator, Photoshop og InDesign har ikke tilstand Vis kun. For at åbne en begrænset PDF-fil i disse programmer, skal brugeren angive adgangskoden til tilladelser.

 1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Kryptér med adgangskode. (Hvis panelet Beskyttelse ikke er synligt, skal du vælge Vis > Værktøjer > Beskyttelse.)

  Hvis du vil føje begrænsninger til en PDF-portefølje, skal du først åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside. Vælg derefter Værktøjer > Beskyttelse > Krypter > Krypter med adgangskode.

  Bemærk:

  Hvis disse indstillinger ikke er tilgængelige, skyldes det enten, at dokumentet eller PDF-porteføljen allerede indeholder sikkerhedsindstillinger, eller at PDF-dokumentet blev signeret med en certifikatbaseret signatur.

 2. Hvis der vises en prompt, skal du klikke på Ja for at ændre sikkerheden.

 3. Vælg Begræns redigering og udskrivning af dokumentet.

  De begrænsninger, der er angivet med adgangskoden til tilladelser, gælder i alle Adobe-produkter. Men hvis tredjepartsprodukter ikke understøtter disse indstillinger, kan modtagerne tilsidesætte nogle eller alle begrænsninger.

 4. Indsat adgangskoden i det tilsvarende felt. For hvert tastetryk evaluerer måleren for adgangskodestyrke din adgangskode og angiver adgangskodens styrke med farvemønstre.

  Adgangskodesikkerhed – indstilling
  Adgangskodesikkerhed – indstillinger lader dig begrænse udskrivning, redigering og kopiering

 5. Vælg, hvad brugeren kan udskrive, i menuen Tilladt udskrivning:

  Ingen

  Forhindrer, at brugerne udskriver dokumentet.

  Lav opløsning (150 dpi)

  Giver brugere lov til at udskrive ved en maksimal opløsning på 150 dpi. Udskrivning kan være langsommere, fordi hver side udskrives som et bitmapbillede. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Kompatibilitet er sat til Acrobat 5 (PDF 1.4) eller nyere.

  Høj opløsning

  Giver brugerne mulighed for at udskrive ved enhver opløsning og retter vektoroutput i høj kvalitet til PostScript-printere og andre printere, der understøtter avancerede udskrivningsfunktioner i høj kvalitet.

 6. Vælg, hvad brugeren kan ændre, i menuen Tilladte ændringer:

  Ingen

  Forhindrer brugerne i at foretage ændringer af det dokument, der er vist i menuen Tilladte ændringer, f.eks. udfyldning af formularfelter og tilføjelse af kommentarer.

  Indsættelse, sletning og rotation af sider

  Giver brugere mulighed for at indsætte, slette og rotere sider og oprette bogmærker og miniaturebilleder. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

  Udfyldning af formularfelter og underskrivelse af eksisterende signaturfelter

  Giver brugerne mulighed for at udfylde formularer og tilføje digitale signaturer. Denne indstilling tillader ikke, at brugeren tilføjer kommentarer eller opretter formularfelter. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

  Kommentering, udfyldning af formularfelter og underskrivelse af eksisterende signaturfelter

  Giver brugerne mulighed for at tilføje kommentarer og digitale signaturer samt udfylde formularer. Funktionen muliggør ikke flytning af sideobjekter eller oprettelse af formularfelter.

  Alle, undtagen udtrækning af sider

  Giver brugere mulighed for at redigere dokumentet, oprette og udfylde formularfelter samt tilføje kommentarer og digitale signaturer.

 7. Vælg en af følgende indstillinger:

  Aktivér kopiering af tekst, billeder og andet indhold

  Lader brugerne markere og kopiere indhold i en PDF-fil.

  Aktivér tekstadgang for skærmlæsere for synshandicappede

  Giver svagtseende brugere mulighed for at læse dokumentet med skærmlæsere, men tillader ikke brugere at kopiere eller udtrække dokumentets indhold. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

 8. Vælg en version af Acrobat fra menuen Kompatibilitet. Vælg en version, der stemmer overens med eller er ældre end modtagerens version af Acrobat eller Reader. Den indstilling for Kompatibilitet, du vælger, afgør, hvilken type kryptering der bruges. Det er vigtigt at vælge en version, der er kompatibel med modtagerens version af Acrobat eller Reader. Acrobat 7 kan f.eks. ikke åbne en PDF-fil, der er krypteret for Acrobat X og nyere.

  Dialogboksen Indstillinger
  • Acrobat 6.0 og nyere (PDF 1.5) krypterer dokumentet med 128-bit RC4.
  • Acrobat 7.0 og nyere (PDF 1.6) krypterer dokumentet med AES-krypteringsalgoritmen med en 128-bit nøglestørrelse.
  • Acrobat X og nyere (PDF 1.7) krypterer dokumentet med 256-bit AES. Hvis du vil anvende 256-bit AES kryptering på dokumenter, der er oprettet i Acrobat 8 og 9, skal du vælge Acrobat X og nyere.
 9. Vælg, hvad du vil kryptere:

  Kryptér hele indholdet i dokumentet

  Krypterer dokumentet og dokumentets metadata. Hvis du vælger denne indstilling, har søgemaskiner ikke adgang til dokumentets metadata.

  Kryptér hele indholdet i dokumentet med undtagelse af metadata

  Krypterer indholdet af et dokument, men tillader stadig, at søgemaskiner har adgang til dokumentets metadata.

  Bemærk:

  iFilter og kommandoerne Find eller Avanceret søgning i Acrobat søger ikke i PDF-filens metadata, selvom du markerer indstillingen Krypter alt dokumentindhold på nær metadata. Du kan bruge et søgeværktøj, der bruger XMP-metadata.

  Kryptér kun vedhæftede filer

  Kræver en adgangskode for at åbne vedhæftede filer. Brugere kan åbne dokumentet uden en adgangskode. Brug denne indstilling for at oprette sikkerhedskuverter.

 10. Klik på OK. Bekræft adgangskoden, når du bliver bedt om det, skriv adgangskoden igen i boksen, og klik på OK.

Bemærk:

Hvis du glemmer en adgangskode, kan du ikke gendanne den fra PDF'en. Sørg for at have en sikkerhedskopi af PDF-dokumentet, som ikke er beskyttet med adgangskode.

Fjern adgangskodebeskyttelse

Du kan fjerne sikkerhed fra en åben PDF-fil, hvis du har tilladelser til det. Hvis PDF-filen er sikret med en serverbaseret sikkerhedspolitik, er det kun den, der har oprettet politikken, eller en serveradministrator, som kan ændre den.

 1. Åbn PDF-filen, vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Fjern sikkerhed.

 2. Dine muligheder afhænger af, hvilken type adgangskodesikkerhed der er knyttet til dokumentet:
  • Hvis dokumentet kun har adgangskoden Dokumentåbning, skal du klikke på OK for at fjerne den fra dokumentet.
  • Hvis dokumentet har en tilladelsesadgangskode, skal du skrive den i boksen Indtast adgangskode og derefter klikke på OK. Klik på OK igen for at bekræfte handlingen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online